Identifikator ?lanka: 2479673 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Paket kumulativnih ispravki za decembar 2010. sadr?i najnovije hitne ispravke za Microsoft Office 2010 aplikacije iz osnovnog programskog paketa i za Microsoft Office 2010 servere.

Preporu?ujemo da testirate hitne ispravke pre nego ?to ih primenite u okru?enju za proizvodnju. Po?to su verzije kumulativne, svaka nova ispravka sadr?i sve hitne ispravke i sve bezbednosne ispravke koje su bile uklju?ene uz prethodni paket ispravki. Preporu?ujemo da razmislite o primeni najnovijeg izdanja ispravke koje sadr?i hitnu ispravku koja vam je potrebna.

Dodatne informacije

Preuzimanje paketa kumulativnih ispravki za decembar 2010.

Skup podr?anih paketa kumulativnih ispravki sada je dostupan od korporacije Microsoft. Me?utim, svaki paket je namenjen isklju?ivo ispravljanju aplikacija koje su navedene u ovom ?lanku. Primenite pakete samo na sisteme na kojima dolazi do ovih odre?enih problema. Ako niste ozbiljno ugro?eni bilo kojim od ovih problema, preporu?ujemo da sa?ekate slede?i paket ispravki koji sadr?i hitne ispravke iz ovih paketa kumulativnih ispravki.

Napomena Ako do?e do dodatnih problema ili bude potrebno re?avanje problema, mo?da ?ete morati da kreirate poseban zahtev za uslugu. Uobi?ajeni tro?kovi podr?ke va?i?e za dodatna pitanja u vezi sa podr?kom i probleme koji nisu direktno povezani sa odre?enim paketom kumulativnih ispravki. Da biste kreirali poseban zahtev za uslugu, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

Paketi koji su uklju?eni u kumulativnu ispravku za decembar 2010.

Veza ka ?lanku Microsoft baze znanja koji govori o svakoj hitnoj ispravci bi?e objavljena kad ?lanak postane dostupan. Da biste nabavili odre?enu hitnu ispravku, obratite se podr?ci i zatra?ite hitnu ispravku tako ?to ?ete navesti broj ?lanka u bazi znanja.

Za vi?e informacija o gre?kama u Office 2010 programskim paketima kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste prikazali ?lanke u Microsoft bazi znanja.

Ispravke Office 2010 klijenta

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime paketa hitnih ispravki Broj ?lanka u bazi znanja Proizvod
ace-x-none.msp
2459110Opis Access 2010 paketa hitnih ispravki (ace-x-none.msp): 14.12.2010.
Access 2010
access-x-none.msp
2466280Opis Access 2010 paketa hitnih ispravki (access-x-none.msp): 14.12.2010.
Access 2010
accessde-x-none.msp
2466284Opis Access 2010 paketa hitnih ispravki (access-x-none.msp): 14.12.2010.
Access 2010
excel-x-none.msp
2459118Opis Excel 2010 paketa hitnih ispravki (excel-x-none.msp): 14.12.2010.
Excel 2010
excelintl-nl-nl.msp
2459120Opis paketa hitnih ispravki za Excel 2010 (excelintl-nl-nl.msp): 14.12.2010.
Excel 2010
excel-x-none.msp, graph-x-none.msp
2466275Opis Excel 2010 paketa hitnih ispravki (excel-x-none.msp, graph-x-none.msp): 14.12.2010.
Excel 2010
excelintl-pl-pl.msp
2466276Opis paketa hitnih ispravki za Excel 2010 (excelintl-pl-pl.msp): 14.12.2010.
Excel 2010
mso-x-none.msp
2459116Opis Office 2010 paketa hitnih ispravki (mso-x-none.msp): 14.12.2010.
Office 2010
convintl.msp
2459117Opis paketa hitnih ispravki za Office 2010 (convintl.msp): 14.12.2010.
Office 2010
exppdf-x-none.msp
2466269Opis Office 2010 paketa hitnih ispravki (exppdf-x-none.msp): 14.12.2010.
Office 2010
osc-x-none.msp
2466271Opis Office 2010 paketa hitnih ispravki (osc-x-none.msp): 14.12.2010.
Office 2010
gfx-x-none.msp
2466272Opis Office 2010 paketa hitnih ispravki (gfx-x-none.msp): 14.12.2010.
Office 2010
msointl-en-us.msp, msointl-pl-pl.msp
2466286Opis paketa hitnih ispravki za Office 2010 (msointl-en-us.msp, msointl-pl-pl.msp): 14.12.2010.
Office 2010
oart-x-none.msp, oartconv-x-none.msp
2466274Opis Office 2010 paketa hitnih ispravki (oart-x-none.msp, oartconv-x-none.msp): 14.12.2010.
Office 2010
outlook-x-none.msp
2459115Opis Outlook 2010 paketa hitnih ispravki (outlook-x-none.msp): 14.12.2010.
Outlook 2010
powerpoint-x-none.msp
2466273Opis paketa hitnih ispravki za PowerPoint 2010 (powerpoint-x-none.msp): 14.12.2010.
PowerPoint 2010
powerpoint-x-none.msp, pptview-x-none.msp
2466282Opis PowerPoint 2010 paketa hitnih ispravki (powerpoint-x-none.msp, pptview-x-none.msp): 14.12.2010.
PowerPoint 2010
pptview-x-none.msp
2466283Opis paketa hitnih ispravki za PowerPoint 2010 (pptview-x-none.msp): 14.12.2010.
PowerPoint 2010
project-x-none.msp
2466263Opis Project 2010 paketa hitnih ispravki (project-x-none.msp): 14.12.2010.
Project 2010
searchdctm-x-none.msp
2459111Opis paketa hitnih ispravki za SharePoint Server 2010 Indexing Connector for Documentum (searchdctm-x-none.msp): 14.12.2010.
SharePoint 2010 Indexing Connector for Documentum
Word-x-none.msp
2459114Opis Word 2010 paketa hitnih ispravki (Word-x-none.msp): 14.12.2010.
Word 2010

Pojedina?ne serverske ispravke za Office 2010

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime paketa hitnih ispravki Broj ?lanka u bazi znanja Proizvod
wacwfe-x-none.msp
2459107Opis Office Online paketa hitnih ispravki (wacwfe-x-none.msp): 14.12.2010.
Office Online
ppsmamui-xx-xx.msp, ppsmawfe-x-none.msp
2466270Opis PerformancePoint Server 2010 paketa hitnih ispravki (ppsmamui-xx-xx.msp, ppsmawfe-x-none.msp): 14.12.2010.
PerformancePoint Server 2010
pjsrvwfe-x-none.msp
2459112Opis Project Server 2010 paketa hitnih ispravki (pjsrvwfe-x-none.msp): 14.12.2010.
Project Server 2010
pjsrvmui-en-us.msp, pjsrvwfe-x-none.msp
2459113Opis Project Server 2010 paketa hitnih ispravki (pjsrvmui-en-us.msp, pjsrvwfe-x-none.msp): 14.12.2010.
Project Server 2010
dlc-x-none.msp
2459119Opis SharePoint Server 2010 paketa hitnih ispravki (dlc-x-none.msp): 14.12.2010.
SharePoint Server 2010
sts-x-none.msp
2459108 Opis paketa hitnih ispravki za SharePoint Foundation 2010 (sts-x-none.msp): 31.12.2010.
SharePoint Foundation 2010

Office 2010 serverske zbirne ispravke za Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) i SharePoint Foundation servere

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime paketa hitnih ispravki Broj ?lanka u bazi znanja Proizvod
Serverski paket za Project
2459258 Opis paketa hitnih ispravki serverskih kumulativnih ispravki za Project Server 2010 (serverski paket za Project): 14.12.2010.
Project Server 2010
Serverski paket za SharePoint Foundation
2459125 Opis paketa hitnih ispravki serverskih kumulativnih ispravki za SharePoint Foundation 2010 (serverski paket za SharePoint Foundation): 14.12.2010.
SharePoint Foundation 2010
MOSS serverski paket
2459257 Opis paketa hitnih ispravki serverskih kumulativnih ispravki za SharePoint Server 2010 (MOSS serverski paket): 14.12.2010.
SharePoint Server 2010

Preduslovi

Preduslovi su navedeni u ?lancima baze znanja za pojedina?ne pakete.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2479673 - Poslednji pregled: 24. april 2014. - Revizija: 1.1
Odnosi se na:
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Project Server 2010
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft OneNote 2010
 • Microsoft SharePoint Server 2010
 • Microsoft SharePoint Foundation 2010
 • Microsoft SharePoint Designer 2010
 • Microsoft Excel Web App
 • Microsoft OneNote Web App
 • Microsoft PowerPoint Web App
 • Microsoft Word Web App
 • PerformancePoint Services in Microsoft SharePoint Server 2010
Klju?ne re?i: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter KB2479673

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com