วิธีแก้ปัญหาการพิมพ์ในเครือข่าย

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 243075 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หากเอกสารนี้ไม่มีการอธิบายเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ของคุณ โปรดดูเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft เพื่อดูเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์::
http://support.microsoft.com/default.aspx/w98?sid=460
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการแก้ไขปัญหาการพิมพ์ผ่านเครือข่าย โปรดสังเกตว่า บทความนี้อ้างอิงถึงบทความรุนแรงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะที่ (ไม่ใช่-) พิมพ์ปัญหาเครือข่าย นี่คือเนื่องจากปัญหาการพิมพ์หลายสาเหตุที่ระดับท้องถิ่น และจะไม่จริงเกี่ยวข้องกับการตัดสินค้าจากคลัง "เครือข่าย"

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาการพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์เครือข่าย:
 1. ตรวจ สอบว่า ปัญหาการพิมพ์ของคุณจริงเกี่ยวข้องกับเครือข่ายของคุณ ไม่ได้มีสาเหตุจากปัญหาการพิมพ์เป็นโลคัล การทำเช่นนั้น ให้ลองพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ท้องถิ่น หรือดำเนินการขั้นตอนในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  128345การแก้ไขปัญหาการพิมพ์ใน Windows 95/98
  โปรดสังเกตว่า หากคุณสามารถพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ท้องถิ่น ปัญหาของคุณอาจจะ เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง คุณอาจต้องติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากมีปัญหาการพิมพ์ของคุณ
 2. พิมพ์ไปยังแฟ้ม และคัดลอกแฟ้มไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์:
  1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกเครื่องพิมพ์.
  2. คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ที่คุณต้อง การใช้ แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
  3. คลิกการรายละเอียดแท็บ แล้วคลิกแฟ้ม:ในการพิมพ์ไปยังพอร์ตการต่อไปนี้กล่อง
  4. พิมพ์เอกสารจากโปรแกรมใด ๆ เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ พิมพ์ชื่อแฟ้มสำหรับงานพิมพ์
  5. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมแล้ว คลิกพรอมต์ MS-DOS.
  6. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:Copyเส้นทางไปยังแฟ้มชื่อแฟ้มชื่อเครื่องพิมพ์เครือข่าย/bแล้ว กด ENTER ที่ใดเส้นทางไปยังแฟ้มเป็นตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มที่คุณสร้างในขั้นตอน Dชื่อแฟ้มชื่อของแฟ้มที่คุณสร้างในขั้นตอน D และชื่อเครื่องพิมพ์เครือข่ายเป็นตำแหน่งที่ตั้งของเครื่องพิมพ์บนเครือข่าย (ตัวอย่างเช่น \\servername\sharename)

   หมายเหตุ:: ตัวสลับ /b แฟ้มไบนารีที่แสดงถึงทศนิยม และทำให้แฟ้มทั้งหมดที่จะพิมพ์ ไม่ มีสวิตช์ /b แฟ้มทั้งหมดอาจไม่สามารถพิมพ์ เครื่องพิมพ์อาจหยุดการพิมพ์แฟ้มที่อักขระ CTRL + Z แรกที่คุณพบในแฟ้ม
 3. พอร์ตเครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์เครือข่ายแทนการใช้ universal ที่ตั้งชื่อการเชื่อมต่อแบบแผนการคิด (UNC) ของการจับภาพ:
  1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกเครื่องพิมพ์.
  2. คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ที่คุณต้อง การใช้ แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
  3. คลิกการรายละเอียดแท็บ แล้วคลิกพอร์ตเครื่องพิมพ์การจับภาพ.
  4. คลิกพอร์ตที่คุณต้องการจับภาพ (เช่น LPT2) และเส้นทางไปยังเครื่องพิมพ์เครือข่าย (เช่นชื่อที่ใช้ร่วม \\server name\printer)

   หมายเหตุ:: ถ้าคุณต้องการให้การเชื่อมต่อนี้จะพร้อมใช้งานแต่ละครั้งที่คุณเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกเพื่อเลือกนั้นเชื่อมต่ออีกครั้งเมื่อเข้าสู่ระบบกล่องกาเครื่องหมาย
 4. กำลังพยายามพิมพ์เอกสารจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นบนเครือข่าย หากคุณสามารถพิมพ์ได้สำเร็จจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ปัญหาของคุณได้เฉพาะ กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือ โดยใช้โปรแกรมหรือเอกสารบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจต้องดำเนินการขั้นตอนในบทความที่แสดงไว้ในขั้นตอนที่ 1
 5. ถ้าคุณยังคงไม่สามารถพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์เครือข่าย ทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเครือข่ายที่มาตรฐาน:
  • มีความพยายามเรียกดูเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์
  • Remove and reinstall your network protocols.
 6. If you have multiple network clients installed, try removing one of the clients:
  1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกสองครั้งNetwork.
  2. Click one of the network clients, and then clickเอาออก.
  3. คลิกตกลง.
  4. Restart your computer, and try to print again.


สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาเครื่องพิมพ์ใน Windows Vista ให้เข้าไปที่เว็บเพจต่อไปนี้ของ Microsoft:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 243075 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 95
Keywords: 
kbfaq kbhowto kbnetwork kbprint kbtshoot kbmt KB243075 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:243075

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com