Bi?u t?ng khng ?c hi?n th? cho m?t s? tp trong Windows 7

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2422299 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tm t?t

Bai vit nay m ta cach khc phuc s c hin thi cac biu tng, bao gm vi tri cac biu tng khng c hin thi i vi mt s loai tp nht inh trong Windows 7.

Phng phap 1: Xa tp b? nh? cache

khc phuc s c nay, hay xoa b nh cache cua tp co cac biu tng trong Windows 7. thc hin vic nay, hay lam theo cac bc sau:

 1. Bm vaoBt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2673899
  , nhp windows explorer vao hp tim kim, sau o nhn ENTER

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2673900


 2. Trn menu Cng cu, bm Tuy chon th muc.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2673901


 3. Trn tab Xem, chon Hin thi ia, th muc va tp n ri bm OK.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2673902


 4. Tr lai Windows Explorer, m rng May tinh trong ngn bn trai.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2673903

 5. Bm ia cuc b (C):, ri m th muc Ngi dung.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2673904


  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2673905

 6. Bm up vao tn ngi dung cua ban, m th mucAppData, ri m th muc Cuc b.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2673906


 7. Chon tp IconCache.db, ri nhn DELETE trn ban phim. Khi ban c nhc, bmCo. ng t?t c? cc quy tr?nh v kh?i ?ng l?i my tnh.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2673907


Phng phap 2: Khi ph?c lin kt tp

Nu s c vn con sau khi ban xoa tp b nh cache hoc nu s c xay ra do d cai t chng trinh c lin kt vi mt loai tp, hay lam theo cac bc sau khi phuc lin kt tp:
 1. Bm vao Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2673908
  , bm vao Tt ca Chng trinh ri bm vao Chng trinh Mc inh.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2673909


  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2673910

 2. Bm vao Lin kt mt loai tp hoc giao thc vi mt chng trinh.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2673912

 3. Mt danh sach cac loai tp khac nhau, mt m ta tom tt va chng trinh c inh cu hinh m c hin thi. Trong vi du nay, loai tp ma biu tng cua no bi thiu la tp co phn m rng la .doc. ? s?a l?i ny, b?m vo Thay i chng trinh.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2673913

 4. Trong ca s M bng, chon chng trinh tng ng vi danh sach ri bm OK.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2673914


  Chu y: Nu chng trinh ban mun khng nm trong danh sach "Chng trinh c khuyn nghi", bm vao mui tn trong hp Chng trinh khac xem cac tuy chon khac. Nu chng trinh vn khng xut hin, bm vao Duyt va inh vi tp ban mun ri bm vao M.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2673915


  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2673916


 5. Loai tp c lin kt vi chng trinh c chon, ongca s, va s c c khc phuc.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2673917
Chung ti mong mun nhn c y kin cua ban
:
ng ngai cho chung ti bit ban nghi gi v bai vit nay bng cach s dung trng nhn xet nm phia di cung cua tai liu. i?u ny s? cho php chng ti c?i thi?n n?i dung. C?m n b?n tr?c!

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2422299 - L?n xem xt sau cng: 02 Thang Sau 2014 - Xem xt l?i: 2.1
p d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
T? kha:
kbstepbystep kbprb kbtshoot kbhowto KB2422299

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com