MS10-090: ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2416400 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ
การปรับปรุงที่อธิบายในบทความนี้ถูกแทนที่ โดยมีการปรับปรุงรุ่นใหม่ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยล่าสุดสำหรับ Internet Explorer เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุงล่าสุด แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://update.microsoft.com/microsoftupdate
สำหรับข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยล่าสุดสำหรับ Internet Explorer แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspx
สิ่งสำคัญ บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่แสดงให้คุณเห็นวิธีการตั้งค่าความปลอดภัยที่ต่ำกว่าหรือวิธีการปิดคุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์ คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่เฉพาะเจาะจง ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ เราขอแนะนำให้ คุณประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีแก้ปัญหานี้ในสภาพแวดล้อมเฉพาะ หากคุณใช้วิธีแก้ปัญหานี้ ใช้ขั้นตอนเพิ่มเติมใด ๆ ที่เหมาะสมเพื่อช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณ
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS10-090 เมื่อต้องการดูบูเลทีนการรักษาความปลอดภัยทั้งหมด เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:

วิธีการขอรับความช่วยเหลือและการสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

สำหรับผู้ใช้ภายในบ้าน การสนับสนุนไม่มีค่าธรรมเนียมจะพร้อมใช้งาน โดยเรียก 1-866-PCSAFETY ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือ ด้วยการติดต่อของบริษัทในเครือภายในของ Microsoft สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทในเครือที่ภายในเครื่องของคุณ Microsoft สำหรับเรื่องการสนับสนุนกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์การสนับสนุนสากลของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
ลูกค้าอเมริกาเหนือยังสามารถขอรับการโต้ตอบแบบทันทีเข้าไป ยังฝ่ายสนับสนุนทางอีเมลไม่มีค่าธรรมเนียมที่ไม่จำกัด หรือไป ยังฝ่ายสนับสนุนการสนทนาแต่ละที่ไม่จำกัด โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
สำหรับลูกค้าองค์กร สนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยผ่านผู้ติดต่อของคุณสนับสนุนปกติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

หมายเหตุ ปัญหาต่อไปนี้ได้รับการแก้ไข โดยการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 2482017 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2482017 MS11-003: ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer
หลังจากที่คุณติดตั้งปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ คุณยังอาจต้องติดตั้งการปรับปรุง 2467659. เมื่อต้องการตรวจสอบว่า คุณได้ติดตั้งการปรับปรุง 2467659 ตรวจสอบปัญหาที่พบในรายการต่อไปนี้:
 • การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ประกอบด้วยวิธีการแก้ไขที่จะปิดการตรวจพบโดยอัตโนมัติของการเข้ารหัสภาษาญี่ปุ่นกลุ่มอุตสาหกรรมมาตรฐาน (JIS) อย่างไรก็ตาม ซอฟต์แวร์บางตัวใช้คอมโพเนนต์ใน Internet Explorer เพื่อทำแปลข้อความอีเมลที่ภาษาญี่ปุ่นที่อยู่ในรูปแบบ HTML ดังนั้น เนื้อหาของข้อความอีเมลที่อาจแสดงเป็นรหัสที่ไม่สามารถอ่าน ปัญหานี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากการเข้ารหัส JIS ไม่โดยอัตโนมัติพบ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งการปรับปรุง 2467659.
 • เมื่อคุณพิมพ์ หรือดูตัวอย่างก่อนพิมพ์หน้าของเว็บเพจที่มีได้รับผลกระทบใน Internet Explorer อักขระฉบับอาจปรากฏขึ้น ในตัวอย่าง ก่อนพิมพ์ และ บนเอกสารที่พิมพ์ออกมา ปัญหานี้เกิดขึ้นได้แม้ว่าคุณกด F5 เพื่อโหลดเว็บไซต์
 • หลังจากที่คุณติดตั้งปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ คุณอาจได้รับการพร้อมท์ให้ติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้อีกครั้งเมื่อคุณสแกนระบบ โดยใช้ Windows Update, Microsoft Update เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Windows Server Update Services (WSUS) หรือตัววิเคราะห์การรักษาความปลอดภัยพื้นฐานของ Microsoft (MBSA) ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้าคุณติดตั้งปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ แต่คุณไม่ได้ติดตั้งการปรับปรุง 2467659 เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ อนุมัติการติดตั้งการปรับปรุง 2467659 ใน WSUS หรือติดตั้งการปรับปรุง 2467659 จากเว็บไซต์ Windows Update, Microsoft Update หรือ จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft
 • หลังจากที่คุณติดตั้งปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ บางเว็บไซต์ญี่ปุ่นกลุ่มอุตสาหกรรมมาตรฐาน (JIS) อาจไม่ปรากฏอย่างถูกต้องใน Internet Explorer ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้หากเว็บไซต์ที่ใช้ JIS ไม่ได้ระบุ JIS เข้ารหัสในส่วนหัว HTTP ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์เท่านั้นระบุ JIS ในแท็ก Meta หรือไม่

  เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:

  วิธีการแก้ปัญหาด้านเซิร์ฟเวอร์

  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้จากฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ดูแลเว็บไซต์สามารถกำหนดค่าเว็บเพจที่ใช้ส่วนหัว HTTP ดังต่อไปนี้:
  Content-Type: text/html;charset=iso-2022-jp


  การแก้ปัญหาด้านไคลเอ็นต์

  ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในวิธีต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้:
  • เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ในขณะที่คุณกำลังดูเว็บไซต์ กด F5 เพื่อฟื้นฟูเพ
  • อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถลบการ Iexplore.exe และ explore.exe รีจิสทรี DWORD รายการจากรีจิสทรีบนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์เพื่อยกเลิกบล็อกอัตโนมัติ JIS-ตรวจหา

   คำเตือน วิธีแก้ปัญหานี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายที่ความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีจากผู้ใช้ที่ไม่ประสงค์ดี หรือ โดยซอฟท์แวร์ที่เป็นอันตรายเช่นไวรัส เราไม่แนะนำให้ แต่เสนอข้อมูลนี้เพื่อให้คุณสามารถใช้วิธีแก้ปัญหานี้ดุลยพินิจของคุณเอง ใช้วิธีแก้ปัญหานี้อยู่ในความเสี่ยงของคุณเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าคุณลบ Iexplore.exe และ explore.exe รายการรีจิสทรี DWORD ระบบอาจมีความเสี่ยงต่อปัญหาการรักษาความปลอดภัยที่อธิบายไว้ใน CVE 2010 3342 และ CVE 2010 3348 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูบูเลทีนการรักษาความปลอดภัยต่อไปนี้:
   http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS10-090.mspx
   บูเลทีนการรักษาความปลอดภัยให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ในส่วนต่าง ๆ ต่อไปนี้:
   • ข้ามโดเมนข้อมูลเปิดเผยเสี่ยง - CVE-2010 3342
   • ข้ามโดเมนข้อมูลเปิดเผยเสี่ยง - CVE-2010 3348
   ข้อมูลนี้รวมถึงต่อไปนี้:
   • สัดส่วนของ mitigating
   • วิธีแก้ไขปัญหา
   • FAQ
   สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะแก้ไข แล้ว คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
   322756วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

   เมื่อต้องการลบ Iexplore.exe และ Explore.exe รายการรีจิสทรี DWORD ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
   1. คลิก เริ่มการทำงาน
    ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
     ปุ่ม'เริ่ม'
    ชนิด regedit ในการ เริ่มต้นค้นหา กล่อง จากนั้นคลิก regedit.exe ในการ โปรแกรม รายการ

    ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
     รับสิทธิ์การควบคุมบัญชีผู้ใช้
    หากคุณได้รับพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน พิมพ์รหัสผ่านของคุณ หรือคลิก ดำเนินการต่อไป.
   2. ค้นหา และคลิกคีย์ ย่อยต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_DISABLE_ISO_2022_JP_SNIFFING
   3. คลิกขวาที่ Iexplore.exeแล้ว คลิก ลบ.
   4. คลิก "ใช่" เมื่อต้องการตรวจสอบหรือไม่
   5. คลิกขวาที่ Explore.exeแล้ว คลิก ลบ.
   6. คลิก "ใช่" เมื่อต้องการตรวจสอบหรือไม่
   7. ออกจาก Registry Editor และเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่
   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ FEATURE_DISABLE_ISO_2022_JP_SNIFFING รีจิสทรี subkey ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
   2467659 มีการปรับปรุงที่พร้อมใช้งานสำหรับ Internet Explorer: 14 ธันวาคม 2010

อัพเด 2467659

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุง 2467659 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2467659 มีการปรับปรุงที่พร้อมใช้งานสำหรับ Internet Explorer: 14 ธันวาคม 2010
เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุง 2467659 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://update.microsoft.com

แก้ไขปัญหาที่ไม่ใช่รักษาความปลอดภัยที่มีอยู่ในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

การแก้ไขปัญหาการนำออกใช้ (GDR) กระจายทั่วไป

แต่ละการปรับปรุงอาจไม่สามารถติดตั้ง ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Windows และรุ่นของโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับผลกระทบ โปรดดูบทความต่าง ๆ ที่แต่ละการตรวจสอบสถานะการปรับปรุงของคุณ
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขของบทความชื่อบทความ
2437070การรั่วไหลของหน่วยความจำที่เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ WinINet API ในโปรแกรมประยุกต์เพื่อที่ส่งคำขอ HTTPS ไปยังเซิร์ฟเวอร์
925683เกิดขึ้น ใน Internet Explorer 6 หรือ Internet Explorer 8 เหตุการณ์ OnChange ในเขตข้อมูลไม่ได้ เมื่อคุณเปลี่ยนอักขระ "?" หมายถึงอักขระ "ss" หรือ เมื่อคุณเปลี่ยนอักขระ "ss" ไปยังอักขระ "?"
975736การรั่วไหลของหน่วยความจำที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเปิดเว็บเพจที่ประกอบด้วยการอ้างอิงแบบวงกลมใน iframe

โปรแกรมแก้ไขด่วน

แพคเกจ 2416400 การปรับปรุงความปลอดภัย สำหรับ Windows XP และ Windows Server 2003 รวมแฟ้มโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Internet Explorer และกระจายทั่วไปวางจำหน่าย (GDR) ถ้าไม่มีแฟ้มที่มีอยู่ของ Internet Explorer จากสภาพแวดล้อมการแก้ไขด่วน การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 2416400 ติดตั้งแฟ้ม GDR

โปรแกรมแก้ไขด่วนมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมแก้ไขด่วน เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนกับระบบที่พบปัญหาเหล่านี้แต่ละอย่างเท่านั้น

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงผลจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอ service pack ถัดไปซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่รวมอยู่ในการรักษาความปลอดภัยการปรับปรุง 2416400 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
897225วิธีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่รวมอยู่ในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer

หมายเหตุนอกเหนือจากการติดตั้งแฟ้มโปรแกรมแก้ไขด่วน ทบทวนบทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมแก้ไขด่วนที่เฉพาะเจาะจงที่คุณจำเป็นต้องติดตั้งเพื่อดูว่าการปรับเปลี่ยนรีจิสทรีที่จำเป็นต้องมีการเปิดใช้งานการแก้ไขด่วนที่เฉพาะ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบของคุณแฟ้มที่มีอยู่ของ Internet Explorer ได้ จากโปรแกรมแก้ไขด่วน หรือ จากสภาพแวดล้อมการ GDR คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824994คำอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาของ Windows XP Service Pack 2 และ Windows Server 2003 ซอฟต์แวร์แพคเกจการปรับปรุง

แก้ไขปัญหาให้กับฉัน

Fix it วิธีแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในส่วนนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่สามารถแทนที่การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยใด ๆ เราขอแนะนำให้ คุณติดเสมอตั้งปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยล่าสุด อย่างไรก็ตาม เราเสนอการแก้ไขอัตโนมัติได้แก้ไขปัญหาที่เป็นตัวเลือกของวิธีแก้ปัญหาสำหรับสถานการณ์บางอย่าง สิ่งเหล่านี้แก้ไขด้วยวิธีใช้วิธีแก้ไขปัญหาเมื่อต้องการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยที่อธิบายไว้ใน CVE 2010 3962 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาการรักษาความปลอดภัยและการแก้ปัญหาต่าง ๆ แวะไปที่เว็บเพจที่บูเลทีนการรักษาความปลอดภัยของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS10-090.mspx
บูเลทีนการรักษาความปลอดภัยให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ในส่วน "เตรียมหน่วยความจำความเสียหายของช่องโหว่- CVE-2010-3962" ข้อมูลนี้รวมถึงต่อไปนี้:
 • สัดส่วนของ mitigating
 • วิธีแก้ไขปัญหา
 • FAQ
สองแก้ไขด้วยวิธีแก้ไขปัญหาจะพร้อมใช้งาน:

 • แก้ไข CSS ผู้ใช้กำหนดเองสำหรับการแก้ไขปัญหา
  A แก้ไขด้วยโซลูชันที่ Internet Explorer เมื่อคุณต้องการแทนที่ระเบียนที่เกี่ยวข้องของเว็บไซต์รุ่นที่ได้รับการสนับสนุนการเปิดใช้งานลักษณะลักษณะแผ่นงาน โดยใช้ CSS แบบกำหนดเองสำหรับการจัดรูปแบบเอกสารที่มีอยู่

  เมื่อต้อง การลบ CSS ผู้ใช้กำหนดเอง และคืนค่าการตั้งค่าดั้งเดิม คลิก การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ปุ่ม หรือการเชื่อมโยงภายใต้หัวข้อ เอา CSS ที่ผู้ใช้กำหนดเอง หัวเรื่องในการ "แก้ไข CSS ผู้ใช้กำหนดเองสำหรับการแก้ไขปัญหา"ส่วน
 • แก้ไขด้วยโซลูชันสำหรับการป้องกันการดำเนินการข้อมูลใน Internet Explorer 7
  เราได้สร้างฐานข้อมูลความเข้ากันได้กับแอพลิเคชันที่จะเปิดใช้งานการป้องกันการป้องกันการประมวลผลข้อมูล' (DEP) สำหรับรุ่นของ Internet Explorer ทั้งหมดที่สนับสนุนการรับ dep

  เมื่อต้องการติดตั้งฐานข้อมูลความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์นี้ ให้คลิก การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ปุ่มในการ "แก้ไขด้วยโซลูชันสำหรับการป้องกันการดำเนินการข้อมูลใน Internet Explorer 7"ส่วน

แก้ไข CSS ผู้ใช้กำหนดเองสำหรับการแก้ไขปัญหา

เมื่อต้อง การเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานการแก้ไขปัญหาด้วย CSS ที่ผู้ใช้กำหนดเองโดยอัตโนมัติ คลิก การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ปุ่ม หรือการเชื่อมโยงภายใต้หัวข้อ ใช้ CSS ที่ผู้ใช้กำหนดเอง หัวเรื่อง หรือภายใต้การ เอา CSS ที่ผู้ใช้กำหนดเอง หัวเรื่อง คลิก เรียกใช้ ในการ การดาวน์โหลดแฟ้ม โต้ตอบกล่อง จากนั้น ให้ทำตามขั้นตอนในการแก้ไขอัตโนมัตินั้นตัวช่วยสร้าง
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ใช้ CSS ที่ผู้ใช้กำหนดเองเอา CSS ที่ผู้ใช้กำหนดเอง
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50556
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50557

บันทึกย่อ
 • ตัวช่วยสร้างเหล่านี้อาจได้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม อัตโนมัติแก้ไขยังทำงานสำหรับรุ่นของภาษาอื่น ๆ ของ Windows
 • หากคุณไม่ได้ล็อกอินไปยังคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติในแฟลชไดรฟ์ หรือ CD และจากนั้น ให้เรียกใช้การแก้ไขอัตโนมัติบนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา
 • ถ้าคุณตัดสินใจไม่ให้ติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยปัจจุบัน และเลือกที่จะใช้การแก้ปัญหาที่อธิบายไว้แทน ในการรักษาความปลอดภัย bulletin MS10-090 คุณสามารถคลิ การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ปุ่ม การเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานการใช้ CSS ผู้ใช้กำหนดเอง

ล่าออก ด้วยการแก้ไขอัตโนมัติได้แก้ไขปัญหาสำหรับ CSS ผู้ใช้กำหนดเอง

 • ในบางสถานการณ์, 'นโยบายกลุ่ม'อาจบล็อคนี้แก้ไขปัญหาการแก้ไขปัญหาการติดตั้งบนระบบที่เรียกใช้ Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2 ได้ เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อมูลต่อไปนี้:
  ผู้ดูแลระบบได้ตั้งค่านโยบายไม่ให้ทำการติดตั้งนี้

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการอนุญาตให้มีการติดตั้งติดต่อผู้ดูแลระบบ
 • คุณอาจไม่สามารถติดตั้งการแก้ไขปัญหานี้ fixit ถ้ามี ลักษณะ คีย์ย่อยของรีจิสทรีที่มีอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Styles
  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เอาออกนั้น ลักษณะ คีย์ย่อยของรีจิสทรี และการติดตั้งแล้วการแก้ไขดังกล่าว

  หมายเหตุ คุณสามารถส่งออก ลักษณะ คีย์ย่อยของรีจิสทรี และ re-import คีย์แล้วหลังจากที่คุณติดตั้งโซลูชัน fixit เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกขวา ลักษณะ คีย์ย่อยของรีจิสทรี จากนั้นคลิก การส่งออก.
  2. พิมพ์ชื่อสำหรับชั่วคราวREG แฟ้ม และบันทึกลงในเดสก์ท็อป
  3. คลิกขวา ลักษณะ คีย์ย่อยของรีจิสทรี จากนั้นคลิก ลบคีย์. คลิก "ใช่" เมื่อต้องการตรวจสอบหรือไม่
  4. การติดตั้งโซลูชัน fixit
  5. คลิกสองครั้งที่ชั่วคราวREG แฟ้มที่คุณบันทึกไว้บนเดสก์ท็อปเพื่อการนำเข้าคีย์ย่อยของรีจิสทรี คลิก "ใช่" เมื่อต้องการตรวจสอบหรือไม่

แก้ไขด้วยโซลูชันสำหรับการป้องกันการดำเนินการข้อมูลใน Internet Explorer 7

เมื่อต้อง การเปิดใช้งาน หรือปิดการใช้งาน DEP โดยอัตโนมัติใน Internet Explorer 7 คลิก การแก้ไขปัญหาดังกล่าวปุ่มหรือการเชื่อมโยง คลิกเรียกใช้ในการ การดาวน์โหลดแฟ้มโต้ตอบกล่อง จากนั้น ให้ทำตามขั้นตอนในการแก้ไขอัตโนมัตินั้นตัวช่วยสร้าง
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
การเปิดใช้งานฐานข้อมูลความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์การปิดการใช้งานฐานข้อมูลความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50285
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50286
บันทึกย่อ
 • คุณไม่จำเป็นต้องมีฐานข้อมูลนี้ได้ถ้าคุณกำลังใช้ Internet Explorer 8 บน Windows XP Service Pack 3 (SP3), Windows Vista SP1 หรือ บน Windows รุ่นที่ใหม่กว่า ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก Internet Explorer 8 งานในการใช้งาน DEP โดยค่าเริ่มต้นบนแพลตฟอร์มเหล่านี้
 • ถ้าคุณตัดสินใจว่า จะไม่ติดตั้งการ ปรับปรุงความปลอดภัยปัจจุบัน และการตัดสินใจแทน การใช้วิธีการแก้ปัญหาที่อธิบายไว้ใน MS10-018 คุณสามารถคลิ การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ปุ่ม การเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานการรับ dep แล้ว คลิก เรียกใช้ ในการ การดาวน์โหลดแฟ้ม โต้ตอบกล่อง และทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ในตัวช่วยสร้าง
 • ตัวช่วยสร้างเหล่านี้อาจได้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม อัตโนมัติแก้ไขยังทำงานสำหรับรุ่นของภาษาอื่น ๆ ของ Windows
 • ถ้าคุณไม่ได้ล็อก บนไปยังคอมพิวเตอร์ ที่มีปัญหานั้น คุณสามารถบันทึกการแก้ไขดังกล่าวโซลูชัน เพื่อใช้แฟลชไดรฟ์ หรือซีดีและการเรียกใช้แล้วการแก้ไขอัตโนมัติได้แก้ไขปัญหาบนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา
 • สำหรับวิธีแก้ปัญหานี้จะมีผลบังคับใช้ ตัวประมวลผลของคุณต้องรองรับการรับ dep ที่ใช้กับฮาร์ดแวร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบว่า ระบบของคุณสนับสนุน DEP ที่ใช้กับฮาร์ดแวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
  912923วิธีการตรวจสอบว่า DEP ของฮาร์ดแวร์ไม่พร้อมใช้งาน และกำหนดค่าบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

แฟ้มข้อมูล

สำหรับรายการของแฟ้มที่มีอยู่ภายในแพคเกจเหล่านี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
คุณลักษณะตารางสำหรับ 2416400.csv ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยของแฟ้ม
ถ้าคุณไม่แน่ใจว่ารุ่นของ Windows ที่คุณกำลังทำงานอยู่หรือไม่ว่าจะเป็นรุ่น 32 บิตหรือรุ่น 64 บิตที่ เปิดข้อมูลระบบ (Msinfo32.exe), และค่าที่มีอยู่สำหรับการตรวจทาน ชนิดของระบบ.
Click to watch the video
คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ

คุณต้องทราบชนิดของแพลตฟอร์มของตัวประมวลผล (x ที่ใช้ x86, x แบบ x64 หรือ ใช้ Itanium) ที่คุณมี ผู้ใช้ส่วนใหญ่มี x แบบ x86 ตัวประมวลผล ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าแพลตฟอร์มของตัวประมวลผลชนิดใดที่คุณมี ติดตั้งปรับปรุงใช้ x86 x บนคอมพิวเตอร์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มการทำงานแล้ว คลิก เรียกใช้หรือคลิก เริ่มต้นค้นหา.
 2. ชนิด msinfo32.exe จากนั้น กด ENTER
 3. ใน ข้อมูลระบบค่าสำหรับการตรวจทาน ชนิดของระบบ.
  • สำหรับรุ่น 32 บิตของ Windows การ ชนิดของระบบ ค่าเป็น x พีซีที่ใช้ x86.
  • สำหรับรุ่น 64 บิตของ Windows การ ชนิดของระบบ ค่าเป็น x พีซีที่ใช้ x64.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบว่า คุณกำลังเรียกใช้ Windows รุ่น 32 บิต หรือ 64 บิต คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
827218วิธีการตรวจสอบว่า คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows รุ่น 64 บิตหรือรุ่น 32 บิต

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2416400 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 สิงหาคม 2554 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Windows Internet Explorer 8 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Windows Internet Explorer 7 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
Keywords: 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbpubtypekc kbqfe kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbregistry kbsurveynew kbvideocontent kbmt KB2416400 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2416400

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com