Identifikator ?lanka: 2483232 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak opisuje probleme sa sistemom Microsoft Office 2010 koji su ispravljeni u paketu hitnih ispravki objavljenom 22. februara 2011.

UVOD

Problemi koje ovaj paket hitnih ispravki re?ava

 • Razmotrite slede?i slu?aj:
  • Kreirate Microsoft Office 2010 dokument.
  • Oblikujete tekst kao portugalski (Portugalija).
  • Birate stavku Pravopis i gramatika na traci Redigovanjeili pritiskate taster F7 da biste pokrenuli proveru teksta.
  U ovom slu?aju, tekst koji je neispravno napisan prema novim pravilima portugalskog pravopisa ne?e biti otkriven.
 • Razmotrite slede?i slu?aj:
  • Kreirate Microsoft Office 2010 dokument.
  • Postavite podrazumevani Jezik za ure?ivanje na opciju engleski (Kanada).
  • U dokumentu otkucate tekst sa kanadsko-engleskim oblikovanjem.
  • Izaberete stavku Pravopis i gramatika.
  U ovom slu?aju, re?i koje su neispravno napisane prema pravilima kanadsko-engleskog pravopisa ne?e se otkriti.

RE?ENJE

Informacije o hitnoj ispravci

Podr?ana hitna ispravka dostupna je od korporacije Microsoft. Me?utim, ta hitna ispravka je namenjena isklju?ivo re?avanju problema opisanog u ovom ?lanku. Primenite je samo na sisteme na kojima dolazi do problema opisanog u ?lanku. Ova hitna ispravka ?e se mo?da dodatno testirati. Zato, ukoliko niste ozbiljno ugro?eni ovim problemom, preporu?ujemo da sa?ekate slede?u softversku ispravku koja sadr?i ovu hitnu ispravku.

Ako je hitna ispravka dostupna za preuzimanje, na vrhu ovog ?lanka baze znanja postoji odeljak ?Dostupno je preuzimanje hitne ispravke?. Ako se taj odeljak ne pojavljuje, obratite se Microsoft korisni?koj slu?bi i podr?ci da biste nabavili hitnu ispravku.

Napomena Ako do?e do dodatnih problema ili bude potrebno re?avanje problema, mo?da ?ete morati da kreirate poseban zahtev za uslugu. Uobi?ajeni tro?kovi podr?ke va?i?e za dodatna pitanja u vezi sa podr?kom i probleme koji nisu direktno povezani sa ovom hitnom ispravkom. Da biste dobili kompletnu listu brojeva telefona Microsoft korisni?ke slu?be i podr?ke ili da biste kreirali poseban zahtev za uslugu, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=sr-cs&ws=support#tab0
Napomena U obrascu ?Dostupno je preuzimanje hitne ispravke? prikazani su jezici na kojima je dostupna hitna ispravka. Ako ne vidite svoj jezik, to je zato ?to hitna ispravka nije dostupna na tom jeziku.

Preduslovi

Ne postoje preduslovi za instaliranje ove hitne ispravke.

Zahtev za ponovnim pokretanjem

Mo?da ne?ete morati ponovo da pokrenete ra?unar kada primenite ovu hitnu ispravku.

Informacije o zameni hitne ispravke

Ova hitna ispravka ne zamenjuje prethodno objavljenu hitnu ispravku.

Informacije o registratoru

Da biste koristili hitnu ispravku iz ovog paketa, ne morate da menjate registrator.

Informacije o datoteci

Ova hitna ispravka mo?da ne sadr?i sve datoteke koje morate imati da biste u potpunosti a?urirali proizvod na najnoviju verziju. Ova hitna ispravka sadr?i samo datoteke koje morate imati da biste re?ili problem koji je naveden u ovom ?lanku.

Globalna verzija ovog paketa hitnih ispravki koristi Microsoft Windows Installer paket za instalaciju paketa hitnih ispravki. Datumi i vremena ovih datoteka navedeni su u UTC vremenu (Coordinated Universal Time) u slede?oj tabeli. Kada prika?ete informacije o datoteci, datum se konvertuje u lokalno vreme. Da biste izra?unali razliku izme?u UTC i lokalnog vremena, u okviru stavke ?Datum i vreme? na kontrolnoj tabli koristite karticu Vremenska zona.

x86

Informacije o Microsoft Windows Installer .msp datoteci

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Proof-en-us.mspNot Applicable8,523,7763-Feb-115:13Not Applicable

proof-en-us.msp informacije

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Css7data0009.dll14.0.5132.5000495,0248-Dec-102:24Not Applicable
Mshy7en.dll14.0.5129.5000182,1523-Nov-102:30Not Applicable
Mshy7en.lex14.0.5129.5000475,1363-Nov-101:17Not Applicable
Mssp7en.dll14.0.5132.5000536,9608-Dec-102:24Not Applicable
Mssp7en.lex14.0.5132.50001,334,2728-Dec-101:26Not Applicable
Msth7en.dll14.0.5129.5000341,8883-Nov-102:30Not Applicable
Msth7en.lex14.0.5129.50004,250,6243-Nov-101:17Not Applicable
Nl7models0009.dll14.0.5132.50005,806,5128-Dec-102:24Not Applicable


x64

Informacije o Microsoft Windows Installer .msp datoteci

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Proof-en-us.mspNot Applicable8,665,6003-Feb-115:55Not Applicable

proof-en-us.msp informacije

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Css7data0009.dll14.0.5132.5000594,3528-Dec-102:39Not Applicable
Mshy7en.dll14.0.5129.5000223,6242-Nov-1016:56Not Applicable
Mshy7en.lex14.0.5129.5000475,6482-Nov-1015:31Not Applicable
Mssp7en.dll14.0.5132.5000974,2088-Dec-102:39Not Applicable
Mssp7en.lex14.0.5132.50001,334,7848-Dec-101:43Not Applicable
Msth7en.dll14.0.5129.5000454,5282-Nov-1016:56Not Applicable
Msth7en.lex14.0.5129.50004,251,1362-Nov-1015:30Not Applicable
Nl7models0009.dll14.0.5132.50005,807,0248-Dec-102:39Not Applicable

REFERENCE

Za vi?e informacija o terminologiji za softverske ispravke kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
824684 Opis standardne terminologije kori??ene za opis Microsoft softverskih ispravki
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2483232 - Poslednji pregled: 30. septembar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
Klju?ne re?i: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix KB2483232

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com