Begränsningar i SD-kortet för Windows Phone 7

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 2450831
Visa alla | Dölj alla

Sammanfattning

Artikeln innehåller information som hjälper dig att förstå hur SD-kort används i Windows Phone 7-enheter, vilka prestandakrav som ställs för SD-kort i Windows Phone 7-enheter och hur telefonen reagerar om du tar bort SD-kortet eller lägger till ett nytt kort.

I vissa Windows Phone 7-enheter ingår ett fack för SD-kort (Secure Digital) under batteriluckan. Om du köper en Windows Phone 7-enhet där det ingår ett fack för SD-kort bör du känna till flera viktiga skillnader jämfört med andra enheter där SD-kort används:

 • Facket för SD-kortet i telefonen är avsett att endast användas av OEM-tillverkaren (Original Equipment Manufacturer) som konstruerat telefonen samt mobiloperatören (MO). Dessa partner kan lägga till ett SD-kort i facket och på så vis expandera lagringsutrymmet på telefonen.
 • Microsoft vill försäkra sig om en fantastisk användarupplevelse och har därför utfört omfattande tester för att fastställa vilka SD-kort som fungerar bra med Windows Phone 7-enheter. Microsoft har haft ett nära samarbete med OEM-tillverkarna och mobiloperatörerna (MO) för att se till att dessa kort endast läggs till i Windows Phone 7-enheter.
 • Du bör inte ta bort SD-kortet ur telefonen eller lägga till ett nytt kort därför att Windows Phone 7-enheten kanske inte fungerar ordentligt i så fall. Befintliga data på telefonen försvinner och SD-kortet i telefonen kan inte användas i andra Windows Phone-enheter, datorer eller andra enheter.

Mer Information

Förstå hur SD-kort används i Windows Phone 7-enheter

Om Windows Phone 7-enheten innehåller ett SD-kort bör du betrakta det som en permanent komponent i telefonen och inte som en flyttbar lagringsenhet. I Windows Phone 7-operativsystemet behandlas SD-kortet som en integrerad del i telefonen. Detta utgör en skillnad jämfört med andra enheter där du kan använda ett SD-kort för att när som helst öka det tillgängliga minnet i enheten eller för att överföra filer till andra enheter. SD-kortet integreras med telefonen i telefonens operativsystem:
 • När du startar telefonen för första gången.
 • När telefonen återställs till de ursprungliga fabriksinställningarna. Detta kallas för en återställning till fabriksinställningarna. Uppgiften utförs vanligtvis endast av OEM-tillverkaren eller mobiloperatören (MO).

När SD-kortet integreras med telefonen i telefonens operativsystem:
 1. SD-kortet formateras om.
 2. Ett enda filsystem skapas som omfattar den interna lagringen och SD-kortet.
 3. Kortet låses vid telefonen med en automatiskt genererad nyckel.
Från och med nu använder telefonens operativsystem allt tillgängligt minne som en enda lagringsplats för att spara program och data. Telefonen slutar att fungera ordentligt om du tar bort SD-kortet och SD-kortet kan inte läsas av en annan telefon, enhet eller dator.


Prestandakrav för SD-kort

SD-kortet i Windows Phone 7-enheten måste uppfylla vissa prestandakrav för att telefonen ska fungera optimalt. Om SD-kortet inte uppfyller dessa prestandakrav kommer telefonen att ha delar av minne som uppfyller operativsystemets prestandabehov (intern lagring) och delar av minne som inte uppfyller operativsystemets behov (SD-kortet). Det kan leda till försämrad eller oförutsägbar prestanda när telefonen används. I artikeln används termen kompatibilitet med Windows Phone 7 för att avse SD-kort som uppfyller prestandakraven för Windows Phone 7-enheter.

Att fastställa om ett SD-kort är kompatibelt med Windows Phone 7 eller ej är inte så enkelt som att bedöma överföringshastigheten. Flera andra faktorer, till exempel antalet slumpmässiga läs-/skrivåtgärder per sekund, spelar roll när det gäller att avgöra hur bra ett SD-kort fungerar med Windows Phone 7-enheter.


Vad du kan förvänta dig om du ändrar i facket för SD-kortet i en Windows Phone 7-enhet

Du kan uppleva följande problem om du tar bort eller ersätter SD-kortet i en Windows Phone 7-enhet eller om du lägger till ett SD-kort i en Windows Phone 7-enhet som har ett tomt fack för SD-kort.
 • Ta bort SD-kortet: Om du tar bort ett SD-kort som redan har integrerats med telefonen visas ett felmeddelande i telefonen som uppmanar dig att sätta in SD-kortet igen. Alla telefonfunktioner är inaktiverade utom möjligheten att ringa nödsamtal. Telefonen fungerar normalt igen först när du sätter in det ursprungliga SD-kortet igen och sedan startar telefonen.
 • Integrera en telefon med ett SD-kort som inte är kompatibelt med Windows Phone 7: Om ett kort som inte är kompatibelt med Windows Phone 7 integreras med telefonen kan du märka följande prestandaproblem när du använder telefonen:
  • Programmen kanske startar långsammare eller inte alls.
  • Övergångar mellan vissa programskärmar kan hacka.
  • Vissa program kanske inte svarar ibland.
  Obs! I vissa fall blir kanske dessa prestandaproblem endast tydliga när telefonen har använts en tid. Om telefonen till exempel har ett internt minne på 8 GB och du integrerar ett SD-kort som inte är kompatibelt med telefonen kanske du märker av prestandaproblemen först när det interna minnet på 8 GB har fyllts med progam och media.
 • Integrera en telefon med ett annat SD-kort som är kompatibelt med Windows Phone 7: Om telefonen redan har ett SD-kort och ett annat kort som är kompatibelt med Windows Phone 7 sedan integreras med telefonen förloras alla data som lagrats på telefonen, inklusive alla program som du installerat från navet Marketplace. Bland exempel på data som kan lagras på SD-kortet ingår manuellt länkade kontakter, startanpassning och data som program inte fjärrsparar.
 • Lägga till ett SD-kort i en telefon med ett tomt fack för SD-kort: Om du köper en Windows Phone 7-enhet med ett tomt fack för SD-kort och du lägger till ett SD-kort i telefonen när du startat den för första gången fungerar telefonen fortfarande, men den känner inte av SD-kortet. Program eller filer sparas inte på SD-kortet i telefonen.

  För att använda ett SD-kort med telefonen måste ett kort som är kompatibelt med Windows Phone 7 integreras med telefonen, som beskrivet i situationerna i ovanstående avsnitt Förstå hur SD-kort används i Windows Phone 7-enheter.
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH?-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.

Egenskaper

Artikel-id: 2450831 - Senaste granskning: den 3 juli 2012 - Revision: 5.0
Nyckelord: 
kbwp7 KB2450831

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com