นำเข้าข้อมูลไปยัง Outlook 2011

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2413370 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการนำเข้า Microsoft Entourage ข้อมูล .pst หรือแฟ้ม.olm และข้อมูลอื่น ๆ ใน Microsoft Outlook สำหรับ Mac 2011

หมายเหตุ: หมายเหตุ: ไม่สามารถนำเข้าแฟ้ม.pst ที่ถูกจัดรูปแบบ ANSI - รูปแบบของแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล Outlook 97-2002 ลงใน Outlook สำหรับ Mac.

ข้อมูลเพิ่มเติม

การนำเข้าสำหรับหน้าต่าง Outlook (.pst) หรือ Outlook สำหรับแฟ้มข้อมูล Mac (.olm)

ก่อนที่คุณเริ่มการทำงาน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า แฟ้มที่คุณต้องการนำเข้าจะอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ตัวอย่างเช่น วางแฟ้ม ในโฟลเดอร์ หรือ ในตำแหน่งอื่น ๆ สะดวก

หมายเหตุ คุณต้องกำหนดค่า Outlook 2011 สำหรับ Microsoft Exchange Server ก่อนที่คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้ มิฉะนั้น กระบวนงานจะไม่ทำงาน

สำหรับ informaiton เกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการ.pst นำเข้า ดูบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้ต่อไปนี้:

2454260 Outlook 2011 ปัญหาเมื่อนำเข้า.pst

สำหรับทิศทางในการสร้างแฟ้ม.pst ใน Microsoft Outlook สำหรับ Windows แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

http://office.microsoft.com/en-us/outlook-help/create-a-new-data-file-and-move-or-copy-items-to-it-HP003082356.aspx
 1. คลิกแฟ้มแล้ว คลิ กนำเข้า
 2. คลิกเพื่อเลือกแฟ้มข้อมูล Outlook (.pst หรือ.olm) คลิกลูกศรด้านขวา
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ลูกศรขวา
  เมื่อต้องการทำต่อไป
 3. เลือกชนิดของแฟ้มที่คุณต้องการนำเข้า และจากนั้น คลิกลูกศรด้านขวา
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ลูกศรขวา
  เมื่อต้องการทำต่อไป
 4. ค้นหาตำแหน่งของแฟ้ม.pst หรือแฟ้ม.olm เลือกแฟ้ม แล้ว คลิ กนำเข้า
 5. คลิกเสร็จสิ้น

นำเข้าจาก Entourage 2008 หรือ Entourage 2004

คุณต้องตั้งค่าบัญชีผู้ใช้อีเมล Outlook 2011 ของคุณก่อนที่คุณสามารถนำเข้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2352963 ตั้งค่า หรือกู้คืน Hotmail, Gmail หรือ AOL (POP หรือ IMAP) อีใน Outlook สำหรับ Mac 2011
หลังจากตั้งค่าบัญชีผู้ใช้อีเมล Outlook 2011 คุณ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้จะนำเข้า:
 1. คลิกแฟ้มแล้ว คลิ กนำเข้า
 2. คลิกเพื่อเลือกข้อมูล Entourage จากการเก็บถาวรหรือรุ่นก่อนหน้า คลิกลูกศรด้านขวา
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ลูกศรขวา
  เมื่อต้องการทำต่อไป
 3. เลือก Entourage 2008 หรือ Entourage 2004 และจากนั้น คลิกลูกศรด้านขวา
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ลูกศรขวา
  เมื่อต้องการทำต่อไป
 4. เลือกสินค้าที่คุณต้องการนำเข้า ถ้าคุณไม่แน่ใจ ไม่ทำการเปลี่ยนแปลงณจุดนี้ คลิกลูกศรด้านขวา
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ลูกศรขวา
  เมื่อต้องการทำต่อไป
 5. คลิกเรียกดู ปุ่ม
 6. คลิกเอกสาร เปิดโฟลเดอร์ข้อมูลผู้ใช้ของ Microsoft และจากนั้น เปิดโฟลเดอร์ผู้ใช้อีเมล 2008 Office เลือกข้อมูลเฉพาะตัวของคุณ (คลิก Identity หลัก)

  หมายเหตุขั้นตอนเหล่านี้จะเป็นไปตามข้อสมมติฐานที่ว่า คุณมีข้อมูลประจำตัวเดียวเท่านั้น และคุณไม่ได้เปลี่ยนชื่อใหม่
 7. คลิกเลือก ปุ่ม
 8. คลิกลูกศรด้านขวา
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ลูกศรขวา
  เมื่อต้องการทำต่อไป และจากนั้น คลิกเสร็จสิ้น

นำเข้าแฟ้ม.csv หรือ.mbox

 1. คลิกแฟ้มแล้ว คลิ กนำเข้า
 2. คลิกเพื่อเลือกที่ติดต่อหรือข้อความจากแฟ้มข้อความและจากนั้น คลิกลูกศรด้านขวา
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ลูกศรขวา
  เมื่อต้องการทำต่อไป
 3. คลิกเพื่อเลือกการนำเข้าผู้ติดต่อจากแท็บ (CSV)หรือการนำเข้าข้อความจากแฟ้มข้อความที่มีรูปแบบ MBOXและจากนั้น คลิกลูกศรด้านขวา
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ลูกศรขวา
  เมื่อต้องการทำต่อไป
 4. ค้นหาแฟ้ม เลือกไฟล์ และจากนั้น คลิกนำเข้า
 5. คลิกตกลง

นำเข้าวันหยุด

ชุดวันหยุดแตกต่างประเทศ ภูมิภาค และ religions จะรวมอยู่ในโปรแกรมประยุกต์ Microsoft Office คุณสามารถเพิ่มใด ๆ ของชุดวันหยุดเหล่านี้ไปยังปฏิทิน Outlook ของคุณ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิกแฟ้มแล้ว คลิ กนำเข้า
 2. คลิกเพื่อเลือกวันหยุดและจากนั้น คลิกลูกศรด้านขวา
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ลูกศรขวา
  เมื่อต้องการทำต่อไป
 3. คลิกเพื่อเลือกประเทศ และจากนั้น คลิกลูกศรด้านขวา
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ลูกศรขวา
  เมื่อต้องการทำต่อไป
 4. คลิกตกลงเมื่อคุณได้รับพร้อมท์ "วันหยุดคุณเลือกมีการเพิ่มไปยังปฏิทิน"
 5. คลิกเสร็จสิ้น


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2413370 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 กันยายน 2556 - Revision: 8.0
ใช้กับ
 • Microsoft Outlook 2011 for Mac
Keywords: 
dftsdahomeportal kbmt KB2413370 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2413370

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com