การแก้ไข: รายงาน Drillthrough ไม่ปรากฏขึ้นถ้าคุณติดตั้ง CU3 แบบ R2–based 2008 SSRS เพิ่มในประยุกต์บนเซิร์ฟเวอร์ SharePoint 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2476357 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft กระจาย Microsoft SQL Server 2008 R2 แก้ไขเป็นแฟ้มเดียวที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับการก่อนหน้า SQL Server 2008 R2 รุ่นที่แก้ไข
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • คุณติดตั้งการปรับปรุง 3 สะสม (CU3) Microsoft SQL Server 2008 R2 บริการรายงาน (SSRS 2008 R2) –based เพิ่มในประยุกต์บนเซิร์ฟเวอร์ Microsoft SharePoint 2010
  • คุณสามารถใช้โหมดที่มีการรวมของ SharePoint ใน SSRS 2008 R2
  • คุณสามารถกำหนดเป็นการกระทำ Drillthrough เพื่อการรายงานหลัก รายงานหลักถูกจัดวางเว็บไซต์ SharePoint 2010
  • การกระทำ Drillthrough ใช้การเชื่อมโยงเพื่อเปลี่ยนเส้นทางคุณไปยังรายงานอื่น (เรียกอีกอย่างว่ารายงาน Drillthrough) รายงาน Drillthrough ถูกจัดวางเว็บไซต์ของ SharePoint 2010
  • คุณสามารถกำหนดพารามิเตอร์รายงานบางอย่างในรายงาน Drillthrough ค่าของพารามิเตอร์รายงานถูกส่งผ่านจากรายงานหลัก โดยใช้การกระทำ Drillthrough

ในสถานการณ์สมมตินี้ รายงาน Drillthrough จะไม่แสดง และบางส่วนของค่าพารามิเตอร์จะเป็นค่าว่างในนั้นพารามิเตอร์บานหน้าต่างงาน นอกจากนี้ยังพารามิเตอร์บานหน้าต่างยุ และจะไม่ได้ถูกขยายบานหน้าต่าง นอกจากนี้ ถ้าคุณคลิกสองครั้งในการสถานะแถบของ Internet Explorer คุณสามารถดูข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

รายละเอียดข้อผิดพลาดของเว็บเพจ
บริษัทตัวแทนผู้ใช้: Mozilla/4.0 (เข้ากันได้ MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; CLR .NET 2.0.50727; CLR .NET 3.5.30729; CLR .NET 3.0.30729)
การประทับเวลา:<date time=""></date>

ข้อความ: Sys.InvalidOperationException: การรายงานหรือหน้ากำลังถูกปรับปรุง กรุณารอสำหรับการดำเนินการปัจจุบันให้เสร็จสมบูรณ์
บรรทัด: 4936
อักขระ: 13
รหัส: 0
URI: http://Servername> /Reserved.ReportViewerWebPart.axd?OpType=Resource&Version=10.50.1734.0&Name=ViewerScript

หมายเหตุ
  • ในข้อความแสดงข้อผิดพลาด<servername></servername>ตัวยึดสำหรับเซิร์ฟเวอร์ SSRS 2008 R2 อินได้
  • ปัญหานี้เกิดขึ้นในโปรแกรมจัดการรายงานและการรายงานเซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์นอกจากนี้ถ้าคุณใช้โหมด Native SSRS 2008 R2

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากคอมโพเนนต์แบบซ้อนในตัวควบคุม UpdatePanel ไม่ทำงานอย่างถูกต้อง

การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุงที่สะสม

sql Server 2008 R2

โปรแกรมแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ก่อนใน 5 การปรับปรุงที่สะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับนี้แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2438347สะสม Update แพ็คเกจ 5 สำหรับ SQL Server 2008 R2
หมายเหตุ:เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นใหม่ของโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับการก่อนหน้า SQL Server 2008 R2 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
981356สร้าง SQL Server 2008 R2 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 R2

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นให้บริการแบบเพิ่มหน่วยสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897มีแบบจำลองให้บริการแบบเพิ่มหน่วยจะพร้อมใช้งานจากทีม SQL Server จะจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าร่างตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงใน SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2476357 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ธันวาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2476357 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2476357

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com