คำอธิบายของ Update Rollup 2 สำหรับ Exchange Server 2010 Service Pack 1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2425179 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้ออกใช้ Update Rollup 2 สำหรับ Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1 (SP1) บทความนี้อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับการยกเลิกการปรับปรุงต่อไปนี้:
 • ปัญหาที่แก้ไขการยกเลิกการปรับปรุง
 • วิธีการขอรับการยกเลิกการปรับปรุง
 • ข้อกำหนดเบื้องต้นเพื่อยกเลิกการปรับปรุงการติดตั้ง

บทนำ

การตัดสินค้าจากคลังที่ยกเลิกการปรับปรุงแก้ไข


ปรับปรุง Rollup 2 สำหรับ Exchange Server 2010 SP1 ให้แก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
 • 983186นามแฝงของกล่องจดหมายของผู้ใช้ที่ประกอบด้วยการ "? " อักขระอย่างกะทันหันหลังจากที่คุณเรียกใช้ cmdlet "เปิดใช้งานกล่องจดหมาย" เพื่อสร้างเป็นกล่องจดหมายสำหรับผู้ใช้ในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010
 • 2295902ไม่มีเหตุการณ์ excepted จะถูกแยกออกจากข้อความ iCalendar ที่เกิดซ้ำสำหรับผู้ใช้ที่กล่องจดหมายของ Exchange Server 2010
 • 2385017คุณไม่สามารถแก้ไขรายการของโฟลเดอร์สาธารณะได้ถึงแม้ว่าคุณเป็นเจ้าของสินค้าในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010
 • 2385194คุณไม่สามารถเชื่อมต่อไปกล่องจดหมาย Exchange Server 2010 โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ MAPI เมื่อเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมาย และเซิร์ฟเวอร์ Client Access มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
 • 2397171คุณไม่สามารถตอบกลับ หรือส่งต่อข้อความอีเมลที่มีขนาดใหญ่เป็นกล่องจดหมาย Exchange Server 2010
 • 2403783แสดงป้ายชื่อไม่ถูกต้องอยู่ในฟิลด์วันที่อยู่ในสินค้าโฟลเดอร์สาธารณะเมื่อคุณเปิดรายการ โดยใช้ OWA ในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010
 • 2408924ชื่อเรื่องของรายการที่ถูกลบเมื่อคุณใช้การดำเนินการ "UploadItems" ร่วมกับการดำเนินการ "ปรับปรุง" หรือ "UpdateOrCreate" ดำเนินการในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010
 • 2409597คุณไม่สามารถเปิดรายการที่มีโฟลเดอร์สาธารณะได้เมื่อฐานข้อมูลเริ่มต้นของโฟลเดอร์สาธารณะสำหรับฐานข้อมูลของกล่องจดหมายไม่พร้อมใช้ในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010
 • 2423776บริการที่เก็บข้อมูล Exchange ขัดข้องบ่อยครั้งในระหว่างกระบวนการจำลองแบบโฟลเดอร์สาธารณะในโฟลเดอร์สาธารณะมี Exchange Server 2010
 • 2431500ไม่คุณสามารถเชื่อมต่อกับกล่องจดหมาย Exchange Server 2010 พร้อมกัน โดยใช้ Outlook อื่นจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP หลาย
 • 2433642คำสั่ง "นำมาใช้ (BODYSTRUCTURE) " ชื่อแฟ้มที่เสียหายของเอกสารแนบข้อความอีเมล์ที่ส่งกลับค่าในคอมพิวเตอร์ที่มี Exchange Server 2010
 • 2452075คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับกล่องจดหมายในฐานข้อมูลการกู้คืนบนเซิร์ฟเวอร์หลังจากที่คุณติดตั้ง Exchange Server 2010 SP1
 • 2458005บริการการจำลองแบบกล่องจดหมาย Exchange ปัญหาเมื่อคุณใช้คำสั่ง "MailboxImportRequest สร้าง" เพื่อนำเข้าแฟ้ม PST ไปกล่องจดหมาย Exchange Server 2010
 • 2458419"A temporary change has occurred that requires you to connect to a different server" error message when Exchange Server 2007 mailbox users try to access their mailboxes by using an Exchange Server 2010 Client Access server
 • 2322161The replay queue length on passive copies of mailbox databases in Database Availability Group continues to increase in an Exchange Server 2010 environment
 • 982004Exchange Server 2010 users cannot access the public folder
 • 983492You cannot view updated content of an Exchange Server 2010 public folder
 • 983549Exchange Server 2010 removes the sender's email address from the recipient list in a redirected email message
 • 2467001กระบวนการ MSExchangeTransport.exe ขัดข้อง หรือหยุดการตอบสนองบนเซิร์ฟเวอร์ส่งผ่านฮับที่มี Exchange Server 2010 SP1 ติดตั้ง

การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูลการยกเลิก

To download and to install Update Rollup 2 for Exchange Server 2010 SP1, visit the following Microsoft Update website:
http://update.microsoft.com
หมายเหตุ:Microsoft Update ไม่ตรวจหาการปรับปรุง rollups บนเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมาย 2010 ของเซิร์ฟเวอร์ Exchange ที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มความพร้อมใช้งานฐานข้อมูล (DAG)

You may want to deploy Update Rollup 2 for Exchange Server 2010 SP1 to multiple computers that are running Exchange Server 2010 SP1. Or, you may want to deploy Update Rollup 2 for Exchange Server 2010 SP1 to Mailbox servers that are part of a database availability group (DAG). สามารถยกเลิกการปรับปรุงยังใช้ได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::
Download the Exchange2010-KB2425179-EN-x64 package now.
Release Date: December 14, 2010

ข้อมูลที่สำคัญสำหรับลูกค้าที่มีการติดตั้งการปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

เมื่อคุณติดตั้งยกเลิกการปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณอาจพบครั้งการติดตั้งแบบยาว นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความต่อไปนี้:

"สร้างรูป Native สำหรับแอสเซมบลี.Net

ลักษณะการทำงานนี้มีสาเหตุจากการร้องขอของเครือข่ายที่เชื่อมต่อไปนี้http://crl.microsoft.com/pki/crl/products/CodeSigPCA.crlเว็บไซต์ ร้องขอการเครือข่ายการค้นหารายการเพิกถอนใบรับรองใช้งานสำหรับแต่ละแอสเซมบลีที่สร้างรูปแบบดั้งเดิม (NGen) compiles รหัสท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม Exchange Server ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ดังนั้น การร้องขอแต่ละต้องรอการหมดเวลาก่อนที่จะย้ายบน


เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ “ตรวจสอบการเพิกถอนใบรับรองของผู้เผยแพร่ ” ที่ปิดใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ที่คุณกำลังปรับรุ่น

1. ใน Internet Explorer เลือกเครื่องมือเลือกตัวเลือกอินเทอร์เน็ตแล้ว คลิกการขั้นสูงแท็บ

2. ในนั้นการรักษาความปลอดภัยส่วน การยกเลิกการเลือกนั้นตรวจสอบการเพิกถอนใบรับรองของผู้เผยแพร่กล่องกาเครื่องหมาย

3. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดการตัวเลือกอินเทอร์เน็ตกล่องโต้ตอบ

เราขอแนะนำให้ คุณล้างตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยนี้ใน Internet Explorer ถ้าคอมพิวเตอร์ในระบบควบคุมแน่น เมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว ตรวจสอบใหม่นั้นตรวจสอบการเพิกถอนใบรับรองของผู้เผยแพร่กล่องกาเครื่องหมาย

ข้อมูลที่สำคัญสำหรับผู้ใช้ของโปรแกรมประยุกต์ของเว็บ Outlook เกี่ยวกับการกำหนดเองของโปรแกรมประยุกต์เว็บของ Outlook

เมื่อคุณนำแพคเกจการยกเลิกการปรับปรุง กระบวนการปรับปรุงจะคัดลอกไปที่แฟ้มโปรแกรมประยุกต์เว็บของ Outlook ในกรณีนี้จำเป็นต้อง ถ้าคุณได้เปลี่ยนแปลงแฟ้ม Logon.aspx หรือแฟ้มอื่น ๆ ของโปรแกรมประยุกต์ของเว็บ Outlook กำหนดเองที่จะเขียนทับเพื่อให้แน่ใจว่า โปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook ปรับปรุงอย่างถูกต้อง หลังจากที่คุณนำแพคเกจการยกเลิกการปรับปรุง คุณต้องสร้างอีกครั้งโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook การกำหนดเองใน Logon.aspx

เราขอแนะนำว่า คุณเสมอทำสำเนาสำรองของแฟ้มที่ Outlook ของโปรแกรมประยุกต์ของเว็บแบบกำหนดเองก่อนที่คุณใช้การยกเลิกการปรับปรุง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการกำหนดเองของโปรแกรมประยุกต์ของเว็บ Outlook แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:ถ้าคุณมีคำแนะนำการปรับใช้พร็อกซี CAS ลูกค้า และ ถ้าคุณได้จัดวาง proxying CAS CAS ใช้ยกเลิกการปรับปรุงไปยังเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอ็นต์เข้ากับอินเทอร์เน็ตก่อนที่คุณใช้การยกเลิกการปรับปรุงไปยังเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอ็นต์เข้าไม่ใช่แบบกับอินเทอร์เน็ต สำหรับการตั้งค่าคอนฟิกอื่น ๆ Exchange Server 2010 ใบสั่งคุณใช้การยกเลิกการปรับปรุงบนเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่สำคัญ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ proxying CAS CAS แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ proxying CAS CAS

ข้อกำหนดเบื้องต้น

รายการต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับ 2 Rollup การปรับปรุงสำหรับ Exchange Server 2010 SP1:
 • ติดตั้ง Exchange Server 2010 SP1 บนคอมพิวเตอร์ก่อนที่คุณใช้การยกเลิกการปรับปรุงนี้
 • เอาการปรับปรุงชั่วคราวทั้งหมดสำหรับ Exchange Server 2010 SP1 ก่อนที่คุณใช้การยกเลิกการปรับปรุงนี้
ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

บริการที่จำเป็นจะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ และเริ่มระบบใหม่เมื่อคุณใช้การยกเลิกการปรับปรุงนี้แล้ว

ข้อมูลการลบ

เมื่อต้องการเอา Update Rollup 2 สำหรับ Exchange Server 2010 SP1 ใช้เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกใน'แผงควบคุม' จากนั้น ลบการปรับปรุง 2425179

อ้างอิง:
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางที่ Microsoft ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2425179 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 31 ธันวาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
  • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
Keywords: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbhotfixrollup kbexpertiseinter atdownload kbmt KB2425179 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2425179

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com