ข้อความ "สินค้าไม่สามารถบันทึกไปยังโฟลเดอร์นี้." ข้อผิดพลาดเมื่อพยายามที่จะทำการลงรายการบัญชีรายการไปยังโฟลเดอร์'สาธารณะ'ถูกปิดใช้งานจดหมายในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010 SP1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2492068 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณตั้งค่าคอนฟิก ขนาด (KB) ได้รับสูงสุด การตั้งค่าการขนส่งและ ขนาดของการส่งสูงสุด (กิโลไบต์) การตั้งค่าบนเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1 (SP1) การขนส่ง
  • คุณได้กำหนดค่าขนาดสูงสุดสำหรับสินค้าที่ลงรายการบัญชีแล้วในโฟลเดอร์สาธารณะที่ถูกปิดใช้งานจดหมาย
  • ขนาดสูงสุดสำหรับสินค้าที่ลงรายการบัญชีแล้วในโฟลเดอร์'สาธารณะ'ถูกปิดใช้งานจดหมายที่มีขนาดใหญ่กว่าการค่าของเครื่อง ขนาด (KB) ได้รับสูงสุด และ ขนาดของการส่งสูงสุด (กิโลไบต์) การตั้งค่าการขนส่ง
  • คุณพยายามที่จะลงรายการบัญชีของรายการไปยังโฟลเดอร์สาธารณะ สินค้ามีขนาดใหญ่กว่าการค่าของเครื่อง ขนาด (KB) ได้รับสูงสุด การตั้งค่าการขนส่งและ ขนาดของการส่งสูงสุด (กิโลไบต์) การตั้งค่าการขนส่ง อย่างไรก็ตาม จะมีขนาดเล็กกว่าขนาดสูงสุดสำหรับสินค้าที่ลงรายการบัญชีแล้วในโฟลเดอร์'สาธารณะ'ถูกปิดใช้งานจดหมาย
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณไม่สามารถลงรายการบัญชีสินค้า นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

สินค้าที่ไม่สามารถบันทึกไปยังโฟลเดอร์นี้ โฟลเดอร์ที่ถูกลบ หรือย้าย หรือคุณไม่มีสิทธิ์ คุณต้องการบันทึกสำเนาของข้อมูลดังกล่าวในโฟลเดอร์เริ่มต้นสำหรับสินค้า

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Exchange Server 2010 SP1 อย่างไม่ถูกต้องใช้ข้อจำกัดของการ ขนาด (KB) ได้รับสูงสุด การตั้งค่าและข้อจำกัดของการขนส่ง ขนาดของการส่งสูงสุด (กิโลไบต์)การตั้งค่าโฟลเดอร์สาธารณะที่ถูกปิดใช้งานจดหมายการขนส่ง

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ การติดตั้งการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงต่อไปนี้:
2579150 คำอธิบายของการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง 4 สำหรับ Exchange Server 2010 Service Pack 1
หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ สร้างคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้บนเซิร์ฟเวอร์:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\ParametersPublic
ชื่อ: บังคับใช้ขนส่งขนาดจำกัดสำหรับจดหมายที่ไม่ใช่ PFs ที่เปิดใช้งาน
ชนิด: DWORD
ค่า: 0

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถเรียกใช้ได้-ชุด PublicFolder cmdlet ร่วมกับการ MaxItemSize พารามิเตอร์ในเชลล์จัดการการแลกเปลี่ยนการกำหนดค่าขนาดสูงสุดสำหรับสินค้าที่ลงรายการบัญชีแล้วในโฟลเดอร์สาธารณะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ -ชุด PublicFolder cmdlet แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่าขนส่ง แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้จดหมายปิดใช้งานโฟลเดอร์สาธารณะ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดขนาดของข้อความ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2492068 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 กรกฎาคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
    • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
    • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
Keywords: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixrollup kbmt KB2492068 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2492068

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com