ค่า "ดิสก์เฉลี่ยวินาที/โอนย้าย" ไม่ถูกต้องถูกส่งกลับ โดยฟังก์ชัน RegQueryValueEx ใน Windows Server 2008 หรือ ใน Windows Vista

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2495300 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สิ่งสำคัญเราขอแนะนำให้ คุณติดตั้ง KB 2710558 แทน หรือหลัง จากการติดตั้ง 2495300 KB เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหา
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณมีคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 หรือ Windows Vista
 • คุณสามารถสอบถามค่าของตัวนับประสิทธิภาพการทำงานดิสก์เฉลี่ยวินาที/โอนย้ายโดยใช้ฟังก์ชันRegQueryValueEx
ในสถานการณ์สมมตินี้ ฟังก์ชันอาจส่งคืนค่าไม่ถูกต้องมีขนาดใหญ่

หมายเหตุ
 • ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าคุณเก็บรวบรวมค่าของตัวนับประสิทธิภาพการทำงานเดียวกัน โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การตรวจสอบประสิทธิภาพ
 • ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าโปรแกรมประยุกต์หรือบริการใช้รหัสตัวอย่างที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ Microsoft Developer Network (MSDN) ต่อไปนี้:
  วิธีการเรียกข้อมูลของตัวนับ
  ตัวอย่างเช่น คุณใช้ Microsoft ระบบศูนย์ดำเนินงาน Manager 2007 เพื่อตรวจสอบสถานะความสมบูรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 ในสถานการณ์นี้ คุณอาจได้รับไม่ถูกต้องเปลี่ยนแปลงสำหรับการแก้ไขปัญหาได้

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก มีข้อผิดพลาดในไดรเวอร์ตัวจัดการไดรฟ์ข้อมูล (Volmgr.sys)

บางโปรแกรมประยุกต์หรือบริการปิดหมายเลขอ้างอิงไปยังคีย์รีจิสทรี HKEY_PERFORMANCE_DATA หลังจากมีเรียกฟังก์ชันRegQueryValueEx ผู้ให้บริการของเคอร์เนลที่เปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานตัวนับดิสก์เป็นระยะ ๆ อย่างไรก็ตาม เวลาประทับของบางแพคเก็ตการร้องขอ I/O (IRPs) ถูกบันทึกไว้เมื่อตัวนับดิสก์ถูกปิดใช้งาน ดังนั้น ฟังก์ชันคำนวณ และส่งกลับค่าข้อมูลบางอย่างไม่ถูกต้องที่ไม่มีการประทับเวลา

หมายเหตุ ใน Windows Server 2008 หรือ ใน Windows Vista ตัวนับดิสก์ในตัวให้บริการเคอร์เนลสามารถแบบไดนามิกเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งาน ถ้ามีปิดหมายเลขอ้างอิงไปยังคีย์รีจิสทรี HKEY_PERFORMANCE_DATA ผู้ให้บริการเคอร์เนลปิดใช้งานการสืบค้นกลับประสิทธิภาพการทำงาน I/O

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้กับระบบที่พบปัญหาดังอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้นถ้าคุณได้รับผลกระทบไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปที่รวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไว้ด้วย

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะมีข้อความ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" อยู่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคิดกับคำถามและปัญหาที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติม และไม่ใช้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยเฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้บริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอการบริการแยกต่างหาก ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเรียกใช้ Windows Vista Service Pack 2 (SP2) หรือ Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็ค Windows Vista ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935791 วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows Vista
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็ค Windows Server 2008 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968849 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับรีจิสทรี

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้ใช้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงเป็นเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณโดยปรับเวลากลางวันตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้ม Windows Vista และ Windows Server 2008
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Vista และ Windows Server 2008 โปรแกรมแก้ไขด่วนที่รวมอยู่ในแพคเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน การร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows Vista" ในหน้า โปรดดูที่หัวข้อ "นำไปใช้" ในบทความเพื่อระบุระบบปฏิบัติจริงที่จะนำแต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนไปใช้เสมอ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เจาะจง SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาเซอร์วิส
  6.0.600 222xxxWindows Vista และ Windows Server 2008ติดตั้ง SP2LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista ข้อมูล" แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่ไม่แสดงรายการแอตทริบิวต์ จะได้รับการรับรองด้วย Microsoft digital signature
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x86 เวอร์ชั่น ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Agp440.sys6.0.6002.2257053,13613-ม.ค.-201122:10x 86
Amdagp.sys6.0.6002.2257054,16013-ม.ค.-201122:10x 86
Isapnp.sys6.0.6002.2257046,48013-ม.ค.-201122:10x 86
Msisadrv.sys6.0.6002.2257013,20013-ม.ค.-201122:10x 86
Mssmbios.sys6.0.6002.2257028,04813-ม.ค.-201122:10x 86
Nv_agp.sys6.0.6002.22570105,87213-ม.ค.-201122:10x 86
Pci.sys6.0.6002.22570148,88013-ม.ค.-201122:10x 86
Rdpdr.sys6.0.6002.22570250,36813-ม.ค.-201114:12x 86
Sisagp.sys6.0.6002.2257052,62413-ม.ค.-201122:10x 86
Streamci.dll6.0.6002.2257021,90413-ม.ค.-201122:10x 86
Swenum.sys6.0.6002.2257012,04813-ม.ค.-201122:10ไม่เกี่ยวข้อง
Termdd.sys6.0.6002.2257051,60013-ม.ค.-201122:10x 86
Uliagpkx.sys6.0.6002.2257057,74413-ม.ค.-201122:10x 86
Viaagp.sys6.0.6002.2257053,64813-ม.ค.-201122:10x 86
Volmgr.sys6.0.6002.2257049,55213-ม.ค.-201122:10x 86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x64 เวอร์ชั่น ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Agp440.sys6.0.6002.2257061,32813-ม.ค.-201122:05x 64
Isapnp.sys6.0.6002.2257020,36813-ม.ค.-201122:05x 64
Msisadrv.sys6.0.6002.2257014,73613-ม.ค.-201122:05x 64
Mssmbios.sys6.0.6002.2257031,63213-ม.ค.-201122:05x 64
Nv_agp.sys6.0.6002.22570123,28013-ม.ค.-201122:05x 64
Pci.sys6.0.6002.22570178,57613-ม.ค.-201122:05x 64
Rdpdr.sys6.0.6002.22570315,90413-ม.ค.-201114:34x 64
Streamci.dll6.0.6002.2257023,44013-ม.ค.-201122:05x 64
Swenum.sys6.0.6002.2257012,30413-ม.ค.-201122:05x 64
Termdd.sys6.0.6002.2257060,81613-ม.ค.-201122:05x 64
Uliagpkx.sys6.0.6002.2257064,91213-ม.ค.-201122:05x 64
Volmgr.sys6.0.6002.2257063,37613-ม.ค.-201122:05x 64
สำหรับ Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ IA-64 ที่สนับสนุนทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Agp460.sys6.0.6002.22570136,70413-ม.ค.-201113:31IA-64
Isapnp.sys6.0.6002.2257034,19213-ม.ค.-201122:02IA-64
Msisadrv.sys6.0.6002.2257021,90413-ม.ค.-201122:02IA-64
Mssmbios.sys6.0.6002.2257054,16013-ม.ค.-201122:02IA-64
Pci.sys6.0.6002.22570441,23213-ม.ค.-201122:02IA-64
Rdpdr.sys6.0.6002.22570711,68013-ม.ค.-201114:15IA-64
Streamci.dll6.0.6002.2257042,89613-ม.ค.-201122:02IA-64
Swenum.sys6.0.6002.2257016,01613-ม.ค.-201122:02ไม่เกี่ยวข้อง
Termdd.sys6.0.6002.22570156,56013-ม.ค.-201122:02IA-64
Volmgr.sys6.0.6002.22570145,80813-ม.ค.-201122:02IA-64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันRegQueryValueExแวะไปเว็บไซต์ Microsoft Developer Network (MSDN) ต่อไปนี้:
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดึงข้อมูลตัวนับ แวะไปเว็บไซต์ MSDN ต่อไปนี้:
วิธีการเรียกข้อมูลของตัวนับ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาคล้ายกัน ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2470949 ฟังก์ชัน RegQueryValueEx ส่งกลับค่าที่ไม่ถูกต้องมีขนาดใหญ่มากของตัวนับประสิทธิภาพการทำงาน "ดิสก์เฉลี่ยวินาที/โอนย้าย" ใน Windows Server 2008 R2 หรือ ใน Windows 7

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดใช้ x86 เวอร์ชั่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008 ที่ได้รับการสนับสนุน
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,078
วัน (UTC)13-ม.ค.-2011
เวลา (UTC)22:16
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_machine.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22570_none_bc3759c4d52d7e10.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม9,974
วัน (UTC)13-ม.ค.-2011
เวลา (UTC)22:16
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดใช้ x64 เวอร์ชั่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008 ที่ได้รับการสนับสนุน
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_machine.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22570_none_1855f5488d8aef46.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม8,242
วัน (UTC)13-ม.ค.-2011
เวลา (UTC)22:16
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,102
วัน (UTC)13-ม.ค.-2011
เวลา (UTC)22:16
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ IA 64 ที่สนับสนุนทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มIa64_machine.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22570_none_bc38fdbad52b870c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,081
วัน (UTC)13-ม.ค.-2011
เวลา (UTC)22:16
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,255
วัน (UTC)13-ม.ค.-2011
เวลา (UTC)22:16
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2495300 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 กุมภาพันธ์ 2557 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Foundation
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Web Server 2008
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2495300 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2495300

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com