Article ID: 2509241 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

מאפייני הבעיה

כאשר אתה מפעיל מחשב מבוסס Windows 8 או Windows 7, מוצגת ההודעה הבאה בפינה השמאלית התחתונה של שולחן העבודה, בהתאם לגירסת Windows שברשותך.

Windows 8.1
מצב בדיקה Windows 8.1 גירסת build 9490

Windows 8
מצב בדיקה Windows 8 גירסת build 9200
Windows 7
מצב בדיקה Windows 7 גירסת build 7600
הערה הודעה זו עשויה אף לציין מהדורה ספציפית יותר של Windows. לדוגמה, ייתכן שההודעה תהיה "מצב בדיקה Windows 8 Pro גירסת build 9200."

סיבה

הודעה זו מוצגת מכיוון שהמחשב שלך פועל במצב בדיקה. (לקבלת פרטים נוספים, עבור אל סעיף 'מידע נוסף'.)

פתרון הבעיה

כדי לתקן בעיה זו באופן אוטומטי ב- Windows 7, עבור לסעיף "תקנו עבורי. כדי לתקן את הבעיה בעצמך ב- Windows 7, או כדי לתקן בעיה זו ב- Windows 8, עבור לסעיף 'אני מעדיף לתקן בעצמי'.

תקנו עבורי (Windows 7 בלבד)

כדי לתקן בעיה זו באופן אוטומטי, לחץ על הלחצן או על הקישור תקן. אז לחץ על הפעלה בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים באשף התיקון.

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets fixit1
תקן בעיה זו
Microsoft Fix it 50756
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets fixit2


הערות
 • ייתכן שאשף זה מוצג באנגלית בלבד. עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גרסאות של Windows בשפות אחרות.
 • אם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, שמור את הפתרון בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן הפעל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.

כעת עבור אל הסעיף "האם הבעיה נפתרה?".

אני מעדיף לתקן בעצמי

Windows 8

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כדי לתקן בעיה זו באופן ידני ב- Windows 8, בצע את הפעולות הבאות:
 1. בצע תנועת החלקה מהירה פנימי מהצד הימני, לחץ או הקש על חיפוש ולאחר מכן הקלד cmd. לחלופין, הקלד cmd במסך התחל.
 2. הקש והחזק או לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שורת הפקודה בתוצאות החיפוש. בחר הפעל כמנהל בתפריט שמופיע בחלק התחתון של המסך.

  הערה אם תתבקש על-ידי חלון בקרת חשבון משתמש, הקש או לחץ על כן.
 3. בחלון שורת הפקודה, הקלד את הפקודה הבאה ולאחר מכן הקש על Enter:

  bcdedit /set TESTSIGNING OFF
 4. לאחר שתראה את האישור, סגור את חלון שורת הפקודה.
 5. שמור עבודה שלא נשמרה ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

Windows 7

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כדי לתקן בעיה זו באופן ידני ב-Windows 7, נסה שיטות אלה, בסדר הנתון.
שיטה 1
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן הקלד cmd בתיבה חיפוש.
 2. תחת תוכניות, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על cmd.exe, ולאחר מכן לחץ על הפעל כמנהל.
 3. בשורת הפקודה, הקלד את הטקסט הבא ולאחר מכן הקש על Enter:

  bcdedit /set TESTSIGNING OFF
 4. סגור את חלון שורת הפקודה והפעל מחדש את המחשב.
שים לב אם שיטה זו אינה פותרת את הבעיה, עבור לשיטה 2.
שיטה 2
 1. לחץ על התחל, ולאחר מכן הקלד cmd בתיבה חיפוש.
 2. תחת תוכניות, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על cmd.exe, ולאחר מכן לחץ על הפעל כמנהל.
 3. הקלד את הפקודות הבאות בשורת הפקודה, והקש על Enter אחרי כל פקודה:

  bcdedit.exe -set loadoptions ENABLE_INTEGRITY_CHECKSbcdedit.exe -set TESTSIGNING OFF
 4. סגור את חלון שורת הפקודה והפעל מחדש את המחשב.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

האם הבעיה נפתרה?

 • בדוק אם הבעיה נפתרה. אם הבעיה נפתרה, סעיף זה הושלם. אם הבעיה לא נפתרה, באפשרותך לפנות לתמיכה.
 • אנו מעריכים את המשוב שלך. כדי לספק משוב או כדי לדווח על בעיות כלשהן בפתרון זה, השאר הערה בבלוג "תקנו עבורי" או שלח לנו דואר אלקטרוני.

מידע נוסף

הודעת המצב של הבדיקה מציינת כי מצב בדיקת החתימה של מערכת ההפעלה הופעל במחשב. ייתכן שמצב חתימת הבדיקה יופעל אם תוכנית מותקנת נמצאת בשלב בדיקה מאחר שהיא משתמשת במנהלי התקנים שאינם חתומים דיגיטלית על-ידי Microsoft.

Microsoft הוסיפה את מצב הבדיקה ל-Windows כדי שמשתמשים יוכלו לבדוק תוכניות בלי שיצטרכו לספק אישור אימות.
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2509241 - Last Review: יום חמישי 29 מאי 2014 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 8.1 Enterprise
 • Windows 8.1 Pro
מילות מפתח 
kbfixme kbmsifixme KB2509241

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com