Th m?c th cha ?c ? bi?n m?t kh?i ph?n Muc a thich cua Outlook

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2510047 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
sbs small
y la bai vit hng dn t?ng b?c.

Tm t?t

Bi vi?t ny m t? cc b?c khi ph?c th muc th cha oc ho?c b?t ky th m?c no khc ? b? xa khoi ph?n Muc a thich c?a Outlook 2010.

Gi?i php

 1. M? Microsoft Outlook v bm chut ph?i vao th muc Th muc tim kim trn menu bn tri. Sau o, bm vao Th muc tim kim mi.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2784435

 2. Chon Th cha oc (chon theo mc inh) trong ca s Th muc tim kim mi va bm vao OK.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2784436

 3. Th muc Th cha oc xut hin trong Th muc tim kim. Bm chut phai vao th muc o va chon Hin thi trong Muc a thich.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2784437

 4. Th muc Th cha oc se xut hin trong phn Muc a thich cua Outlook 2010.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2784438


Y kin cua ban rt co gia tri: vui long g?i cho chng ti ? ki?n c?a b?n v? nhng muc ny b?ng cch s? d?ng trng nhn xet bn d?i. Theo cach nay, ban se co th cai thin ni dung. Cam n ban nhiu!
Chu y y la mt bai vit "XUT BAN NHANH" c tao trc tip t trong trung tm h tr cua Microsoft. Thng tin co trong tai liu nay c cung cp nhm tra li cac vn mi xut hin. Do vic cung cp nhanh chong, tai liu co th co li in n va co th c sa i bt ky luc nao ma khng cn thng bao. Hay xem iu khoan S dung xem xet thm.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2510047 - L?n xem xt sau cng: 28 Thang Mi Mt 2012 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Outlook 2010
T? kha:
kbtshoot kbstepbystep kbhowto kbprb kbmt KB2510047 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 2510047

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com