คุณไม่สามารถติดตั้ง Exchange Server 2010 SP1 ได้ถ้าชื่อ NetBIOS ของโดเมนที่ประกอบด้วยตัวอักขระเครื่องหมายและ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2491951 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • ชื่อ NetBIOS ของโดเมน Active Directory ประกอบด้วยอักขระเครื่องหมายและ (&) ในสภาพแวดล้อมที่ Microsoft Exchange Server 2010
 • คุณพยายามติดตั้ง Exchange Server 2010 Service Pack 1 (SP1) บนเซิร์ฟเวอร์ในสภาพแวดล้อม
ในสถานการณ์สมมตินี้ การติดตั้งล้มเหลว นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะกำลังแยกวิเคราะห์ EntityName Line7 การวางตำแหน่ง 12

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากอักขระเครื่องหมายและ อักขระที่สงวนไว้ใน XML ดังนั้น อักขระสาเหตุแยกวิเคราะห์สำหรับผู้ใช้ปัจจุบันเข้าสู่ระบบล้มเหลว

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ แก้ปัญหาในการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงที่ 4 สำหรับ Exchange Server 2010 Service Pack 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2579150 คำอธิบายของการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง 4 สำหรับ Exchange Server 2010 Service Pack 1
 1. การคัดลอกแฟ้มการติดตั้งทั้งหมดจากซีดีไปยังฮาร์ดดิสก์ แล้ว เปิดแฟ้ม ManageScheduledTask.ps1 ในโฟลเดอร์สคริปต์
 2. ค้นหาบรรทัดต่อไปนี้:
  function Get-CurrentUserName 
  { 
  [System.Security.Principal.WindowsIdentity]$id = [System.Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent() 
  $id.Name 
  }
 3. เปลี่ยนบรรทัดต่อไปนี้:
  function Get-CurrentUserName
  { 
  [System.Security.Principal.WindowsIdentity]$id = [System.Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent() 
  [System.String]$fixedName = $id.Name.Replace('&','`&') 
  return $fixedName 
  }
 4. บันทึกแฟ้ม และลองติดตั้ง Exchange Server 2010 SP1 จากฮาร์ดดิสก์
 5. ติดตั้งการปรับปรุงต่อไปนี้:
  2579150 คำอธิบายของการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง 4 สำหรับ Exchange Server 2010 Service Pack 1

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2491951 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 สิงหาคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
 • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2491951 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2491951

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com