Windows Live Mail หยุดการตอบสนอง หรือล้มเหลวในการเริ่มการทำงานหลังจากที่คุณติดตั้ง KB2454826

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2505524 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สิ่งสำคัญ บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณสำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณปรับเปลี่ยน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทราบวิธีการคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูล เรียกคืน และการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณเริ่ม Windows Live Mail หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 2454826, Windows Live Mail อาจไม่เริ่มทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้หากสถานการณ์ต่อไปนี้ทั้งหมดถูกนำไปใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows ของคุณ:
 • คุณมีโปรแกรมควบคุมกราฟิกแบบรวมของ Intel Igdkmd32.sys (32-บิต) / การติดตั้งรุ่น (64-บิต) Igdkmd64.sys 8.15.10.2104 ถึง 8.15.10.2141
 • 2454826 การปรับปรุงที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้
 • คุณกำลังใช้ Windows Live Mail 15.4 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
Windows Live Mail หยุดการตอบสนอง หรือเริ่มต้นถ้าคุณมีโปรแกรมควบคุมกราฟิกแบบรวมของ Intel Igdkmd32.sys (32-บิต) / การติดตั้งรุ่น (64-บิต) Igdkmd64.sys 8.15.10.2104 ถึง 8.15.10.2141 เราได้พบโปรแกรมควบคุมเหล่านี้จะประสบปัญหาความเข้ากันได้กับโปรแกรมประยุกต์บางโปรแกรมที่ใช้ Direct2D (D2D) ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้โปรแกรมควบคุมเหล่านี้ Windows Live Mail อาจหยุดการตอบสนองหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุง 2454826

เมื่อต้องการค้นหาโปรแกรมควบคุมกราฟิกแบบรวมของ Intel และรุ่นของโปรแกรมควบคุม ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มเครื่องมือวินิจฉัย DirectX เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิก เริ่มชนิด dxdiag ในการ เริ่มต้นค้นหา กล่อง และจากนั้น กด Enter
 2. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์เพื่อตรวจสอบว่า โปรแกรมควบคุมของคุณถูกเซ็น คลิก ใช่.
 3. ในการ เครื่องมือวินิจฉัย DirectX กล่องโต้ตอบ คลิก จอแสดงผล แท็บ

  หมายเหตุ ถ้าคุณมีโปรแกรมควบคุมกราฟิกหลายที่ติดตั้ง จะประกอบด้วยกล่องโต้ตอบการ จอแสดงผล แท็บสำหรับแต่ละโปรแกรมควบคุม
 4. ทำบันทึกย่อของโปรแกรมควบคุมและโปรแกรมควบคุมรุ่น
ถ้าคุณมีโปรแกรมควบคุมกราฟิกแบบรวมของ Intel และรุ่นของโปรแกรมควบคุม 8.15.10.2104 ถึง 8.15.10.214 ที่ติดตั้ง ไปยังเว็บไซต์สำหรับบริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อดูว่า โปรแกรมควบคุมรุ่นใหม่พร้อมใช้งาน

การแก้ไข

ต้องการให้เราแก้ไขปัญหานี้ให้คุณ ไป "แก้ไขให้ฉัน"ส่วน ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตัวคุณเอง ไป "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน

แก้ไขให้ฉัน

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ คลิกที่ลิงค์ แก้ไขปัญหานี้ จากนั้นคลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างนี้

แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50604


หมายเหตุ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่น
 • ถ้าคุณไม่ได้อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติ ไปยังแฟลชไดรฟ์ หรือซีดี และจากนั้น คุณสามารถเรียกใช้ได้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

คำเตือน ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้องโดยใช้ Registry Editor หรือโดยใช้วิธีอื่น อาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Microsoft ไม่สามารถรับประกันได้ว่าปัญหาเหล่านี้จะสามารถแก้ไขได้ ปรับเปลี่ยนรีจิสทรีควาด้วยมเสี่ยงของคุณเอง

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งในวิธีต่อไปนี้

วิธีที่ 1: เพิ่มคีย์รีจิสทรีหายไป หรือเสียหาย

เพิ่มชุดของค่ารีจิสทรีของ Windows ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีปิด Windows Live Mail
 2. คลิก เริ่มและจากนั้น พิมพ์ แผ่นจดบันทึก ในการ เริ่มต้นค้นหา กล่อง
 3. ในการ โปรแกรม รายการ คลิก แผ่นจดบันทึก.
 4. คัดลอกข้อความต่อไปนี้ลงในตัวแก้ไขข้อความ เช่นแผ่นจดบันทึก:

  Windows Registry Editor Version 5.00
  [-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList]
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList]
  "รุ่น" = dword:00000006
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0]
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0]
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\0]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:00008086
  "DeviceId" = dword:00008108

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\1]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:000010de
  "DeviceId" = dword:000000fa

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\10]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:000010de
  "DeviceId" = dword:00000311

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\100]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:00001002
  "DeviceId" = dword:0000958 c

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\101]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:00001002
  "DeviceId" = dword:0000958 d

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\102]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:00001002
  "DeviceId" = dword:00009595

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\103]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:00001002
  "DeviceId" = dword:000095cc

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\104]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000002
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:00008086

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\104\Version]
  "หลัก" = dword:00000008
  "รอง" = dword:0000000f
  "สร้าง" = dword:0000000a
  "แก้ไข" = dword:000006 d 5

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\105]
  "ค่าสถานะ" = dword:0000000a
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:00008086

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\105\Minimum]
  "หลัก" = dword:00000008
  "รอง" = dword:0000000f
  "สร้าง" = dword:0000000a
  "แก้ไข" = dword:00000838

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\105\Version]
  "หลัก" = dword:00000008
  "รอง" = dword:0000000f
  "สร้าง" = dword:0000000a
  "แก้ไข" = dword:0000085e

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\11]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:000010de
  "DeviceId" = dword:00000312

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\12]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:000010de
  "DeviceId" = dword:00000314

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\13]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:000010de
  "DeviceId" = dword:0000031a

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\14]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:000010de
  "DeviceId" = dword:0000031b

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\15]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:000010de
  "DeviceId" = dword:0000031 c

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\16]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:000010de
  "DeviceId" = dword:00000320

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\17]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:000010de
  "DeviceId" = dword:00000321

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\18]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:000010de
  "DeviceId" = dword:00000322

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\19]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:000010de
  "DeviceId" = dword:00000323

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\2]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:000010de
  "DeviceId" = dword:000000fb

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\20]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:000010de
  "DeviceId" = dword:00000324

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\21]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:000010de
  "DeviceId" = dword:00000325

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\22]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:000010de
  "DeviceId" = dword:00000326

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\23]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:000010de
  "DeviceId" = dword:00000327

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\24]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:000010de
  "DeviceId" = dword:00000328

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\25]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:0000001
  "VendorId" = dword:000010de
  "DeviceId" = dword:0000032a

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\26]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:000010de
  "DeviceId" = dword:0000032b

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\27]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:000010de
  "DeviceId" = dword:0000032 c

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\28]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:000010de
  "DeviceId" = dword:0000032d

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\29]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:000010de
  "DeviceId" = dword:00000330

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\3]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:000010de
  "DeviceId" = dword:000000 fc

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\30]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:000010de
  "DeviceId" = dword:00000331

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\31]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:000010de
  "DeviceId" = dword:00000332

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\32]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:000010de
  "DeviceId" = dword:00000333

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\33]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:000010de
  "DeviceId" = dword:00000334

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\34]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:000010de
  "DeviceId" = dword:00000338

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\35]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:000010de
  "DeviceId" = dword:0000033f

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\36]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:000010de
  "DeviceId" = dword:00000341

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\37]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:000010de
  "DeviceId" = dword:00000342

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\38]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:000010de
  "DeviceId" = dword:00000343

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\39]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:000010de
  "DeviceId" = dword:00000344

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\4]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:000010de
  "DeviceId" = dword:000000fd

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\40]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:000010de
  "DeviceId" = dword:00000347

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\41]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:000010de
  "DeviceId" = dword:00000348

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\42]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:000010de
  "DeviceId" = dword:0000034 c

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\43]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:000010de
  "DeviceId" = dword:0000034e

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\44]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000000
  "ตัวเลือก" = dword:00000002
  "VendorId" = dword:00001002

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\45]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000004
  "VendorId" = dword:00008086
  "DeviceId" = dword:00002992

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\46]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000008
  "VendorId" = dword:00008086
  "DeviceId" = dword:00002a42

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\47]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:00001002
  "DeviceId" = dword:00003154

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\48]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:00001002
  "DeviceId" = dword:00003e54

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\49]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:00001002
  "DeviceId" = dword:00004147

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\5]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:000010de
  "DeviceId" = dword:000000fe

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\50]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:00001002
  "DeviceId" = dword:00003154

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\51]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:00001002
  "DeviceId" = dword:0004147

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\52]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:00001002
  "DeviceId" = dword:0000414b

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\53]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:00001002
  "DeviceId" = dword:00004154

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\54]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:00001002
  "DeviceId" = dword:00004155

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\55]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:00001002
  "DeviceId" = dword:00004156

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\56]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:00001002
  "DeviceId" = dword:00004157

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\57]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:00001002
  "DeviceId" = dword:00004a4d

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\58]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:00001002
  "DeviceId" = dword:00004 c 58

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\59]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:00001002
  "DeviceId" = dword:00004 c 66

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\6]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:000010de
  "DeviceId" = dword:00000301

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\60]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:00001002
  "DeviceId" = dword:00004e47

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\61]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:00001002
  "DeviceId" = dword:00004e4b

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\62]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:00001002
  "DeviceId" = dword:00004e54

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\63]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:00001002
  "DeviceId" = dword:00004e56

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\64]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:00001002
  "DeviceId" = dword:00004e67

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\65]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:00001002
  "DeviceId" = dword:00005148

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\66]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:00001002
  "DeviceId" = dword:00005464

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\67]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:00001002
  "DeviceId" = dword:00005550

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\68]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:00001002
  "DeviceId" = dword:00005551

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\69]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:00001002
  "DeviceId" = dword:00005552

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\7]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:000010de
  "DeviceId" = dword:00000302

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\70]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:00001002
  "DeviceId" = dword:00005554

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\71]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:00001002
  "DeviceId" = dword:00005571

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\72]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:00001002
  "DeviceId" = dword:0000564a

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\73]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:00001002
  "DeviceId" = dword:0000564b

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\74]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:00001002
  "DeviceId" = dword:00005b64

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\75]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:00001002
  "DeviceId" = dword:00005b65

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\76]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:00001002
  "DeviceId" = dword:00005b74

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\77]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:00001002
  "DeviceId" = dword:00005b75

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\78]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:00001002
  "DeviceId" = dword:0005d 49

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\79]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:00001002
  "DeviceId" = dword:00005 d 50

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\8]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:000010de
  "DeviceId" = dword:00000308

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\80]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:00001002
  "DeviceId" = dword:00005e48

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\81]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:00001002
  "DeviceId" = dword:00005e49

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\82]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:00001002
  "DeviceId" = dword:00007103

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\83]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:00001002
  "DeviceId" = dword:00007104

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\84]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:00001002
  "DeviceId" = dword:00007105

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\85]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:00001002
  "DeviceId" = dword:00007106

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\86]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:00001002
  "DeviceId" = dword:00007124

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\87]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:00001002
  "DeviceId" = dword:00007152

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\88]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:00001002
  "DeviceId" = dword:00007153

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\89]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:00001002
  "DeviceId" = dword:00007172

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\9]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:000010de
  "DeviceId" = dword:00000309

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\90]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:00001002
  "DeviceId" = dword:00007173

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\91]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:00001002
  "DeviceId" = dword:000071 c 4

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\92]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:00001002
  "DeviceId" = dword:000071 d 2

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\93]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:00001002
  "DeviceId" = dword:000071 d 4

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\94]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:00001002
  "DeviceId" = dword:000071f2

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\95]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:00001002
  "DeviceId" = dword:0000940a

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\96]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:00001002
  "DeviceId" = dword:0000940b

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\97]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:00001002
  "DeviceId" = dword:0000940f

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\98]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:00001002
  "DeviceId" = dword:00009489

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\0\0\99]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:00001002
  "DeviceId" = dword:00009511

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\1]

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\1\0]

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\1\0\0]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000000
  "ตัวเลือก" = dword:00000002
  "VendorId" = dword:00001002

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\1\0\1]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000001
  "VendorId" = dword:00008086
  "DeviceId" = dword:00008108

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\UX\HwBlockList\1\0\2]
  "ค่าสถานะ" = dword:00000001
  "ตัวเลือก" = dword:00000004
  "VendorId" = dword:00008086
  "DeviceId" = dword:
 5. ใน Notepad คลิก แฟ้มแล้ว คลิก บันทึกเป็น.
 6. เลือกเดสก์ท็อปเป็นที่ตั้งที่จะบันทึกแฟ้ม
 7. ในการ $$$$ ชื่อแฟ้ม กล่อง ชนิด fixkey.reg.
 8. ในการ บันทึกเป็นชนิด รายการ คลิก แฟ้มทั้งหมด (* *)แล้ว คลิก บันทึก.
 9. บนเดสก์ท็อป คลิกสองครั้งที่แฟ้ม fixkey.reg เมื่อต้องการเพิ่มค่ารีจิสทรี Windows รีจิสทรี ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือ เพื่อยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิก ดำเนินการต่อไป.
 10. คลิก ใช่แล้ว คลิก ตกลง.
 11. รีสตาร์ท Windows Live Mail

วิธีที่ 2: ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมของคุณ

ใช้ Windows Update เพื่อสแกนหาโปรแกรมควบคุมล่าสุดสำหรับฮาร์ดแวร์ของคุณ หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อดูว่า โปรแกรมควบคุมกราฟิกแบบรวมของ Intel รุ่นใหม่พร้อมใช้งาน เมื่อต้องการใช้ Windows Update เพื่อตรวจหาการปรับปรุง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มการปรับปรุงของ Windows เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกรีสตาร์ทชนิด การปรับปรุง ในการ เริ่มต้นค้นหา กล่อง และคลิก Windows Update ในรายการผลลัพธ์
 2. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิก ตรวจหาโปรแกรมปรับปรุงและจากนั้น รอสักครู่ขณะที่ Windows สแกนหาการปรับปรุงล่าสุดสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ
 3. ถ้าคุณเห็นข้อความที่ระบุความสำคัญที่มีการปรับปรุง หรือการที่ขอให้คุณตรวจทานการปรับปรุงที่สำคัญ คลิกคำตอบที่เหมาะสมเพื่อดู และเลือกการปรับปรุงที่สำคัญในการติดตั้ง
 4. ในรายการผลลัพธ์ คลิกแต่ละโปรแกรมปรับปรุงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับการปรับปรุงใด ๆ ที่คุณต้องการติดตั้ง แล้ว คลิ ก ตกลง.
 5. คลิก การติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง.
หมายเหตุ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกันไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

Microsoft ให้ข้อมูลที่ติดต่อของบริษัทอื่นเพื่อช่วยให้คุณค้นหาฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค ข้อมูลการติดต่อนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อของบริษัทอื่นนี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2505524 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 1 พฤษภาคม 2556 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
Keywords: 
kbfixme kbmsifixme kbmt KB2505524 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2505524

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com