Li 0x80070057 khi ban inh dang mt ia cng cai t Windows 7

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2476568 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Ban nhn c li 0x80070057 khi ban c gng cai mi hoan toan WIndows 7.

Nguyn nhn

Li nay xut hin bi vi phn vung c danh ring cho h thng a bi hong.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2672031


Chu y: phn vung h thng danh ring la mt din tich c danh ring cho vic ma hoa BitLocker va cho vic khi phuc Windows.

Gi?i php

giai quyt vn nay, xoa cac phn vung hin co, tao mt phn vung mi, va tip tuc vi vic inh dang. thc hin vic nay, lam theo cac bc sau:

 1. Cho DVD cai t Windows 7 vao, va sau o bt u vic cai t.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2511624

 2. Chon cac la chon u tin cua ban trong cac tuy chon Ngn ng cai t, inh dang thi gian va tin t va Ban phim va phng thc nhp. Sau o, bm Tip .

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2672032

 3. Bm Cai t by gi.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2672033

 4. Trong man hinh thoa thun cp phep cua Microsoft, nhp vao Ti ng y cac iu khoan cp phep, va sau o nhp vao Tip .

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2672034

 5. Bm Tuy chinh (Nng cao).

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2672035

 6. Ch?n ia 0 phn vung 1, v b?m vo Xa.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2672036

 7. B?m vo OK khi c hoi.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2672154

 8. Ch?n ia 0 phn vung 2, v b?m vo Xa.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2672038

 9. B?m vo OK khi c hoi.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2672155

 10. Bm vao Mi.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2672041

 11. Xac inh dung lng cua ia, va sau o nhp vao Ap dung.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2672042


  Chu y: dung lng cua gia tri mc inh la dung lng ti a cua ia.
 12. B?m vo OK khi c hoi.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2672043

 13. Chon ia 0 phn vung 2 , va sau o nhp vao inh dang.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2672044

 14. B?m vo OK khi c hoi.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2672045

 15. ?nh d?ng ph?i hon thnh m?t cch chnh xc. B?m vo Tip ? ti?p t?c.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2672047


  By gi b?n c th? hon t?t vi?c ci ?t m khng c v?n ?.

Chung ti quan tm ti y kin cua ban : ng ngn ngai cho chung ti bit iu ban nghi v bai vit nay bng cach s dung trng nhn xet nm phia di cung cua tai liu. i?u ny s? cho php chng ti c?i thi?n n?i dung. C?m n b?n tr?c !

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2476568 - L?n xem xt sau cng: 23 Thang Nm 2014 - Xem xt l?i: 3.1
p d?ng
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
T? kha:
kbstepbystep kbtshoot KB2476568

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com