Identifikator ?lanka: 2454826 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Uvod

Ovaj ?lanak opisuje ispravku za Windows 7 i Windows Server 2008 R2. Ova ispravka obezbe?uje skup pobolj?anja performansi i funkcionalnosti za komponente grafike, XPS-a i platforme Media Foundation.

Da biste dobili vi?e informacija o skupu pobolj?anja performansi i funkcionalnosti koje obezbe?uje ova ispravka, pogledajte ?lanak:
 • Pobolj?anja funkcionalnosti i performansi grafi?ke platforme.
 • Pobolj?anja performansi prilikom ?tampanja iz aplikacija zasnovanih na XPS-u putem upravlja?kih programa za ?tampa?e zasnovanih na GDI-u
 • Pobolj?anja funkcionalnosti i performansi kod nekih problema sa strimovanjem unutar platforme Media Foundation.

Dodatne informacije

Informacije o ispravci

Nabavljanje ove ispravke

Sa lokacije Microsoft Download Center mo?ete preuzeti slede?e datoteke:
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Operativni sistemIspravka
Sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows 7 zasnovane na x86 procesorima Odmah preuzmite paket ispravki.
Sve podr?ane verzije operativnih sistema Windows Server 2008 R2 i Windows 7 zasnovane na x64 procesorima Odmah preuzmite paket ispravki.
Za vi?e informacija o na?inu preuzimanja Microsoft datoteka za podr?ku kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Preuzimanje Microsoft datoteka podr?ke putem usluga na mre?i
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima visoke bezbednosti koji spre?avaju neovla??eno menjanje datoteke.

Preduslovi

Da biste mogli da primenite ovu ispravku, morate koristiti Windows 7 ili Windows Server 2008 R2.

Informacije o registratoru

Da biste koristili ispravku iz ovog paketa, ne morate da unosite bilo kakve promene u registrator.

Zahtev za ponovnim pokretanjem

Morate ponovo pokrenuti ra?unar kada primenite ovu ispravku.

Poznat problem

Kada instalirate ovu ispravku, Windows Live Po?ta se mo?da ne?e uspe?no pokretati.

Vi?e informacija o tome kako da re?ite ovaj problem potra?ite u slede?em ?lanku u Microsoft bazi znanja:
2505524 Windows Live Po?ta prestaje da se odaziva ili ne uspeva da se pokrene nakon instalacije ispravke KB2454826

Informacije o zameni ispravke

Ova ispravka zamenjuje slede?e ispravke:
2028560 Dostupna je ispravka za Windows 7 i Windows Server 2008 R2 koja obezbe?uje nova pobolj?anja funkcionalnosti i performansi za grafi?ku platformu
2028551 Dostupna je ispravka koja sadr?i pobolj?anja XPS-a u operativnom sistemu Windows 7 ili Windows Server 2008 R2
2120976 Problemi sa protokom koji su povezani sa platformom Microsoft Media Foundation u operativnom sistemu Windows 7

Informacije o datoteci

Globalna verzija ove hitne ispravke instalira datoteke sa atributima navedenim u slede?im tabelama. Datumi i vremena ovih datoteka navedeni su u UTC vremenu (Coordinated Universal Time). Datumi i vremena za ove datoteke na lokalnom ra?unaru prikazuju se po lokalnom vremenu i zajedno sa odstupanjem za trenutno letnje/zimsko ra?unanje vremena (DST). Pored toga, datumi i vremena se mogu promeniti kada izvr?ite odre?ene operacije na datotekama.
Napomene za informacije o datotekama za operativne sisteme Windows 7 i Windows Server 2008 R2
 • Datoteke koje se odnose na odre?eni proizvod, klju?nu ta?ku (RTM, SPn) i granu usluge (LDR, GDR) mogu?e je identifikovati pregledanjem brojeva verzija datoteka kao ?to je prikazano u slede?oj tabeli:
  Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
  VerzijaProizvodKlju?na ta?kaGrana usluge
  6.1.760 0.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • GDR grane usluge sadr?e samo one ispravke koje se izdaju globalno da bi re?ile ?iroko rasprostranjene i izuzetno va?ne probleme. LDR grane usluge, pored globalno objavljenih ispravki, sadr?e i hitne ispravke.
 • MANIFEST datoteke (.manifest) koje su instalirane za svako okru?enje posebno se navode u odeljku ?Dodatne informacije o datotekama za Windows Server 2008 R2 i Windows 7?. MANIFEST datoteke i odgovaraju?e datoteke bezbednosnog kataloga (.cat), izuzetno su va?ne za odr?avanje stanja a?uriranih komponenti. Datoteke bezbednosnog kataloga za koje nisu navedeni atributi potpisuju se Microsoft digitalnim potpisom.
Za sve podr?ane 32-bitne verzije operativnog sistema Windows 7
Click here to view or hide detailed information
Za sve podr?ane 64-bitne verzije operativnih sistema Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Click here to view or hide detailed information

Za vi?e informacija o terminologiji za softverske ispravke kliknite na slede?i broj ?lanka da biste otvorili ?lanak u Microsoft bazi znanja:
824684 Opis standardne terminologije koja se koristi za opisivanje Microsoft softverskih ispravki

Dodatne informacije o datotekama

Dodatne informacije o datotekama za Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatne datoteke za sve podr?ane 32-bitne verzije operativnog sistema Windows 7
Click here to view or hide detailed information
Dodatne datoteke za sve podr?ane verzije operativnih sistema Windows 7 i Windows Server 2008 R2 zasnovane na x64 procesorima
Click here to view or hide detailed information
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2454826 - Poslednji pregled: 26. februar 2014. - Revizija: 2.0
Odnosi se na:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Web Server 2008 R2
Klju?ne re?i: 
kbhotfixserver kbfix atdownload kbexpertiseinter kbsurveynew kbcip KB2454826

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com