ACP และเสียง VoIP ไม่เชื่อมโยง และฝ่ายไม่ได้ยินอีกแบบหนึ่งใน Lync แบบออนไลน์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2460853 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

ปัญหา

หลังจากที่ผู้ใช้เรียกเลขหมายการประชุมแบบออนไลน์ Lync โดยใช้หมายเลขการเข้าถึง (ACP) ของผู้ให้บริการการประชุมเสียง ผู้ใช้ที่ไม่ได้ยินผู้ใช้อื่น ๆ ที่เชื่อมต่อไปยังการประชุมแบบออนไลน์ Lync ผ่านคอมพิวเตอร์ของพวกเขา และในทางกลับกันได้

โซลูชัน

สหพันธรัฐโดเมนที่เปิดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการประชุมแบบออนไลน์ Lync ที่เกี่ยวข้องกับการ ACP เนื่องจาก ACP ติดต่อกับ lync ในสถานะผู้ใช้งานที่ไม่ระบุชื่อ ถ้าสหพันธรัฐโดเมนไม่ได้กำหนดค่าให้ใช้การตั้งค่าอนุญาตสหพันธรัฐกับโดเมนทั้งหมดยกเว้นที่ฉันบล็อกเสียงจะไม่เชื่อมโยงระหว่าง ACP และ Lync ออนไลน์เสียงผ่านผู้ใช้ IP (VoIP)

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ดำเนินการหนึ่งต่อไปนี้ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ:
 • ตั้งค่าตัวเลือกสหพันธรัฐโดเมนแบบออนไลน์ Lync ในการ Lync ออนไลน์'แผงควบคุม' หรือ ใน ศูนย์ดูแล Lync เพื่ออนุญาตสหพันธรัฐกับโดเมนทั้งหมดยกเว้นที่ฉันบล็อก
 • วางสาย แล้วเรียกเข้าในการประชุมอีกครั้งเพื่อตรวจสอบว่าได้ใส่หมายเลขการปะชุมที่ถูกต้อง
 • ผู้ใช้ Lync Online ควรตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมใน ACP แสดงผลใน roster และผู้เข้าร่วมประชุมมีหมายเลขที่ถูกต้อง
 • ผู้ใช้ที่มีการเชื่อมต่อผ่านทางออนไลน์ Lync ควรตรวจสอบว่า มีการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบทึบ และพวกเขาไม่ได้รับข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเครือข่ายที่ลดลงหรือคุณภาพเสียง
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า หมายเลขโทรและหมายเลขโทรศัพท์จะถูกป้อนโดยไม่มีเครื่องหมายวรรคตอนหรือวงเล็บเมื่อการประชุมทางโทรศัพท์ในสำหรับผู้ใช้ Lync ออนไลน์ถูกเตรียมใช้งาน
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการกำหนดค่าบัญชี Lync แบบออนไลน์ของผู้จัดการประชุมและบัญชี ACP ในภูมิภาคทางภูมิศาสตร์เดียวกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าองค์กรของคุณ Office 365 อยู่ในอเมริกาเหนือ คุณต้องใช้บัญชีผู้ใช้ ACP ที่มีการกำหนดค่าสำหรับอเมริกาเหนือ นั้นไม่สามารถใช้บัญชีผู้ใช้ ACP ที่มีการตั้งค่าคอนฟิกสำหรับสหราชอาณาจักร คุณสามารถติดต่อ ACP ของคุณเพื่อตรวจสอบว่า บัญชีของคุณถูกสร้างขึ้นในขอบเขตที่เหมาะสม
 • ในสถานการณ์สมมติไฮบริดสลี เรียกใช้ cmdlet PowerShell ต่อไปนี้:
   Get-CsTenantFederationConfiguration -SharedSipAddressSpace $true 
  จากนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีเพิ่มโดเมนของ ACP ที่เป็นโดเมนที่ได้รับอนุญาตในเซิร์ฟเวอร์ Lync และในตอนท้าย ระบุขอบภายนอกของคุณเต็ม name(FQDN) โดเมนไป ACP เพื่อให้สามารถทำงานเดียวกัน

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจมีหลายสาเหตุของปัญหานี้ สาเหตุเหล่านี้รวมถึง:
 • สหพันธรัฐโดเมนแบบออนไลน์ Lync ไม่ได้กำหนดค่าให้ใช้การตั้งค่าอนุญาตสหพันธรัฐกับโดเมนทั้งหมดยกเว้นที่ฉันบล็อก
 • ผู้ใช้ป้อนหมายเลขการประชุมไม่ถูกต้อง
 • ผู้ใช้การเรียกเลขหมายในยังกำลังรอเข้าร่วมได้เนื่องจากไม่มีผู้ใช้ Lync แบบออนไลน์ได้เข้าร่วมการโทรผ่าน VoIP
 • ผู้ใช้การเรียกเลขหมายในการเชื่อมต่อที่ไม่ดีที่มีผลกระทบต่อคุณภาพเสียงที่ได้
 • ศูนย์ข้อมูลแบบออนไลน์ Lync ไม่สามารถเข้าถึงแบบ ACP
 • เบอร์โทรหรือหมายเลขโทรศัพท์ถูกป้อนไม่ถูกต้องเมื่อทำการประชุมทางโทรศัพท์ในสำหรับผู้ใช้ Lync ออนไลน์ถูกเตรียมใช้งาน
 • ผู้จัดการประชุมแบบออนไลน์ Lync กำลังใช้บัญชีผู้ใช้ ACP จากภูมิภาคที่แตกต่างกัน

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2460853 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 1 กรกฎาคม 2557 - Revision: 19.0
ใช้กับ
 • Microsoft Lync Online
Keywords: 
o365 o365a o365e o365p o365022013 o365m hybrid kbmt KB2460853 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2460853

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com