ข้อผิดพลาดเมื่อคุณติดตั้งการปรับปรุงสำหรับ Windows: "FFFFFFFE รหัสข้อผิดพลาด"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2506014
หมายเหตุ
บทความ Knowledge Base นี้ก่อนหน้านี้กล่าวถึงประเด็นที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อคุณติดตั้งการปรับปรุงสำหรับ Windows อย่างไรก็ตาม 2506014 กิโลไบต์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปรับปรุงในอนาคต ดังนั้น ปัญหาขณะนี้อธิบายไว้ในบทความ Knowledge Base ที่ใหม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่ก่อนหน้านี้ได้มีอธิบายในบทความนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2525311ข้อผิดพลาดเมื่อคุณติดตั้งการปรับปรุงสำหรับ Windows: "FFFFFFFE รหัสข้อผิดพลาด"
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2506014 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 มีนาคม 2554 - Revision: 2.0
Keywords: 
kbtshoot kbexpertisebeginner kbsecurity kbmt KB2506014 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2506014

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com