มีการปรับปรุงที่พร้อมใช้งานสำหรับคอมโพเนนต์ BizTalk ไปป์ไลน์สำหรับการแปลงข้อมูลโฮสต์ที่เพิ่มการสนับสนุนสำหรับการกำหนดค่าเพิ่มเติมคุณสมบัติ assembler เป็น XML และ disassembler และชนิดข้อมูลใหม่

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2428615
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่เพิ่มการสนับสนุนสำหรับบางคุณสมบัติเพิ่มเติมการตั้งค่าคอนฟิก assembler เป็น XML และ XML disassembler และชนิดข้อมูลใหม่สำหรับคอมโพเนนต์ไปป์ไลน์ BizTalk สำหรับคุณลักษณะการแปลงข้อมูลของโฮสต์ คุณลักษณะนี้ถูกรวมอยู่ใน Microsoft โฮสต์รวม Server 2010

ข้อมูลเพิ่มเติม

คอมโพเนนต์ BizTalk ไปป์ไลน์สำหรับการแปลงข้อมูลของโฮสต์ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มการแปลงข้อความหรือระเบียนเป็นตัวปรับต่อ BizTalk ที่มีอยู่แล้วที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ภายในหรือการจัดรูปแบบ อะแดปเตอร์เช่นรวมที่อะแดปเตอร์ สำหรับ WebSphere MQ และ FTP แปลงข้อมูลโฮสต์จะขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเซิร์ฟเวอร์การรวมของโฮสต์ที่มีอยู่ และนำเสนอการออกแบบที่ใช้สะดวกหลายปลั๊กอินสำหรับ Microsoft Visual Studio และรวมถึง COBOL, RPG และ XSD นำเข้าและส่งออก โปรแกรมรันไทม์การแปลงข้อมูลโฮสต์การแปลงตัวเลข วันที่และเวลา และชนิดข้อมูลสายอักขระสำหรับช่วงของแพลตฟอร์มและตำแหน่งที่ตั้ง ซึ่งช่วยให้นักพัฒนา BizTalk เพื่อผลิตโซลูชันไปป์ไลน์ระดับ BizTalk ข้อความว่ามาตราส่วน และดำเนินการด้วย

การปรับปรุงเพิ่มการสนับสนุนสำหรับคุณลักษณะต่อไปนี้กับคอมโพเนนต์ของขั้นตอนการขาย BizTalk สำหรับการแปลงข้อมูลของโฮสต์:
 • Assembler เป็น XML และ disassembler ตัว XML สำหรับส่งเซิร์ฟเวอร์ BizTalk และ Pipelines ที่ได้รับ
 • การสนับสนุนโค้ดเพจของการโฮสต์อื่น ๆ: ก่อนโปรแกรมปรับปรุงนี้ คอมโพเนนต์ BizTalk ไปป์ไลน์สำหรับการแปลงข้อมูลของโฮสต์เท่านั้นสนับสนุน EBCDIC - U.S./Canada (37) โฮสต์โค้ดเพจของสำหรับแปลงข้อมูล
 • CICS การเขียนโปรแกรมข้อมูลผู้ใช้โมเดล: ก่อนโปรแกรมปรับปรุงนี้ คอมโพเนนต์ BizTalk ไปป์ไลน์สำหรับการแปลงข้อมูลของโฮสต์เท่านั้นสนับสนุนการเขียนโปรแกรมแบบจำลองการเชื่อมโยง CICS ส่วนเพิ่มเติมของรูปแบบการเขียนโปรแกรมข้อมูลผู้ใช้ CICS มีประโยชน์สำหรับสถานการณ์สมมติที่ข้อมูลอย่างมากกว่า 32 กิโลไบต์ (KB) ต้องถูกส่งไปในแต่ละครั้ง
 • คุณสมบัติ SendCompleteCOMMAREA: ถ้าคุณกำลังใช้รูปแบบการเขียนโปรแกรมเชื่อมโยง CICS ขั้นตอนการส่ง BizTalk จะส่งบัฟเฟอร์ 32 KB ทั้งหมดเมื่อ SendCompleteCOMMAREA ถูกตั้งค่าเป็น True ถ้า SendCompleteCOMMAREA ถูกตั้งค่าเป็น False เฉพาะข้อมูลที่แท้จริงในบัฟเฟอร์ที่ถูกส่งไป รูปแบบการเขียนโปรแกรมเชื่อมโยง CICS ถูกจำลองเขียนโปรแกรมเท่านั้นพร้อมใช้งานก่อนที่จะปรับปรุงนี้
 • คุณสมบัติ InitialBufferValue: คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถควบคุมการบัฟเฟอร์ข้อมูลที่ถูกใช้งานถูกเตรียมใช้งานอย่างไร โดยค่าเริ่มต้น คอมโพเนนต์ในขั้นตอนการขาย BizTalk สร้างบัฟเฟอร์ข้อมูลไปยังศูนย์ข้อมูลไบนารี คุณสามารถใช้คุณสมบัติ InitialBufferValue เพื่อระบุวิธีที่บัฟเฟอร์ข้อมูลถูกเตรียมใช้งาน
 • สั้น และชนิดของข้อมูล Integer โฮสต์: มีเพิ่มดังต่อไปนี้โฮสต์ชนิดข้อมูลสำหรับข้อมูลแบบสั้นและจำนวนเต็ม:
  • สายอักขระตัวเลข SX(n) PIC
  • สายอักขระตัวเลข X(n) PIX
  • ชนิด RPG S (สายอักขระที่เป็นตัวเลข)
  พบว่า แม้หลังจากที่มีเพิ่มโฮสต์เพิ่มเติมรหัสเพจที่สนับสนุน คอมโพเนนต์ในขั้นตอนการขาย BizTalk แปลงชนิดข้อมูลตัวเลขโฮสต์ โดยใช้รหัสของโฮสต์หน้า 37 (EBCDIC - U.S./Canada) แม้ว่าจะมีระบุรหัสอีกเพจหนึ่ง อนุญาตให้มีเหล่านี้ชนิดข้อมูลโฮสต์ใหม่สำหรับชนิดข้อมูลแบบสั้นและจำนวนเต็มสำหรับสายอักขระที่ใช้แทนข้อมูล และนี้ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้ข้ามชนิดต่าง ๆ ของระบบ

ปรับปรุงข้อมูล

การปรับปรุงที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานได้ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมปรับปรุงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการสนับสนุนได้อธิบายไว้ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" กับระบบที่จำเป็นต้องใช้การสนับสนุนนี้เท่านั้น โปรแกรมปรับปรุงนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าระบบของคุณจะไม่มีอย่างรุนแรงผล โดยขาดการปรับปรุงนี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอ service pack ถัดไปของโฮสต์รวม Server 2010

เมื่อต้องการขอรับโปรแกรมปรับปรุงนี้ทันที ติดต่อบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะใช้คำถามเพิ่มเติมและประเด็นที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมปรับปรุงนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Microsoft โฮสต์รวม Server 2010 การติดตั้งเมื่อต้องการใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้

ข้อมูลการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่มีการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่

โปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่แทนการปรับปรุงซอฟต์แวร์ก่อนหน้า

แฟ้มข้อมูล

ปรับปรุงรุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในวันและเวลาสินค้าใน'แผงควบคุม'
สำหรับโฮสต์ Microsoft เซิร์ฟเวอร์การรวม 2010 รุ่น 32 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Ibmcobol.xmlไม่เกี่ยวข้อง83,79804-มีนาคม-201122:18ไม่เกี่ยวข้อง
Ibmrpg400.xmlไม่เกี่ยวข้อง67,57404-มีนาคม-201122:18ไม่เกี่ยวข้อง
Mgddtcob390.dll8.5.4270.2386,90404-มีนาคม-201123:04x 86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.dll8.5.4270.251,11204-มีนาคม-201123:04x 86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.sendreceivepipelines.dll8.5.4270.263,44804-มีนาคม-201123:04x 86
Microsoft.hostintegration.ti.aggregateconverter.dll8.5.4270.275,68004-มีนาคม-201123:04x 86
Microsoft.hostintegration.ti.baseprimitiveconverter.dll8.5.4270.279,79204-มีนาคม-201123:04x 86
Microsoft.hostintegration.ti.globals.dll8.5.4270.2161,67204-มีนาคม-201123:04x 86
Microsoft.hostintegration.ti.systemzprimitiveconverter.dll8.5.4270.2100,27204-มีนาคม-201123:04x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.app.dll8.5.4270.2731,02404-มีนาคม-201123:04x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.gendecl.dll8.5.4270.2100,25604-มีนาคม-201123:04x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.pkg.dll8.5.4270.2272,27204-มีนาคม-201123:04x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.wizards.dll8.5.4270.2464,80004-มีนาคม-201123:04x 86
สำหรับโฮสต์ Microsoft เซิร์ฟเวอร์การรวม 2010 รุ่น 64 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Ibmcobol.xmlไม่เกี่ยวข้อง83,79804-มีนาคม-201122:18ไม่เกี่ยวข้อง
Ibmrpg400.xmlไม่เกี่ยวข้อง67,57404-มีนาคม-201122:18ไม่เกี่ยวข้อง
Mgddtcob390.dll8.5.4270.2386,90404-มีนาคม-201123:09x 86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.dll8.5.4270.251,11204-มีนาคม-201123:09x 86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.sendreceivepipelines.dll8.5.4270.263,44804-มีนาคม-201123:09x 86
Microsoft.hostintegration.ti.aggregateconverter.dll8.5.4270.275,68004-มีนาคม-201123:09x 86
Microsoft.hostintegration.ti.baseprimitiveconverter.dll8.5.4270.279,79204-มีนาคม-201123:09x 86
Microsoft.hostintegration.ti.globals.dll8.5.4270.2161,67204-มีนาคม-201123:09x 86
Microsoft.hostintegration.ti.systemzprimitiveconverter.dll8.5.4270.2100,27204-มีนาคม-201123:09x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.app.dll8.5.4270.2731,02404-มีนาคม-201123:09x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.gendecl.dll8.5.4270.2100,25604-มีนาคม-201123:09x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.pkg.dll8.5.4270.2272,27204-มีนาคม-201123:09x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.wizards.dll8.5.4270.2464,80004-มีนาคม-201123:09x 86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.dll8.5.4270.251,11204-มีนาคม-201123:09x 86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.sendreceivepipelines.dll8.5.4270.263,44804-มีนาคม-201123:09x 86
Microsoft.hostintegration.ti.aggregateconverter.dll8.5.4270.275,68004-มีนาคม-201123:09x 86
Microsoft.hostintegration.ti.baseprimitiveconverter.dll8.5.4270.279,79204-มีนาคม-201123:09x 86
Microsoft.hostintegration.ti.globals.dll8.5.4270.2161,67204-มีนาคม-201123:09x 86
Microsoft.hostintegration.ti.systemzprimitiveconverter.dll8.5.4270.290,54404-มีนาคม-201123:09x 64

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2428615 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 เมษายน 2554 - Revision: 2.0
Keywords: 
kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2428615 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2428615

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com