การแก้ไข: โปรแกรมประยุกต์มี SNA อาจหยุดการตอบสนองหลังจากที่คุณส่ง 512 ไหวในรุ่น 64 บิต ของ 2009 เซิร์ฟเวอร์การรวมของโฮสต์ หรือ 2010 เซิร์ฟเวอร์การรวมของโฮสต์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2459642 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • ไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้รุ่น 64 บิต ของ Microsoft โฮสต์รวมเซิร์ฟเวอร์ 2009 หรือ Microsoft โฮสต์รวมเซิร์ฟเวอร์ 2010 คุณได้
  • คุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์กับเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้รุ่น 32 บิต ของ 2009 เซิร์ฟเวอร์การรวมของโฮสต์ หรือ 2010 เซิร์ฟเวอร์การรวมของโฮสต์
  • คุณมีโปรแกรมประยุกต์ SNA 64 บิต (ตัวอย่างเช่น APPC, CPI C, LUA หรือ 3270) ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์
  • คุณสามารถเริ่มกระบวนการ SnaBase บนเซิร์ฟเวอร์
  • คุณเริ่มโปรแกรมประยุกต์ SNA บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ห้านาทีหรือมากกว่าหลังจากเริ่มต้นกระบวนการ SnaBase
  • โปรแกรมประยุกต์ SNA ส่งธุรกรรม 512 ที่ร้องขอไปยังเซิร์ฟเวอร์
ในสถานการณ์สมมตินี้ แอพลิเคชัน SNA อาจหยุดตอบสนอง

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อไคลเอ็นต์เซิร์ฟเวอร์การรวมแอพลิโฮสต์ได้รับการตอบสนองจากเซิร์ฟเวอร์การรวมแอพลิโฮสต์ระบบ 32 บิต ในสถานการณ์เช่นนี้ กระบวนการ SnaBase บนไคลเอ็นต์เซิร์ฟเวอร์การรวมของโฮสต์ไม่ปล่อยรายการในอาร์เรย์ที่เก็บตัวชี้แบบ 64 บิตไปยังดัชนี 32 บิตแมป เมื่อหมายเลขของรายการในอาร์เรย์ถึงขีดจำกัดของ 512 แอพลิเคชัน SNA ไม่สามารถประมวลผลการร้องขอเพิ่มเติม

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน


โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอการบริการที่แยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Microsoft โฮสต์รวมเซิร์ฟเวอร์ 2009 หรือ Microsoft โฮสต์รวมเซิร์ฟเวอร์ 2010 ติดตั้ง

ข้อมูลการเริ่มต้นระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'

แฟ้มข้อมูล สำหรับ 2009 เซิร์ฟเวอร์การรวมของโฮสต์ และ 2010 เซิร์ฟเวอร์การรวมของโฮสต์

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น 2009 เซิร์ฟเวอร์การรวมของโฮสต์
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Snabase.exe8.0.3787.2252,24011 2010 พฤศจิกายน18:03x86
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64 รุ่น 2009 เซิร์ฟเวอร์การรวมของโฮสต์
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Snabase.exe8.0.3787.2293,71211 2010 พฤศจิกายน18:08x64
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น 2010 เซิร์ฟเวอร์การรวมของโฮสต์
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Snabase.exe8.5.4250.2264,01613 2010 พฤศจิกายน01:52x86
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64 รุ่น 2010 เซิร์ฟเวอร์การรวมของโฮสต์
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Snabase.exe8.5.4250.2296,27213 2010 พฤศจิกายน01:56x64
หมายเหตุ:เนื่องจากการอ้างอิงแฟ้ม การแก้ไขล่าสุดที่ประกอบด้วยแฟ้มเหล่านี้อาจประกอบด้วยแฟ้มเพิ่มเติม

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2459642 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 ธันวาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Host Integration Server 2009
  • Microsoft Host Integration Server 2010
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2459642 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2459642

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com