Nastavení zabezpečení grafických filtrů pro systémy Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2003 a Microsoft Office XP

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 2479871 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.

Důležité: Tento článek obsahuje postupy, které vedou k oslabení zabezpečení počítače nebo k vypnutí funkcí zabezpečení v počítači. Provedením těchto změn můžete vyřešit specifické potíže. Před provedením změn však doporučujeme vyhodnotit nebezpečí spojená s nasazením tohoto řešení v konkrétním prostředí. Pokud se rozhodnete tento postup použít, učiňte veškerá dodatečná opatření k ochraně počítače.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Úvod

Aktualizace zabezpečení popsaná v informačním zpravodaji zabezpečení společnosti Microsoft MS10-105 umožňuje uživatelům a správcům určovat, kdy a jak má systém Microsoft Office načítat obrázky do programů systému Office, nastavením seznamu povolených položek v registru.

Další informace o informačním zpravodaji zabezpečení MS10-105 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
968095 MS10-105: Chyba zabezpečení v sadě Microsoft Office by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu
Aktualizace zabezpečení se vztahuje na programy Microsoft Access, Microsoft Excel, Microsoft FrontPage, Microsoft OneNote, Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher a Microsoft Word uvedené v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.

Ve výchozím nastavení jsou povoleny následující grafické filtry, které nevyžadují změnu podklíče registru po instalaci aktualizace zabezpečení:
 • Rastrový obrázek (.bmp)
 • Encapsulated PostScript (.eps)
 • Formát GIF (.gif)
 • Formát JPG (.jpg, .jpeg)
 • Macintosh PICT (.pict)
 • Formát PNG (.png)


Další informace

Verze grafických filtrů

V následující tabulce jsou uvedena čísla nejnovějších verzí grafických filtrů a verze systému Microsoft Office, ke kterým se vztahují.

Poznámka: V následující tabulce jsou uvedeny pouze anglické verze souborů.

Zmenšit tuto tabulkuRozšířit tuto tabulku
TypPopisSoubor je součástí systému Office 2010Soubor je součástí systému Office 2007Soubor je součástí systému Office 2003Soubor je součástí systému Office XP
BMPBMPIM32.FLT2003.1100.8327.0
CDRCDRIMP32.FLT2003.1100.8169.02003.1100.5531.0
CGMCGMIMP32.FLT2006.1200.4518.10002006.1200.4518.10002003.1100.8249.02003.1100.8249.0
EPSEPSIMP32.FLT2006.1200.4518.10002006.1200.4518.10002003.1100.8314.02003.1100.8314.0
GIFGIFIMP32.FLT2003.1100.8327.02003.1100.8327.0
JPGJPEGIM32.FLT2003.1100.8327.02003.1100.8327.0
PCDPCDIMP32.FLT2003.1100.5510.0
PICTPICTIM32.FLT2006.1200.4518.10002006.1200.4518.10002003.1100.8249.02003.1100.8249.0
PNGPNG32.FLT2003.1100.8329.02003.1100.8329.0
WPGWPGIMP32.FLT2006.1200.4518.10002006.1200.4518.10002003.1100.8202.02003.1100.8202.0
FPXFPX32.FLT2.0.0.8152
PCDPCDIMP32.FLT2003.1100.5510.0
PCXPCXIMP32.FLT2000.10.2.0
TIFFTIFFIM32.FLT2000.10.25.0
WMFWMFIMP32.FLT1995.4.3.0

Aktivace seznamu povolených grafických filtrů

Upozornění: Tento postup může oslabit zabezpečení počítače nebo sítě vůči útoku uživatelů se zlými úmysly nebo škodlivému softwaru, například virům. Toto řešení se nedoporučuje, jsou ale poskytnuty informace, s jejichž pomocí můžete řešení implementovat podle vlastního uvážení. Tento postup používáte na vlastní nebezpečí.

Seznam povolených položek a povolené grafické filtry lze nastavit ručně pro jeden počítač nebo pomocí nastavení zásad skupiny.

Grafické filtry, které je třeba povolit, je nutné přidat do následujících podklíčů registru:
Pro jeden počítač:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Common\Security\AllowLists\GraphicsFilterImport

Pro jeden počítač s 64bitovým operačním systémem:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Common\Security\AllowLists\GraphicsFilterImport

Pro nastavení zásad skupiny:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Office\Common\Security\AllowLists\GraphicsFilterImport

Chcete-li aktivovat seznam povolených grafických filtrů, musí být položka AllowListEnabled nastavena na hodnotu 1. Chcete-li seznam povolených filtrů deaktivovat, musí být položka AllowListEnabled nastavena na hodnotu 0.

Poznámka: Pokud hodnota AllowListEnabled neexistuje, je třeba ji vytvořit jako položku typu REG_DWORD.

Když je hodnota AllowListEnabled povolena, můžete vytvořit seznam povolených grafických filtrů přidáním požadovaných grafických filtrů ve formě řetězcové hodnoty s názvem FILTER.FLT (kde prvek FILTER.FLT je třeba nahradit skutečným názvem filtru) a číslem verze filtru. Číslo verze filtru musí používat následující formát:
XXXX.YYYY.ZZZZ.W

Poznámka: Když nastavíte položku AllowListEnabled na hodnotu 1, bude výchozí seznam povolených grafických filtrů odstraněn. Chcete-li znovu povolit výchozí grafické filtry a přidat grafický filtr CGMIMP32.FLT, je nutné je přidat do seznamu povolených filtrů.

V následující tabulce je uveden příklad seznamu povolených filtrů, který obsahuje výchozí grafické filtry a grafický filtr CGMIMP32.FLT:

Zmenšit tuto tabulkuRozšířit tuto tabulku
NázevTypData
(Výchozí)REG_SZ(hodnota není zadána)
AllowListEnabledREG_DWORD0x00000001 (1)
CGMIMP32.FLTREG_SZ2003.1100.8249.0
EPSIMP32.FLTREG_SZ2003.1100.8314.0
GIFIMP32.FLTREG_SZ2003.1100.8327.0
JPEGIM32.FLTREG_SZ2003.1100.8327.0
PICTIM32.FLTREG_SZ2003.1100.8249.0
PNG32.FLTREG_SZ2003.1100.8329.0

Vlastnosti

ID článku: 2479871 - Poslední aktualizace: 15. května 2011 - Revize: 5.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Academic 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
 • Microsoft Access 2010
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft OneNote 2010
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft Publisher 2010
 • Microsoft SharePoint Designer 2010
 • Microsoft Word 2010
 • 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Small Business 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office 2003 Service Pack 2
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Student and Teacher Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office FrontPage 2003
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition pro studenty a učitele
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Klíčová slova: 
kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug KB2479871

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com