การย้าย 2010 เซิร์ฟเวอร์ Lync-CsLegacyUser ล้มเหลวเมื่อมีการลบนโยบายผู้ใช้แบบดั้งเดิมก่อนการโยกย้ายผู้ใช้เก่า

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2441886
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

Cmdlet PowerShell CsLegacyUser ตัวของการย้ายLync Server 2010 ล้มเหลวเมื่อมีการโยกย้ายแบบดั้งเดิมเซิร์ฟเวอร์การสื่อสารของ Office เปิดใช้งานผู้ใช้ลงในพู Lync Server 2010 กับหนึ่งหรือทั้งหมดของข้อผิดพลาดที่แสดงด้านล่าง:

ย้าย-CsLegacyUser : นโยบายทั้งหมดของชนิดที่ไม่มีโยกย้าย "DialPlan" เรียกใช้ cmdlet CsLegacyConfiguration ตัวของการนำเข้าเพื่อโยกย้ายนโยบายทั้งหมด สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายที่จะไม่สามารถโยกย้าย ดู " CN={83933C77-5884-4BF4-B8AC-123A39254142}\0ADEL:07aabf08-6701-4a36-a9a9-a778010d85fc,CN =วัตถุที่ถูกลบ, CN =การตั้งค่าคอนฟิก DC =ใบเมื่อ DC = com " ที่บรรทัด: 1 อักขระไม่: 18 ย้าย-CsLegacyUser <<<<-รหัสประจำตัว "jeff@contoso.com"-ระบุเป้าหมายที่เป็น "pool01.contoso.com" + CategoryInfo: InvalidOperation: (CN = Anders เจฟ...ใบเมื่อ DC = com:OCSADUser) [ย้าย-CsLegacyUser], MoveUserException + FullyQualifiedErrorId: MoveLegacyUserError,Microsoft.Rtc.Management.AD.Cmdlets.MoveOcsLegacyUserCmdlet

ย้าย-CsLegacyUser : นโยบายทั้งหมดของชนิดที่ไม่มีโยกย้าย "ประชุม" เรียกใช้ cmdlet CsLegacyConfiguration ตัวของการนำเข้าเพื่อโยกย้ายนโยบายทั้งหมด สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายที่จะไม่สามารถโยกย้าย ดู " CN={1815ED7B-A539-4117-9283-E8DD27CD393E}\0ADEL:678f6d55-1f9c-4825-ba9f-05ce2aa46cb3,CN =วัตถุที่ถูกลบ, CN =การตั้งค่าคอนฟิก DC =ใบเมื่อ DC = com " ที่บรรทัด: 1 อักขระไม่: 18 ย้าย-CsLegacyUser <<<<-รหัสประจำตัว "jeff@contoso.com"-เป้าหมาย " pool01.contoso.com"+ CategoryInfo: InvalidOperation: (CN = Anders เจฟ...ใบเมื่อ DC = com:OCSADUser) [ย้าย-CsLegacyUser], MoveUserException + FullyQualifiedErrorId: MoveLegacyUserError,Microsoft.Rtc.Management.AD.Cmdlets.MoveOcsLegacyUserCmdlet

ย้าย-CsLegacyUser : นโยบายทั้งหมดของชนิดที่ไม่มีโยกย้าย "เสียง" เรียกใช้ cmdlet CsLegacyConfiguration ตัวของการนำเข้าเพื่อโยกย้ายนโยบายทั้งหมด สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายที่จะไม่สามารถโยกย้าย ดู " CN={8DD5A104-9069-49B9-AB68-A09FB92ECF9C}\0ADEL:5e14b3b5-cc32-4e65-a72e-592b9cfa1972,CN =วัตถุที่ถูกลบ, CN =การตั้งค่าคอนฟิก DC =ใบเมื่อ DC = com " ที่บรรทัด: 1 อักขระไม่: 18 + ย้าย-CsLegacyUser <<<<-รหัสประจำตัว "jeff@contoso.com"-ระบุเป้าหมายที่เป็น "pool01.contoso.com" + CategoryInfo: InvalidOperation: (CN =เจฟข้อ = ers...ใบเมื่อ DC = com:OCSADUser) [ย้าย-CsLegacyUser], MoveUserExceptio + FullyQualifiedErrorId: MoveLegacyUserError,Microsoft.Rtc.Management.AD.Cmdlets.MoveOcsLegacyUserCmdlet

สาเหตุ

ย้ายการตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์สื่อสาร Office แบบดั้งเดิมไปที่พู Lync Server 2010 ใช้ cmdlets PowerShell 2010 ของเซิร์ฟเวอร์ Lync สามดังต่อไปนี้:

 • เวียน-CsLegacyTopology
 • นำเข้า-CsLegacyConfiguration
 • ย้าย-CsLegacyUser


ข้อผิดพลาด cmdlet Lync PowerShell การ 2010 เซิร์ฟเวอร์ที่ระบุไว้ในส่วนของอาการของบทความนี้ จะเกิดขึ้นกับสถานการณ์สมมติอธิบายไว้ด้านล่าง:

 • เซิร์ฟเวอร์สื่อสาร Office นโยบายผู้ใช้สำหรับเสียง DialPlan หรือการประชุมได้รับถูกลบออกจาก Office สื่อสารเซิร์ฟเวอร์ฟอเรสต์สากลและคุณสมบัติเสียงเมื่อ
 • หลังจากใช้ cmdlet การนำเข้า-CsLegacyConfiguration Lync Server 2010 PowerShell

Cmdlet PoweShell Lync การเคลื่อนย้าย 2010 เซิร์ฟเวอร์-CsLegacyUser การเปรียบเทียบข้อมูลนโยบายผู้ใช้สำหรับเสียง แผนการเรียกเลขหมาย และการประชุมในที่เก็บพัก Office เซิร์ฟเวอร์การสื่อสารแบบดั้งเดิม (แหล่งที่มา) กับข้อมูลนโยบายแบบดั้งเดิมสำหรับเสียง การเรียกเลขหมายแผน และการประชุมที่มีการถูกโยกย้ายใช้ cmdlet การนำเข้า-CsLegacyConfiguration Lync Server 2010 PowerShellลงในเก็บพัก Lync Server 2010 (เป้าหมาย) ถ้ามีจะไม่ตรงกับข้อมูลนโยบาย การย้ายผู้ใช้เก่าจะล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาดที่ได้อธิบายไว้ในส่วนของอาการของบทความนี้

การแก้ไข

วิธีที่สองที่แสดงด้านล่างจะช่วยให้ความสำเร็จของการ cmdlet PoweShell Lync การเคลื่อนย้าย 2010 เซิร์ฟเวอร์-CsLegacyUser:

วิธีที่ 1

 1. นโยบายผู้ใช้ของเซิร์ฟเวอร์การสื่อสารของ Office สำหรับเสียง เรียกแผน และการประชุมจะต้องสามารถถูกสร้างขึ้นใหม่ในที่เก็บพักเซิร์ฟเวอร์สื่อสารของ Office ให้ตรงกับที่อื่น ๆ ที่มีการนำเข้าที่ถูกโยกย้ายไปยังเก็บพัก Lync Server 2010 โดยใช้ cmdlet การนำเข้า-CsLegacyConfiguration Lync Server 2010 PowerShell
 2. นโยบายผู้ใช้ Office เซิร์ฟเวอร์การสื่อสารที่สร้างขึ้นใหม่สำหรับเสียง เรียกแผน และประชุมจะต้องมี re-assigned ผู้ใช้เซิร์ฟเวอร์สื่อสาร Office ที่เปิดใช้งานในที่เก็บพักแบบดั้งเดิม

  สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการขั้นตอนที่ 1 และ 2 ที่ระบุไว้ข้างต้นอ่านข้อมูลการปรับใช้เซิร์ฟเวอร์การสื่อสารของ Office ต่อไปนี้:

  แนะนำการใช้เสียงของเว็บไซต์องค์กร office เซิร์ฟเวอร์สื่อสาร 2007 R2
  .aspx http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd441382 (office.13)

  เอกสารการติดต่อสื่อสารเซิร์ฟเวอร์ 2007 office: เสียงขององค์กรในการวางแผนและคำแนะนำในการปรับใช้
  http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspxFamilyID = 24e72dac-2b26-4f43-bba2-60488f2aca8d และ displaylang =สั้น

 3. ขั้นตอนการโยกย้าย PowerShell 2010 ของเซิร์ฟเวอร์ Lync cmdlet CsLegacyConfiguration ตัวของการนำเข้าจะต้องทำงานอีกครั้ง

 4. ขณะนี้สามารถใช้ cmdlet ของ PowerShell 2010 ของเซิร์ฟเวอร์ Lync CsLegacyUser ตัวของการย้ายเพื่อโยกย้ายผู้ใช้ Office เซิร์ฟเวอร์การสื่อสารแบบดั้งเดิมในพู Lync Server 2010

วิธีที่ 2

 1. ใช้ cmdlet ของ PowerShell 2010 ของเซิร์ฟเวอร์ Lync CsLegacyUser ตัวของการเคลื่อนย้ายดังนี้:

ย้าย-CsLegacyUser –Identity "เจฟ Smith" –Target "pool01.contoso.com" - ExcludeVoicePolicy - ExcludeDialPlan - ExcludeConferencingPolicy

เมื่อเซิร์ฟเวอร์สื่อสาร Office แบบดั้งเดิมที่ผู้ใช้ได้ถูกโยกย้ายสำเร็จแล้วไปยังเก็บพัก Lync Server 2010 ใช้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อเพิ่มเสียง Lync Server 2010 แผนการเรียกเลขหมาย และนโยบายการประชุมเพื่อ 2010 Lync เปิดใช้งานผู้ใช้:

การปรับเปลี่ยนกับประสบการณ์ใช้งานผู้ใช้สำหรับการประชุมทางเริ่มต้น

http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg429706.aspx

เปิดการใช้งานของผู้ใช้สำหรับเว็บไซต์องค์กรเสียง

http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg413011.aspx

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2441886 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 2 พฤศจิกายน 2554 - Revision: 1.0
Keywords: 
kbmt KB2441886 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2441886

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com