แก้ไข: คุณสมบัติการเชื่อมต่อหมดเวลาไม่ถูกใช้อย่างถูกต้องเมื่อมีการเชื่อมต่อที่ควรจะพร้อมใช้งานในกลุ่มในสภาพแวดล้อมแบบโฮสต์ Microsoft รวม Server 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2504432 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ในระบบ Microsoft โฮสต์รวมเซิร์ฟเวอร์ 2009 หรือ 2010 รวมเซิร์ฟเวอร์ไม่ว่างของ Microsoft โฮสต์ คุณกำหนดค่า ขนาดการเก็บพักสูงสุด คุณสมบัติเพื่อระบุจำนวนสูงสุดของการเชื่อมต่อที่จะมีอยู่ในประเภทการเชื่อมต่อเมื่อมีการเชื่อมต่อร่วมกันถูกเปิดใช้งานสำหรับแหล่งข้อมูล ในสถานการณ์สมมตินี้ การ การเชื่อมต่อหมดเวลา คุณสมบัติไม่ถูกใช้อย่างถูกต้องเมื่อมีการเชื่อมต่อที่ควรจะพร้อมใช้งานในที่เก็บพักไว้

หมายเหตุ ปัญหานี้เท่านั้นเกิดขึ้นเมื่อระบบ hits ค่าของการ ขนาดการเก็บพักสูงสุด คุณสมบัติ และการเชื่อมต่อหนึ่งถูกจัดคิวขึ้น

ตัวอย่าง ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณตั้งค่าคอนฟิก ขนาดการเก็บพักสูงสุด คุณสมบัติค่าเช่น "2"
  • คุณเปิดการเชื่อมต่อสาม สองวันทั่วไป และบุคคลที่สามที่ถูกจัดคิวขึ้น
  • คุณปิดการเชื่อมต่อหนึ่งที่เปิด

ในสถานการณ์สมมตินี้ ในขณะที่การเชื่อมต่อที่สามคือการจัดคิวอัพ นั้นควรใช้การเชื่อมต่อพร้อมใช้งานไม่อยู่ในที่เก็บพัก การเชื่อมต่อหมดเวลา คุณสมบัติยังไม่ถึงกำหนด อย่างไรก็ตาม ล้อม 2009 เซิร์ฟเวอร์การรวมกันของโฮสต์หรือโฮสต์รวม Server 2010 เมื่อการเชื่อมต่อที่ถูกจัดคิวที่มีอยู่ และเปิดการเชื่อมต่ออื่นให้ ปิด การเชื่อมต่อที่สามไม่ได้ใช้การเชื่อมต่อพร้อมใช้งานจนกว่าหมดอายุในขณะที่เชื่อมต่อออก นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่สามารถรับการเชื่อมต่อจากประเภทการผลิต

SqlCode =-7049

SqlState = HY000

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

เซิร์ฟเวอร์การรวมโฮสต์ 2010

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้นั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไข คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่ซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Microsoft โฮสต์รวม Server 2010 การติดตั้งเมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่ต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนด่วนก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา ในการ วันและเวลา รายการใน'แผงควบคุม'
สำหรับเซิร์ฟเวอร์รวมโฮสต์ Microsoft 2010 รุ่น 32 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Db2oledb.dll8.5.4274.2640,84817 2011 มีนาคม 12:33x 86
Ddmstr.dll8.5.4274.267,40817 2011 มีนาคม 12:33x 86
Ipresync.dll8.5.4274.2526,16817 2011 มีนาคม 12:33x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.5.4274.21,300,37617 2011 มีนาคม 12:33x 86
Microsoft.hostintegration.drdalink.dll8.5.4274.258,76017 2011 มีนาคม 12:33x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.5.4274.2255,88817 2011 มีนาคม 12:33x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2entityclient.dll8.5.4274.2395,16017 2011 มีนาคม 12:33x 86
Microsoft.hostintegration.mshostfileclient.dll8.5.4274.2194,45617 2011 มีนาคม 12:33x 86
Msdrda.dll8.5.4274.2976,72017 2011 มีนาคม12:33x 86
สำหรับเซิร์ฟเวอร์รวมโฮสต์ Microsoft 2010 รุ่น 64 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Db2oledb.dll8.5.4274.2640,84817 2011 มีนาคม 12:33x 86
Ddmstr.dll8.5.4274.267,40817 2011 มีนาคม 12:33x 86
Ipresync.dll8.5.4274.2526,16817 2011 มีนาคม 12:33x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.5.4274.21,300,37617 2011 มีนาคม 12:33x 86
Microsoft.hostintegration.drdalink.dll8.5.4274.258,76017 2011 มีนาคม 12:33x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.5.4274.2255,88817 2011 มีนาคม 12:33x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2entityclient.dll8.5.4274.2395,16017 2011 มีนาคม 12:33x 86
Microsoft.hostintegration.mshostfileclient.dll8.5.4274.2194,45617 2011 มีนาคม 12:33x 86
Msdrda.dll8.5.4274.2976,72017 2011 มีนาคม 12:33x 86
หมายเหตุ เนื่องจากมีการอ้างอิงแฟ้ม การแก้ไขล่าสุดที่ประกอบด้วยแฟ้มเหล่านี้อาจประกอบด้วยแฟ้มเพิ่มเติม

เซิร์ฟเวอร์การรวมโฮสต์ 2009

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่แก้ไขปัญหานี้จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง 3 สำหรับ 2009 เซิร์ฟเวอร์การรวมกันของโฮสต์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจการปรับปรุง ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2667632 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 3 สำหรับ 2009 เซิร์ฟเวอร์การรวมกันของโฮสต์

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2504432 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มิถุนายน 2555 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Host Integration Server 2010
  • Microsoft Host Integration Server 2009
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2504432 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2504432

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com