Straipsnio ID: 2479673 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

2010 m. gruod?io m?n. kaupiam?j? naujinim? pakete yra naujausios kar?tosios pataisos, skirtos pagrindin?ms ?Microsoft Office 2010? program? paketo programoms ir serveriams.

Prie? diegiant kar?t?sias pataisas gamybos aplinkoje rekomenduojame jas patikrinti. Kadangi komponavimo versijos yra kaupiamosios, kiekvienoje patais? laidoje b?na visos kar?tosios ir naujausios saugos pataisos, kurios buvo ankstesniame naujinim? pakete. Rekomenduojame pasvarstyti, ar nevert?t? pritaikyti pa?ios naujausios patais? laidos, kurioje yra reikalinga kar?toji pataisa.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Kaip gauti 2010 m. gruod?io m?n. kaupiam?j? naujinim? paketus

Palaikom? kaupiam?j? naujinim? paket? rinkin? galite atsisi?sti i? ?Microsoft?. Ta?iau kiekvienas paketas yra skirtas tik ?iame straipsnyje nurodyt? program? problemoms spr?sti. ?iuos paketus taikykite tik sistemose, kuriose kyla ?ios konkre?ios problemos. Jei ?ios problemos jums nelabai trukdo, rekomenduojame palaukti kito naujinimo paketo, kuriame bus ?i? kaupiam?j? naujinim? paket? kar?tosios pataisos.

Pastaba Jei kyla kit? problem? arba jei b?tina bet kokia trik?i? diagnostika, gali tekti sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. ?prastos kainos u? palaikym? taikomos papildomiems palaikymo klausimams ir problemoms, kuri? negalima i?spr?sti konkre?iu kaupiam?j? naujinim? paketu. Nor?dami sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

? 2010 m. gruod?io m?n. kaupiam?j? naujinim? ?traukti paketai

Saitas ? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?, kuriame aptariama kiekviena kar?toji pataisa, bus i?leistas pasirod?ius straipsniui. Nor?dami gauti kar?t?j? patais?, kreipkit?s ? palaikymo tarnyb? ir papra?ykite kar?tosios pataisos nurodydami ?ini? baz?s straipsnio numer?.

Daugiau informacijos apie ?Office 2010? program? paketo triktis rasite spustel?j? nurodytus straipsni? numerius ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s (?B) straipsnius.

?Office 2010? kliento naujinimai

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Kar?t?j? patais? paketo pavadinimas ?ini? baz?s straipsnio numeris Produktas
ace-x-none.msp
2459110?Access 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (ace-x-none.msp): 2010 m. gruod?io 14 d.
?Access 2010?
access-x-none.msp
2466280?Access 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (access-x-none.msp): 2010 m. gruod?io 14 d.
?Access 2010?
accessde-x-none.msp
2466284?Access 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (accessde-x-none.msp): 2010 m. gruod?io 14 d.
?Access 2010?
excel-x-none.msp
2459118?Excel 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (excel-x-none.msp): 2010 m. gruod?io 14 d.
?Excel 2010?
excelintl-nl-nl.msp
2459120?Excel 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (excelintl-nl-nl.msp): 2010 m. gruod?io 14 d.
?Excel 2010?
excel-x-none.msp, graph-x-none.msp
2466275?Excel 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (excel-x-none.msp, graph-x-none.msp): 2010 m. gruod?io 14 d.
?Excel 2010?
excelintl-pl-pl.msp
2466276?Excel 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (excelintl-pl-pl.msp): 2010 m. gruod?io 14 d.
?Excel 2010?
mso-x-none.msp
2459116?Office 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (mso-x-none.msp): 2010 m. gruod?io 14 d.
?Office 2010?
convintl.msp
2459117?Office 2010 ? kar?t?j? patais? paketo apra?as (convintl.msp): 2010 m. gruod?io 14 d.
?Office 2010?
exppdf-x-none.msp
2466269?Office 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (exppdf-x-none.msp): 2010 m. gruod?io 14 d.
?Office 2010?
osc-x-none.msp
2466271?Office 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (osc-x-none.msp): 2010 m. gruod?io 14 d.
?Office 2010?
gfx-x-none.msp
2466272?Office 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (gfx-x-none.msp): 2010 m. gruod?io 14 d.
?Office 2010?
msointl-en-us.msp, msointl-pl-pl.msp
2466286?Office 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (msointl-en-us.msp, msointl-pl-pl.msp): 2010 m. gruod?io 14 d.
?Office 2010?
oart-x-none.msp, oartconv-x-none.msp
2466274?Office 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (oart-x-none.msp, oartconv-x-none.msp): 2010 m. gruod?io 14 d.
?Office 2010?
outlook-x-none.msp
2459115?Outlook 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (outlook-x-none.msp): 2010 m. gruod?io 14 d.
?Outlook 2010?
powerpoint-x-none.msp
2466273?PowerPoint 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (powerpoint-x-none.msp): 2010 m. gruod?io 14 d.
?PowerPoint 2010?
powerpoint-x-none.msp, pptview-x-none.msp
2466282?PowerPoint 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (powerpoint-x-none.msp, pptview-x-none.msp): 2010 m. gruod?io 14 d.
?PowerPoint 2010?
pptview-x-none.msp
2466283?PowerPoint 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (pptview-x-none.msp): 2010 m. gruod?io 14 d.
?PowerPoint 2010?
project-x-none.msp
2466263?Project 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (project-x-none.msp): 2010 m. gruod?io 14 d.
?Project 2010?
searchdctm-x-none.msp
2459111?SharePoint 2010 Indexing Connector for Documentum? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (searchdctm-x-none.msp ): 2010 m. gruod?io 14 d.
?SharePoint 2010 Indexing Connector for Documentum?
Word-x-none.msp
2459114?Word 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (Word-x-none.msp): 2010 m. gruod?io 14 d.
?Word 2010?

?Office 2010? atskiro serverio naujinimai

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Kar?t?j? patais? paketo pavadinimas ?ini? baz?s straipsnio numeris Produktas
wacwfe-x-none.msp
2459107?Office Web Apps? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (wacwfe-x-none.msp): 2010 m. gruod?io 14 d.
?Office Web Apps?
ppsmamui-xx-xx.msp, ppsmawfe-x-none.msp
2466270?PerformancePoint Server 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (ppsmamui-xx-xx.msp, ppsmawfe-x-none.msp): 2010 m. gruod?io 14 d.
?PerformancePoint Server 2010?
pjsrvwfe-x-none.msp
2459112?Project Server 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (pjsrvwfe-x-none.msp): 2010 m. gruod?io 14 d.
?Project Server 2010?
pjsrvmui-en-us.msp, pjsrvwfe-x-none.msp
2459113?Project Server 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (pjsrvmui-en-us.msp, pjsrvwfe-x-none.msp): 2010 m. gruod?io 14 d.
?Project Server 2010?
dlc-x-none.msp
2459119?SharePoint Server 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (dlc-x-none.msp): 2010 m. gruod?io 14 d.
?SharePoint Server 2010?
sts-x-none.msp
2459108 ?SharePoint Foundation 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (sts-x-none.msp): 2010 m. gruod?io 31 d.
?SharePoint Foundation 2010?

?Office 2010 Server? specifini? naujinim? paketas, skirtas ?Microsoft Office SharePoint? (MOSS) ir ?SharePoint Foundation? serveriams

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Kar?t?j? patais? paketo pavadinimas ?ini? baz?s straipsnio numeris Produktas
?Project server-package?
2459258 Serveriams skirto ?Project Server 2010? kaupiamojo naujinimo kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (Project server-package): 2010 m. gruod?io 14 d.
?Project Server 2010?
?SharePoint Foundation server-package?
2459125 Serveriams skirto ?SharePoint Foundation 2010? kaupiamojo naujinimo kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (SharePoint Foundation server-package): 2010 m. gruod?io 14 d.
?SharePoint Foundation 2010?
?MOSS server-package?
2459257 Serveriams skirto ?SharePoint Server 2010? kaupiamojo naujinimo kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (MOSS server-package): 2010 m. gruod?io 14 d.
?SharePoint Server 2010?

B?tinosios s?lygos

B?tinosios s?lygos nurodytos ?B straipsniuose, skirtuose atskiriems paketams.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2479673 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. gegu??s 16 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Project Server 2010
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft OneNote 2010
 • Microsoft SharePoint Server 2010
 • Microsoft SharePoint Foundation 2010
 • Microsoft SharePoint Designer 2010
 • Microsoft Excel Web App
 • Microsoft OneNote Web App
 • Microsoft PowerPoint Web App
 • Microsoft Word Web App
 • PerformancePoint Services for SharePoint 2010
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter KB2479673

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com