Straipsnio ID: 2493730 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

2011 m. vasario m?n. kaupiamajame naujinim? pakete yra naujausios svarbiausioms ?Microsoft Office 2010? program? paketo programoms ir ?Microsoft Office 2010? serveriams skirtos kar?tosios pataisos.

Prie? diegiant kar?t?sias pataisas gamybos aplinkoje rekomenduojame jas patikrinti. Kadangi komponavimo versijos yra kaupiamosios, kiekvienoje patais? laidoje b?na visos kar?tosios ir naujausios saugos pataisos, kurios buvo ankstesniame naujinim? pakete. Rekomenduojame pasvarstyti, ar nevert?t? pritaikyti pa?ios naujausios patais? laidos, kurioje yra reikalinga kar?toji pataisa.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Kaip gauti 2011 m. vasario m?n. kaupiamuosius naujinim? paketus

Palaikom? kaupiam?j? naujinim? paket? rinkin? galite atsisi?sti i? ?Microsoft?. Ta?iau kiekvienas paketas yra skirtas tik ?iame straipsnyje nurodyt? program? problemoms spr?sti. ?iuos paketus taikykite tik sistemose, kuriose kyla ?ios konkre?ios problemos. Jei ?ios problemos jums nelabai trukdo, rekomenduojame palaukti kito naujinimo paketo, kuriame bus ?i? kaupiam?j? naujinim? paket? kar?tosios pataisos.

Pastaba Jei kyla kit? problem? arba jei b?tina bet kokia trik?i? diagnostika, gali tekti sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. ?prastos kainos u? palaikym? taikomos papildomiems palaikymo klausimams ir problemoms, kuri? negalima i?spr?sti konkre?iu kaupiamuoju naujinimo paketu. Nor?dami sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

? 2011 m. vasario m?n. kaupiam?j? naujinim? ?traukti paketai

Saitas ? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?, kuriame aptariama kiekviena kar?toji pataisa, bus i?leistas pasirod?ius straipsniui. Nor?dami gauti kar?t?j? patais?, kreipkit?s ? palaikymo tarnyb? ir papra?ykite kar?tosios pataisos nurodydami ?ini? baz?s straipsnio numer?.

Daugiau informacijos apie ?Office 2010? program? paketo problemas, kurios i?sprend?iamos ?iuo kar?t?j? patais? paketu, rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s (?B) straipsn?.

?Office 2010? kliento naujinimai

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Kar?t?j? patais? paketo pavadinimas?ini? baz?s straipsnio numerisProduktas
ace-x-none.msp
2475874 ?Access 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (ace-x-none.msp): 2011 m. vasario 22 d.
?Access 2010?
access-x-none.msp
2504134 ?Access 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (access-x-none.msp): 2011 m. vasario 22 d.
?Access 2010?
excel-x-none.msp, graph-x-none.msp
2475875 ?Excel 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (excel-x-none.msp, graph-x-none.msp): 2011 m. vasario 22 d.
?Excel 2010?
excel-x-none.msp
2475876 ?Excel 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (excel-x-none.msp): 2011 m. vasario 22 d.
?Excel 2010?
outlook-x-none.msp
2475877 ?Outlook 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (outlook-x-none.msp): 2011 m. vasario 22 d.
?Outlook 2010?
infopath-x-none.msp
2483231 ?InfoPath 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (inforpath-x-none.msp): 2011 m. vasario 22 d.
?Infopath 2010?
mso-x-none.msp
2479789 ?Office 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (mso-x-none.msp): 2011 m. vasario 22 d.
?Office 2010?
msoshext-x-none.msp
2483230 ?Office 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (msoshext-x-none.msp): 2011 m. vasario 22 d.
?Office 2010?
proof-xx-xx.msp
2483232 ?Office 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (proof-xx-xx.msp): 2011 m. vasario 22 d.
?Office 2010?
gfx-x-none.msp
2496952 ?Office 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (gfx-x-none.msp): 2011 m. vasario 22 d.
?Office 2010?
oart-x-none.msp, oartconv-x-none.msp
2483229 ?Office 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (oart-x-none.msp, oartconv-x-none.msp): 2011 m. vasario 22 d.
?Office 2010?
onenote-x-none.msp
2504133 ?OneNote 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (onenote-x-none.msp): 2011 m. vasario 22 d.
?OneNote 2010?
powerpoint-x-none.msp, pptview-x-none.msp
2496949 ?PowerPoint 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (powerpoint-x-none.msp, pptview-x-none.msp): 2011 m. vasario 22 d.
?PowerPoint 2010?
project-x-none.msp
2496946 ?Project 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (project-x-none.msp): 2011 m. vasario 22 d.
?Project 2010?
spd-x-none.msp
2496947 ?SharePoint Designer 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (spd-x-none.msp): 2011 m. vasario 22 d.
?SharePoint Designer 2010?
word-x-none.msp
2504130 ?Word 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (word-x-none.msp): 2011 m. vasario 22 d.
?Word 2010??Office 2010? atskiro serverio naujinimai

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Kar?t?j? patais? paketo pavadinimas?ini? baz?s straipsnio numerisProduktas
fsserver-x-none.msp
2504136 ?FAST Search Server 2010 for SharePoint? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (fsserver-x-none.msp): 2011 m. vasario 22 d.
?FAST Search Server 2010 for SharePoint?
ppsmawfe-x-none.msp, ppsmamui-xx-xx.msp
2496951 ?PerformancePoint Server 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (ppsmawfe-x-none.msp, ppsmamui-xx-xx.msp): 2011 m. vasario 22 d.
?PerformancePoint Server 2010?
pjsrvwfe-x-none.msp
2479792 ?Project Server 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (pjsrvwfe-x-none.msp): 2011 m. vasario 22 d.
?Project Server 2010?
wssmui-xx-xx.msp
2504135 ?SharePoint Foundation 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (wssmui-xx-xx.msp): 2011 m. vasario 22 d.
?SharePoint Foundation 2010?
osrchwfe-x-none.msp
2479795 ?SharePoint Server 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (osrchwfe-x-none.msp): 2011 m. vasario 22 d.
?SharePoint Server 2010?
dlc-x-none.msp
2479796 ?SharePoint Server 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (dlc-x-none.msp): 2011 m. vasario 22 d.
?SharePoint Server 2010?
vsrvwfe-x-none.msp
2483228 ?SharePoint Server 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (vsrvwfe-x-none.msp): 2011 m. vasario 22 d.
?SharePoint Server 2010?
osrchmui-xx-xx.msp
2496948 ?SharePoint Server 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (osrchmui-xx-xx.msp): 2011 m. vasario 22 d.
?SharePoint Server 2010?
osrchmui-ja-jp.msp
2496954 ?SharePoint Server 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (osrchmui-ja-jp.msp): 2011 m. vasario 22 d.
?SharePoint Server 2010?
lpsrvwfe-x-none.msp
2504132 ?SharePoint Server 2010? kar?t?j? patais? paketo apra?ymas (lpsrvwfe-x-none.msp): 2011 m. vasario 22 d.
?SharePoint Server 2010?

B?tinosios s?lygos

B?tinosios s?lygos nurodytos ?B straipsniuose, skirtuose atskiriems paketams.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2493730 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. gegu??s 18 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Project Server 2010
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft OneNote 2010
 • Microsoft SharePoint Server 2010
 • Microsoft SharePoint Foundation 2010
 • Microsoft SharePoint Designer 2010
 • Microsoft Excel Web App
 • Microsoft OneNote Web App
 • Microsoft PowerPoint Web App
 • Microsoft Word Web App
 • PerformancePoint Services for SharePoint 2010
Rakta?od?iai: 
kbsurveynew kbqfe kbexpertiseinter KB2493730

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com