การแก้ไข: รหัสข้อผิดพลาดของ Winsock 10061 เกิดเมื่อโปรแกรมประยุกต์ใช้การเตรียมใช้งานคุณสมบัติเพิ่มเติมของ OLE DB สำหรับตัวให้บริการ SQL Server Native Client 10.0 OLE DB ในสายอักขระการเชื่อมต่อ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2482977 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • โปรแกรมประยุกต์พยายามที่จะเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของ Microsoft SQL Server โดยใช้ตัวให้บริการ Microsoft SQL Server Native Client 10.0 OLE DB
 • โปรแกรมประยุกต์ใช้การเตรียมใช้งานคุณสมบัติเพิ่มเติมของ OLE DB ในสายอักขระการเชื่อมต่อ ตัวอย่างเช่น ใช้โปรแกรมประยุกต์นี้เซิร์ฟเวอร์:,database.และFailOverPartnerคุณสมบัติในสายอักขระการเชื่อมต่อต่อไปนี้:
  Provider=SQLNCLI10.1;Integrated Security=SSPI; Server =<instance_name>; Database =<database_name>; FailOverPartner=<failover_partner_name>;

  หมายเหตุ
  • <instance_name></instance_name>ตัวยึดที่แสดงถึงชื่อของอินสแตนซ์ได้
  • <database_name></database_name>เป็นตัวยึดที่แสดงถึงชื่อของฐานข้อมูล
  • <failover_partner_name></failover_partner_name>เป็นตัวยึดที่แสดงถึงชื่อของคู่ค้า failover
ในสถานการณ์สมมตินี้ การเชื่อมต่อระหว่างแอพลิเคชันอินสแตนซ์ของ SQL Server จะไม่สร้าง นอกจากนี้ คุณได้รับรหัสข้อผิดพลาดของซ็อกเก็ต (Winsock) Windows 10061 และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่สามารถทำการไม่มีการเชื่อมต่อได้เนื่องจากเครื่องเป้าหมายกำลังปฏิเสธได้

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีข้อผิดพลาดในการให้บริการของ SQL Server Native Client 10.0 OLE DB

ถ้าคุณใช้คุณสมบัติการเตรียมใช้งาน OLE DB เพิ่มเติมสำหรับผู้ให้บริการ SQL Server Native Client 10.0 OLE DB ในสายอักขระการเชื่อมต่อ สายอักขระการเชื่อมต่อถูกเข้ารหัสลับ อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติที่เพิ่มเติมอาจไม่สามารถถอดรหัสลับ โดยผู้ให้บริการ ตัวอย่างเช่น การแหล่งข้อมูลและแค็ตตาล็อกเริ่มต้นชื่ออาจไม่สามารถถอดรหัสลับ โดยผู้ให้บริการ ดังนั้น คุณได้รับข้อผิดพลาดที่กล่าวไว้ในส่วน "อาการ"

การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุงที่สะสม

sql Server 2008 Service Pack 1


โปรแกรมแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ก่อนใน Update 12 สะสมสำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2467236แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 12 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1
หมายเหตุ:เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นใหม่ของโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าออก Microsoft แนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
970365สร้าง SQL Server 2008 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 Service Pack 1
Microsoft SQL Server 2008 โปรแกรมแก้ไขด่วนถูกสร้างสำหรับการระบุของ sql server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 Service Pack 1 ไปยังการติดตั้ง SQL Server 2008 Service Pack 1 โดยค่าเริ่มต้น hotfix ที่ให้ไว้ใน service pack ของ SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอการบริการที่แยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี SQL Server 2008 Service Pack 1 (SP1) ติดตั้ง

ข้อมูลการเริ่มต้นระบบใหม่

คุณอาจต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้การแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลรีจิสทรี

คุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีหลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ SQL Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
sqlncli10.dll2007.100.2806.02,560,87214 2010 ธ.ค.16:43x86
Sqlncli_keyfile.dll2007.100.2806.013,67214 2010 ธ.ค.15:30x86
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64 รุ่นที่ใช้ SQL Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
sqlncli10.dll2007.100.2806.02,560,87214 2010 ธ.ค.16:43x86
sqlncli10.dll2007.100.2806.03,161,96014 2010 ธ.ค.23:45x64
Sqlncli_keyfile.dll2007.100.2806.014,18414 2010 ธ.ค.22:48x64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ SQL Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
sqlncli10.dll2007.100.2806.02,560,87214 2010 ธ.ค.16:43x86
Sqlncli_keyfile.dll2007.100.2806.013,67214 2010 ธ.ค.15:30x86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสตริงการเชื่อมต่อและผู้ให้บริการ OLE DB สำหรับ SQL Server Native Client แวะไปที่เว็บไซต์ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวยากรณ์สตริงการเชื่อมต่อ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ MSDN:
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติการเตรียมใช้งาน OLE DB แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ MSDN:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2482977 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 มกราคม 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
Keywords: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbautohotfix kbmt KB2482977 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2482977

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com