เครื่องพิมพ์ที่ XPS คือช้ามากเมื่อต้องการพิมพ์รูปภาพ ใน Windows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2462317 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ที่สองต่อไปนี้:

สถานการณ์สมมติ 1
 • คุณติดตั้งบทบาทบริการเทอร์มินัลบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • คุณเปิดใช้งานลักษณะการทำงานในการพิมพ์ Easy บริการเทอร์มินัลหรือคุณลักษณะ Remote Desktop บริการ Easy พิมพ์ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์
 • คุณสร้างเซสชันของเทอร์มินัลเซิร์ฟหรือเซสชันเดสก์ท็อประยะไกลกับคอมพิวเตอร์จากคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์
 • คุณใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์สำหรับ Microsoft XPS Document Writer บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์เพื่อพิมพ์เอกสารที่ประกอบด้วยกราฟิก ในเซสชันของเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ หรือ ในเซสชันเดสก์ท็อประยะไกล
สถานการณ์สมมติ 2
 • คุณติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ที่ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับกระดาษ XML (XPS) สำหรับเครื่องพิมพ์ที่ XPS ในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  • windows Vista SP2
  • windows Server 2008 SP2
 • คุณส่งเอกสารที่ประกอบด้วยกราฟิกที่ซับซ้อนบางอย่างของขนาดที่มีขนาดใหญ่ไปยังเครื่องพิมพ์ XPS
ในสถานการณ์สมมติทั้งสอง คุณพบเป็นเวลานานกว่าปกติจะพิมพ์เอกสารจาก ตัวอย่างเช่น คุณอาจใช้เวลาจาก 5 ถึง 10 นาทีเพื่อพิมพ์เอกสารที่โดยปกติใช้เวลา 10 วินาทีในการพิมพ์ นอกจากนี้ แฟ้มบางแฟ้มเก็บพักขนาดใหญ่เป็นเมกะไบต์หลายขนาดถูกสร้างขึ้นเมื่อมีดำเนินการงานพิมพ์

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากเครื่องพิมพ์ที่ใช้เวลานานในการประมวลผลแฟ้มเก็บพักที่มีขนาดใหญ่มากซึ่งสร้างขึ้น โดยไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ไม่สามารถปรับการตั้งค่าการพิมพ์แฟ้มบางแฟ้ม XPS ประกอบด้วยปากกา dashed แบบกำหนดเอง ลักษณะการทำงานนี้ทำให้คอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ในการสร้างแฟ้มเก็บพักที่มีขนาดใหญ่มาก

หมายเหตุ:เมื่อใช้คุณลักษณะการเทอร์มินัลบริการ Easy พิมพ์หรือคุณลักษณะ Remote Desktop บริการ Easy พิมพ์งาน กราฟิก GDI อินเทอร์เฟซของอุปกรณ์ใช้งานพิมพ์ถูกแปลงเป็นรูปแบบ XPS บนเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัล หรือ บนเซิร์ฟเวอร์เดสก์ท็อประยะไกล จากนั้น ไฟล์ XPS ถูกโอนย้ายกลับไปยังคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์พิมพ์งาน โดยใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ท้องถิ่น

การแก้ไข

หมายเหตุ:windows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2 เพิ่มการสนับสนุนสำหรับ cosmetic บรรทัดในเอกสาร XPS มีผลอย่างไรก็ตาม นี้ต่อประสิทธิภาพการทำงานของสีของบรรทัดในเอกสาร XPS ได้เนื่องจากคุณลักษณะใหม่สร้าง primitives จำนวนมาก โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เพิ่มคุณลักษณะใหม่ primitives เพิ่มเติมในการเอาออกเมื่อมีแสดงเอกสาร xps

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอการบริการที่แยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องทำงานของระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Vista คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935791วิธีการขอรับ Service Pack ของ Windows Vista รุ่นล่าสุด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968849วิธีการโหลด Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากล วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม
บันทึกข้อมูลแฟ้ม windows Vista และ Windows Server 2008
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows Vista และ Windows Server 2008 ฮอตฟิกซ์จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงอยู่บนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows Vista" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนำไปใช้กับการเสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ระบุ SR_Level (RTM, SPn), และสามารถระบุสาขาบริการ (LDR, GDR) โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาบริการ
  6.0.6002.22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP2LDR
 • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 และ สำหรับ Windows Vista ข้อมูล" แฟ้ม MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากที่จะรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Locale.gpdไม่สามารถใช้งานได้14,08803 2009 Apr23:29ไม่สามารถใช้งานได้
Msxpsinc.gpdไม่สามารถใช้งานได้7303 2009 Apr23:29ไม่สามารถใช้งานได้
Msxpsinc.ppdไม่สามารถใช้งานได้7203 2009 Apr23:29ไม่สามารถใช้งานได้
Mxdwdrv.dll0.3.6002.22527780,28818 2010 พฤศจิกายน18:50x86
P6disp.gpdไม่สามารถใช้งานได้25,48903 2009 Apr23:00ไม่สามารถใช้งานได้
P6font.gpdไม่สามารถใช้งานได้3,29303 2009 Apr23:00ไม่สามารถใช้งานได้
Pcl4res.dll0.3.5479.0288,76818 2010 พฤศจิกายน18:50x86
Pcl5eres.dll0.3.5479.01,058,81618 2010 พฤศจิกายน18:50x86
Pcl5ures.dll0.3.5479.01,057,28018 2010 พฤศจิกายน18:50x86
Pclxl.dll0.3.5479.0207,87218 2010 พฤศจิกายน18:38x86
Pclxl.gpdไม่สามารถใช้งานได้10,37503 2009 Apr23:00ไม่สามารถใช้งานได้
Pjl.gpdไม่สามารถใช้งานได้1,15603 2009 Apr23:00ไม่สามารถใช้งานได้
Pjlmon.dll6.0.6002.2252717,40818 2010 พฤศจิกายน18:50x86
Ps5ui.dll0.3.6002.22527731,64818 2010 พฤศจิกายน18:50x86
Pscript.hlpไม่สามารถใช้งานได้26,03803 2009 Apr21:49ไม่สามารถใช้งานได้
Pscript.ntfไม่สามารถใช้งานได้1,060,54803 2009 Apr23:30ไม่สามารถใช้งานได้
Pscript5.dll0.3.6002.22527543,74418 2010 พฤศจิกายน18:50x86
Pscrptfe.ntfไม่สามารถใช้งานได้1,288,25203 2009 Apr23:31ไม่สามารถใช้งานได้
Ps_schm.gdlไม่สามารถใช้งานได้5,56103 2009 Apr23:29ไม่สามารถใช้งานได้
Stddtype.gdlไม่สามารถใช้งานได้23,81203 2009 Apr23:29ไม่สามารถใช้งานได้
Stdnames.gpdไม่สามารถใช้งานได้14,36203 2009 Apr23:29ไม่สามารถใช้งานได้
Stdschem.gdlไม่สามารถใช้งานได้59,11603 2009 Apr23:29ไม่สามารถใช้งานได้
Stdschmx.gdlไม่สามารถใช้งานได้2,27803 2009 Apr23:29ไม่สามารถใช้งานได้
Ttfsub.gpdไม่สามารถใช้งานได้69803 2009 Apr23:29ไม่สามารถใช้งานได้
Unidrv.dll0.3.6002.22527373,24818 2010 พฤศจิกายน18:51x86
Unidrv.hlpไม่สามารถใช้งานได้21,22503 2009 Apr21:49ไม่สามารถใช้งานได้
Unidrvui.dll0.3.6002.22527744,96018 2010 พฤศจิกายน18:50x86
Unires.dll0.3.6002.22527761,34418 2010 พฤศจิกายน18:50x86
Xpssvcs.dll6.0.6002.225271,676,28818 2010 พฤศจิกายน18:51x86
สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Locale.gpdไม่สามารถใช้งานได้14,08803 2009 Apr22:32ไม่สามารถใช้งานได้
Msxpsinc.gpdไม่สามารถใช้งานได้7303 2009 Apr22:32ไม่สามารถใช้งานได้
Msxpsinc.ppdไม่สามารถใช้งานได้7203 2009 Apr22:32ไม่สามารถใช้งานได้
Mxdwdrv.dll0.3.6002.22527762,36818 2010 พฤศจิกายน19:09x64
P6disp.gpdไม่สามารถใช้งานได้25,48903 2009 Apr22:04ไม่สามารถใช้งานได้
P6font.gpdไม่สามารถใช้งานได้3,29303 2009 Apr22:04ไม่สามารถใช้งานได้
Pcl4res.dll0.3.5479.0288,76818 2010 พฤศจิกายน19:09x64
Pcl5eres.dll0.3.5479.01,058,81618 2010 พฤศจิกายน19:09x64
Pcl5ures.dll0.3.5479.01,057,28018 2010 พฤศจิกายน19:09x64
Pclxl.dll0.3.5479.0207,87218 2010 พฤศจิกายน18:58x64
Pclxl.gpdไม่สามารถใช้งานได้10,37503 2009 Apr22:04ไม่สามารถใช้งานได้
Pjl.gpdไม่สามารถใช้งานได้1,15603 2009 Apr22:04ไม่สามารถใช้งานได้
Pjlmon.dll6.0.6002.2252722,01618 2010 พฤศจิกายน19:10x64
Ps5ui.dll0.3.6002.22527854,52818 2010 พฤศจิกายน19:09x64
Pscript.hlpไม่สามารถใช้งานได้26,03803 2009 Apr21:10ไม่สามารถใช้งานได้
Pscript.ntfไม่สามารถใช้งานได้1,062,73203 2009 Apr22:32ไม่สามารถใช้งานได้
Pscript5.dll0.3.6002.22527629,24818 2010 พฤศจิกายน19:09x64
Pscrptfe.ntfไม่สามารถใช้งานได้1,293,18003 2009 Apr22:33ไม่สามารถใช้งานได้
Ps_schm.gdlไม่สามารถใช้งานได้5,56103 2009 Apr22:32ไม่สามารถใช้งานได้
Stddtype.gdlไม่สามารถใช้งานได้23,81203 2009 Apr22:32ไม่สามารถใช้งานได้
Stdnames.gpdไม่สามารถใช้งานได้14,36203 2009 Apr22:32ไม่สามารถใช้งานได้
Stdschem.gdlไม่สามารถใช้งานได้59,11603 2009 Apr22:32ไม่สามารถใช้งานได้
Stdschmx.gdlไม่สามารถใช้งานได้2,27803 2009 Apr22:32ไม่สามารถใช้งานได้
Ttfsub.gpdไม่สามารถใช้งานได้69803 2009 Apr22:32ไม่สามารถใช้งานได้
Unidrv.dll0.3.6002.22527472,57618 2010 พฤศจิกายน19:10x64
Unidrv.hlpไม่สามารถใช้งานได้21,22503 2009 Apr21:10ไม่สามารถใช้งานได้
Unidrvui.dll0.3.6002.22527884,22418 2010 พฤศจิกายน19:09x64
Unires.dll0.3.6002.22527761,34418 2010 พฤศจิกายน19:09x64
Xpssvcs.dll6.0.6002.225272,936,83218 2010 พฤศจิกายน19:11x64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Locale.gpdไม่สามารถใช้งานได้14,08803 2009 Apr22:32ไม่สามารถใช้งานได้
Msxpsinc.gpdไม่สามารถใช้งานได้7303 2009 Apr22:32ไม่สามารถใช้งานได้
Msxpsinc.ppdไม่สามารถใช้งานได้7203 2009 Apr22:32ไม่สามารถใช้งานได้
Mxdwdrv.dll0.3.6002.225271,576,96018 2010 พฤศจิกายน19:10IA-64
P6disp.gpdไม่สามารถใช้งานได้25,48903 2009 Apr22:04ไม่สามารถใช้งานได้
P6font.gpdไม่สามารถใช้งานได้3,29303 2009 Apr22:04ไม่สามารถใช้งานได้
Pcl4res.dll0.3.5479.0288,76818 2010 พฤศจิกายน19:09IA-64
Pcl5eres.dll0.3.5479.01,058,81618 2010 พฤศจิกายน19:09IA-64
Pcl5ures.dll0.3.5479.01,057,28018 2010 พฤศจิกายน19:09IA-64
Pclxl.dll0.3.5479.0207,87218 2010 พฤศจิกายน18:56IA-64
Pclxl.gpdไม่สามารถใช้งานได้10,37503 2009 Apr22:04ไม่สามารถใช้งานได้
Pjl.gpdไม่สามารถใช้งานได้1,15603 2009 Apr22:04ไม่สามารถใช้งานได้
Pjlmon.dll6.0.6002.2252756,32018 2010 พฤศจิกายน19:10IA-64
Ps5ui.dll0.3.6002.225271,569,79218 2010 พฤศจิกายน19:09IA-64
Pscript.hlpไม่สามารถใช้งานได้26,03803 2009 Apr21:10ไม่สามารถใช้งานได้
Pscript.ntfไม่สามารถใช้งานได้1,062,73203 2009 Apr22:33ไม่สามารถใช้งานได้
Pscript5.dll0.3.6002.225271,163,77618 2010 พฤศจิกายน19:09IA-64
Pscrptfe.ntfไม่สามารถใช้งานได้1,293,18003 2009 Apr22:34ไม่สามารถใช้งานได้
Ps_schm.gdlไม่สามารถใช้งานได้5,56103 2009 Apr22:32ไม่สามารถใช้งานได้
Stddtype.gdlไม่สามารถใช้งานได้23,81203 2009 Apr22:32ไม่สามารถใช้งานได้
Stdnames.gpdไม่สามารถใช้งานได้14,36203 2009 Apr22:32ไม่สามารถใช้งานได้
Stdschem.gdlไม่สามารถใช้งานได้59,11603 2009 Apr22:32ไม่สามารถใช้งานได้
Stdschmx.gdlไม่สามารถใช้งานได้2,27803 2009 Apr22:32ไม่สามารถใช้งานได้
Ttfsub.gpdไม่สามารถใช้งานได้69803 2009 Apr22:32ไม่สามารถใช้งานได้
Unidrv.dll0.3.6002.225271,149,44018 2010 พฤศจิกายน19:11IA-64
Unidrv.hlpไม่สามารถใช้งานได้21,22503 2009 Apr21:10ไม่สามารถใช้งานได้
Unidrvui.dll0.3.6002.225271,650,68818 2010 พฤศจิกายน19:10IA-64
Unires.dll0.3.6002.22527761,34418 2010 พฤศจิกายน19:10IA-64
Xpssvcs.dll6.0.6002.225275,282,30418 2010 พฤศจิกายน19:12IA-64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
981116เครื่องพิมพ์ที่ XPS คือช้ามากเมื่อต้องการพิมพ์รูปภาพ ใน Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008 ที่
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,078
วันที่ (UTC)19 2010 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:48
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_ntprint.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22527_none_3d621b2cd100ab7a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม19,235
วันที่ (UTC)19 2010 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:48
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_ntprint.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22527_none_9980b6b0895e1cb0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม19,295
วันที่ (UTC)19 2010 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:48
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,102
วันที่ (UTC)19 2010 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:48
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_ntprint.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22527_none_3d63bf22d0feb476.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม19,236
วันที่ (UTC)19 2010 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:48
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,255
วันที่ (UTC)19 2010 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:48
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2462317 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 ธันวาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Foundation
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Web Server 2008
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2462317 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2462317

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com