แก้ไข: "วันไม่ถูกต้อง" เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้ขั้นตอนการ EDI รับ EDI interchanges ใน BizTalk Server 2006 R2 หรือ ใน BizTalk Server 2009 ถ้าองค์ประกอบของข้อมูลที่ประกอบด้วยค่าวันอธิกสุรทิน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2435900 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณใช้ขั้นตอนการอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลแลกเปลี่ยน (EDI) จะได้รับการแลกเปลี่ยน EDI ใน Microsoft BizTalk Server 2006 R2 หรือ 2009 เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft BizTalk คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:

ประเภทอีเวนต์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: BizTalk Server 2009 EDI
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 8114
คำอธิบาย:
ข้อผิดพลาดที่พบในระหว่างการแยกวิเคราะห์ ชุดธุรกรรม 12 X มีอยู่ในกลุ่ม functional มี id '<n>' ในการแลกเปลี่ยนที่มี id '<n>' มี id ผู้ส่ง '<sender id=""> ', id ตัวรับสัญญาณ '<receiver id="">' id '<n>' จะถูกหยุดชั่วคราว มีข้อผิดพลาดต่อไปนี้:</n>
ข้อผิดพลาด: 1 (เขตข้อมูลผิดพลาดระดับ)
SegmentID: DTM
ตำแหน่งใน TS: 42
ID ขององค์ประกอบข้อมูล: DTM02
ตำแหน่งในเซ็กเมนต์: 2
ค่าของข้อมูล: </receiver></sender></n></n>leapdate
8: วันไม่ถูกต้อง

ปัญหานี้ขึ้นเฉพาะเมื่อคุณได้รับ interchanges EDI X 12 (รวมถึง HIPAA) ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้การแลกเปลี่ยน EDI EDIFACT

EDI การตรวจสอบชนิด (องค์ประกอบของข้อมูล)
ขอบ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb226537 (BTS.20)


บันทึกย่อ
  • แหล่งของเหตุการณ์คือ "BizTalk Server 2006 EDI" ถ้าคุณกำลังใช้ BizTalk Server 2006 R2
  • ตัวยึด leapdate แสดงวันที่อธิกสุรทินที่มีอยู่ในการแลกเปลี่ยน EDI

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการแลกเปลี่ยนของ EDI ไม่สามารถตรวจสอบองค์ประกอบของข้อมูลที่ประกอบด้วยค่าวันอธิกสุรทิน ตัวอย่าง ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าการแลกเปลี่ยน EDI ประกอบด้วยค่าวัน "20120229"

การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูล

2009 ในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่แก้ไขปัญหานี้จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 1 สำหรับ 2009 ในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจการปรับปรุง ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2429050 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 1 สำหรับ 2009 ในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk

BizTalk Server 2006 R2


โปรแกรมแก้ไขด่วนที่แก้ไขปัญหานี้จะรวมอยู่ในแพ็คเกจปรับปรุงการ 4 สำหรับ BizTalk Server 2006 R2 SP1

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจการปรับปรุง ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

2682056แพคเกจการปรับปรุงการ 4 สำหรับ BizTalk Server 2006 R2 SP1

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้นั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหานี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ส่งการร้องขอการบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไข คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่ซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1และแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 3 BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1 การติดตั้งเมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณไม่ต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

แฟ้มข้อมูล

ข้อมูลแฟ้มสำหรับรุ่นที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมดของ BizTalk Server 2006 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Microsoft.biztalk.edi.messagecore.dll3.6.2230.12350,08828-ม.ค.-201118:14x 86
Microsoft.biztalk.edi.pipelinecomponents.dll3.6.2230.12190,35228-ม.ค.-201118:14x 86
Microsoft.biztalk.edi.reporting.common.dll3.6.2230.1225,48828-ม.ค.-201118:14x 86
Microsoft.biztalk.edi.reporting.dll3.6.2230.1255,16828-ม.ค.-201118:14x 86
Microsoft.biztalk.edi.schemaeditorextension.dll3.6.2230.12202,64828-ม.ค.-201118:14x 86
Microsoft.biztalk.edi.shared.dll3.6.2230.12161,65628-ม.ค.-201118:14x 86
Microsoft.biztalk.ediint.reporting.dll3.6.2230.1234,69628-ม.ค.-201118:14x 86
Microsoft.biztalk.messaging.dll3.6.2230.1292,02428-ม.ค.-201118:14x 86
Microsoft.biztalk.pipeline.components.dll3.6.2230.12292,75228-ม.ค.-201118:14x 86
Microsoft.biztalk.pipeline.dll3.6.2230.12292,72828-ม.ค.-201118:14x 86
Microsoft.biztalk.streaming.dll3.6.2230.1251,06428-ม.ค.-201118:14x 86
Microsoft.biztalk.xpathreader.dll3.6.2230.1279,74428-ม.ค.-201118:14x 86
Microsoft.xlangs.basetypes.dll3.6.2230.12104,31228-ม.ค.-201118:14x 86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ BizTalk Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2003907ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ BizTalk Server

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2435900 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 เมษายน 2555 - Revision: 6.0
ใช้กับ
  • Microsoft BizTalk Server 2009 Standard
  • Microsoft BizTalk Server 2009 Branch
  • Microsoft BizTalk Server 2009 Developer
  • Microsoft BizTalk Server 2009 Enterprise
  • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Branch
  • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Developer Edition
  • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Enterprise Edition
  • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Standard Edition
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbqfe kbfix kbsurveynew kbbtsmessaging kbbtspipeline kbautohotfix kbmt KB2435900 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2435900

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com