ID článku: 2438651 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

Príznaky

Pri inštalácii, odinštalovaní alebo aktualizácii programu v počítači s nainštalovaným systémom Windows sa môže zobraziť niektoré z týchto chybových hlásení:

Chybové hlásenie 1
Nedá sa získať prístup k Inštalátoru systému Windows.
Chybové hlásenie 2
Inštalátor systému Windows sa nepodarilo spustiť.
Chybové hlásenie 3
Inštalátor systému Windows sa na lokálnom počítači nepodarilo spustiť. Chyba 5: Prístup je odmietnutý.

Príčina

Proces inštalácie alebo odinštalovania môže zlyhať z niekoľkých dôvodov. Tento článok sa zaoberá nasledujúcimi problémami (súvisiace riešenie zobrazíte kliknutím na príslušný problém):
 • Problémy s Inštalátorom systému Windows
 • Neúspešné dokončenie inštalácie alebo aktualizácie programov v systéme Windows
 • Neúspešné dokončenie odinštalovania programov v systéme Windows

Riešenie

Automatická oprava problému

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
2863010
Spustenie Poradcu pri riešení problémov s inštalovaním a odinštalovaním programov

Manuálna oprava problému

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
Pri riešení týchto typov problémov postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
2684263
Dôležité upozornenie: Do počítača sa musíte prihlásiť pomocou konta správcu. Na vykonanie mnohých krokov uvedených v tomto článku musíte byť prihlásení v počítači s kontom s oprávneniami správcu. Ak chcete zistiť, či používate konto s oprávneniami správcu, postupujte podľa týchto krokov:
V systéme Windows XP alebo Windows Server 2003
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
 1. Otvorte dialógové okno Date and Time (Dátum a čas).
  1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart) a potom kliknite na príkaz Run (Spustiť).
  2. Do dialógového okna Run (Spustiť) zadajte nasledujúci príkaz a potom stlačte tlačidlo OK:
   timedate.cpl
   Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
   2894709
 2. V závislosti od výsledku postupujte podľa príslušných krokov.
  • Ak sa zobrazí dialógové okno Date and Time Properties (Dátum a čas – vlastnosti), ste prihlásení ako správca. Kliknutím na tlačidlo Cancel (Zrušiť) zatvorte dialógové okno Date and TimeProperties (Dátum a čas – vlastnosti).
   Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
   2894710
  • Ak nie ste prihlásení ako správca, zobrazí sa nasledujúce hlásenie.
   Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
   2894711
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed

V systéme Windows Vista alebo Windows 7
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
 1. Otvorte dialógové okno Dátum a čas.
  1. Kliknite na tlačidlo Štart.
  2. Zadajte nasledujúci príkaz do poľa Vyhľadať alebo do poľa Prehľadať programy a súbory a stlačte kláves ENTER:
   timedate.cpl
   Otvorí sa dialógové okno Dátum a čas.
   Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
   2894712
 2. V dialógovom okne Dátum a čas kliknite na tlačidlo Zmeniť dátum a čas. Keď sa zobrazí dialógové okno Kontrola používateľských kont, kliknite na tlačidlo Pokračovať.
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  2894713
 3. Teraz vykonajte jeden z nasledujúcich krokov a v závislosti od výsledku kliknite na položku Pokračovať:
  • Ak sa nezobrazí výzva na zadanie hesla
   Už ste prihlásení pomocou konta správcu. Postupne kliknite na dve tlačidlá Zrušiť, čím sa zatvorí dialógové okno Dátum a čas. Teraz môžete pokračovať v tejto úlohe.
  • Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla
   Nie ste prihlásení pomocou konta správcu.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed

Problémy s Inštalátorom systému Windows

Mechanizmus Inštalátora systému Windows môže byť poškodený, nesprávne nainštalovaný alebo zakázaný. To môže spôsobiť problémy s inštaláciou.

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
2683283
Poznámka: Mechanizmus Inštalátora systému Windows riadi inštaláciu softvéru, riadi pridávanie a odstraňovanie softvérových súčastí, monitoruje odolnosť súborov voči chybám a riadi základné obnovenie po zlyhaní prostredníctvom vrátenia zmien.

Na identifikáciu problémov s Inštalátorom systému Windows, ktoré môžu spôsobovať problémy pri inštalácii, odinštalovaní alebo aktualizácii programov, použite tieto postupy. Začnite postupom 1, postupujte podľa krokov tohto postupu a ak sa problém nevyrieši, prejdite na ďalší postup.

Ak chcete zobraziť alebo skryť podrobné informácie, kliknite sem
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed

Postup 1: Určenie funkčnosti mechanizmu Inštalátora systému Windows

 1. Kliknite na tlačidlo Start
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  Tlačidlo Start (Štart)
  (Štart), zadajte reťazec cmd do poľa Search (Vyhľadať) alebo kliknite na položku Run (Spustiť) a v dialógovom okne zadajte reťazec cmd (v systéme Windows XP alebo Windows Server 2003). Následným stlačením klávesu Enter otvorte okno Command Prompt (Príkazový riadok).
 2. Do príkazového riadka zadajte reťazec MSIExec a stlačte kláves Enter.
 3. Ak mechanizmus MSI funguje, nezobrazia sa žiadne chybové hlásenia. Ak sa zobrazí chybové hlásenie, poukazuje to na chybu. Ak sa vyznáte v spôsobe používania vyhľadávacích nástrojov, môžete pomocou chybového hlásenia vyhľadať ďalší obsah na riešenie problému.
 4. Pokúste sa znova o inštaláciu alebo odinštalovanie.

Ak problém pretrváva, prejdite na postup 2.


Postup 2: Kontrola, či služba Inštalátora systému Windows nie je nastavená na možnosť Disabled (Vypnuté)

 1. Kliknite na tlačidlo Start
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  Tlačidlo Start (Štart)
  (Štart), zadajte reťazec services.msc do poľa Search (Vyhľadať) alebo kliknite na položku Run (Spustiť) a v dialógovom okne zadajte reťazec services.msc (v systéme Windows XP alebo Windows Server 2003). Následným stlačením klávesu Enter otvorte okno Services (Služby).
 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na službu Windows Installer (Inštalátor systému Windows) a potom kliknite na položku Properties (Vlastnosti).
 3. Ak je v poli Startup type (Typ spustenia) nastavená možnosť Disabled (Vypnuté), zmeňte ju na možnosť Manual (Manuálne).
 4. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte okno Properties (Vlastnosti).
 5. Pravým tlačidlom myši kliknite na službu Windows Installer (Inštalátor systému Windows) a potom kliknite na tlačidlo Start (Spustiť). Služba by sa mala spustiť bez chýb.
 6. Pokúste sa znova o inštaláciu alebo odinštalovanie.

Ak problém pretrváva, prejdite na postup 3.

Postup 3: Kontrola verzie Inštalátora systému Windows a jeho inovácia na najnovšiu verziu v prípade potreby

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
2684263
Dôležité upozornenie: Tento postup sa vzťahuje len na systémy Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2 a Windows Server 2008.
 1. Kliknite na tlačidlo Start
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  Tlačidlo Start (Štart)
  (Štart), zadajte reťazec cmd do poľa Search (Vyhľadať) alebo kliknite na položku Run (Spustiť) a v dialógovom okne zadajte reťazec services.msc (v systéme Windows XP alebo Windows Server 2003). Následným stlačením klávesu Enter otvorte okno Command Prompt (Príkazový riadok).
 2. V okne Command Prompt (Príkazový riadok) zadajte reťazec MSIExec a stlačte kláves Enter. Ak mechanizmus MSI funguje, nezobrazia sa žiadne chybové hlásenia a otvorí sa samostatné dialógové okno, v ktorom sa zobrazí verzia mechanizmu MSI.
 3. Ak verzia inštalátora nie je 4.5, ďalšie informácie spolu s prepojením na prevzatie verzie 4.5 Inštalátora systému Windows nájdete v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
  942288 K dispozícii je verzia 4.5 Inštalátora systému Windows
 4. Pokúste sa znova o inštaláciu alebo odinštalovanie.

Ak problém pretrváva, prejdite na postup 4.


Postup 4: Opätovná registrácia mechanizmu inštalátora

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
2684263
Dôležité upozornenie: Tento postup sa vzťahuje len na systémy Windows XP a Windows Server 2000.
 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), kliknite na položku Run (Spustiť), v dialógovom okne zadajte reťazec cmd a potom kliknite na položku Command Prompt (Príkazový riadok).
 2. Do príkazového riadka zadajte nasledujúce príkazy a po každom riadku stlačte kláves Enter:
  MSIExec /unregister

  MSIExec /regserver
 3. Pokúste sa znova o inštaláciu alebo odinštalovanie.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed

Inštalácia alebo aktualizácia programov v systéme Windows sa nedokončila úspešne

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed

Metóda použitá na inštaláciu alebo aktualizáciu programu sa možno úspešne nedokončila

Existuje viacero postupov, ktoré je možné použiť na inštaláciu, odinštalovanie alebo aktualizáciu programu. Použitý postup alebo postupy sa možno úspešne nespustili alebo nedokončili. Bežné postupy používané na inštaláciu softvéru sú tieto:
 • Vloženie média CD alebo DVD a automatické spustenie inštalácie.
 • Prehľadanie disku CD, DVD, odpojiteľných médií alebo iného umiestnenia, kde sú uložené súbory na inštaláciu programov, a následné dvojité kliknutie na inštalačný program. Súbor inštalačného programu zvyčajne býva jeden z týchto:
  • Autorun alebo Autorun.exe
  • Setup alebo Setup.exe
  • Install alebo Install.exe
 • Po prevzatí programu z internetovej webovej lokality kliknite na položku Spustiť.

Inštalačné médium je nečitateľné

Inštalačné médium, ako je napríklad disk CD alebo DVD, môže byť zašpinené alebo poškriabané a nástroj na čítanie disku CD alebo DVD ho nemôže prečítať, čo môže spôsobovať problémy s inštaláciou, odstránením alebo aktualizáciou.

Postup 1: Vyčistenie disku CD alebo DVD používaného na inštaláciu (vzťahuje sa len na prípad, keď je potrebné použiť disk CD alebo DVD)

Vyčistite médium CD alebo DVD. Použite na to súpravu na čistenie diskov CD alebo DVD. Môžete tiež jemne pretrieť striebornú stranu disku mäkkou bavlnenou handričkou nezanechávajúcou vlákna. Nepoužívajte papierové obrúsky. Mohli by poškriabať plastový povrch alebo zanechať škrabance. Disk pri čistení pretrite od stredu smerom k okrajom. Disk nečistite krúživým pohybom. Ak problém pretrváva, vyčistite disk vlhkou handričkou alebo použitím komerčného roztoku na čistenie diskov CD a DVD. Pred vložením do jednotky nechajte disk dôkladne vyschnúť.

Postup 2: Skopírovanie inštalačných súborov do počítača

Skopírujte inštalačné súbory na lokálny pevný disk v počítači alebo na iné, odpojiteľné médium. Poznamenajte si umiestnenie a potom spustite inštaláciu z tohto umiestnenia. Inštalačný súbor sa zvyčajne nazýva Autorun.exe alebo Setup.exe. Môže sa to však líšiť. Ak si nie ste istí, prečítajte si pokyny o spôsobe spustenia inštalácie v súbore Readme v rámci priečinka. Ak je k dispozícii spustiteľný súbor (.exe), neodporúča sa spúšťať priamo súbory .msi bez špecifických pokynov dodávateľa.

Postup 3: Získanie novej verzie inštalačného balíka

Ak ste sa pokúšali o inštaláciu pomocou disku CD alebo DVD, vykonajte tieto akcie:
 • Vyhľadajte na webovej lokalite výrobcu softvéru novšiu verziu softvérového balíka. Prevezmite a nainštalujte novú verziu.
 • Ak už najnovšiu verziu máte, pokúste sa program prevziať z webovej lokality výrobcu a potom spustiť inštaláciu.

Pokročilí používatelia Ak sa vyžaduje viac diskov CD alebo DVD, odporúča sa skopírovať všetky disky do rovnakého priečinka v obrátenom poradí (najskôr vyššie čísla diskov). Po zobrazení výzvy buďte pripravení schváliť prepísanie súborov a potom z tohto umiestnenia vykonať inštaláciu.


Prevzaté alebo skopírované inštalačné súbory sú poškodené

Postup 1: Skopírovanie inštalačných súborov do počítača

Skopírujte inštalačné súbory na lokálny pevný disk v počítači alebo na iné, odpojiteľné médium. Poznamenajte si umiestnenie a potom spustite inštaláciu z tohto umiestnenia. Inštalačný súbor sa zvyčajne nazýva Autorun.exe alebo Setup.exe. Môže sa to však líšiť. Ak si nie ste istí, prečítajte si pokyny o spôsobe spustenia inštalácie v súbore Readme v rámci priečinka. Ak je k dispozícii spustiteľný súbor (.exe), neodporúča sa spúšťať priamo súbory .msi bez špecifických pokynov dodávateľa.
 • Ak inštalujete program z Internetu, súbor opätovne prevezmite (v dialógovom okne preberania vyberte položku Save (Uložiť) namiesto položky Run (Spustiť)), uložte súbor do priečinka na lokálnom pevnom disku v počítači alebo na iné, odpojiteľné médium a spustite inštaláciu z tohto umiestnenia.
 • Ak sa inštalačné súbory nachádzajú v sieti (napríklad komerčné alebo podnikové prostredie), skopírujte všetky súbory do priečinka na pevnom disku v počítači a potom spustite inštaláciu z tohto umiestnenia.

Postup 2: Získanie novej verzie inštalačného balíka

Ak medzi prevzatím balíka a pokusom o inštaláciu uplynul určitý čas, vykonajte tieto kroky:
 • Vyhľadajte na webovej lokalite výrobcu softvéru novšiu verziu softvérového balíka. Prevezmite a nainštalujte novú verziu.
 • Ak už najnovšiu verziu máte, pokúste sa program prevziať znova a potom spustiť inštaláciu.

Programy aktuálne spustené v počítači prekážajú procesu inštalácie

Vypnite programy, ktoré by mohli prekážať procesu inštalácie. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na tlačidlo Start
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  Tlačidlo Start (Štart)
  (Štart), zadajte reťazec msconfig do poľa Search (Vyhľadať) a potom kliknite na položku msconfig.exe.

  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  Povolenie kontroly používateľských kont
  Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte heslo alebo poskytnite potvrdenie.
 2. Na karte General (Všeobecné) kliknite na položku Selective startup (Selektívne spustenie) a potom zrušte začiarknutie políčka Load startup items (Načítať položky pri spustení).
 3. Kliknite na položku Services (Služby), na položku Hide all Microsoft services (Skryť všetky služby spoločnosti Microsoft) a potom na položku Disable all (Zakázať všetky).
 4. Kliknite na tlačidlo OK a potom na tlačidlo Restart (Reštartovať).
 5. Skúste spustiť inštaláciu softvérového programu.
 6. Keď dokončíte riešenie problému, počítač reštartujte v režime normálneho spustenia. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
  1. Kliknite na tlačidlo Start
   Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
   Tlačidlo Start (Štart)
   (Štart), zadajte reťazec msconfig do poľa Search (Vyhľadať) a potom kliknite na položku msconfig.exe.

   Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
   Povolenie kontroly používateľských kont
   Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte heslo alebo poskytnite potvrdenie.
  2. Na karte General (Všeobecné) kliknite na položku Normal startup (Normálne spustenie), kliknite na tlačidlo OK a potom kliknite na položku Restart (Reštartovať).
Ďalšie informácie o používaní nástroja MSConfig získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed

Odinštalovanie programov v systéme Windows sa nedokončilo úspešne

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed

Inštalovanie, odinštalovanie alebo aktualizácia programov v systéme Windows použitím iného postupu

Na odinštalovanie každého programu zvyčajne existuje viacero spôsobov. Vyskúšajte nasledujúce postupy. Ak sa jedným postupom problém nevyrieši, vyskúšajte ďalší postup.

Postup 1: Použitie možnosti odinštalovania programov (ak je k dispozícii)
 1. Kliknite na tlačidlo Start
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  Tlačidlo Start (Štart)
  (Štart) a potom na položku All Programs (Všetky programy).
 2. Vyberte priečinok programu, ktorý sa pokúšate odinštalovať, a potom príslušný priečinok otvorte.
 3. Ak je k dispozícii možnosť odinštalovania, skúste ju použiť na odinštalovanie programu.

Ak sa problém nevyriešil, prejdite na postup 2.

Postup 2: Použitie možností ovládacieho panela
 1. Kliknite na tlačidlo Start
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  Tlačidlo Start (Štart)
  (Štart), na položku Control Panel (Ovládací panel), na položku Add and Remove Programs (Pridanie alebo odstránenie programov) alebo na položku Programs and Features (Programy a súčasti) a potom na položku Uninstall a program (Odinštalovanie programu).
 2. Vyberte program a kliknite na položku Uninstall (Odinštalovať). Postupujte podľa výziev a odinštalujte program.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed

Ďalšia pomoc pri problémoch s inštaláciou, odinštalovaním alebo aktualizáciou

Ak ste postupovali podľa uvedených krokov a problém sa nevyriešil, pravdepodobne budete musieť požiadať o ďalšiu pomoc oddelenie technickej podpory spoločnosti Microsoft. Informácie o spôsobe kontaktovania oddelenia technickej podpory spoločnosti Microsoft získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft. Môžu sa účtovať poplatky.
Technická podpora spoločnosti Microsoft
Môžete tiež navštíviť webovú lokalitu Microsoft Community, kde môžete zadať otázky a bezplatne získať odpovede od ostatných používateľov. Microsoft Community je fórum technickej podpory pre spotrebiteľov. Ak chcete navštíviť fórum Microsoft Community, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
Microsoft Community

Pokročilí používatelia

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
2683283
Poznámka: Nasledujúce kroky sú vhodné len pre pokročilých používateľov.

Manuálne odinštalovanie programu

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
Niektoré časti programu možno odinštalovať manuálne prostredníctvom rozhrania systému Windows. Manuálne sa dajú napríklad odstrániť programové súbory a priečinky. Keďže kroky jednotlivých postupov sa môžu do veľkej miery líšiť v závislosti od používanej verzie systému Windows a programov, ktoré sa pokúšate odinštalovať, v tomto článku sa neuvádzajú žiadne predpísané kroky týchto postupov. Ak neviete pre program, ktorý sa pokúšate odinštalovať, pozitívne identifikovať súbory a priečinky, neodporúčame tento postup skúšať. Pri každom manuálnom odstraňovaní súborov a priečinkov existuje riziko poškodenia operačného systému. Tento krok by ste mali vykonať na vlastné riziko.

Ak zvažujete možnosť manuálneho odinštalovania programu, nemali by ste zabudnúť na nasledujúce pravidlá:
 • Pred vykonaním tohto kroku by ste sa mali pokúsiť odinštalovať aplikáciu bežnými spôsobmi. Napríklad pomocou položky Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli.
 • Pred vykonaním tohto kroku by ste mali vytvoriť bod obnovenia systému.
 • Skôr ako začnete, premiestnite všetky osobné údaje a dokumenty, ktoré sa nachádzajú v inštalačnom priečinku aplikácie. Premiestnite ich napríklad do priečinka Dokumenty.
 • Ak programový súbor nemôžete manuálne odstrániť, môže to znamenať, že súbor sa používa alebo k nemu pristupuje niektorý iný program, ktorý nepovolí jeho odstránenie. K súboru môže pristupovať napríklad antivírusový program. Ak k programovému súboru pristupuje antivírusový program a znemožňuje odstránenie súboru, je pravdepodobné, že tento antivírusový program zabraňoval aj odinštalovaniu programu bežnejšími spôsobmi.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed

Vyhľadanie názvov súborov alebo priečinkov, ktoré majú viac než 260 znakov

Ďalšie informácie o obmedzení maximálnej dĺžky cesty nájdete na nasledujúcej webovej lokalite Microsoft Developer Network (MSDN):
Pomenúvanie súborov, ciest a priestorov názvov

Povolenie zapisovania do denníka MSI a následné čítanie podrobných denníkov MSI

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
Väčšina programov vytvára denník inštalácie. Ak sa nedá nájsť žiadny denník, môžete povoliť podrobné zapisovanie do denníka MSI. Ďalšie informácie o povolení zapisovania do denníka Inštalátora systému Windows získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base: 223300 Povolenie zapisovania do denníka Inštalátora systému Windows

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
2683283
Poznámka: Ak spúšťate súbor .msi bez samozavádzacej aplikácie (.exe), môžete pridať parametre podrobného zapisovania do denníka. Napríklad:
Msiexec cesta\your_msi.msi /L*v cesta\your_msi_log.txt
Zoznam parametrov príkazového riadka msiexec nájdete na nasledujúcej webovej lokalite Microsoft Developer Network (MSDN):
Možnosti príkazového riadka
Pri zlyhaní inštalácie sa zvyčajne zaznamená vrátená hodnota 3, kde sa vyskytol problém, a začne sa vrátenie zmien inštalácie. Popis zlyhania sa zobrazí hneď pred položkou denníka Vrátená hodnota 3.

Pri analýze súborov denníka inštalácie pomocou Inštalátora systému Windows môže byť užitočný nástroj Wilogutl.exe. Nástroj dokáže navyše navrhovať riešenia chýb nájdených v súbore denníka. Nástroj Wilogutil.exe je dostupný v rámci najnovšej súpravy Microsoft Windows Software Development Kit.

Tu je príklad použitia nástroja Wilogutl.exe:
wilogutl /q /l c:\mymsilog.log /o c\outputdir\
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed


Odkazy

Všeobecné informácie o postupe pri inštalácii alebo odinštalovaní programu získate na nasledujúcich webových lokalitách spoločnosti Microsoft:

Inštalácia programu
Odinštalovanie alebo zmena programu
Inštalácia programov: najčastejšie otázky

Poznámka: Toto je článok typu FAST PUBLISH, ktorý bol vytvorený priamo v organizácii technickej podpory spoločnosti Microsoft. Informácie uvedené v tomto článku sa poskytujú „tak, ako sú“ v reakcii na naliehavé problémy. V dôsledku rýchlosti, akou boli tieto materiály sprístupnené, môžu obsahovať typografické chyby a môžu byť kedykoľvek revidované bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie o ďalších skutočnostiach, ktoré je potrebné zohľadniť, získate na stránke Podmienky používania.

Vlastnosti

ID článku: 2438651 - Posledná kontrola: 1. októbra 2013 - Revízia: 9.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Starter Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Standard Edition
Kľúčové slová: 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbinfo kbcip KB2438651

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com