Straipsnio ID: 2509316 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

?dieg? atskir? ?Outlook 2010? versij? ir ?Office 2010 Home and Student? negalite naudoti kai kuri? ?Outlook? funkcij?. Pavyzd?iui, n?ra tem?, lentel?s formatavimo bei tikrinimo ?ranki? ir ?Word Art?. Be to, i?jungta ir per?i?ros pried? funkcija.  

PRIE?ASTIS

?dieg?te ?Office 2010 Home and Student? kaip technologij? ?Spustel?kite ir naudokit?s?. Atskira ?Outlook? versija negali rodyti ?Word? funkcij?, kai naudojama su technologija ?Spustel?kite ir naudokit?s?.

SPRENDIMAS

Kad atskiroje ?Outlook 2010? versijoje b?t? ?galintos visos funkcijos, ?Office 2010 Home and Student? turi b?ti ?diegta naudojant standartin? MSI ?diegt?.

Jei ?Office 2010? technologija ?Spustel?kite ir naudokit?s? neatitinka j?s? poreiki?, pa?alinkite j?. Tada ?diekite ?Office 2010? standartin? MSI versij?. Nor?dami tai padaryti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Pa?alinkite ?Office 2010? versij? ?Spustel?kite ir naudokit?s?.

Sistemoje ?Windows XP?
  1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, lauke Atidaryti ?veskite appwiz.cpl, tada paspauskite klavi?? ENTER.
  2. S?ra?e pasirinkite ?Office? taikom?j? program? ?Spustel?kite ir naudokit?s? ir spustel?kite ?alinti.
Sistemose ?Windows Vista? ir ?Windows 7?
  1. Spustel?kite Prad?ti, ?veskite programs and features langelyje Ie?koti, tada paspauskite klavi?? ENTER.
  2. S?ra?e pasirinkite ?Office? taikom?j? program? ?Spustel?kite ir naudokit?s? ir spustel?kite ?alinti.
?diekite ?Office 2010? naudodami MSI ?diegimo parinkt?

  1. Apsilankykite svetain?je, kurioje ?sigijote ?Office 2010?, ir prisijunkite naudodami t? pat? ?Live ID?, kur? naudojote pirm? kart? ?sigydami ?Office 2010?.
  2. Spustel?kite sait? Mano abonementas pagrindinio puslapio vir?uje, kad gal?tum?te pasiekti ?Office? atsisiuntimus.
  3. Prie paketo, kur? ?sigijote, spustel?kite Atsisi?sti, tada spustel?kite sait? I?pl?stin?s parinktys po mygtuku Atsisi?sti dabar.
  4. Pasirinkite ?Office 2010? versij?, kuri n?ra ?Spustel?kite ir naudokit?s? taikomoji programa.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Visas funkcij?, kurios neveikia, kai ?Outlook? negali matyti ?Word?, s?ra?as pateiktashttp://office.microsoft.com/en-us/outlook-help/using-outlook-2010-with-or-without-word-2010-installed-HA010356483.aspx.
Pastaba
Netgi ir ?diegus ?Home and Student? MSI funkcija Temos neveikia. Tai yra ?inoma problema, ta?iau ?iuo metu sprendimo n?ra. Jei jums b?tina naudoti ?i? funkcij?, ?sigykite ?Office 2010 Home and Business? arba bet kur? kit? SKU, kuriame yra ?Outlook? ir ?Word?.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2509316 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 30 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA:
  • Microsoft Outlook 2010
Rakta?od?iai: 
KB2509316

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com