ล็อกธุรกรรมฐานข้อมูลยังคงเติบโตหลังจากที่คุณปรับรุ่นเป็น SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2 SP1, SQL Server 2008 SP2 หรือ SP3 2008 เซิร์ฟเวอร์ SQL

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2509302 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

หลังจากที่คุณปรับรุ่นเป็น Microsoft SQL Server 2012, Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1), Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2 (SP2) หรือ Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3 (SP3), ล็อกธุรกรรมสำหรับฐานข้อมูลที่ใช้แบบจำลองการกู้คืนแบบเต็มยังคงเติบโตแม้ว่าจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งการสำรองข้อมูลการล็อกธุรกรรม

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากธุรกรรม "tran_sp_MScreate_peer_tables" ถูกเปิดทิ้ง โดยสคริปต์การปรับรุ่นแบบจำลองในระหว่างการปรับรุ่น เปิดธุรกรรมนี้ป้องกันไม่ให้ตัดเศษล็อกปกติ

การแก้ปัญหา

ปรับปรุงข้อมูล

ปรับปรุงสะสม 2 สำหรับ SQL Server 2012 SP1

วิธีแก้ปัญหานี้ก่อนวางจำหน่ายใน 2 ปรับปรุงที่สะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2012 SP1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2790947 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 2 สำหรับ SQL Server 2012 Service Pack 1
หมายเหตุ เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมไว้ในก่อนหน้านี้ SQL Server 2012 SP1 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำให้ คุณพิจารณานำออกใช้การแก้ไขครั้งล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2772858 สร้าง 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL ที่ถูกนำออกใช้หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2012 Service Pack 1

อัพเดต 5 สำหรับ SQL Server 2012

วิธีแก้ปัญหานี้ก่อนวางจำหน่ายใน 5 การปรับปรุงสะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2012 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2777772 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 5 สำหรับ SQL Server 2012
หมายเหตุ เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ 2012 ก่อนหน้านี้ของ SQL แก้ไขนำออกใช้ เราขอแนะนำให้ คุณพิจารณานำออกใช้การแก้ไขครั้งล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2692828 สร้าง 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL ที่ถูกนำออกใช้หลังจาก 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL ที่ถูกนำออกใช้

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 10 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

วิธีแก้ปัญหานี้ก่อนวางจำหน่ายใน 10 การปรับปรุงสะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2008 R2 SP1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2783135 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 10 สำหรับ SQL Server 2008 R2 SP1
หมายเหตุ เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมไว้ในก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 SP1 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำให้ คุณพิจารณานำออกใช้การแก้ไขครั้งล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2567616 สร้าง SQL Server 2008 R2 ที่ได้ถูกนำออกใช้หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

ปรับปรุงสะสม 8 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack ที่ 3 (SP3)

วิธีแก้ปัญหานี้ถูกนำออกใช้ใน 8 ปรับปรุงที่สะสมถูกครั้งแรก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 3 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2771833 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 8 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 3
หมายเหตุ เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมไว้ในก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 Service Pack 3 แก้ไขนำออกใช้ เราขอแนะนำให้ คุณพิจารณานำออกใช้การแก้ไขครั้งล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2629969 สร้าง SQL Server 2008 ที่ได้ถูกนำออกใช้หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 Service Pack 3

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ที่อยู่ในรุ่นก่อนหน้าของ SQL Server 2008 บริการแพคเกจ 3 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในคลัสเตอร์ เครื่องมือการจัดการ นำมาทั้งบริษัทตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL และบริการ SQL Server แบบออฟไลน์
 2. นำบริการ SQL Server กลับแบบออนไลน์ในขณะที่ตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL ยังออฟไลน์อยู่
 3. หลังจากที่มีเริ่มกระบวนการเริ่มต้น ตรวจสอบล็อกข้อผิดพลาดเมื่อต้องดูว่า รายการต่อไปนี้ปรากฏ:
  • การตั้งค่าสิ่งพิมพ์ Upgrading spid7s และวัตถุของระบบในฐานข้อมูล [DBName]
  • spid7s ไม่สามารถดำเนินการนี้ในขณะที่กำลังเริ่ม SQLServerAgent ลองอีกครั้งในภายหลัง
  • spid7s ข้อผิดพลาด sp_vupgrade_replication กำลังใช้อยู่
  • spid7s บันทึกสถานะสคริปต์เป็น 'SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer\Replication\Setup' การปรับรุ่น
  • spid7s บันทึกปรับสถานะสคริปต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว

 4. ถ้าคุณไม่พบรายการเหล่านี้ การปรับรุ่นการจำลองแบบเสร็จสมบูรณ์แล้ว เมื่อต้องการตรวจสอบ ตรวจสอบว่า ค่าของคีย์รีจิสทรีที่ปรับรุ่นจากรายการรีจิสทรีต่อไปนี้ถูกปรับปรุงเป็น 1 (นี้บ่งชี้การปรับรุ่นเสร็จสมบูรณ์)
  HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer\Replication\Setup
 5. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ และจากนั้น ค้นหาธุรกรรมที่มีชื่อว่า "tran_sp_MScreate_peer_tables" ถ้าคุณไม่เห็น sthat รายการมีชื่อนี้ คุณต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมที่การปรับรุ่นการจำลองแบบเสร็จสมบูรณ์ในตัวเอง

  ใช้ [DBName]
  เลือก * จาก sys.dm_tran_active_transactions ชื่อ = 'tran_sp_MScreate_peer_tables'
 6. หยุดอินสแตนซ์ของ SQL Server นำทั้งบริษัทตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ SQL และ SQL Server บริการแบบออนไลน์บน Node1 อินสแตนซ์ของ SQL Server ผ่านการล้มเหลวโหนอื่น ๆ และอินสแตนซ์กลับไปยังโหนเดิมล้มเหลว

ถ้า อินสแตนซ์แบบสแตนด์อโลนที่อินสแตนซ์ของ SQL Server คุณสามารถแก้ไขปัญหานี้ โดยการหยุดการบริการบริษัทตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL และ SQL Server การปิดใช้งานการบริการตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ SQL และจากนั้น เริ่มการทำงานของบริการ SQL Server เฉพาะ ซึ่งช่วยให้การปรับรุ่นเสร็จสมบูรณ์ในฐานข้อมูลการประมวลผล หลังจากกระบวนการนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถเริ่มต้นบริการตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ SQL

ข้อมูลเพิ่มเติม

เริ่มการทำงานของ SQL Server ไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ยกเว้นว่าคุณทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในส่วน "การแก้ปัญหา" ธุรกรรมการรีสตาร์ท และยังคงเปิดแม้หลังจากเริ่มการทำงานของ SQL Server

หมายเหตุ ถ้าระดับเสียงสูงของข้อมูลถูกเปลี่ยนแปลงหลังจากการปรับรุ่นเป็น Service Pack 2 ล็อกธุรกรรมของฐานข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้อาจจะใหญ่กว่า norms สังเกตก่อนหน้านี้ เวลาที่จำเป็นในการนำฐานข้อมูลแบบออฟไลน์ และกลับแบบออนไลน์ สามารถสำคัญเมื่อส่วนใหญ่ของล็อกธุรกรรมจะเปิดใช้งาน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2509302 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 24 มกราคม 2556 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Express
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
 • SQL Server 2012 Enterprise Core
Keywords: 
kbfix kbqfe kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2509302 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2509302

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com