การปรับปรุงโซนเวลาสะสม 2010 ธันวาคมสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2443685 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
การสนับสนุนสำหรับ Windows Vista Service Pack 1 (SP1) สิ้นสุดลงในวันที่ 12 กรกฎาคม 2011 เมื่อต้องการได้รับโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows ต่อไป ต้องแน่ใจว่าคุณกำลังเรียกใช้ Windows Vista Service Pack 2 (SP2) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อ้างอิงถึงเว็บไซต์นี้ของ Microsoft: สนับสนุนจะสิ้นสุดลงสำหรับ Windows บางรุ่น.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สิ่งสำคัญ แทนที่การปรับปรุงนี้ และแทนอัพเด 2158563 ซึ่งถูกนำออกใช้ในเดือน 2010 กันยายน นอกจากนี้โปรแกรมปรับปรุงนี้ยังมีโซนเวลาเปลี่ยนแปลงหลังจากที่สร้างการอัพเด 2158563

ถ้าคุณมีการปรับใช้แล้ว อัพเด 2158563 อ่านคำอธิบายของการเปลี่ยนแปลงโซนเวลาเฉพาะที่ระบุในบทความนี้เพื่อกำหนดว่า คุณต้องการปรับใช้การปรับปรุงนี้ทันที ถ้าระบบจะไม่มีโดยตรงผล คุณสามารถจัดตารางเวลาการปรับใช้ที่โอกาสที่พร้อมใช้งานถัดไป

เราขอแนะนำให้คุณปรับใช้โปรแกรมปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสม Windows ล่าสุดเพื่อรับประกันความสอดคล้องของฐานข้อมูลโซนเวลาในระบบทั้งหมด


สิ่งสำคัญ
 • ก่อนที่จะใช้การปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ให้ตระหนักถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นที่อาจส่งผลกระทบต่อ Microsoft Outlook
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  931667 วิธีการเปลี่ยนแปลงโซนเวลาที่อยู่โดยใช้เครื่องมือการปรับปรุงข้อมูลโซนเวลาสำหรับ Microsoft Office Outlook
 • ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Microsoft Exchange Server ในสภาพแวดล้อมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) คุณต้องนำมาตรการเพิ่มเติมเพื่อรับประกันการดำเนินการที่ถูกต้องของ Exchange Server

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) อัตราแลกเปลี่ยน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  941018 วิธีการปรับเวลาตามฤดูกาลโดยการใช้เครื่องมือปรับปรุงปฏิทิน Exchange
 • การปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมประกอบด้วยเฉพาะข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับภูมิภาคเฉพาะเจาะจง หรือที่มีเพิ่มการรักษาพาริตี้กับรุ่นของระบบปฏิบัติการอื่น ๆ ดังนั้นถ้ามีลบคีย์โซนเวลา ค่าบางค่าเดิมอาจจะไม่คืนสภาพหลังจากที่คุณใช้การปรับปรุงโซนแบบสะสม
  เราไม่แนะนำให้คุณลบคีย์รีจิสทรีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโซนเวลา บนคอมพิวเตอร์ที่มีคีย์โซนเวลาที่ไม่สมบูรณ์ ก่อนคืนคีย์โซนเวลาจากข้อมูลสำรองที่ดีที่รู้จัก จากนั้น ให้นำการปรับปรุงไปใช้

คำแนะนำ

การปรับปรุงที่อธิบายในบทความนี้เปลี่ยนแปลงข้อมูลโซนเวลาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล (DST) ในหลายประเทศ การปรับปรุงนี้ยังมี DST ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับโซนเวลา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าการเปลี่ยนแปลง บางส่วนของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่แสดงไว้ในส่วน "Applies to" เดิม

การปรับปรุงที่อธิบายในบทความนี้มีการปรับปรุงสะสมที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ออกมาก่อนหน้านี้ในบทความ Microsoft Knowledge Base (KB) 928388, 929120, 933360, 942763, 951072, 955839, 970653, 976098, 981793 และ 2158563

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี ทรานซิสชั่นท์ DST อาจมีผลต่อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: http://support.microsoft.com/gp/cp_dst

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลอาจมีผลต่อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
914387 วิธีการกำหนดค่าการปรับเวลาตามฤดูกาลสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows


หมายเหตุ เมื่อคุณใช้การปรับปรุงนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้:
ไม่สามารถติดตั้งการปรับปรุงเป็นการปรับปรุงโซนเวลาเดียวกัน หรือใหม่กว่าถูกติดตั้งแล้วบนระบบ

ข้อความนี้บ่งชี้ว่าคุณได้นำโปรแกรมปรับปรุงที่ถูกต้องไปใช้แล้วหรือได้ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง Windows ที่ถูกต้องแล้ว หรือ Microsoft Update ได้ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้โดยอัตโนมัติแล้ว ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพื่อปรับปรุงระบบปฏิบัติการ Windows

แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมให้ดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 (KB2443685)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
แพคเกจการดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 (KB2443685) ในขณะนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 (KB2443685)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium (KB2443685) ทันที

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
แพคเกจการดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 x 64 Edition (KB2443685) ในขณะนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 (KB2443685)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 สำหรับแพคเกจของระบบที่ใช้ Itanium (KB2443685) ทันที

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium (KB2443685) ทันที

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 R2 x 64 Edition (KB2443685) ทันที

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
แพคเกจการดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 x เวอร์ชั่น 64 (KB2443685) ในขณะนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Vista (KB2443685)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Vista สำหรับแพคเกจ (KB2443685) ของระบบที่ใช้ x64 เดี๋ยวนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows XP (KB2443685)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows XP x 64 Edition (KB2443685) ทันที

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows แบบฝังตัวมาตรฐาน 7 (KB2443685)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
แพคเกจการดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows แบบฝังตัวมาตรฐาน 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 (KB2443685) ในขณะนี้

วันออกจำหน่าย: พฤศจิกายน-23-2010

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

ปรับปรุงจากก่อนหน้าสะสม Windows การอัพเดตโซนเวลา


ต่อไปนี้ได้ถูกทำการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่การปรับปรุงโซนเวลาสะสม Windows ก่อนหน้า:
 • เวลามาตรฐานของมากาดาน:
  สร้างโซนเวลาของเวลามาตรฐานของมากาดาน มีชื่อที่ใช้แสดงของ " (UTC + 11:00) ของมากาดาน" Timezone นี้จะมี DST สนับสนุน มี DST เริ่มต้นในเดือนมีนาคม และสิ้นสุดในเดือนตุลาคม
  เอา "ของมากาดาน" ออกจากชื่อที่ใช้แสดงของ " (UTC + 11:00) วแคลิโดเนียใหม่ของมากาดาน หมู่เกาะโซโลมอน " โซนเวลา ที่ไม่มี DST สนับสนุน
 • เวลามาตรฐานของนามิเบียdisplayname (UTC +1:00) Windhoek:
  เปลี่ยนแปลงความโน้มเอียงของโซนเวลาจาก UTC + 2:00 ถึงเวลา UTC + 1:00
  เปลี่ยนแปลง DST Start และสิ้นสุดวัน ดังนั้นกาลเริ่มในเดือนกันยายน และสิ้นสุดลงใน April.These การเปลี่ยนแปลงมีผลเริ่มต้นใน 2011
 • อียิปต์เวลามาตรฐานdisplayname (UTC +2:00) ไคโร:
  ชุด 2011 DST เริ่มต้นวันที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนถึง DST-วันสิ้นสุดจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายน
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อคีย์โซนเวลา ชื่อที่ใช้แสดง Start DST 2010 สิ้นสุด DST 2010 คีย์ย่อยของ TZI
เวลามาตรฐานของมากาดาน(UTC + 11:00)ของมากาดานวันอาทิตย์ในเดือนมีนาคม

02:00:00:000
วันอาทิตย์ในเดือนตุลาคม

03:00:00:000

"TZI" =ฐานสิบหก: 6 c ดีมอนตัวกรอง ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 03, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
เวลามาตรฐานของนามิเบีย(UTC + 01:00) Windhoekวันอาทิตย์แรกของเดือนกันยายน

02:00:00:000
วันอาทิตย์แรกของเดือนเมษายน

02:00:00:000
"TZI" =ฐานสิบหก: c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 09, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
เวลามาตรฐานของอียิปต์(UTC + 02:00)ไคโรวันพฤหัสบดีที่สุดท้ายของเดือนเมษายน

23:59:59:999
วันพฤหัสบดีที่สุดท้ายของเดือนกันยายน

23:59:59:999
"TZI" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 04, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03


นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ตั DST ธันวาคมประกอบด้วย 2011 อัพเดต DST เริ่มต้นและวันสิ้นสุดสำหรับ timezones ต่อไปนี้:

? อิสราเอล เวลามาตรฐาน
? โมร็อกโก เวลามาตรฐาน
? แปซิฟิกSA เวลามาตรฐาน
? ซามัว เวลามาตรฐาน
? ซีเรีย เวลามาตรฐาน


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
เวลามาตรฐานอิสราเอล(UTC +2:00) เยรูซาเล็มFirstFriday ของเดือนเมษายน

02:00:00.000
วันอาทิตย์แรกของเดือนตุลาคม

02:00:00.000
"TZI" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 04, 00, 05, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

เวลามาตรฐานของโมร็อกโกCasablanca เวลา UTC ไม่มีไม่มี"TZI" =ฐานสิบหก: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

เวลามาตรฐานอเมริกา ใต้แปซิฟิก(UTC -4:00) Santiagoวันเสาร์ที่สองของเดือนตุลาคม

23:59:59.999
วันเสาร์ที่สองของเดือนมีนาคม

23:59:59.999
"TZI" =ฐานสิบหก: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
เวลามาตรฐานของซามัว(UTC-11:00) ซามัววันเสาร์ที่สุดท้ายของเดือนกันยายน 2010วันเสาร์แรกของเดือน 2011 เมษายน"TZI" =ฐานสิบหก: 94, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 09, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

เวลามาตรฐานของซีเรีย(UTC + 2:00) Damascusวันพฤหัสบดีที่สุดท้าย
ของเดือนมีนาคม

23:59:59.999
วันพฤหัสบดีที่สุดท้าย
ของเดือนตุลาคม

23:59:59.999
"TZI" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 03, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03


ปรับปรุงข้อมูลค่าสะสม

Windows XP


ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมีเพื่อใช้การปรับปรุงนี้การติดตั้งระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • Windows XP Service Pack 3 (SP3)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322389 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows XP

ความต้องการสำหรับการเริ่มระบบใหม่

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้การปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมปรับปรุง

หมายเหตุ คุณสามารถติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงนี้แม้หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงการนำออกใช้ก่อนหน้านี้ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง การปรับปรุงนี้จะแทนที่การปรับปรุงต่อไปนี้:
2158563 การปรับปรุงโซนเวลาสะสม 2010 กันยายนสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows


Windows Server 2003


ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Windows Server 2003 SP2 ติดตั้งไว้เพื่อนำการปรับปรุงนี้มาใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
889100 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003

ความต้องการสำหรับการเริ่มระบบใหม่

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้การปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมปรับปรุง

หมายเหตุ คุณสามารถติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงนี้แม้หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงการนำออกใช้ก่อนหน้านี้ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง การปรับปรุงนี้จะแทนที่การปรับปรุงต่อไปนี้:
2158563 การปรับปรุงโซนเวลาสะสม 2010 กันยายนสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows


Windows Vista หรือ Windows Server 2008


ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมีระบบดำเนินการต่อไปนี้ติดตั้งการปรับปรุงนี้หนึ่ง
 • Windows Vista หรือ Windows Server 2008 Service Pack 1

ความต้องการสำหรับการเริ่มระบบใหม่

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้การปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมปรับปรุง

หมายเหตุ คุณสามารถติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงนี้แม้หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงการนำออกใช้ก่อนหน้านี้ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง การปรับปรุงนี้จะแทนที่การปรับปรุงต่อไปนี้:
2158563 การปรับปรุงโซนเวลาสะสม 2010 กันยายนสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows


Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2


ข้อกำหนดเบื้องต้น

ข้อกำหนดเบื้องต้นไม่จำเป็นต้องใช้การปรับปรุงนี้

ความต้องการสำหรับการเริ่มระบบใหม่

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้การปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมปรับปรุง

หมายเหตุ คุณสามารถติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงนี้แม้หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงการนำออกใช้ก่อนหน้านี้ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง การปรับปรุงนี้จะแทนที่การปรับปรุงต่อไปนี้:
2158563 การปรับปรุงโซนเวลาสะสม 2010 กันยายนสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมปรับปรุงของซอฟต์แวร์รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) จะติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ซึ่งจะปรากฏในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดง ในเวลาท้องถิ่นของคุณ และ มีความโน้มเอียงของเวลาตามฤดูกาล (DST) ของคุณปัจจุบัน นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้ม Windows XP และ Windows Server 2003

 • แฟ้มที่ใช้กับกำหนดเวลาหนึ่ง ๆ (RTM, SPn) และสาขาเซอร์วิส (QFE, GDR) จะปรากฏในคอลัมน์ "สาขาเซอร์วิส" และ "ความต้องการพิเศษ"
 • สาขาเซอร์วิสของ GDR จะมีเฉพาะการแก้ไขที่ออกมาเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสำคัญอย่างกว้างขวาง สาขาเซอร์วิสของ QFE ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขที่ออกในวงกว้าง
 • นอกเหนือจากแฟ้มที่อยู่ในตารางเหล่านี้ การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้ยังติดตั้งไฟล์แค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง (KBหมายเลข.cat) ที่ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft

สำหรับ Windows XP ทุกรุ่นที่ใช้ x86

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Tzchange.dll5.1.2600.604916,89605-พฤศจิกายน-201005:57x 86
Tzchange.exe5.1.2600.604946,08003-พฤศจิกายน-201013:12x 86
Tzchange.dll5.1.2600.604916,89605-พฤศจิกายน-201005:57x 86
Updspapi.dll6.3.13.0382,84026 2009 พฤษภาคม11:40x 86

สำหรับ Windows Server 2003 ทุกรุ่นที่รองรับ x86

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Tzchange.dll5.2.3790.479317,40828 2010 oct23:08x 86
Tzchange.exe5.2.3790.479346,08027-Oct-201012:59x 86
Tzchange.dll5.2.3790.479317,40828 2010 oct23:08x 86
Updspapi.dll6.3.4.1379,18416-เมษายน-201012:15x 86

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนรุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows XP และ Windows Server 2003

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มสาขาเซอร์วิส
Tzchange.dll5.2.3790.479322,01628 2010 oct20:49x 64ไม่เกี่ยวข้อง
Tzchange.exe5.2.3790.479360,92828 2010 oct20:49x 64ไม่เกี่ยวข้อง
Tzchange.dll5.2.3790.479322,01628 2010 oct20:49x 64ไม่เกี่ยวข้อง
Updspapi.dll6.3.4.1462,12828 2010 oct20:49x 64ไม่เกี่ยวข้อง
Wtzchange.exe5.2.3790.479346,08028 2010 oct20:49x 86WOW

สำหรับ Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ IA 64 ที่สนับสนุนทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มสาขาเซอร์วิส
Tzchange.dll5.2.3790.479337,88828 2010 oct20:49IA-64ไม่เกี่ยวข้อง
Tzchange.exe5.2.3790.479391,64828 2010 oct20:47IA-64ไม่เกี่ยวข้อง
Tzchange.dll5.2.3790.479337,88828 2010 oct20:49IA-64ไม่เกี่ยวข้อง
Updspapi.dll6.3.4.1655,15228 2010 oct20:49IA-64ไม่เกี่ยวข้อง
Wtzchange.exe5.2.3790.479346,08028 2010 oct20:47x 86WOW

ข้อมูลแฟ้มของ Windows Vista และ Windows Server 2008

 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เจาะจง เหตุการณ์สำคัญ (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์เซอร์วิสแพคสาขาเซอร์วิส
  6.0.600016xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.600020xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.600118xxxWindows Vista SP1 และ Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.600122xxxWindows Vista SP1 และ Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.600218xxxWindows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2ติดตั้ง SP2GDR
  6.0.600222xxxWindows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2ติดตั้ง SP2LDR
 • Service Pack 1 ถูกรวมไว้ใน Windows Server 2008 รุ่นวางจำหน่าย ดังนั้น แฟ้ม RTM ใช้เฉพาะกับ Windows Vista แฟ้ม RTM มี 6.0.0000 xxxxxx หมายเลขรุ่น
 • สาขาเซอร์วิสของ GDR จะมีเฉพาะการแก้ไขที่ออกมาเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสำคัญอย่างกว้างขวาง สาขาเซอร์วิสของ LDR จะมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขสำหรับปัญหาในวงกว้าง

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนรุ่นที่ใช้ x86 ของ Windows Vista และ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Tzres.dll6.0.6001.185472,04828 2010 oct12:56x 86
Tzupd.exe6.0.6001.1841019,45623-ม.ค.-201009:44x 86
Tzres.dll6.0.6001.227872,04828 2010 oct12:55x 86
Tzupd.exe6.0.6001.2278719,45628 2010 oct12:55x 86
Tzres.dll6.0.6002.183362,04828 2010 oct13:20x 86
Tzupd.exe6.0.6002.1819219,45623-ม.ค.-201009:26x 86
Tzres.dll6.0.6002.225142,04828 2010 oct13:38x 86
Tzupd.exe6.0.6002.2251419,45628 2010 oct13:38x 86
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 oct18:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 oct17:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 oct18:03ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 oct17:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 oct15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 oct17:51ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 oct15:03ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 oct17:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 oct17:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 oct17:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 oct15:16ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 oct17:51ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 oct17:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 oct18:03ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 oct17:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854728,67228 2010 oct15:41ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854728,67228 2010 oct15:41ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854740,96028 2010 oct17:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854740,96028 2010 oct17:29ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 oct17:51ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 oct18:03ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 oct18:03ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 oct17:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 oct18:03ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 oct17:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 oct17:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 oct17:42ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 oct17:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854740,96028 2010 oct17:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 oct18:03ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 oct17:37ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 oct18:03ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 oct17:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854728,67228 2010 oct15:41ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854728,67228 2010 oct15:41ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 oct17:35ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 oct17:18ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 oct17:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 oct17:34ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 oct14:45ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 oct17:34ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 oct14:45ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 oct17:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 oct17:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 oct17:36ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 oct14:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 oct17:34ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 oct17:18ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 oct17:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 oct17:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278728,67228 2010 oct15:13ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278728,67228 2010 oct15:13ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278740,96028 2010 oct17:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278740,96028 2010 oct17:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 oct17:34ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 oct17:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 oct18:26ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 oct17:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 oct17:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 oct17:18ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 oct17:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 oct17:18ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 oct17:18ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278740,96028 2010 oct17:18ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 oct17:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 oct17:18ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 oct17:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 oct17:18ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278728,67228 2010 oct15:13ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278728,67228 2010 oct15:13ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 oct19:17ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 oct19:17ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 oct18:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 oct19:17ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 oct15:57ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 oct19:17ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 oct15:56ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 oct18:44ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 oct19:08ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 oct19:17ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 oct15:57ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 oct19:17ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 oct19:17ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 oct18:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 oct18:44ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833628,67228 2010 oct16:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833628,67228 2010 oct16:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833640,96028 2010 oct19:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833640,96028 2010 oct19:09ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 oct19:17ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 oct18:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 oct18:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 oct18:44ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 oct18:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 oct19:17ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 oct18:44ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 oct19:17ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 oct19:17ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833640,96028 2010 oct19:17ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 oct18:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 oct19:17ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 oct18:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 oct19:17ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833628,67228 2010 oct16:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833628,67228 2010 oct16:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 oct19:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 oct18:48ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 oct18:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 oct19:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 oct18:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 oct19:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 oct16:24ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 oct18:49ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 oct19:04ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 oct19:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 oct18:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 oct19:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 oct18:48ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 oct18:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 oct18:49ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251428,67228 2010 oct19:26ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251428,67228 2010 oct19:26ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251440,96028 2010 oct19:03ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251440,96028 2010 oct19:04ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 oct19:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 oct18:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 oct18:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 oct18:49ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 oct18:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 oct18:48ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 oct18:49ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 oct18:48ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 oct18:48ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251440,96028 2010 oct18:48ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 oct18:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 oct19:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 oct18:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 oct18:48ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251428,67228 2010 oct19:26ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251428,67228 2010 oct19:26ไม่เกี่ยวข้อง

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนรุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Vista และ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Tzres.dll6.0.6001.185472,04828 2010 oct13:17x 64
Tzupd.exe6.0.6001.1841020,99223-ม.ค.-201010:00x 64
Tzres.dll6.0.6001.227872,04828 2010 oct13:17x 64
Tzupd.exe6.0.6001.2278720,99228 2010 oct13:17x 64
Tzres.dll6.0.6002.183362,04828 2010 oct13:56x 64
Tzupd.exe6.0.6002.1819220,99223-ม.ค.-201009:44x 64
Tzres.dll6.0.6002.225142,04828 2010 oct13:57x 64
Tzupd.exe6.0.6002.2251420,99228 2010 oct13:57x 64
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854728,67228 2010 oct18:24ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854729,18428 2010 oct18:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854727,64828 2010 oct18:37ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854727,13628 2010 oct18:23ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854727,13628 2010 oct15:21ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854728,16028 2010 oct18:24ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854727,64828 2010 oct15:21ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854729,18428 2010 oct18:20ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854726,11228 2010 oct18:16ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854727,64828 2010 oct18:24ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854725,60028 2010 oct15:21ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854725,60028 2010 oct18:23ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854729,18428 2010 oct18:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854727,13628 2010 oct18:37ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854727,13628 2010 oct18:20ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854719,45628 2010 oct15:56ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854720,48028 2010 oct15:48ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854730,72028 2010 oct18:16ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854729,69628 2010 oct18:16ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854727,64828 2010 oct18:23ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854728,16028 2010 oct19:18ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854729,18428 2010 oct18:37ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854729,18428 2010 oct18:20ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854728,67228 2010 oct18:37ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854727,64828 2010 oct18:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854727,64828 2010 oct18:20ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854728,16028 2010 oct18:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854728,67228 2010 oct18:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854729,69628 2010 oct18:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854727,13628 2010 oct18:37ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854727,64828 2010 oct18:23ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854727,13628 2010 oct18:37ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854727,64828 2010 oct18:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854717,92028 2010 oct15:48ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854718,94428 2010 oct15:48ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278728,67228 2010 oct17:56ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278729,18428 2010 oct17:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278727,64828 2010 oct18:05ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278727,13628 2010 oct17:56ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278727,13628 2010 oct15:03ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278728,16028 2010 oct17:56ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278727,64828 2010 oct15:03ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278729,18428 2010 oct17:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278726,11228 2010 oct17:42ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278727,64828 2010 oct17:56ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278725,60028 2010 oct15:03ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278725,60028 2010 oct17:56ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278729,18428 2010 oct17:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278727,13628 2010 oct18:05ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278727,13628 2010 oct17:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278719,45628 2010 oct15:37ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278720,48028 2010 oct15:31ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278730,72028 2010 oct17:42ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278729,69628 2010 oct17:42ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278727,64828 2010 oct17:56ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278728,16028 2010 oct18:05ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278729,18428 2010 oct18:04ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278729,18428 2010 oct17:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278728,67228 2010 oct18:05ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278727,64828 2010 oct17:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278727,64828 2010 oct17:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278728,16028 2010 oct17:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278728,67228 2010 oct17:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278729,69628 2010 oct17:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278727,13628 2010 oct18:04ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278727,64828 2010 oct17:56ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278727,13628 2010 oct18:05ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278727,64828 2010 oct17:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278717,92028 2010 oct15:31ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278718,94428 2010 oct15:31ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833628,67228 2010 oct19:57ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833629,18428 2010 oct20:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833627,64828 2010 oct20:27ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833627,13628 2010 oct19:57ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833627,13628 2010 oct16:32ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833628,16028 2010 oct19:57ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833627,64828 2010 oct16:32ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833629,18428 2010 oct19:49ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833626,11228 2010 oct20:08ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833627,64828 2010 oct19:57ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833625,60028 2010 oct16:32ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833625,60028 2010 oct19:57ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833629,18428 2010 oct20:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833627,13628 2010 oct20:27ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833627,13628 2010 oct19:49ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833619,45628 2010 oct17:35ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833620,48028 2010 oct17:35ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833630,72028 2010 oct20:08ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833629,69628 2010 oct20:08ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833627,64828 2010 oct19:57ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833628,16028 2010 oct20:27ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833629,18428 2010 oct20:27ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833629,18428 2010 oct19:49ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833628,67228 2010 oct20:27ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833627,64828 2010 oct20:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833627,64828 2010 oct19:49ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833628,16028 2010 oct20:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833628,67228 2010 oct20:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833629,69628 2010 oct20:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833627,13628 2010 oct20:27ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833627,64828 2010 oct19:57ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833627,13628 2010 oct20:27ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833627,64828 2010 oct20:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833617,92028 2010 oct17:35ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833618,94428 2010 oct17:35ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251428,67228 2010 oct19:45ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251429,18428 2010 oct19:26ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251427,64828 2010 oct19:56ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251427,13628 2010 oct19:45ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251427,13628 2010 oct19:19ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251428,16028 2010 oct19:45ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251427,64828 2010 oct16:19ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251429,18428 2010 oct19:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251426,11228 2010 oct19:25ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251427,64828 2010 oct19:45ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251425,60028 2010 oct19:11ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251425,60028 2010 oct19:45ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251429,18428 2010 oct19:26ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251427,13628 2010 oct19:56ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251427,13628 2010 oct19:41ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251419,45628 2010 oct20:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251420,48028 2010 oct19:58ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251430,72028 2010 oct19:25ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251429,69628 2010 oct19:25ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251427,64828 2010 oct19:45ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251428,16028 2010 oct19:56ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251429,18428 2010 oct19:56ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251429,18428 2010 oct19:41ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251428,67228 2010 oct19:56ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251427,64828 2010 oct19:26ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251427,64828 2010 oct19:41ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251428,16028 2010 oct19:26ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251428,67228 2010 oct19:26ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251429,69628 2010 oct19:26ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251427,13628 2010 oct19:56ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251427,64828 2010 oct19:45ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251427,13628 2010 oct19:56ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251427,64828 2010 oct19:26ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251417,92028 2010 oct19:58ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251418,94428 2010 oct20:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll6.0.6001.185472,04828 2010 oct12:56x 86
Tzupd.exe6.0.6001.1841019,45623-ม.ค.-201009:44x 86
Tzres.dll6.0.6001.227872,04828 2010 oct12:55x 86
Tzupd.exe6.0.6001.2278719,45628 2010 oct12:55x 86
Tzres.dll6.0.6002.183362,04828 2010 oct13:20x 86
Tzupd.exe6.0.6002.1819219,45623-ม.ค.-201009:26x 86
Tzres.dll6.0.6002.225142,04828 2010 oct13:38x 86
Tzupd.exe6.0.6002.2251419,45628 2010 oct13:38x 86
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 oct18:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 oct17:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 oct18:03ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 oct17:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 oct15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 oct17:51ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 oct15:03ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 oct17:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 oct17:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 oct17:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 oct15:16ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 oct17:51ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 oct17:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 oct18:03ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 oct17:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854728,67228 2010 oct15:41ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854728,67228 2010 oct15:41ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854740,96028 2010 oct17:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854740,96028 2010 oct17:29ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 oct17:51ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 oct18:03ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 oct18:03ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 oct17:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 oct18:03ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 oct17:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 oct17:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 oct17:42ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 oct17:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854740,96028 2010 oct17:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 oct18:03ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 oct17:37ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 oct18:03ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 oct17:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854728,67228 2010 oct15:41ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854728,67228 2010 oct15:41ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 oct17:35ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 oct17:18ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 oct17:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 oct17:34ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 oct14:45ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 oct17:34ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 oct14:45ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 oct17:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 oct17:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 oct17:36ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 oct14:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 oct17:34ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 oct17:18ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 oct17:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 oct17:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278728,67228 2010 oct15:13ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278728,67228 2010 oct15:13ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278740,96028 2010 oct17:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278740,96028 2010 oct17:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 oct17:34ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 oct17:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 oct18:26ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 oct17:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 oct17:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 oct17:18ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 oct17:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 oct17:18ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 oct17:18ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278740,96028 2010 oct17:18ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 oct17:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 oct17:18ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 oct17:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 oct17:18ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278728,67228 2010 oct15:13ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278728,67228 2010 oct15:13ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 oct19:17ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 oct19:17ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 oct18:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 oct19:17ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 oct15:57ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 oct19:17ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 oct15:56ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 oct18:44ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 oct19:08ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 oct19:17ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 oct15:57ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 oct19:17ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 oct19:17ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 oct18:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 oct18:44ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833628,67228 2010 oct16:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833628,67228 2010 oct16:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833640,96028 2010 oct19:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833640,96028 2010 oct19:09ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 oct19:17ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 oct18:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 oct18:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 oct18:44ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 oct18:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 oct19:17ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 oct18:44ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 oct19:17ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 oct19:17ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833640,96028 2010 oct19:17ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 oct18:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 oct19:17ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 oct18:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 oct19:17ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833628,67228 2010 oct16:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833628,67228 2010 oct16:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 oct19:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 oct18:48ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 oct18:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 oct19:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 oct18:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 oct19:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 oct16:24ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 oct18:49ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 oct19:04ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 oct19:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 oct18:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 oct19:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 oct18:48ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 oct18:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 oct18:49ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251428,67228 2010 oct19:26ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251428,67228 2010 oct19:26ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251440,96028 2010 oct19:03ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251440,96028 2010 oct19:04ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 oct19:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 oct18:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 oct18:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 oct18:49ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 oct18:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 oct18:48ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 oct18:49ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 oct18:48ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 oct18:48ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251440,96028 2010 oct18:48ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 oct18:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 oct19:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 oct18:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 oct18:48ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251428,67228 2010 oct19:26ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251428,67228 2010 oct19:26ไม่เกี่ยวข้อง

สำหรับ Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ IA-64 ที่สนับสนุนทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Tzres.dll6.0.6001.185472,04828 2010 oct13:01IA-64
Tzupd.exe6.0.6001.1841037,88823-ม.ค.-201009:49IA-64
Tzres.dll6.0.6001.227872,04828 2010 oct13:00IA-64
Tzupd.exe6.0.6001.2278737,88828 2010 oct13:00IA-64
Tzres.dll6.0.6002.183362,04828 2010 oct13:30IA-64
Tzupd.exe6.0.6002.1819237,88823-ม.ค.-201009:28IA-64
Tzres.dll6.0.6002.225142,04828 2010 oct13:30IA-64
Tzupd.exe6.0.6002.2251437,88828 2010 oct13:30IA-64
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854727,13628 2010 oct14:51ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854727,64828 2010 oct14:51ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854725,60028 2010 oct14:51ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854719,45628 2010 oct15:20ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854720,48028 2010 oct15:14ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854717,92028 2010 oct15:14ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854718,94428 2010 oct15:14ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278727,13628 2010 oct14:41ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278727,64828 2010 oct14:41ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278725,60028 2010 oct14:41ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278719,45628 2010 oct15:16ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278720,48028 2010 oct15:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278717,92028 2010 oct15:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278718,94428 2010 oct15:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833627,13628 2010 oct15:58ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833627,64828 2010 oct15:58ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833625,60028 2010 oct15:58ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833619,45628 2010 oct16:56ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833620,48028 2010 oct16:49ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833617,92028 2010 oct16:49ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833618,94428 2010 oct16:49ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251427,13628 2010 oct18:01ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251427,64828 2010 oct15:54ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251425,60028 2010 oct18:01ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251419,45628 2010 oct18:48ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251420,48028 2010 oct18:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251417,92028 2010 oct18:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251418,94428 2010 oct18:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll6.0.6001.185472,04828 2010 oct12:56x 86
Tzupd.exe6.0.6001.1841019,45623-ม.ค.-201009:44x 86
Tzres.dll6.0.6001.227872,04828 2010 oct12:55x 86
Tzupd.exe6.0.6001.2278719,45628 2010 oct12:55x 86
Tzres.dll6.0.6002.183362,04828 2010 oct13:20x 86
Tzupd.exe6.0.6002.1819219,45623-ม.ค.-201009:26x 86
Tzres.dll6.0.6002.225142,04828 2010 oct13:38x 86
Tzupd.exe6.0.6002.2251419,45628 2010 oct13:38x 86
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 oct15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 oct15:03ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 oct15:16ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854728,67228 2010 oct15:41ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854728,67228 2010 oct15:41ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854728,67228 2010 oct15:41ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854728,67228 2010 oct15:41ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 oct14:45ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 oct14:45ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 oct14:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278728,67228 2010 oct15:13ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278728,67228 2010 oct15:13ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278728,67228 2010 oct15:13ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278728,67228 2010 oct15:13ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 oct15:57ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 oct15:56ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 oct15:57ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833628,67228 2010 oct16:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833628,67228 2010 oct16:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833628,67228 2010 oct16:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833628,67228 2010 oct16:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 oct18:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 oct16:24ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 oct18:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251428,67228 2010 oct19:26ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251428,67228 2010 oct19:26ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251428,67228 2010 oct19:26ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251428,67228 2010 oct19:26ไม่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลแฟ้ม Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพ็คเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง ให้เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" บนหน้า โปรดดูที่หัวข้อ "นำไปใช้" ในบทความเพื่อระบุระบบปฏิบัติจริงที่จะนำแต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนไปใช้เสมอ
สำหรับ Windows 7 ทุกรุ่นที่รองรับ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Tzres.dll6.1.7600.166952,04827-Oct-201004:32x 86
Tzupd.exe6.1.7600.1651840,44802-ก.พ.-201007:47x 86
Tzres.dll6.1.7600.208262,04827-Oct-201004:22x 86
Tzupd.exe6.1.7600.2082640,44827-Oct-201004:24x 86
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669528,67227-Oct-201006:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529,18427-Oct-201006:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827-Oct-201006:16ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,13627-Oct-201006:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,13627-Oct-201004:39ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669528,16027-Oct-201006:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827-Oct-201004:38ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529,18427-Oct-201006:13ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669526,11227-Oct-201006:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827-Oct-201006:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669525,60027-Oct-201004:38ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669525,60027-Oct-201006:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529,18427-Oct-201006:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,13627-Oct-201006:16ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,13627-Oct-201006:16ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669519,45627-Oct-201005:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669520,48027-Oct-201005:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669530,72027-Oct-201006:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529,69627-Oct-201006:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827-Oct-201006:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669528,16027-Oct-201006:16ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529,18427-Oct-201006:16ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529,18427-Oct-201006:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669528,67227-Oct-201006:16ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827-Oct-201006:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827-Oct-201006:13ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669528,16027-Oct-201006:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669528,67227-Oct-201006:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529,69627-Oct-201006:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,13627-Oct-201006:16ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827-Oct-201006:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,13627-Oct-201006:16ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827-Oct-201006:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669517,92027-Oct-201005:40ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669518,94427-Oct-201005:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082628,67227-Oct-201005:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629,18427-Oct-201005:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827-Oct-201006:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,13627-Oct-201005:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,13627-Oct-201004:28ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082628,16027-Oct-201005:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827-Oct-201004:28ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629,18427-Oct-201005:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082626,11227-Oct-201005:50ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827-Oct-201005:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082625,60027-Oct-201004:28ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082625,60027-Oct-201005:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629,18427-Oct-201005:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,13627-Oct-201006:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,13627-Oct-201006:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082619,45627-Oct-201005:29ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082620,48027-Oct-201005:29ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082630,72027-Oct-201005:50ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629,69627-Oct-201005:50ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827-Oct-201005:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082628,16027-Oct-201006:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629,18427-Oct-201006:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629,18427-Oct-201005:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082628,67227-Oct-201006:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827-Oct-201005:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827-Oct-201006:01ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082628,16027-Oct-201005:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082628,67227-Oct-201005:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629,69627-Oct-201005:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,13627-Oct-201006:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827-Oct-201005:57ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,13627-Oct-201006:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827-Oct-201005:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082617,92027-Oct-201005:29ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082618,94427-Oct-201005:20ไม่เกี่ยวข้อง

สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 ทุกรุ่นที่รองรับ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Tzres.dll6.1.7600.166952,04827-Oct-201005:06x 64
Tzupd.exe6.1.7600.1651849,66402-ก.พ.-201008:39x 64
Tzres.dll6.1.7600.208262,04827-Oct-201005:10x 64
Tzupd.exe6.1.7600.2082649,66427-Oct-201005:12x 64
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669528,67227-Oct-201006:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529,18427-Oct-201006:36ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827-Oct-201006:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,13627-Oct-201006:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,13627-Oct-201005:01ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669528,16027-Oct-201006:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827-Oct-201005:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529,18427-Oct-201006:41ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669526,11227-Oct-201006:39ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827-Oct-201006:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669525,60027-Oct-201005:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669525,60027-Oct-201006:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529,18427-Oct-201006:36ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,13627-Oct-201006:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,13627-Oct-201006:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669519,45627-Oct-201006:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669520,48027-Oct-201006:03ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669530,72027-Oct-201006:39ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529,69627-Oct-201006:39ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827-Oct-201006:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669528,16027-Oct-201006:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529,18427-Oct-201006:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529,18427-Oct-201006:41ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669528,67227-Oct-201006:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827-Oct-201006:36ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827-Oct-201006:45ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669528,16027-Oct-201006:36ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669528,67227-Oct-201006:36ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529,69627-Oct-201006:36ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,13627-Oct-201006:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827-Oct-201006:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,13627-Oct-201006:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827-Oct-201006:36ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669517,92027-Oct-201006:03ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669518,94427-Oct-201006:03ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082628,67227-Oct-201006:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629,18427-Oct-201006:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827-Oct-201006:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,13627-Oct-201006:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,13627-Oct-201005:15ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082628,16027-Oct-201006:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827-Oct-201005:14ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629,18427-Oct-201006:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082626,11227-Oct-201006:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827-Oct-201006:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082625,60027-Oct-201005:15ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082625,60027-Oct-201006:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629,18427-Oct-201006:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,13627-Oct-201006:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,13627-Oct-201006:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082619,45627-Oct-201006:05ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082620,48027-Oct-201006:05ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082630,72027-Oct-201006:44ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629,69627-Oct-201006:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827-Oct-201006:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082628,16027-Oct-201006:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629,18427-Oct-201006:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629,18427-Oct-201006:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082628,67227-Oct-201006:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827-Oct-201006:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827-Oct-201006:49ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082628,16027-Oct-201006:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082628,67227-Oct-201006:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629,69627-Oct-201006:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,13627-Oct-201006:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827-Oct-201006:45ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,13627-Oct-201006:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827-Oct-201006:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082617,92027-Oct-201006:14ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082618,94427-Oct-201006:14ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll6.1.7600.166952,04827-Oct-201004:32x 86
Tzres.dll6.1.7600.208262,04827-Oct-201004:22x 86
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669528,67227-Oct-201006:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529,18427-Oct-201006:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827-Oct-201006:16ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,13627-Oct-201006:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,13627-Oct-201004:39ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669528,16027-Oct-201006:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827-Oct-201004:38ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529,18427-Oct-201006:13ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669526,11227-Oct-201006:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827-Oct-201006:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669525,60027-Oct-201004:38ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669525,60027-Oct-201006:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529,18427-Oct-201006:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,13627-Oct-201006:16ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,13627-Oct-201006:16ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669519,45627-Oct-201005:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669520,48027-Oct-201005:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669530,72027-Oct-201006:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529,69627-Oct-201006:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827-Oct-201006:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669528,16027-Oct-201006:16ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529,18427-Oct-201006:16ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529,18427-Oct-201006:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669528,67227-Oct-201006:16ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827-Oct-201006:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827-Oct-201006:13ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669528,16027-Oct-201006:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669528,67227-Oct-201006:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529,69627-Oct-201006:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,13627-Oct-201006:16ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827-Oct-201006:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,13627-Oct-201006:16ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827-Oct-201006:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669517,92027-Oct-201005:40ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669518,94427-Oct-201005:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082628,67227-Oct-201005:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629,18427-Oct-201005:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827-Oct-201006:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,13627-Oct-201005:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,13627-Oct-201004:28ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082628,16027-Oct-201005:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827-Oct-201004:28ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629,18427-Oct-201005:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082626,11227-Oct-201005:50ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827-Oct-201005:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082625,60027-Oct-201004:28ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082625,60027-Oct-201005:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629,18427-Oct-201005:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,13627-Oct-201006:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,13627-Oct-201006:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082619,45627-Oct-201005:29ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082620,48027-Oct-201005:29ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082630,72027-Oct-201005:50ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629,69627-Oct-201005:50ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827-Oct-201005:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082628,16027-Oct-201006:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629,18427-Oct-201006:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629,18427-Oct-201005:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082628,67227-Oct-201006:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827-Oct-201005:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827-Oct-201006:01ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082628,16027-Oct-201005:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082628,67227-Oct-201005:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629,69627-Oct-201005:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,13627-Oct-201006:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827-Oct-201005:57ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,13627-Oct-201006:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827-Oct-201005:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082617,92027-Oct-201005:29ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082618,94427-Oct-201005:20ไม่เกี่ยวข้อง

สำหรับ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ IA-64 ที่สนับสนุนทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Tzres.dll6.1.7600.166952,04827-Oct-201004:05IA-64
Tzupd.exe6.1.7600.1651878,84802-ก.พ.-201006:52IA-64
Tzres.dll6.1.7600.208262,04827-Oct-201004:01IA-64
Tzupd.exe6.1.7600.2082678,84827-Oct-201004:04IA-64
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,13627-Oct-201004:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827-Oct-201004:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669525,60027-Oct-201004:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669519,45627-Oct-201005:11ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669520,48027-Oct-201005:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669517,92027-Oct-201005:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669518,94427-Oct-201005:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,13627-Oct-201004:06ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827-Oct-201004:05ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082625,60027-Oct-201004:04ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082619,45627-Oct-201004:58ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082620,48027-Oct-201005:06ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082617,92027-Oct-201004:58ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082618,94427-Oct-201004:58ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll6.1.7600.166952,04827-Oct-201004:32x 86
Tzres.dll6.1.7600.208262,04827-Oct-201004:22x 86
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,13627-Oct-201004:39ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827-Oct-201004:38ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669525,60027-Oct-201004:38ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669519,45627-Oct-201005:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669520,48027-Oct-201005:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669517,92027-Oct-201005:40ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669518,94427-Oct-201005:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,13627-Oct-201004:28ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827-Oct-201004:28ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082625,60027-Oct-201004:28ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082619,45627-Oct-201005:29ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082620,48027-Oct-201005:29ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082617,92027-Oct-201005:29ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082618,94427-Oct-201005:20ไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2443685 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 กรกฎาคม 2557 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Service Pack 1
 • Windows Vista Service Pack 1
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Windows Embedded Standard 7
Keywords: 
kbsurveynew kbqfe kbpubtypekc kbmt KB2443685 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2443685

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com