Article ID: 2438651 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

כאשר אתה מתקין, מסיר התקנה או מעדכן תוכנית במחשב מבוסס Windows ייתכן שתקבל אחת מהודעות השגיאה הבאות:

הודעת שגיאה 1:
לא הייתה גישה לשירות Windows Installer.
הודעת שגיאה 2:
לא ניתן היה להפעיל את שירות Windows Installer.
הודעת שגיאה 3:
לא ניתן להפעיל את שירות Windows Installer במחשב מקומי. שגיאה 5: הגישה נדחתה.

סיבה

תהליך ההתקנה או הסרת ההתקנה של תוכנית עשוי להיכשל ממספר סיבות. מאמר זה דן בנושאים הבאים (לחץ על כל בעיה למציאת פתרון קשור):
 • בעיות של Windows Installer
 • ייתכן שהתקנה או עדכון של תוכניות ב-Windows לא הסתיימו בהצלחה
 • ייתכן שהסרת התקנה של תוכניות ב-Windows לא הסתיימו בהצלחה

פתרון הבעיה

תקן את הבעיה באופן אוטומטי

כווץ את התמונההרחב את התמונה
2863010
הפעל את פותר הבעיות 'התקנה והסרה של תוכניות'

תקן את הבעיה באופן ידני

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כדי לפתור בעיות מסוג זה, בצע את השלבים המפורטים להלן:

כווץ את התמונההרחב את התמונה
2684263
חשוב עליך להיכנס למחשב באמצעות חשבון מנהל. כדי לבצע רבים מהשלבים שבמאמר זה, עליך להיכנס למחשב באמצעות חשבון עם הרשאות מנהל. כדי לברר האם אתה משתמש בחשבון עם הרשאות מנהל, בצע את הפעולות הבאות:
ב- Windows XP או ב- Windows Server 2003
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
 1. פתח את תיבת הדו-שיח תאריך ושעה.
  1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
  2. הקלד את הפקודה הבאה בתיבה הפעלה, ולאחר מכן לחץ על אישור:
   timedate.cpl
   כווץ את התמונההרחב את התמונה
   2894623
 2. השתמש באחד השלבים המתאימים, בהתאם לתוצאה.
  • אם מוצגת תיבת הדו-שיח מאפייני תאריך ושעה, כבר ביצעת כניסה כמנהל מערכת. לחץ על ביטול כדי לסגור את תיבת הדו-שיח מאפייני תאריך ושעה.
   כווץ את התמונההרחב את התמונה
   2894624
  • אם אינך מחובר כמנהל מערכת תוצג ההודעה הבאה.
   כווץ את התמונההרחב את התמונה
   2894625
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

ב- Windows Vista או ב -Windows 7
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
 1. פתח את תיבת הדו-שיח תאריך ושעה.
  1. לחץ על הפעל.
  2. הקלד את הפקודה הבאה בתיבה התחל חיפוש או בתיבה חפש בתוכניות ובקבצים, ואז הקש ENTER:
   timedate.cpl
   תיבת הדו-שיח תאריך ושעה נפתחת.
   כווץ את התמונההרחב את התמונה
   2894626
 2. לחץ על שנה תאריך ושעה בתיבת הדו-שיח תאריך ושעה. כאשר נפתחת תיבת הדו-שיח בקרת חשבונות משתמש, לחץ על המשך.
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2894627
 3. כעת, בצע אחת מהפעולות הבאות, בהתאם להתרחשות כאשר אתה לוחץ על המשך:
  • אם המחשב אינו מבקש סיסמה
   כבר נכנסת עם חשבון מנהל. לחץ פעמיים על ביטול כדי לסגור את תיבת הדו-שיח תאריך ושעה, ואז אתה מוכן להמשיך במשימה זו.
  • אם המחשב מבקש סיסמה
   לא נכנסת עם חשבון מנהל.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

בעיות של Windows Installer

מנגנון Windows Installer עשוי להיות פגום, מותקן באופן שגוי, או מושבת. הדבר עלול לגרום לבעיות התקנה.

כווץ את התמונההרחב את התמונה
2683283
הערה מנגנון Windows Installer מנהל את ההתקנה של תוכנה, מנהל את ההוספות והמחיקות של רכיבי תוכנה, מנטר את עמידות הקבצים, ומאפשר התאוששות בסיסית מתקלות על-ידי שימוש בחזרה למצב קודם.

היעזר בשיטות הבאות לזיהוי בעיות כלשהן של Microsoft Installer שעלולות להוות גורם לבעיות בהתקנה, בהסרת התקנה, או בעדכון תוכניות. התחל עם שיטה 1, בצע את השלבים המתוארים בשיטה זו, ואז עבור לשיטה הבאה אם הבעיה לא נפתרה.

לחץ כאן להצגה או להסתרה של מידע מפורט
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed

שיטה 1: קבע האם מנגנון Windows Installer פועל

 1. לחץ על התחל
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  לחצן התחל
  , הקלד cmd בתיבת החיפוש או לחץ על הפעלה ואז הקלד cmd בתיבת הדו-שיח (Windows XP או Windows Server 2003), ואז הקש Enter כדי לפתוח חלון שורת פקודה.
 2. בשורת הפקודה, הקלד MSIExec ולאחר מכן הקש Enter.
 3. אם מנגנון MSI פועל, לא אמורות להיות מוצגות הודעות שגיאה כלשהן. אם מופיעה הודעת שגיאה, שים לב לשגיאה. אם אתה מתמצא בשימוש במנועי חיפוש, תוכל להשתמש בהודעת השגיאה כדי לאתר תוכן נוסף לפתרון הבעיה.
 4. נסה שוב להתקין או להסיר את ההתקנה.

אם הבעיה חוזרת, עבור לשיטה 2.


שיטה 2: ודא ששירות Windows Installer אינו מושבת

 1. לחץ על התחל
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  לחצן התחל
  , הקלד services.msc בתיבת החיפוש או לחץ על הפעלה ואז הקלד services.msc בתיבת הדו-שיח (Windows XP או Windows Server 2003), ואז הקש Enter כדי לפתוח את שירותים.
 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שירות Windows Installer ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 3. אם התיבה סוג אתחול מוגדרת לערך מושבת, שנה את הערך לידני.
 4. לחץ על אישור כדי לסגור את חלון המאפיינים.
 5. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שירות Windows Installer ולאחר מכן לחץ על הפעל. השירות אמור להתחיל לפעול ללא שגיאות.
 6. נסה שוב להתקין או להסיר את ההתקנה.

אם הבעיה חוזרת, עבור לשיטה 3.

שיטה 3: בדוק את הגירסה שלך של Windows Installer, ושדרג לגירסה האחרונה אם יש צורך.

כווץ את התמונההרחב את התמונה
2684263
חשוב שיטה זו חלה על Windows XP, על Windows Vista, על Windows Server 2003, על Windows Server 2003 R2, ועל Windows Server 2008 בלבד.
 1. לחץ על התחל
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  לחצן התחל
  , הקלד cmd בתיבת החיפוש או לחץ על הפעלה ואז הקלד services.msc בתיבת הדו-שיח (Windows XP או Windows Server 2003), ואז הקש Enter כדי לפתוח חלון שורת פקודה.
 2. בחלון שורת הפקודה, הקלד MSIExec ולאחר מכן הקש Enter. אם מנגנון MSI פועל, לא אמורות להופיע הודעות שגיאה, וצריכה להיפתח תיבת דו-שיח נפרדת. כאן תוכל לראות את גירסת MSI.
 3. אם גירסת תוכנית ההתקנה איננה 4.5, עיין במאמר הבא במאגר הידע Microsoft Knowledge Base לקבלת מידע וקישור להורדת Windows installer 4.5:
 4. נסה שוב להתקין או להסיר את ההתקנה.

אם הבעיה חוזרת, עבור לשיטה 4.


שיטה 4: רשום מחדש את מנגנון תוכנית ההתקנה

כווץ את התמונההרחב את התמונה
2684263
חשוב שיטה זו חלה על Windows XP ועל Windows Server 2000 בלבד.
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד cmd בתיבת הדו-שיח ולאחר מכן לחץ על שורת פקודה.
 2. בשורת הפקודה, הקלד את הפקודות הבאות והקש Enter בסוף כל שורה:
  MSIExec /unregister

  MSIExec /regserver
 3. נסה שוב להתקין או להסיר את ההתקנה.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

ייתכן שהתקנה או עדכון של תוכניות ב- Windows לא הסתיימו בהצלחה

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed

ייתכן שפעולת השירות המשמשת להתקנה או לעדכון התוכנית לא הסתיימה בהצלחה

קיימות שיטות רבות שיכולות לשמש להתקנה, להסרת התקנה או לעדכון תוכנית. בנוסף, ייתכן שפעולות השירות או השיטות שהיו בשימוש לא התחילו או לא הסתיימו בהצלחה. להלן שיטות נפוצות להתקנת תוכנה:
 • הכנס תקליטור או מדיית DVD, ואז אפשר להתקנה להתחיל באופן אוטומטי.
 • דפדף לתקליטור, ל-DVD, למדיה הנשלפת, או למיקום אחר שבו שמורים קובצי התקנת התוכנה, ואז לחץ לחיצה כפולה על תוכנית ההתקנה. קובץ ההתקנה הוא בדרך כלל:
  • Autorun או Autorun.exe
  • Setup או Setup.exe
  • Install או Install.exe
 • לחץ על הפעל כאשר אתה מוריד את התוכנית מאתר אינטרנט.

ייתכן שמדיית ההתקנה אינה קריאה

מדיית התקנה כגון תקליטור או DVD עשויה להיות מלוכלכת או שרוטה, וייתכן שקורא התקליטורים או ה-DVD אינו יכול לקרוא אותה, והדבר גורם לבעיות התקנה, הסרה או עדכון.

שיטה 1: נקה את התקליטור או ה-DVD המשמשים אותך להתקנה (רק אם עליך להשתמש בתקליטור או ב- DVD).

נקה את מדיית התקליטור או ה-DVD. לשם כך, השתמש בערכת ניקוי תקליטורים או DVD. לחילופין, נגב בעדינות את הצד הכסוף של התקליטור באמצעות מטלית כותנה רכה ונטולת מוך. אל תשתמש במטלית נייר. הדבר עלול לשרוט את הפלסטיק או להשאיר סימנים. בעת ניקוי הדיסק, נגב ממרכזו כלפי חוץ. אל תעשה תנועה סיבובית. אם הבעיה עדיין קיימת, נקה את הדיסק בעזרת מטלית לחה או באמצעות מוצר מסחרי לניקוי תקליטורי CD או DVD. ייבש את הדיסק ביסודיות לפני הכנסתו לכונן.

שיטה 2: העתק את קובצי ההתקנה למחשב

העתק את קובצי ההתקנה לדיסק קשיח מקומי במחשב שלך או למדיה נשלפת אחרת. שים לב למיקום, ואז הפעל את ההתקנה ממיקום זה. קובץ ההתקנה נקרא בדרך כלל Autorun.exe או Setup.exe. אך הדבר עלול להשתנות. אם אינך בטוח, בדוק את קובץ Readme בתיקייה לקבלת הנחיות להפעלת ההתקנה. אם זמין קובץ הרצה (.exe), לא מומלץ להריץ קובצי .msi ישירות ללא הנחיות מפורשות מספק התוכנה.

שיטה 3: קבל גירסה עדכנית של חבילת ההתקנה

אם ניסית להתקין מתקליטור או DVD, בצע את הפעולות הבאות:
 • בדוק באתר האינטרנט של יצרן התוכנה, וחפש גירסה עדכנית יותר של חבילת התוכנה. הורד והתקן את הגירסה החדשה.
 • אם ברשותך הגירסה העדכנית ביותר, נסה להוריד את התוכנית מאתר האינטרנט של היצרן ואז הפעל את ההתקנה.

משתמשים מתקדמים אם דרושים מספר תקליטורים או תקליטורי DVD, מומלץ להעתיק את כולם לאותה תיקייה, בסדר הפוך (מספרי דיסק גבוהים יותר תחילה). היה מוכן לאשר כתיבה על קבצים קיימים אם תתבקש לכך, ואז התקן ממיקום זה.


קובצי התקנה שהורדו או שהועתקו עשויים להיות פגומים

שיטה 1: העתק את קובצי ההתקנה למחשב

העתק את קובצי ההתקנה לדיסק קשיח מקומי במחשב שלך או למדיה נשלפת אחרת. שים לב למיקום, ואז הפעל את ההתקנה ממיקום זה. קובץ ההתקנה נקרא בדרך כלל Autorun.exe או Setup.exe. אך הדבר עלול להשתנות. אם אינך בטוח, בדוק את קובץ Readme בתיקייה לקבלת הנחיות להפעלת ההתקנה. אם זמין קובץ הרצה (.exe), לא מומלץ להריץ קובצי .msi ישירות ללא הנחיות מפורשות מספק התוכנה.
 • אם אתה מתקין תוכנית מהאינטרנט, הורד מחדש את הקובץ (בחר שמור במקום הפעל בתיבת הדו-שיח של ההורדה), שמור את הקובץ לתיקייה בדיסק קשיח מקומי במחשב או במדיה נשלפת אחרת, והפעל את ההתקנה ממיקום זה.
 • אם קובצי ההתקנה נמצאים ברשת (לדוגמה, סביבה מסחרית או של חברה), העתק את הקבצים לתיקייה בדיסק קשיח מקומי במחשב שלך, ואז הפעל את ההתקנה ממיקום זה.

שיטה 2: קבל גירסה עדכנית של חבילת ההתקנה

אם חלף זמן בין מועד הורדת החבילה ובין הניסיון להתקין אותה:
 • בדוק באתר האינטרנט של יצרן התוכנה, וחפש גירסה עדכנית יותר של חבילת התוכנה. הורד והתקן את הגירסה החדשה.
 • אם ברשותך הגירסה העדכנית ביותר, נסה להוריד את התוכנית שוב ואז הפעל את ההתקנה.

ייתכן שתוכניות הפועלות כעת במחשב שלך מפריעות לתהליך ההתקנה

השבת תוכניות שעלולות להפריע לתהליך ההתקנה. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  לחצן התחל
  , הקלד msconfig בתיבה חיפוש ולאחר מכן לחץ על msconfig.exe.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  הרשאת בקרת חשבון משתמש
  אם תתבקש להזין סיסמת מנהל או לאשר, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.
 2. בכרטיסייה כללי, לחץ על אתחול סלקטיבי ולאחר מכן נקה את תיבת הסימון טען פריטי אתחול:
 3. לחץ על שירותים, לחץ על הסתר את כל שירותי Microsoft, ואז לחץ על הפוך הכול ללא זמין.
 4. לחץ על אישור ולאחר מכן לחץ על הפעל מחדש.
 5. נסה להפעיל את התקנת התוכנה.
 6. בסיום פתרון הבעיות, הפעל את המחשב מחדש במצב אתחול רגיל. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
  1. לחץ על התחל
   כווץ את התמונההרחב את התמונה
   לחצן התחל
   , הקלד msconfig בתיבה חיפוש ולאחר מכן לחץ על msconfig.exe.

   כווץ את התמונההרחב את התמונה
   הרשאת בקרת חשבון משתמש
   אם תתבקש להזין סיסמת מנהל או לאשר, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.
  2. בכרטיסייה כללי, לחץ על הפעלה רגילה, לחץ על אישור, ואז לחץ על הפעל מחדש.
למידע נוסף על השימוש ב- MSConfig, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר במאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

הסרת התקנה של תוכניות ב- Windows עלולה שלא להסתיים בהצלחה

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed

נסה להתקין, להסיר התקנה או לעדכן תוכניות באמצעות שיטה אחרת ב- Windows

יש בדרך כלל מספר דרכים להסרת התקנה של כל תוכנית. נסה את השיטות הבאות. אם שיטה אחת לא פתרה את הבעיה, עבור לשיטה הבאה.

שיטה 1: השתמש באפשרות הסרת התקנה של תוכניות (אם קיימת)
 1. לחץ על התחל
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  לחצן התחל
  ולאחר מכן לחץ על כל התוכניות.
 2. בחר את התיקייה של התוכנית שאת התקנתה ברצונך להסיר, ואז פתח את התיקייה.
 3. אם קיימת אפשרות להסרת התקנה, נסה להשתמש בה להסרת התקנת התוכנית.

אם הבעיה אינה נפתרת, עבור לשיטה 2.

שיטה 2: השתמש באפשרויות לוח הבקרה
 1. לחץ על התחל
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  לחצן התחל
  , לחץ על לוח הבקרה, לחץ על הוספה והסרה של תוכניות או לחץ על תוכניות ותכונות, ואז לחץ על הסרת התקנה של תוכנית.
 2. בחר את התוכנית, ולאחר מכן לחץ על הסר התקנה. בצע את ההנחיות כדי להסיר את התקנת התוכנית.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

לקבלת עזרה נוספת בנוגע לבעיית ההתקנה, הסרת ההתקנה או העדכון

אם עקבת אחר שלבים אלה והבעיה עדיין קיימת, ייתכן שיהיה עליך ליצור קשר עם התמיכה של Microsoft לקבלת סיוע נוסף. לקבלת פרטים נוספים על אופן הפניה למחלקת התמיכה של Microsoft, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft. הדבר עשוי להיות כרוך בתשלום.
התמיכה של Microsoft
תוכל גם לבקר באתר אינטרנט של Microsoft Community שבה ניתן לשאול שאלות ולקבל תשובות ממשתמשים אחרים בחינם. Microsoft Community הוא פורום תמיכה ללקוחות צרכנים. כדי לבקר באתר Microsoft Community, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
Microsoft Community

משתמשים מתקדמים

כווץ את התמונההרחב את התמונה
2683283
הערה השלבים הבאים מתאימים למשתמשים מתקדמים בלבד.

הסרת התקנה ידנית של התוכנית

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
ייתכן שתוכל להסיר ידנית את ההתקנה של חלקים מסוימים של התוכנית באמצעות ממשק Windows לדוגמה, ייתכן שתוכל למחוק ידנית קבצים ותיקיות של התוכנית. מכיוון שהצעדים לביצוע עשויים להיות שונים מאוד, בהתאם לגירסת Windows שבה אתה משתמש ולתוכנית שאתה מנסה להסיר, לא מסופקים במאמר זה צעדים קבועים לביצוע. אם אינך בקיא מספיק בתוכנית אתה מנסה להסיר כדי לזהות במדויק את הקבצים ואת התיקיות של תוכנית זו, לא מומלץ לנסות להשתמש בשיטה זו. באופן כללי, כאשר אתה מתחיל למחוק ידנית קבצים ותיקיות של תוכניות, אתה מסתכן בגרימת נזק למערכת ההפעלה. המשך ביצוע שלבים אלה הוא באחריותך.

אם אתה שוקל להסיר ידנית את התוכנית, כדאי לזכור את הדברים הבאים:
 • עליך לעשות כל מאמץ להסיר את התקנת היישום באמצעים המקובלים לפני ביצוע שלבים אלה. לדוגמה, השתמש ב'הוספה או הסרה של תוכניות' ב'לוח הבקרה'.
 • לפני ביצוע שלבים אלה, מומלץ ליצור נקודת שחזור מערכת.
 • לפני שתתחיל, העבר את כל הנתונים האישיים או המסמכים האישיים שעשויים היו להצטבר בתיקיית ההתקנה של היישום. לדוגמה, העבר אותם אל תיקיית המסמכים.
 • אם אינך יכול למחוק ידנית תוכנית, ייתכן שהקובץ נמצא בשימוש או שתוכנית אחרת כלשהי ניגשת לקובץ ואיננה מאפשרת לך למחוק אותו. לדוגמה, ייתכן שתוכנת אנטי-וירוס ניגשת לקובץ. כאשר תוכנת אנטי-וירוס ניגשת לקובץ של תוכנית ואינה מאפשרת למחוק את הקובץ, ייתכן שאותה תוכנת אנטי-וירוס היא זו שמנעה ממך להסיר את התקנת התוכנית באמצעים המקובלים.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

חפש שמות קבצים או תיקיות שאורכם עולה על 260 תווים

למידע נוסף אודות מגבלת אורך הנתיב המרבי, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft Developer Network (MSDN):
קבצים, נתיבים ומרחבי שמות

אפשר רישום יומן של MSI, ואז קרא את יומני verbose של MSI

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
מרבית התוכניות יוצרות יומן התקנה. אם אינך מוצא קובץ יומן, תוכל לאפשר רישום יומן verbose של MSI. לקבלת מידע נוסף אודות הדרך להפעלת רישום יומן של Windows Installer, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי לעיין במאמר מאגר הידע Microsoft Knowledge Base: 223300 כיצד להפעיל רישום ביומן עבור Windows Installer

כווץ את התמונההרחב את התמונה
2683283
הערה אם אתה מפעיל את .msi ללא יישום האתחול (.exe), תוכל להוסיף פרמטרים לרישום יומן מפורט. לדוגמה:
Msiexec path\your_msi.msi /L*v path\your_msi_log.txt
לקבלת רשימה של פרמטרי msiexec בשורת הפקודה, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft Developer Network (MSDN):
אפשרויות שורת פקודה
התקנה שנכשלה תרשום בדרך כלל Return Value 3 במקום שבו אירעה הבעיה ומתחיל השחזור לאחור של ההתקנה. תיאור הכשל יוצג ישירות לפני ערך Return Value 3 ביומן הרישום.

הכלי Wilogutl.exe יכול להיות שימושי בניתוח של קובצי יומן מהתקנה שבוצעה באמצעות Windows Installer. בנוסף, הכלי יכול להציע פתרונות לבעיות שנמצאו בקובץ יומן. הכלי Wilogutil.exe זמין בגירסה העדכנית ביותר של Microsoft Windows Software Development Kit.

להלן דוגמה לאופן השימוש בכלי Wilogutl.exe:
wilogutl /q /l c:\mymsilog.log /o c\outputdir\
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed


מידע נוסף

למידע כללי אודות אופן הסרת ההתקנה או כדי להסיר התקנה של תוכנית, בקר באתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

התקנת תוכנית
הסרת התקנה או שינוי של תוכנית
התקנת תוכניות: שאלות נפוצות

הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2438651 - Last Review: יום שלישי 01 אוקטובר 2013 - Revision: 10.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Starter Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Standard Edition
מילות מפתח 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbinfo kbcip KB2438651

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com