Jak rozwiązywać problemy dotyczące drukowania sieciowego

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 243075 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Jeżeli w tym artykule nie opisano problemu dotyczącego danego sprzętu, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web, aby przeglądać więcej artykułów dotyczących sprzętu:
http://support.microsoft.com/default.aspx/w98?sid=460
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

W tym artykule opisano sposoby rozwiązywania problemów dotyczących drukowania sieciowego. Należy zauważyć, że ten artykuł zawiera odwołania do artykułu o szerszym zakresie tematycznym, dotyczącego rozwiązywania lokalnych (niesieciowych) problemów z drukowaniem. Wiele problemów z drukowaniem wynika z usterek na poziomie lokalnym, a problemy tego typu nie są klasyfikowane jako problemy „sieciowe”.

Więcej informacji

Aby rozwiązać problemy dotyczące drukowania przy użyciu drukarki sieciowej:
 1. Zweryfikuj, że problem dotyczący drukowania jest faktycznie związany z siecią i nie wynika z usterek na poziomie lokalnym. W tym celu spróbuj drukować przy użyciu drukarki lokalnej lub postępuj zgodnie z krokami opisanymi w następującym artykule w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  128345 Rozwiązywanie problemów z drukowaniem w systemie Windows 95/98/Millennium Edition
  Należy zauważyć, że jeżeli można drukować przy użyciu drukarki lokalnej, problem jest prawdopodobnie związany z siecią. Konieczne może być skontaktowanie się z administratorem systemu w celu uzyskania pomocy w zakresie rozwiązywania problemu.
 2. Wydrukuj dokument do pliku, a następnie skopiuj plik do serwera wydruku:
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Drukarki.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy drukarkę, której chcesz użyć, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  3. Kliknij kartę Szczegóły, a następnie kliknij opcję Plik w polu Drukuj do portu.
  4. Wydrukuj dokument z dowolnego programu. Po wyświetleniu monitu wpisz nazwę pliku dla zadania wydruku.
  5. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, a następnie kliknij polecenie Tryb MS-DOS.
  6. W wierszu polecenia wpisz copy ścieżka_do_plikunazwa_plikunazwa_drukarki_sieciowej /b, gdzie ścieżka_do_pliku jest lokalizacją pliku utworzoną w kroku D, nazwa_pliku jest nazwą pliku utworzonego w kroku D, a nazwa_drukarki_sieciowej jest lokalizacją drukarki w sieci (na przykład \\nazwa_serwera\nazwa_udziału). Następnie naciśnij klawisz ENTER.

   UWAGA: Przełącznik /b oznacza plik binarny i powoduje wydrukowanie całego pliku. Jeżeli przełącznik /b nie jest używany, cały plik może nie zostać wydrukowany. Drukarka może przerwać drukowanie pliku po napotkaniu pierwszego znaku CTRL+Z w pliku.
 3. Przechwyć port drukarki sieciowej zamiast używania połączenia UNC (Universal Naming Convention):
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Drukarki.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy drukarkę, której chcesz użyć, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  3. Kliknij kartę Szczegóły, a następnie kliknij przycisk Przechwyć port drukarki.
  4. Kliknij port, który chcesz przechwycić (na przykład LPT2), i ścieżkę do drukarki sieciowej (na przykład \\nazwa_serwera\nazwa_udziału_drukarki).

   UWAGA: Jeżeli połączenie powinno być dostępne zawsze podczas uruchamiania komputera, należy kliknąć, aby zaznaczyć pole wyboru Połącz ponownie przy logowaniu.
 4. Spróbuj wydrukować dokument z innego komputera w sieci. Jeżeli można pomyślnie drukować z innego komputera, problem dotyczy komputera lokalnego albo programu lub dokumentu na danym komputerze. Konieczne może być postępowanie zgodnie z krokami opisanymi w artykule wymienionym w kroku 1.
 5. Jeżeli nadal nie można drukować przy użyciu drukarki sieciowej, postępuj zgodnie ze standardowymi krokami rozwiązywania problemów dotyczących sieci:
  • Spróbuj przeglądać w celu zlokalizowania serwera wydruku.
  • Usuń i ponownie zainstaluj protokoły sieciowe.
 6. Jeżeli zainstalowanych jest kilku klientów sieci, spróbuj usunąć jednego z klientów:
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Sieć.
  2. Kliknij jednego z klientów sieci, a następnie kliknij przycisk Usuń.
  3. Kliknij przycisk OK.
  4. Uruchom ponownie komputer i spróbuj ponownie wydrukować dokument.

Właściwości

Numer ID artykułu: 243075 - Ostatnia weryfikacja: 23 marca 2007 - Weryfikacja: 2.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows Millennium Edition
Słowa kluczowe: 
kbfaq kbhowto kbnetwork kbprint kbtshoot KB243075

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com