คุณไม่สามารถดูสำเนาของฐานข้อมูลกล่องจดหมายที่ถูกโฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมายบางอย่าง โดยใช้คอนโซลการจัดการแลกเปลี่ยนหลังจากที่คุณติดตั้ง Exchange Server 2010 SP1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2432494 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณมีเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange Server 2010 SP1 ที่มีบทบาทเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมายที่ติดตั้งอยู่
 • ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2010 SP1 ประกอบด้วยอย่าง น้อยหนึ่งอักขระที่เป็นตัวพิมพ์เล็ก ตัวอย่างเช่น ชื่อของเซิร์ฟเวอร์คือ Mailboxserver
 • คุณเพิ่มเซิร์ฟเวอร์นี้ไปยังฐานข้อมูลความพร้อมใช้งานกลุ่ม (DAG)
 • คุณเปิดการแลกเปลี่ยนการบริหารคอนโซ (EMC), แล้ว คุณพยายามดูการคัดลอกฐานข้อมูลกล่องจดหมายใน DAG
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณไม่สามารถดูสำเนาของฐานข้อมูลกล่องจดหมายที่ถูกโฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์นี้
หมายเหตุปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณมี Exchange Server 2010 SP1 ติดตั้ง

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก EMC ทำการเปรียบเทียบสายอักขระเล็ก อย่างไรก็ตาม EMC ไม่ถูกต้องสันนิษฐานว่า อักขระทั้งหมดในสตริงที่ชื่อของเซิร์ฟเวอร์เป็นทุนอักขระ ดังนั้น EMC ละเว้นเซิร์ฟเวอร์ถ้าชื่อเซิร์ฟเวอร์ประกอบด้วยอย่าง น้อยหนึ่งอักขระที่เป็นตัวพิมพ์เล็ก

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้ง update rollup ดังต่อไปนี้:
2492690คำอธิบายของชุดการปรับปรุง 3 สำหรับ Exchange Server 2010 Service Pack 1

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
 1. เรียกใช้ cmdlet ต่อไปนี้ที่ได้รับการเชลล์โดยการจัดการการแลกเปลี่ยน (EMS) เพื่อดูการคัดลอกฐานข้อมูลกล่องจดหมาย:

  รับ MailboxDatabaseCopyStatus
 2. เปลี่ยนอักขระทั้งหมดของชื่อเซิร์ฟเวอร์ภายในคอนเทนเนอร์โครงแบบอักขระทุน คุณสามารถทำได้ โดยใช้การใช้งานไดเรกทอรีบริการอินเตอร์เฟส Editor (ADSI Edit):
  1. เปิดเครื่องมือ ADSI Edit
  2. แก้ไข ADSI เพื่อการเชื่อมต่อตั้งค่าคอนฟิกบริบทการตั้งชื่อ
  3. ค้นหารายการต่อไปนี้:
   CN=Configuration,...\CN=Services\CN=Microsoft Exchange\CN =<organization name="">\CN=Administrative Groups\CN =<admin groups="">\CN=Servers\CN=<server name=""></server></admin></organization>
  4. คลิกขวาCN =<server name=""></server>สินค้า จากนั้นเลือกการเปลี่ยนชื่อ.
  5. เปลี่ยนอักขระทั้งหมดไปยังอักขระทุน

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการดูการคัดลอกฐานข้อมูลกล่องจดหมายใน EMC ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:

วิธีที่ 1:
 1. คลิกกล่องจดหมายภายใต้หัวข้อการตั้งค่าคอนฟิกขององค์กร.
 2. คลิกการจัดการฐานข้อมูลแท็บที่อยู่ทางด้านมุมบนขวาของเครื่องคอนโซลการจัดการการแลกเปลี่ยนหน้าต่าง
 3. เลือกฐานข้อมูลที่อยู่ภายใต้การการจัดการฐานข้อมูลแท็บ
สำเนาของฐานข้อมูลกล่องจดหมายที่เลือกจะมีการระบุไว้ในแผงด้านล่างขวา

วิธีที่ 2:

 1. เริ่มต้น EMC
 2. คลิกกล่องจดหมายภายใต้หัวข้อการตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์.
คัดลอกฐานข้อมูลกล่องจดหมายบนเซิร์ฟเวอร์จะมีการระบุไว้ในแผงด้านล่างขวา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้าง กลุ่มความพร้อมใช้งานฐานข้อมูล การเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับ MailboxDatabaseCopyStatuscmdlet แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

รับ MailboxDatabaseCopyStatus


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2432494 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 มีนาคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1
Keywords: 
kbqfe kbfix kbhotfixrollup kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2432494 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2432494

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com