การแก้ไข: "ทำดัชนีถูกภายนอกขอบเขตของอาร์เรย์" ข้อความแสดงข้อผิดพลาด SMO เมื่อคุณเชื่อมต่อแบบสแตนซ์ SQL Server code-named โปรแกรมฐานข้อมูล CTP1 'Denali' ใน SSMS 2008 R2 และ SSMS 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2459027 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft กระจาย Microsoft SQL Server 2008 R2 และ Microsoft SQL Server 2008 ที่แก้ไขเป็นแฟ้มเดียวที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2008 R2 และ Microsoft SQL Server 2008 ก่อนหน้า แก้ไขออก
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • คุณสามารถติดตั้งอินสแตนซ์โปรแกรมฐานข้อมูลตัวอย่าง Microsoft SQL Server code-named 'Denali' ของประชาคมเทคโนโลยีก่อน 1 (CTP1) บนคอมพิวเตอร์
  • คุณลงทะเบียนอินสแตนซ์ของโปรแกรมฐานข้อมูล โดยใช้ SQL Server 2008 R2 Management Studio (SSMS 2008 R2) บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน หรือ บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
  • คุณคลิกสองครั้งที่อินสแตนซ์ในนั้นเซิร์ฟเวอร์การลงทะเบียนบานหน้าต่าง'การเชื่อมต่ออินสแตนซ์ แล้วการเชื่อมต่อถูกสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่วัตถุในการจัดการเซิร์ฟเวอร์ SQL (SMO) ต่อไปนี้:
ดัชนีไม่อยู่ภายนอกขอบเขตของอาร์เรย์ (Microsoft.SqlServer.Smo)

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีข้อผิดพลาดใน SSMS 2008 R2

การแก้ไข

หมายเหตุ:เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้ 5 การปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 R2 ในคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้ง R2 2008 SSMS

ข้อมูลการปรับปรุงที่สะสม

sql Server 2008 Service Pack 1

โปรแกรมแก้ไขสำหรับปัญหานี้ได้ก่อนออกใน 12 ปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2467236แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 12 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1
หมายเหตุ:เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นใหม่ของโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าออก Microsoft แนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
970365สร้าง SQL Server 2008 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 Service Pack 1
โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft SQL Server 2008 ถูกสร้างสำหรับการระบุของ sql server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 Service Pack 1 ไปยังการติดตั้ง SQL Server 2008 Service Pack 1 โดยค่าเริ่มต้น hotfix ที่ให้ไว้ใน service pack ของ SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server

Update 5 สะสมสำหรับ SQL Server 2008 R2


โปรแกรมแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ก่อนใน 5 การปรับปรุงที่สะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับนี้แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2438347สะสม Update แพ็คเกจ 5 สำหรับ SQL Server 2008 R2
หมายเหตุ:เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นใหม่ของโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับการก่อนหน้า SQL Server 2008 R2 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
981356สร้าง SQL Server 2008 R2 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 R2

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการดาวน์โหลด Microsoft SQL Server code-named แสดงตัวอย่างเทคโนโลยีของประชาคม 'Denali' 1 (CTP1) การเยี่ยมชมเว็บไซต์ศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ต่อไปนี้:
ดาวน์โหลดข้อมูลอย่าง Microsoft SQL Server code-named 'Denali' ของประชาคมเทคโนโลยี 1 (CTP1)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2459027 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
  • Microsoft SQL Server 2008 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 Standard
Keywords: 
kbqfe kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbfix kbmt KB2459027 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2459027

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com