Straipsnio ID: 2460057 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

??anga

?Microsoft SharePoint Designer 2010? 1 pakeitim? pakete (SP1) pateikiami naujausi ?SharePoint Designer 2010? naujinimai. ?iame pakeitim? pakete yra dvi pagrindin?s pataisym? kategorijos:
  • Anks?iau i?leistos pataisos, kurios buvo sukurtos specialiai ?iam pakeitim? paketui. Be bendr?j? produkto patais?, su ?iomis pataisomis pateikiami stabilumo, efektyvumo ir saugos patobulinimai.
  • Visi vie?ieji naujinimai, i?leisti iki 2011 m. bir?elio m?n., ir visi kaupiamieji naujinimai, i?leisti iki 2011 m. baland?io m?n.

SPRENDIMAS

Kaip gauti ir ?diegti ?? pakeitim? paket?

1 b?das: ?Microsoft Update? (rekomenduojama)

Jei pakeitim? paket? norite atsisi?sti i? ?Microsoft Update?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
?Microsoft Update?
Registracija ?Microsoft Update? sistemoje yra rekomenduotinas produkt? atnaujinimo naudojant SP1 b?das. ?Microsoft Update? aptiks, kuriuos produktus esate ?dieg?, tada pritaikys visus ?i? produkt? naujinimus.

2 b?das: atsisi?skite SP1 paket? i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro

?? fail? galite atsisi?sti i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro:
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Download
Atsisi?skite 32 bit? ?Microsoft SharePoint Designer 2010? 1 pakeitim? paket? dabar.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Download
Atsisi?skite 64 bit? ?Microsoft SharePoint Designer 2010? 1 pakeitim? paket? dabar.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? pagalbinius failus, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip gauti ?Microsoft? pagalbinius failus i? interneto tarnyb?
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo pasiekiama failo paskelbimo dien?. Failas laikomas sustiprintos saugos serveriuose, padedan?iuose apsaugoti failus, kad jie neb?t? neteis?tai kei?iami.

Daugiau informacijos apie i?sam? vis? i?leist? SP1 darbalaukio paket? s?ra?? rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
2510690 Vis? ?Microsoft Office 2010? 1 pakeitim? paketo paket? s?ra?as

?SharePoint Designer 2010? SP1 patobulinim? ap?valga

Konkre?iai ? svarbiausios SP1 patobulinim? sritys yra ?ios:
  • I?spr?sta problema, kai prijungtai svetainei naudojant reikalavim? autentifikavim? vartotoj? vardai u?duo?i? skyrimo ir kituose dialogo languose yra ne?skaitomi.
Atsisiun?iamas problem?, kurias i?sprend?ia pakeitim? paketas, s?ra?as

Galite per?i?r?ti darbaknyg?, kurioje pateikiamos ?iuo pakeitim? paketu i?sprend?iamos problemos.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite ?Microsoft Office 2010 Service Pack 1 Changes.xlsx? paket? dabar.

Pastaba ?i darbaknyg? para?yta angl? kalba. Ji n?ra i?versta ? jokias kitas kalbas.

?inomos problemos ir veikimo b?do pasikeitimai
2532126 ?inomos problemos, su kuriomis galite susidurti ?dieg? ?Microsoft Office 2010? ir ?Microsoft SharePoint 2010? 1 pakeitim? paketus

Technin? informacija

Jei reikia daugiau informacijos apie ?? pakeitim? paket? ir norite per?i?r?ti veikiam? fail? s?ra??, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
2532118 I?sami ?Microsoft Office 2010? 1 pakeitim? paketo (SP1) leidim? technin? informacija

Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2460057 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. liepos 4 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
  • Microsoft SharePoint Designer 2010
Rakta?od?iai: 
atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbexpertisebeginner KB2460057

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com