คอมโพเนนต์ "ลงในฐานะผู้ใช้ที่แตกต่างกัน" ไม่ทำงานบนเว็บไซต์ของ SharePoint ที่มีการเผยแพร่ โดย Forefront TMG 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2445386 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณเผยแพร่เว็บไซต์ Microsoft SharePoint โดยใช้กฎที่เผยแพร่ใน Microsoft Forefront คุกคามจัดการเกตเวย์ (TMG) 2010
 • กฎการเผยแพร่ใช้ Kerberos ที่จำกัดการมอบหมาย (KCD)
 • ฟังเว็บสำหรับเว็บไซต์ใช้การรับรองความถูกต้องของ Windows หรือแบบฟอร์มโดยใช้การพิสูจน์ตัวจริง (FBA)
 • ผู้ใช้ล็อกอินไปยังเว็บไซต์ของ SharePoint

ในสถานการณ์สมมตินี้ การเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้ที่แตกต่างกันคอมโพเนนต์ไม่ทำงานบนเว็บไซต์ของ SharePoint

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากข้อบกพร่องของรหัส

การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูล

การปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่จำเป็นต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหานี้ได้อธิบายไว้ในบทความต่อไปนี้ของ Microsoft Knowledge Base (KB):
2498770ซอฟต์แวร์ Update 1 rollup 3 สำหรับ Forefront คุกคามจัดการเกตเวย์ (TMG) 2010 Service Pack 1

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ และจากนั้น เรียกใช้สคริปต์ต่อไปนี้บนเว็บไซต์ใด ๆ สมาชิกของอาร์เรย์

หมายเหตุสคริปต์นี้ช่วยให้การเผยแพร่ของ SharePoint Server (SPS) ที่ใช้ในการมอบหมาย FBA และรับรองความถูกต้องที่ใช้ KCD ถ้าคุณต้องการเปิดใช้งานการประกาศ SPS ที่ใช้การรับรองความถูกต้องแบบครบวงจร และ หากคุณต้องการมอบหมายการรับรองความถูกต้องเพื่อใช้ KCD การเรียกใช้สคริปต์นี้ เรียกใช้สคริปต์เพิ่มเติมที่ต่อท้ายแล้ว :
Const SE_VPS_GUID = "{143F5698-103B-12D4-FF34-1F34767DEabc}"
Const SE_VPS_NAME = "EnableSharepointSignIn"
Const SE_VPS_VALUE = true
 
Sub SetValue()
 
  ' Create the root object.
  Dim root ' The FPCLib.FPC root object
  Set root = CreateObject("FPC.Root")
 
  'Declare the other objects that are needed.
  Dim array    ' An FPCArray object
  Dim VendorSets ' An FPCVendorParametersSets collection
  Dim VendorSet  ' An FPCVendorParametersSet object
 
  ' Get references to the array object
  ' and to the network rules collection.
  Set array = root.GetContainingArray
  Set VendorSets = array.VendorParametersSets
 
  On Error Resume Next
  Set VendorSet = VendorSets.Item( SE_VPS_GUID )
 
  If Err.Number <> 0 Then
    Err.Clear
 
    ' Add the item.
    Set VendorSet = VendorSets.Add( SE_VPS_GUID )
    CheckError
    WScript.Echo "New VendorSet added... " & VendorSet.Name
 
  Else
    WScript.Echo "Existing VendorSet found... value- " & VendorSet.Value(SE_VPS_NAME)
  End If
 
  if VendorSet.Value(SE_VPS_NAME) <> SE_VPS_VALUE Then
 
    Err.Clear
    VendorSet.Value(SE_VPS_NAME) = SE_VPS_VALUE
 
    If Err.Number <> 0 Then
      CheckError
    Else
      VendorSets.Save false, true
      CheckError
 
      If Err.Number = 0 Then
        WScript.Echo "Done with " & SE_VPS_NAME & ", saved!"
      End If
    End If
  Else
    WScript.Echo "Done with " & SE_VPS_NAME & ", no change!"
  End If
 
End Sub
 
Sub CheckError()
 
  If Err.Number <> 0 Then
    WScript.Echo "An error occurred: 0x" & Hex(Err.Number) & " " & Err.Description
    Err.Clear
  End If
 
End Sub
 
SetValue  
ถ้าคุณต้องการเปิดใช้งานการประกาศ SPS ที่ใช้การรับรองความถูกต้องแบบครบวงจร และ หากคุณต้องการมอบหมายการรับรองความถูกต้องเพื่อใช้ KCD ยังเรียกใช้สคริปต์ต่อไปนี้:
Const SE_VPS_GUID = "{143F5698-103B-12D4-FF34-1F34767DEabc}"
Const SE_VPS_NAME = "UseOnlyNTLMForWindowsAuth"
Const SE_VPS_VALUE = 1
 
Sub SetValue()
 
  ' Create the root object.
  Dim root ' The FPCLib.FPC root object
  Set root = CreateObject("FPC.Root")
 
  'Declare the other objects that are needed.
  Dim array    ' An FPCArray object
  Dim VendorSets ' An FPCVendorParametersSets collection
  Dim VendorSet  ' An FPCVendorParametersSet object
 
  ' Get references to the array object
  ' and to the network rules collection.
  Set array = root.GetContainingArray
  Set VendorSets = array.VendorParametersSets
 
  On Error Resume Next
  Set VendorSet = VendorSets.Item( SE_VPS_GUID )
 
  If Err.Number <> 0 Then
    Err.Clear
 
    ' Add the item.
    Set VendorSet = VendorSets.Add( SE_VPS_GUID )
    CheckError
    WScript.Echo "New VendorSet added... " & VendorSet.Name
 
  Else
    WScript.Echo "Existing VendorSet found... value- " & VendorSet.Value(SE_VPS_NAME)
  End If
 
  if VendorSet.Value(SE_VPS_NAME) <> SE_VPS_VALUE Then
 
    Err.Clear
    VendorSet.Value(SE_VPS_NAME) = SE_VPS_VALUE
 
    If Err.Number <> 0 Then
      CheckError
    Else
      VendorSets.Save false, true
      CheckError
 
      If Err.Number = 0 Then
        WScript.Echo "Done with " & SE_VPS_NAME & ", saved!"
      End If
    End If
  Else
    WScript.Echo "Done with " & SE_VPS_NAME & ", no change!"
  End If
 
End Sub
 
Sub CheckError()
 
  If Err.Number <> 0 Then
    WScript.Echo "An error occurred: 0x" & Hex(Err.Number) & " " & Err.Description
    Err.Clear
  End If
 
End Sub
 
SetValue

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684คำอธิบายของคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2445386 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 มีนาคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Enterprise
 • Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Service Pack 1
 • Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Standard
Keywords: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2445386 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2445386

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com