โปรแกรมแก้ไขด่วนมีไว้เพื่อช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่าโหนดคลัสเตอร์ที่มีคะแนนเสียงรัม ใน Windows Server 2008 และ Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2494036 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

Windows Server ล้มเหลว Clustering (WSFC) ใช้คะแนนเสียงส่วนใหญ่เพื่อสร้างเป็นควอรัมสำหรับการกำหนดเป็นสมาชิกของคลัสเตอร์ คะแนนเสียงถูกกำหนดให้กับโหนดในคลัสเตอร์ หรือเมื่อต้องการใช้ที่เป็นดิสก์หรือแฟ้มใช้ร่วมกันที่ใช้ คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกรัมคลัสเตอร์เพื่อการตั้งค่าคอนฟิกโมเดลควอรัมของคลัสเตอร์ เมื่อคุณกำหนดค่าแบบส่วนใหญ่ของโหนด,โหนดและส่วนใหญ่ของดิสก์หรือโหนดและส่วนใหญ่ที่ใช้ร่วมกันของแฟ้มโมเดลรัม โหนดทั้งหมดในคลัสเตอร์มีการกำหนดแต่ละให้คะแนนเสียงที่หนึ่ง WSFC ช่วยให้คุณสามารถเลือกโหนดคลัสเตอร์ที่ vote สำหรับการกำหนดควอรัม

หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณสามารถกำหนดค่าโหนดคลัสเตอร์ที่มีคะแนนเสียงควอรัม

การแก้ไข

หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ต่อไปนี้ คุณสามารถเลือกที่โหนดกระบวน vote ฟังก์ชันการทำงานนี้ช่วยปรับปรุงมีคลัสเตอร์ multi-site ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องไซต์หนึ่งต้องมีคะแนนเสียงเพิ่มเติมนอกเหนือจากไซต์อื่น ๆ ในการกู้คืนความเสียหาย โดยไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้ คุณต้องวางแผนเซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่จริงในหมายเลขที่ถูกจัดวางเพื่อกระจายจำนวนคะแนนเสียงที่คุณต้องการสำหรับแต่ละไซต์

โดยค่าเริ่มต้น โหนดทั้งหมดในคลัสเตอร์มีคะแนนเสียงหนึ่ง หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ต่อไปนี้ ผู้ดูแลสามารถเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันการทำงานของคะแนนเสียงในโมเดลรัม โดยโหนดเพื่อให้การตั้งค่าคอนฟิก0คะแนนเสียง

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เพิ่มฟังก์ชันการทำงานต่อไปนี้:
 • ที่NodeWeightคุณสมบัติทั่วไปสำหรับโหนด

  คุณสามารถกำหนดค่าคุณสมบัตินี้ โดยใช้วิธีการใดรับ ClusterNodeWindows PowerShell cmdlet หรือCluster.exeคำสั่ง ตัวอย่างเช่น คุณเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ที่พรอมต์คำสั่ง:
  Cluster.exe โหน <nodename> /prop NodeWeight = 0</nodename>

  เมื่อต้องการแบบสอบถามNodeWeightคุณสมบัติทั่วไป คุณสามารถใช้คำสั่ง cmdlet PowerShell ดังต่อไปนี้:
  รับ-ClusterNode "NodeName" | fl *

  เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนNodeWeightคุณสมบัติ คุณสามารถใช้คำสั่ง cmdlet PowerShell ดังต่อไปนี้:
  (รับ-ClusterNode "NodeName")NodeWeight = 0

  ใหม่NodeWeightคุณสมบัติถูกเพิ่มเข้าไปMSCluster_Nodeคลาส WMI เพื่อช่วยให้คุณจัดการโหนน้ำหนัก โดยการใช้ WMI
 • ที่PreventQuorum (PQ)สวิตช์

  สวิตช์นี้เริ่มใช้บริการคลัสเตอร์ (ClusSvc) และป้องกันไม่ให้ควอรัมไม่ให้เข้าถึงโหนด Cluster service จะเริ่มต้น โดยใช้การPQสลับกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ที่พรอมต์คำสั่ง:
  ClusSvc เริ่มสุทธิ /PQ
  ที่PQคุณสามารถใช้สวิตช์ เพื่อบังคับเจ้าของคลัสเตอร์ และ เพื่อรักษาความสอดคล้องในฐานข้อมูลของคลัสเตอร์

  ตัวอย่างเช่น คุณมีคลัสเตอร์ 2 โหน partitioned ซึ่งNodeAมีคะแนนเสียงที่หนึ่ง และNodeBมีคะแนนเสียงเป็นศูนย์ โดยค่าเริ่มต้นNodeBไม่สามารถเข้าถึงควอรัม และไม่สามารถเริ่มต้นการคลัสเตอร์ อย่างไรก็ตาม ฐานข้อมูลคลัสเตอร์อาจจะปรับปรุงเมื่อใดForceQuorumใช้สวิตช์เพื่อเริ่มการทำงานNodeBแม้ว่าจะไม่มีควอรัม ดังนั้นNodeBมีคลัสเตอร์ฐานข้อมูลใหม่กว่า และNodeBสามารถช่วยป้องกันไม่ให้NodeAเริ่มการทำงาน และออก จากการเขียนทับการอย่างไม่ถูกต้องโดยใช้อย่างใดอย่างหนึ่งของฐานข้อมูลของคลัสเตอร์ที่ปรับปรุงแล้ว vote ไปถึงควอรัม ที่PQคุณสามารถใช้สวิตช์เพื่อป้องกันไม่ให้NodeAไม่ให้เข้าถึงควอรัม ดังนั้นNodeAรอจนกว่าจะสามารถสื่อสาร กับคลัสเตอร์ที่มีอยู่ และจน กระทั่งสามารถเข้าร่วมคลัสเตอร์ที่มีอยู่ได้NodeBเมื่อต้อง การขอรับฐานข้อมูลของคลัสเตอร์ที่ปรับปรุงแล้ว และ เพื่อรักษาความสอดคล้อง

  ที่PQดำเนินการแอคชันที่ตรงกันข้ามของสวิตช์ForceQuorumสลับกัน ที่ForceQuorumสวิตช์อนุญาตให้บริการคลัสเตอร์ไปยังฟอร์มคลัสเตอร์แม้ว่าจะได้รับคะแนนเสียงส่วนใหญ่ ที่PQสวิตช์ไม่อนุญาตให้ใช้บริการคลัสเตอร์ไปยังฟอร์มคลัสเตอร์แม้ว่าจะได้รับคะแนนเสียงส่วนใหญ่

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น การนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ส่งการร้องขอไปยัง Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุหากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะใช้คำถามเพิ่มเติมและประเด็นที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุแบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ คือได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 เซอร์วิสแพ็ค 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 เซอร์วิสแพ็ค 1 (SP1)
นอกจากนี้ คุณลักษณะคลัสเตอร์ล้มเหลวต้องสามารถติดตั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
968849วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

คุณไม่มีการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

คุณต้องหยุดบริการคลัสเตอร์ก่อนที่คุณทำการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการคอมพิวเตอร์จากการเริ่มระบบใหม่โดยอัตโนมัติ

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้แล้วก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากลติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณพร้อมกับของคุณตั้งค่าการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบัน นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ Windows Server 2008
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Vista และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 จะรวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงอยู่บนหน้าร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้หัวข้อ "Windows Vista" ในหน้า อ้างอิงไปยังส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการแท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับเสมอ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาการบริการ
  6.0.6002.22xxxWindows Server 2008ติดตั้งSP2LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม mum (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมที่มีแสดงรายการแยกต่างหากในส่วนของ "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008" MUM แฟ้ม และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ซึ่งแอตทริบิวต์ไม่มีอยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft
สำหรับรองรับทั้งหมด x Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Failoverclusters.objectmodel.resources.dll6.0.6002.2261265,53615-มีนาคม-201107:49x 86
Failoverclusters.objectmodel.dll6.0.6002.22612510,97615-มีนาคม-201107:49x 86
Failoverclusters.snapin.resources.dll6.0.6002.22612978,94415-มีนาคม-201107:49x 86
Failoverclusters.snapin.dll6.0.6002.226121,679,36015-มีนาคม-201107:49x 86
Clussvc.exe6.0.6002.226122,352,64014 2011 มีนาคม14:10x 86
Cluswmi.dll6.0.6002.22612165,88814 2011 มีนาคม17:17x 86
Cluswmi.mofไม่เกี่ยวข้อง68,21814 2011 มีนาคม10:13ไม่เกี่ยวข้อง
Cluswmiuninstall.mofไม่เกี่ยวข้อง17614 2011 มีนาคม10:13ไม่เกี่ยวข้อง
Clusapi.dll6.0.6002.22612178,68814 2011 มีนาคม17:17x 86
Resutils.dll6.0.6002.2261265,53614 2011 มีนาคม17:21x 86
สำหรับรองรับทั้งหมด x Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Failoverclusters.objectmodel.resources.dll6.0.6002.2261265,53615-มีนาคม-201107:43x 86
Failoverclusters.objectmodel.dll6.0.6002.22612517,12015-มีนาคม-201107:43x 64
Failoverclusters.snapin.resources.dll6.0.6002.22612978,94415-มีนาคม-201107:43x 86
Failoverclusters.snapin.dll6.0.6002.226121,679,36015-มีนาคม-201107:43x 86
Clussvc.exe6.0.6002.226123,889,66414 2011 มีนาคม12:49x 64
Cluswmi.dll6.0.6002.22612281,08814 2011 มีนาคม15:07x 64
Cluswmi.mofไม่เกี่ยวข้อง68,21814 2011 มีนาคม10:09ไม่เกี่ยวข้อง
Cluswmiuninstall.mofไม่เกี่ยวข้อง17614 2011 มีนาคม10:09ไม่เกี่ยวข้อง
Cluswmi.mflไม่เกี่ยวข้อง157,81414 2011 มีนาคม20:43ไม่เกี่ยวข้อง
Clusapi.dll6.0.6002.22612243,20014 2011 มีนาคม15:07x 64
Resutils.dll6.0.6002.2261277,82414 2011 มีนาคม15:10x 64
Clusapi.dll6.0.6002.22612178,68814 2011 มีนาคม17:17x 86
Resutils.dll6.0.6002.2261265,53614 2011 มีนาคม17:21x 86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Failoverclusters.objectmodel.resources.dll6.0.6002.2261265,53615-มีนาคม-201107:39x 86
Failoverclusters.objectmodel.dll6.0.6002.22612554,49615-มีนาคม-201107:39586240
Failoverclusters.snapin.resources.dll6.0.6002.22612987,13615-มีนาคม-201107:39x 86
Failoverclusters.snapin.dll6.0.6002.226121,679,36015-มีนาคม-201107:39x 86
Clussvc.exe6.0.6002.226126,515,20014 2011 มีนาคม12:28586240
Cluswmi.dll6.0.6002.22612500,22414 2011 มีนาคม14:31586240
Cluswmi.mofไม่เกี่ยวข้อง68,21814 2011 มีนาคม10:08ไม่เกี่ยวข้อง
Cluswmiuninstall.mofไม่เกี่ยวข้อง17614 2011 มีนาคม10:08ไม่เกี่ยวข้อง
Cluswmi.mflไม่เกี่ยวข้อง157,81414 2011 มีนาคม19:47ไม่เกี่ยวข้อง
Clusapi.dll6.0.6002.22612442,36814 2011 มีนาคม14:31586240
Resutils.dll6.0.6002.22612171,00814 2011 มีนาคม14:34586240
Clusapi.dll6.0.6002.22612178,68814 2011 มีนาคม17:17x 86
Resutils.dll6.0.6002.2261265,53614 2011 มีนาคม17:21x 86
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนหน้าร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้หัวข้อ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างอิงไปยังส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการแท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับเสมอ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาการบริการ
  6.1.7600.16xxxWindows Server 2008 R2RTM,GDR
  6.1.7600.20xxxWindows Server 2008 R2RTM,LDR
  6.1.7601.17xxxWindows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7601.21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม mum (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมที่มีแสดงรายการแยกต่างหากในส่วนของ "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2" MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ซึ่งแอตทริบิวต์ไม่มีอยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft
สำหรับรองรับทั้งหมด x Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Clussvc.exe6.1.7600.209264,600,83217 2011 มีนาคม05:11x 64
Clussvc.exe6.1.7601.216854,601,34417 2011 มีนาคม04:59x 64
Cluswmi.dll6.1.7600.20926540,16017 2011 มีนาคม05:13x 64
Cluswmi.mofไม่เกี่ยวข้อง76,75216-มีนาคม-201122:เลขไม่เกี่ยวข้อง
Cluswmiuninstall.mofไม่เกี่ยวข้อง17613 2009 ก.ค.20:22ไม่เกี่ยวข้อง
Cluswmi.dll6.1.7601.17514542,20820 2010 พฤศจิกายน13:25x 64
Cluswmi.mofไม่เกี่ยวข้อง76,75216-มีนาคม-201122:51ไม่เกี่ยวข้อง
Cluswmiuninstall.mofไม่เกี่ยวข้อง17620 2010 พฤศจิกายน03:54ไม่เกี่ยวข้อง
Clusapi.dll6.1.7600.20926315,39217 2011 มีนาคม05:13x 64
Resutils.dll6.1.7600.2092686,01617 2011 มีนาคม05:17x 64
Clusapi.dll6.1.7601.21685315,39217 2011 มีนาคม05:01x 64
Resutils.dll6.1.7601.2168586,01617 2011 มีนาคม05:05x 64
Failoverclusters.format.ps1xmlไม่เกี่ยวข้อง10,11410 2009 Jun20:39ไม่เกี่ยวข้อง
Failoverclusters.psd1ไม่เกี่ยวข้อง1,99010 2009 Jun20:39ไม่เกี่ยวข้อง
Failoverclusters.types.ps1xmlไม่เกี่ยวข้อง17,36810 2009 Jun20:39ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.failoverclusters.powershell.dll6.1.7600.20926180,22417 2011 มีนาคม05:21x 86
Failoverclusters.format.ps1xmlไม่เกี่ยวข้อง10,11410 2009 Jun20:39ไม่เกี่ยวข้อง
Failoverclusters.psd1ไม่เกี่ยวข้อง1,99010 2009 Jun20:39ไม่เกี่ยวข้อง
Failoverclusters.types.ps1xmlไม่เกี่ยวข้อง17,36810 2009 Jun20:39ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.failoverclusters.powershell.dll6.1.7601.21685180,22417 2011 มีนาคม05:08x 86
Clusapi.dll6.1.7600.20926231,42417 2011 มีนาคม06:50x 86
Resutils.dll6.1.7600.1638571,16814 2009 ก.ค.01:16x 86
Clusapi.dll6.1.7601.21685231,42417 2011 มีนาคม06:50x 86
Resutils.dll6.1.7601.1751471,16820 2010 พฤศจิกายน12:21x 86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Clussvc.exe6.1.7600.209307,736,83222-มีนาคม-201104:06586240
Clussvc.exe6.1.7601.216897,738,36822-มีนาคม-201103:เลข586240
Cluswmi.dll6.1.7600.20930884,22422-มีนาคม-201104:08586240
Cluswmi.mofไม่เกี่ยวข้อง76,75221 2011 มีนาคม22:42ไม่เกี่ยวข้อง
Cluswmiuninstall.mofไม่เกี่ยวข้อง17613 2009 ก.ค.20:22ไม่เกี่ยวข้อง
Cluswmi.dll6.1.7601.17514886,78420 2010 พฤศจิกายน10:24586240
Cluswmi.mofไม่เกี่ยวข้อง76,75221 2011 มีนาคม22:43ไม่เกี่ยวข้อง
Cluswmiuninstall.mofไม่เกี่ยวข้อง17620 2010 พฤศจิกายน03:39ไม่เกี่ยวข้อง
Cluswmi.mflไม่เกี่ยวข้อง173,68422-มีนาคม-201104:55ไม่เกี่ยวข้อง
Clusapi.dll6.1.7600.20930568,83222-มีนาคม-201104:08586240
Resutils.dll6.1.7600.20930184,83222-มีนาคม-201104:12586240
Clusapi.dll6.1.7601.21689568,83222-มีนาคม-201103:59586240
Resutils.dll6.1.7601.21689184,83222-มีนาคม-201104:03586240
Failoverclusters.format.ps1xmlไม่เกี่ยวข้อง10,11410 2009 Jun20:43ไม่เกี่ยวข้อง
Failoverclusters.psd1ไม่เกี่ยวข้อง1,99010 2009 Jun20:43ไม่เกี่ยวข้อง
Failoverclusters.types.ps1xmlไม่เกี่ยวข้อง17,36810 2009 Jun20:43ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.failoverclusters.powershell.dll6.1.7600.20930180,22422-มีนาคม-201104:16x 86
Failoverclusters.format.ps1xmlไม่เกี่ยวข้อง10,11410 2009 Jun20:43ไม่เกี่ยวข้อง
Failoverclusters.psd1ไม่เกี่ยวข้อง1,99010 2009 Jun20:43ไม่เกี่ยวข้อง
Failoverclusters.types.ps1xmlไม่เกี่ยวข้อง17,36810 2009 Jun20:43ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.failoverclusters.powershell.dll6.1.7601.21689180,22422-มีนาคม-201104:07x 86
Clusapi.dll6.1.7600.20930231,42422-มีนาคม-201104:41x 86
Resutils.dll6.1.7600.1638571,16814 2009 ก.ค.01:16x 86
Clusapi.dll6.1.7601.21689231,42422-มีนาคม-201104:22x 86
Resutils.dll6.1.7601.1751471,16820 2010 พฤศจิกายน12:21x 86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684คำอธิบายของคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าคอนฟิกควอรัมในคลัสเตอร์ล้มเหลว แวะไปที่เว็บไซต์ TechNet ที่ต่อไปนี้:
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการMSCluster_Nodeคลาส แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ MSDN:
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคลาส MSCluster_Node

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรองรับทั้งหมด x Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม47,919
วัน (UTC)15-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)08:04
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_failoverclusters.objectmodel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22612_none_860d7184e948e4ad.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม8,073
วัน (UTC)15-มีนาคม-2011
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม4,357
วัน (UTC)15-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)08:05
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_fceea327058203facfe9cfa2242b3388_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22612_none_8aed4739ab97646c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม701
วัน (UTC)15-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)08:04
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_fdef39a298608949147822f40b0f2105_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22612_none_5086df3f3fbec82b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม719
วัน (UTC)15-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)08:04
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_ffb17f99789c27180502abf6055c3afd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22612_none_34c06aa923451e54.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,051
วัน (UTC)15-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)08:04
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-f ..overcluster clussvc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22612_none_bc28f7d8b7d5fa65.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม15,117
วัน (UTC)14 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)17:46
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-f ..overcluster cluswmi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22612_none_bed6f11cb61b9442.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม11,233
วัน (UTC)14 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)17:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-failovercluster-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22612_none_a8b6805168f277bf.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม7,998
วัน (UTC)14 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)17:41
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรองรับทั้งหมด x Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_failoverclusters.objectmodel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22612_none_e22c0d08a1a655e3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม8,103
วัน (UTC)15-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)08:05
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-f ..overcluster clussvc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22612_none_1847935c70336b9b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม15,155
วัน (UTC)14 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)15:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-f ..overcluster cluswmi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22612_none_1af58ca06e790578.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม11,257
วัน (UTC)14 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)15:26
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-failovercluster-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22612_none_04d51bd5214fe8f5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม8,028
วัน (UTC)14 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)15:25
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม48,423
วัน (UTC)15-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)08:04
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-f ..overcluster clussvc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22612_none_229c3daea4942d96.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม4,510
วัน (UTC)14 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)17:25
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-failovercluster-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22612_none_a8b6805168f277bf.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม7,998
วัน (UTC)14 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)17:41
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_failoverclusters.objectmodel.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22612_de de_79bc101c37b8a6bb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม3,747
วัน (UTC)15-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)08:04
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_failoverclusters.objectmodel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22612_none_860f157ae946eda9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม8,088
วัน (UTC)15-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)08:04
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_failoverclusters.snapin_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22612_none_0510afee5e58af9e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม4,361
วัน (UTC)15-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)08:04
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_fcfaa5ead22a811beeca9577d955df98_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22612_none_95f4dc783c46d3b3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม721
วัน (UTC)15-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)08:03
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-f ..overcluster clussvc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22612_none_bc2a9bceb7d40361.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม15,136
วัน (UTC)14 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)14:48
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-f ..overcluster cluswmi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22612_none_bed89512b6199d3e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม11,245
วัน (UTC)14 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)14:47
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-failovercluster-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22612_none_a8b8244768f080bb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม8,013
วัน (UTC)14 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)14:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม9,355
วัน (UTC)15-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)08:03
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-f ..overcluster clussvc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22612_none_229c3daea4942d96.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม4,510
วัน (UTC)14 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)17:25
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-failovercluster-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22612_none_a8b6805168f277bf.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม7,998
วัน (UTC)14 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)17:41
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรองรับทั้งหมด x Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-f ..overcluster clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20926_none_1682210fd428d785.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม7,438
วัน (UTC)17 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)08:25
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-f ..overcluster clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21685_none_18269c5dd180d499.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม7,438
วัน (UTC)17 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)08:23
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-f ..overcluster cluswmi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20926_none_19301a53d26e7162.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม6,668
วัน (UTC)17 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)08:23
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-f ..overcluster cluswmi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21685_none_1ad495a1cfc66e76.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม6,705
วัน (UTC)17 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)22:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-f ..rcluster clientcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20926_none_ee08002e6afca618.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม3,444
วัน (UTC)17 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)08:25
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-f ..rcluster clientcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21685_none_efac7b7c6854a32c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม3,444
วัน (UTC)17 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)08:23
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-f ..rcluster powershell_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20926_none_f10e636d41784c1f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม5,708
วัน (UTC)17 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)08:22
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-f ..rcluster powershell_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21685_none_f2b2debb3ed04933.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม5,708
วัน (UTC)17 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)08:18
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม5,321
วัน (UTC)17 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)22:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-f ..overcluster clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20926_none_20d6cb6208899980.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม4,604
วัน (UTC)17 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)07:09
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-f ..overcluster clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21685_none_227b46b005e19694.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม4,604
วัน (UTC)17 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)07:09
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-f ..rcluster clientcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20926_none_91e964aab29f34e2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม3,356
วัน (UTC)17 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)22:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-f ..rcluster clientcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21685_none_938ddff8aff731f6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม3,356
วัน (UTC)17 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)22:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-f ..overcluster clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20930_none_ba5457da1bd6f332.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม7,436
วัน (UTC)22-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-f ..overcluster clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21689_none_bc0da5f8191dd1bb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม7,436
วัน (UTC)22-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)05:44
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-f ..overcluster cluswmi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20930_none_bd02511e1a1c8d0f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม6,666
วัน (UTC)22-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)06:10
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-f ..overcluster cluswmi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21689_none_bebb9f3c17636b98.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม6,703
วัน (UTC)23 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)01:10
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-f ..rcluster clientcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20930_none_91da36f8b2aac1c5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม3,442
วัน (UTC)22-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-f ..rcluster clientcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21689_none_93938516aff1a04e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม3,442
วัน (UTC)22-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)05:44
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-f ..rcluster powershell_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20930_none_94e09a37892667cc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม5,706
วัน (UTC)22-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)06:09
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-f ..rcluster powershell_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21689_none_9699e855866d4655.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม5,706
วัน (UTC)22-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)05:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม9,011
วัน (UTC)23 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)01:09
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-f ..overcluster clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20930_none_20c5f9ba08971d67.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม4,604
วัน (UTC)22-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)05:01
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-f ..overcluster clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21689_none_227f47d805ddfbf0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม4,604
วัน (UTC)22-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)04:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-f ..rcluster clientcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20930_none_91d89302b2acb8c9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม3,356
วัน (UTC)23 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)01:10
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-f ..rcluster clientcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21689_none_9391e120aff39752.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม3,356
วัน (UTC)23 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)01:10
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2494036 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 เมษายน 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2494036 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2494036

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com