Ustawienia zabezpieczeń filtrów grafiki dla pakietów Microsoft Office 2010, Microsoft Office System 2007, Microsoft Office 2003 i Microsoft Office XP

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 2479871 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.

Ważne Ten artykuł zawiera informacje, dzięki którym można łatwo obniżyć poziom zabezpieczeń lub wyłączyć funkcje zabezpieczeń na komputerze. Takie zmiany można wprowadzić w celu obejścia określonego problemu. Przed ich wprowadzeniem zaleca się dokonanie oceny zagrożenia, z jakim wiąże się zastosowanie tego obejścia w danym środowisku. Po zastosowaniu tego obejścia należy wykonać odpowiednie czynności dodatkowe, aby zapewnić lepszą ochronę komputera.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Wprowadzenie

Już w dokumencie Microsoft Security Advisory MS10-105 opisano aktualizację zabezpieczeń, dzięki której użytkownicy i administratorzy mogą sterować czasem i sposobem ładowania obrazów w programach pakietu Microsoft Office, ustawiając „białą listę” w rejestrze.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dokumentu Microsoft Security Advisory MS10-105, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
968095 MS10-105: Luka w zabezpieczeniach pakietu Microsoft Office umożliwia zdalne wykonywanie kodu
Ta aktualizacja zabezpieczeń dotyczy programów Microsoft Access, Microsoft Excel, Microsoft FrontPage, Microsoft OneNote, Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher i Microsoft Word wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Domyślnie następujące filtry grafiki są włączone i zmiana podklucza rejestru nie jest wymagana po zastosowaniu aktualizacji zabezpieczeń:
 • Bitmap (bmp)
 • Encapsulated PostScript (eps)
 • Graphics Interchange Format (gif)
 • Joint Photographic Experts Group (jpg, jpeg)
 • Macintosh PICT (pict)
 • Portable Network Graphics (png)


Więcej informacji

Wersje filtrów grafiki

W poniższej tabeli wymieniono najnowsze numery wersji filtrów grafiki wraz z wersją pakietu Microsoft Office, w których są one stosowane.

Uwaga W tej tabeli wymieniono tylko angielskojęzyczne wersje plików.

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
TypOpisPlik zawarty w pakiecie Office 2010Plik zawarty w pakiecie Office System 2007Plik zawarty w pakiecie Office 2003Plik zawarty w pakiecie Office XP
BMPBMPIM32.FLT2003.1100.8327.0
CDRCDRIMP32.FLT2003.1100.8169.02003.1100.5531.0
CGMCGMIMP32.FLT2006.1200.4518.10002006.1200.4518.10002003.1100.8249.02003.1100.8249.0
EPSEPSIMP32.FLT2006.1200.4518.10002006.1200.4518.10002003.1100.8314.02003.1100.8314.0
GIFGIFIMP32.FLT2003.1100.8327.02003.1100.8327.0
JPGJPEGIM32.FLT2003.1100.8327.02003.1100.8327.0
PCDPCDIMP32.FLT2003.1100.5510.0
PICTPICTIM32.FLT2006.1200.4518.10002006.1200.4518.10002003.1100.8249.02003.1100.8249.0
PNGPNG32.FLT2003.1100.8329.02003.1100.8329.0
WPGWPGIMP32.FLT2006.1200.4518.10002006.1200.4518.10002003.1100.8202.02003.1100.8202.0
FPXFPX32.FLT2.0.0.8152
PCDPCDIMP32.FLT2003.1100.5510.0
PCXPCXIMP32.FLT2000.10.2.0
TIFFTIFFIM32.FLT2000.10.25.0
WMFWMFIMP32.FLT1995.4.3.0

Jak włączyć „białą listę” filtru grafiki

Ostrzeżenie Ta metoda obejścia problemu może narazić komputer lub sieć na większe zagrożenie ze strony złośliwych użytkowników lub złośliwego oprogramowania, takiego jak wirusy. Firma Microsoft nie zaleca tej metody obejścia problemu, ale podaje informacje umożliwiające jej zastosowanie według uznania użytkownika. Tę metodę obejścia problemu użytkownicy stosują na własną odpowiedzialność.

„Białą listę” i włączone filtry grafiki można ustawić ręcznie dla pojedynczego komputera lub za pomocą ustawienia zasad grupy.

Filtry grafiki, które mają zostać włączone, należy dodać do następujących podkluczy rejestru:
W przypadku pojedynczego komputera:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Common\Security\AllowLists\GraphicsFilterImport

W przypadku pojedynczego komputera z 64-bitowym systemem operacyjnym:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Common\Security\AllowLists\GraphicsFilterImport

W przypadku ustawienia zasad grupy:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Office\Common\Security\AllowLists\GraphicsFilterImport

Aby włączyć „białą listę” dla filtrów grafiki, należy dla wpisu AllowListEnabled ustawić wartość 1. Aby wyłączyć „białą listę”, należy dla wpisu AllowListEnabled ustawić wartość 0.

Uwaga Jeśli wartość AllowListEnabled nie istnieje, należy ją utworzyć jako wpis typu REG_DWORD.

Gdy wartość AllowListEnabled jest włączona, można określić listę filtrów grafiki do włączenia, dodając filtry grafiki jako wartość ciągu o nazwie FILTER.FLT (gdzie FILTER.FLT jest zastępowane rzeczywistą nazwą filtru) wraz z numerem wersji filtru. W numerze wersji filtru musi być używany następujący format:
XXXX.YYYY.ZZZZ.W

Uwaga W przypadku ustawienia dla wpisu AllowListEnabled wartości 1 domyślna lista włączonych filtrów grafiki zostanie usunięta. Aby włączyć ponownie domyślne filtry grafiki i dodać filtr grafiki CGMIMP32.FLT, należy określić je na „białej liście”.

W poniższej tabeli przedstawiono przykład „białej listy” zawierającej domyślne filtry grafiki wraz z filtrem grafiki CGMIMP32.FL:

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
NazwaTypDane
(Domyślna)REG_SZ(wartość nieustalona)
AllowListEnabledREG_DWORD0x00000001 (1)
CGMIMP32.FLTREG_SZ2003.1100.8249.0
EPSIMP32.FLTREG_SZ2003.1100.8314.0
GIFIMP32.FLTREG_SZ2003.1100.8327.0
JPEGIM32.FLTREG_SZ2003.1100.8327.0
PICTIM32.FLTREG_SZ2003.1100.8249.0
PNG32.FLTREG_SZ2003.1100.8329.0

Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 2479871 - Ostatnia weryfikacja: 15 maja 2011 - Weryfikacja: 4.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Academic 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
 • Microsoft Access 2010
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft OneNote 2010
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft Publisher 2010
 • Microsoft SharePoint Designer 2010
 • Microsoft Word 2010
 • 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Office 2007 dla Uzytkownikow Domowych
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Small Business 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office 2003 Service Pack 2
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Student and Teacher Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office FrontPage 2003
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition for Students and Teachers
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug KB2479871

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com