Omezení použití karet Secure Digital ve Windows Phone 7

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 2450831
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Souhrn

Tento článek obsahuje informace, které vám mohou pomoci pochopit způsob, jakým zařízení Windows Phone 7 využívají karty SD, výkonnostní nároky na karty SD pro použití v zařízení Windows 7 a chování vašeho telefonu v případě vyjmutí nebo výměny karty SD.

Některá zařízení Windows Phone 7 jsou vybavena slotem pro kartu SD, umístěným pod krytem prostoru pro baterie. Zakoupíte-li zařízení Windows Phone 7, které je vybaveno slotem pro kartu SD, je nutné si uvědomit několik důležitých rozdílů oproti jiným zařízením využívajícím karty SD:

 • Slot na kartu SD je určen pouze pro výrobce zařízení (OEM), který váš telefon sestavil, a pro mobilní operátory (MO). Tito partneři mohou pomocí tohoto slotu telefon vybavit kartou SD a rozšířit tak velikost úložiště vašeho telefonu.
 • Abychom zajistili maximální spokojenost uživatelů s výkonností zařízení Windows Phone 7, společnost Microsoft provádí rozsáhlé testování karet SD s těmito zařízeními. Společnost Microsoft úzce spolupracuje s OEM a MO s cílem zajistit, aby se zařízeními Windows Phone 7 byly použity pouze optimální paměťové karty.
 • Nevyjímejte kartu SD z vašeho telefonu a nevyměňujte ji za jinou, v opačném případě by vaše zařízení Windows Phone nemuselo pracovat správně. Došlo by ke ztrátě dat v telefonu a kartu SD z vašeho telefonu nelze použít v jiných zařízeních Windows Phone, osobních počítačích ani jiných zařízeních.

Další informace

Popis způsobu využití karet SD v zařízeních Windows Phone 7

Obsahuje-li vaše zařízení kartu SD, považujte ji za trvalou součást vašeho telefonu a nikoli za vyměnitelné úložiště. Operační systém Windows Phone 7 s kartou SD pracuje jako s nedílnou součástí telefonu. Tento přístup je opačný než v případě zařízení, která kartu SD využívají k dočasnému zvýšení velikosti úložiště nebo k přenosu souborů do jiných zařízení. Operační systém telefonu integruje kartu SD s telefonem:
 • Při prvním zapnutí telefonu.
 • Při obnovení vašeho telefonu do továrního nastavení. Tato akce se nazývá tovární reset. Toto obvykle provádí OEM nebo MO.

Operační systém při integraci karty SD s telefonem:
 1. Přeformátuje kartu SD.
 2. Vytvoří souborový systém, který využívá vnitřní úložiště telefonu i kartu SD.
 3. Zablokuje kartu pro použití s daným telefonem pomocí automaticky vygenerovaného klíče.
Operační systém telefonu od tohoto okamžiku využívá veškerý dostupný prostor úložišť jako jedno úložiště pro ukládání aplikací a dat. Vyjmete-li kartu SD z telefonu, přestane tento správně fungovat a kartu SD nelze načíst v jiném telefonu, zařízení nebo PC.


Výkonnostní požadavky na karty SD

Pro optimální výkon telefonu musí karta SD v zařízení Windows Phone splňovat určitá výkonnostní kritéria a požadavky. Nesplňuje-li karta SD tyto výkonnostní požadavky, budou některé části paměti telefonu výkonnostní požadavky operačního systému splňovat (vnitřní úložiště), zatímco některé části paměti výkonnostní požadavky systému splňovat nebudou (karta SD). To může vést k nepředvídatelnému chování a výkonu telefonu. V tomto článku je požit termín kompatibilní s Windows Phone 7 pro označení takových karet SD, které splňují výkonnostní požadavky pro zařízení Windows Phone 7.

Posouzení, zda je karta SD kompatibilní s Windows Phone 7, nespočívá pouze v prostém posouzení její třídy rychlosti. Při posuzování, jaký výkon karta SD podává při použití v zařízeních Windows Phone 7, hraje roli i množství dalších faktorů, jako například počet náhodných zápisů/čtení za sekundu.


Co lze očekávat při úpravě slotu pro kartu SD v zařízení Windows Phone 7

Po vyjmutí nebo výměně karty SD v zařízení Windows Phone 7 nebo po přidání karty SD do zařízení Windows Phone, které má prázdný slot pro SD kartu, může docházet k následujícím problémům.
 • Vyjmutí karty SD: Vyjmete-li ze zařízení kartu SD, která byla již integrována s telefonem, zobrazí se v telefonu chybová zpráva s výzvou k opětovnému vložení karty SD. Veškeré funkce telefonu budou nedostupné s výjimkou tísňového volání. Telefon bude opět správně fungovat pouze tehdy, bude-li zapnut po opětovném vložení původní karty SD.
 • Integrování karty SD, která není kompatibilní s Windows Phone 7: Je-li s telefonem integrována karta SD, která není kompatibilní s Windows Phone 7, může při používání telefonu docházet k potížím s výkonem:
  • Aplikace se mohou spouštět pomaleji nebo je nelze spustit vůbec.
  • Přechody mezi některými aplikacemi se mohou zadrhávat.
  • Může se stát, že některé aplikace přestanou reagovat.
  Poznámka V některých případech se tyto potíže s výkonem mohou projevit až po delším používání telefonu. Je-li váš telefon například vybaven 8 GB vnitřní paměti a je s ním integrována nekompatibilní karta SD, může k potížím s výkonem docházet až po zaplnění 8 GB vnitřní paměti aplikacemi a médii.
 • Integrování jiné karty SD, která je kompatibilní s Windows Phone 7: Byla-li s vaším telefonem již integrována karta SD a poté do něj byla integrována jiná karta SD kompatibilní s Windows Phone 7, dojde ke ztrátě všech dat uložených v telefonu, včetně všech aplikací nainstalovaných prostřednictvím trhu Marketplace. Mezi data, která mohou být uložena na kartě SD, patří například propojené kontakty, vlastní nastavení a data, která aplikace neukládají vzdáleně.
 • Přidání karty SD do telefonu s prázdným slotem pro kartu SD: Zakoupíte-li zařízení Windows Phone 7 s prázdným slotem pro kartu SD a vložíte-li do něj kartu SD až poté, co byl telefon poprvé zapnut, telefon bude i nadále fungovat běžným způsobem, avšak vloženou kartu SD nerozezná. Telefon nebude na kartu SD ukládat aplikace.

  Aby bylo možné použít kartu SD s telefonem, je nutné s telefonem integrovat kartu SD kompatibilní s Windows Phone 7 jedním ze způsobů popsaných výše v části Popis způsobu využití karet SD v zařízeních Windows Phone 7.

Vlastnosti

ID článku: 2450831 - Poslední aktualizace: 3. července 2012 - Revize: 7.0
Klíčová slova: 
kbwp7 KB2450831

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com