การแก้ไข: คุณลักษณะ SSL ไม่สามารถใช้งานสำหรับการเชื่อมต่อของ IMS โมเดลเขียนโปรแกรมเมื่อคุณใช้อะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ BizTalk สำหรับระบบโฮสต์ในสภาพแวดล้อมแบบโฮสต์รวม Server 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2509165 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ในสภาพแวดล้อม Microsoft โฮสต์รวม Server 2010 แบบ คุณพบว่า คุณลักษณะ Secure Sockets Layer (SSL) ไม่ทำงานสำหรับรูปแบบการเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อระบบการจัดการข้อมูล (IMS) เมื่อคุณใช้อะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Microsoft BizTalk สำหรับระบบโฮสต์

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงรับผลกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะใช้คำถามเพิ่มเติมและประเด็นที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ คือได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Microsoft โฮสต์รวม Server 2010 การติดตั้งเมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่มีการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้แล้วก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีไฟล์แอททริบิวต์ (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา แท็บใน วันและเวลา สินค้าใน'แผงควบคุม'
สำหรับโฮสต์ Microsoft เซิร์ฟเวอร์การรวม 2010 รุ่น 32 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Db2oledb.dll8.5.4287.2640,84815 2011 เมษายน11:06x 86
Ddmstr.dll8.5.4287.267,40815 2011 เมษายน11:06x 86
Dtcob390.dll8.5.4287.2386,90415 2011 เมษายน11:06x 86
Ibmcobol.xmlไม่เกี่ยวข้อง83,79815 2011 เมษายน11:06ไม่เกี่ยวข้อง
Ibmrpg400.xmlไม่เกี่ยวข้อง67,57415 2011 เมษายน11:06ไม่เกี่ยวข้อง
Ipresync.dll8.5.4287.2530,26415 2011 เมษายน11:06x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.5.4287.21,300,37615 2011 เมษายน11:06x 86
Microsoft.hostintegration.drdalink.dll8.5.4287.258,76015 2011 เมษายน11:06x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.5.4287.2255,88815 2011 เมษายน11:06x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2entityclient.dll8.5.4287.2395,16015 2011 เมษายน11:06x 86
Microsoft.hostintegration.mshostfileclient.dll8.5.4287.2194,45615 2011 เมษายน11:06x 86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.dll8.5.4287.251,11215 2011 เมษายน11:06x 86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.sendreceivepipelines.dll8.5.4287.263,44815 2011 เมษายน11:06x 86
Microsoft.hostintegration.ti.aggregateconverter.dll8.5.4287.275,68015 2011 เมษายน11:06x 86
Microsoft.hostintegration.ti.baseprimitiveconverter.dll8.5.4287.279,79215 2011 เมษายน11:06x 86
Microsoft.hostintegration.ti.clientcontext.dll8.5.4287.255,19215 2011 เมษายน11:06x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpcaggregateconverter.dll8.5.4287.287,97615 2011 เมษายน11:06x 86
Microsoft.hostintegration.ti.globals.dll8.5.4287.2161,67215 2011 เมษายน11:06x 86
Microsoft.hostintegration.ti.libraryreader.dll8.5.4287.267,48015 2011 เมษายน11:06x 86
Microsoft.hostintegration.ti.systemzprimitiveconverter.dll8.5.4287.2104,36815 2011 เมษายน11:06x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.app.dll8.5.4287.2731,02415 2011 เมษายน11:06x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.gendecl.dll8.5.4287.2100,25615 2011 เมษายน11:06x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.pkg.dll8.5.4287.2272,27215 2011 เมษายน11:06x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.wizards.dll8.5.4287.2464,80015 2011 เมษายน11:06x 86
Msdrda.dll8.5.4287.2980,81615 2011 เมษายน11:06x 86
Trnsbidi.dll8.5.4287.275,60015 2011 เมษายน11:06x 86
สำหรับโฮสต์ Microsoft เซิร์ฟเวอร์การรวม 2010 รุ่น 64 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Db2oledb.dll8.5.4287.2640,84815 2011 เมษายน11:11x 86
Db2oledb.dll8.5.4287.2899,92015 2011 เมษายน11:11x 64
Ddmstr.dll8.5.4287.255,63215 2011 เมษายน11:11x 64
Ddmstr.dll8.5.4287.267,40815 2011 เมษายน11:11x 86
Dtcob390.dll8.5.4287.2386,90415 2011 เมษายน11:11x 86
Ibmcobol.xmlไม่เกี่ยวข้อง83,79815 2011 เมษายน11:11ไม่เกี่ยวข้อง
Ibmrpg400.xmlไม่เกี่ยวข้อง67,57415 2011 เมษายน11:11ไม่เกี่ยวข้อง
Ipresync.dll8.5.4287.2719,70415 2011 เมษายน11:11x 64
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.5.4287.21,300,37615 2011 เมษายน11:11x 86
Microsoft.hostintegration.drdalink.dll8.5.4287.258,76015 2011 เมษายน11:11x 86
Microsoft.hostintegration.drdalink.dll8.5.4287.269,00015 2011 เมษายน11:11x 64
Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.5.4287.2255,88815 2011 เมษายน11:11x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2entityclient.dll8.5.4287.2395,16015 2011 เมษายน11:11x 86
Microsoft.hostintegration.mshostfileclient.dll8.5.4287.2194,45615 2011 เมษายน11:11x 86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.dll8.5.4287.251,11215 2011 เมษายน11:11x 86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.sendreceivepipelines.dll8.5.4287.263,44815 2011 เมษายน11:11x 86
Microsoft.hostintegration.ti.aggregateconverter.dll8.5.4287.275,68015 2011 เมษายน11:11x 86
Microsoft.hostintegration.ti.baseprimitiveconverter.dll8.5.4287.279,79215 2011 เมษายน11:11x 86
Microsoft.hostintegration.ti.clientcontext.dll8.5.4287.255,19215 2011 เมษายน11:11x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpcaggregateconverter.dll8.5.4287.287,97615 2011 เมษายน11:11x 86
Microsoft.hostintegration.ti.globals.dll8.5.4287.2161,67215 2011 เมษายน11:11x 86
Microsoft.hostintegration.ti.libraryreader.dll8.5.4287.267,48015 2011 เมษายน11:11x 86
Microsoft.hostintegration.ti.systemzprimitiveconverter.dll8.5.4287.2104,36815 2011 เมษายน11:11x 86
Microsoft.hostintegration.ti.systemzprimitiveconverter.dll8.5.4287.291,05615 2011 เมษายน11:11x 64
Microsoft.hostintegration.tidesigner.app.dll8.5.4287.2731,02415 2011 เมษายน11:11x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.gendecl.dll8.5.4287.2100,25615 2011 เมษายน11:11x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.pkg.dll8.5.4287.2272,27215 2011 เมษายน11:11x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.wizards.dll8.5.4287.2464,80015 2011 เมษายน11:11x 86
Msdrda.dll8.5.4287.21,706,32015 2011 เมษายน11:11x 64
Msdrda.dll8.5.4287.2980,81615 2011 เมษายน11:11x 86
Trnsbidi.dll8.5.4287.267,92015 2011 เมษายน11:11x 64
Trnsbidi.dll8.5.4287.275,60015 2011 เมษายน11:11x 86
หมายเหตุ เนื่องจากเป็นการอ้างอิงแฟ้ม แก้ไขครั้งล่าสุดที่ประกอบด้วยแฟ้มเหล่านี้อาจยังประกอบด้วยแฟ้มเพิ่มเติม

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะแดปเตอร์สำหรับระบบโฮสต์ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2509165 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 พฤษภาคม 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Host Integration Server 2010
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2509165 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2509165

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com