ข้อมูลการปรับใช้โปรแกรมป้องกันการป้องกันมัลแวร์ของ Microsoft

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2510781 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงโปรแกรมป้องกันการป้องกันมัลแวร์ของ Microsoft บทความแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดเบื้องต้น ความต้องการเริ่มต้นระบบใหม่ ลบ และวิธีการตรวจสอบว่า โปรแกรมปรับปรุงที่มีการติดตั้งอย่างถูกต้องสำหรับทั้งหมดต่อไปนี้:
 • Antigen ของ Microsoft สำหรับการแลกเปลี่ยน
 • Antigen Microsoft สำหรับเกตเวย์ SMTP
 • Microsoft Windows Defender (ทุกรุ่น)
 • Microsoft Forefront Client Security
 • การรักษาความปลอดภัย Microsoft Forefront สำหรับ Exchange Server
 • Microsoft Forefront Security for SharePoint
 • Sweeper ระบบเป็นแบบสแตนด์อโลนที่อยู่ในการวินิจฉัยและ 6.0 Toolset การกู้คืน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Windows Live OneCare

ข้อกำหนดเบื้องต้น


โปรแกรมปรับปรุงนี้จำเป็นต้องใช้ Windows Live OneCare

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

โปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มระบบใหม่ โปรแกรมติดตั้งหยุดการบริการที่จำเป็น การปรับปรุงที่นำไปใช้ แล้ว รีสตาร์ทเซอร์วิ อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่สามารถหยุดการบริการที่จำเป็นต้องมีเหตุผลใดก็ตาม หรือ ถ้าจำเป็นต้องใช้แฟ้มที่มีการใช้ การปรับปรุงนี้จะต้องการการรีสตาร์ท หากลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้น คุณได้รับข้อความแสดงข้อความที่แนะนำให้บันทึกคุณเริ่มระบบใหม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุใดคุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
887012เหตุใดคุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows

ข้อมูลการลบ

ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ได้เมื่อคุณใช้ Windows Live OneCare

การตรวจสอบการติดตั้งการปรับปรุง

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า การปรับปรุงได้ถูกประยุกต์ใช้กับระบบได้รับผลกระทบหรือไม่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเปลี่ยนการตั้งค่าแล้ว คลิกเข้าสู่ระบบแท็บ
 2. คลิกสร้างล็อกสนับสนุน.
 3. หมายเหตุโปรแกรมทำงานอยู่หมายเลขรุ่นภายใต้ฐานข้อมูลไวรัสและสปายแวร์สถานะการป้องกันและฐานข้อมูลไวรัสและสปายแวร์เวอร์ชัน. หมายเลขรุ่นนี้ควรตรงกับ หรือเกินกว่าจำนวนรุ่นที่คุณกำลังพยายามตรวจสอบการติดตั้ง

Antigen ของ Microsoft สำหรับการแลกเปลี่ยน

ข้อกำหนดเบื้องต้น


โปรแกรมปรับปรุงนี้จำเป็นต้องใช้ Antigen ของ Microsoft สำหรับการแลกเปลี่ยน

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

โปรแกรมปรับปรุงนี้เป็นไปโดยอัตโนมัติ และไม่จำเป็นต้องมีการเริ่มระบบใหม่

บริการการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ forefront ปรับปรุงโปรแกรมป้องกันการป้องกันมัลแวร์ Microsoft ใน Microsoft Antigen สำหรับ Exchange Server อย่างไรก็ตาม ในระบบคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Antigen ที่ที่ผู้ใช้ได้ปิดใช้งานโปรแกรมป้องกันการป้องกันมัลแวร์ของ Microsoft ผู้ใช้ต้องเปิดโปรแกรมการ โดยใช้เครื่องมือที่ผู้ดูแล เมื่อเป็น re-enabled คลิกปรับปรุงเดี๋ยวนี้เมื่อต้องการปรับปรุงโปรแกรมการ

ข้อมูลการลบ

โปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่สามารถถอนการติดตั้ง

การตรวจสอบการติดตั้งการปรับปรุง

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า การปรับปรุงได้ถูกประยุกต์ใช้กับระบบได้รับผลกระทบหรือไม่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในฐานะผู้ดูแล Antigen คลิกโปรแกรมปรับปรุงของสแกนเนอร์จากนั้น คลิกโปรแกรมป้องกันไวรัสของ Microsoft.
 2. หมายเหตุหมายเลขรุ่น การปรับปรุงถูกติดเรียบร้อยแล้วตั้งถ้าโปรแกรมป้องกันมัลแวร์ Microsoft ป้องกันรุ่นที่หมายเลขหรือหากลายเซ็นตรงกับหมายเลขของเวอร์ชันที่แพคเกจ หรือเกินกว่ารุ่นหมายเลขที่คุณกำลังพยายามตรวจสอบเป็นการติดตั้ง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่า Microsoft Antigen โปรดเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft TechNet
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb795069.aspx

Antigen Microsoft สำหรับเกตเวย์ SMTP

ข้อกำหนดเบื้องต้น


โปรแกรมปรับปรุงนี้จำเป็นต้องใช้ Microsoft Antigen สำหรับเกตเวย์ SMTP

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

โปรแกรมปรับปรุงนี้เป็นไปโดยอัตโนมัติ และไม่จำเป็นต้องมีการเริ่มระบบใหม่ บริการการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยการเซิร์ฟเวอร์ forefront ปรับปรุงโปรแกรมป้องกันการป้องกันมัลแวร์ Microsoft ใน Microsoft Antigen สำหรับเกตเวย์ SMTP อย่างไรก็ตาม ในระบบคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Antigen ที่ที่ผู้ใช้ได้ปิดใช้งานโปรแกรมป้องกันการป้องกันมัลแวร์ของ Microsoft ผู้ใช้ต้องเปิดโปรแกรมการ โดยใช้เครื่องมือที่ผู้ดูแล เมื่อเป็น re-enabled คลิกปรับปรุงเดี๋ยวนี้เมื่อต้องการปรับปรุงโปรแกรมการ

ข้อมูลการลบ

โปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่สามารถถอนการติดตั้ง

การตรวจสอบการติดตั้งการปรับปรุง

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า การปรับปรุงได้ถูกประยุกต์ใช้กับระบบได้รับผลกระทบหรือไม่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. ในฐานะผู้ดูแล Antigen คลิกโปรแกรมปรับปรุงของสแกนเนอร์จากนั้น คลิกโปรแกรมป้องกันไวรัสของ Microsoft.
 2. หมายเหตุหมายเลขรุ่น การปรับปรุงถูกติดเรียบร้อยแล้วตั้งถ้าโปรแกรมป้องกันมัลแวร์ Microsoft ป้องกันรุ่นที่หมายเลขหรือหากลายเซ็นตรงกับหมายเลขของเวอร์ชันที่แพคเกจ หรือเกินกว่ารุ่นหมายเลขที่คุณกำลังพยายามตรวจสอบเป็นการติดตั้ง

Microsoft Windows Defender (ทุกรุ่น)

ข้อกำหนดเบื้องต้น


โปรแกรมปรับปรุงนี้จำเป็นต้องใช้ Windows Defender

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

โปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มระบบใหม่ โปรแกรมติดตั้งหยุดการบริการที่จำเป็น การปรับปรุงที่นำไปใช้ แล้ว รีสตาร์ทเซอร์วิ อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่สามารถหยุดการบริการที่จำเป็นต้องมีเหตุผลใดก็ตาม หรือ ถ้าจำเป็นต้องใช้แฟ้มที่มีการใช้ การปรับปรุงนี้จะต้องการการรีสตาร์ท หากลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้น คุณได้รับข้อความแสดงข้อความที่แนะนำให้บันทึกคุณเริ่มระบบใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุใดคุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
887012เหตุใดคุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows

ข้อมูลการลบ

โปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่สามารถถอนการติดตั้งจาก Windows XP หรือ Windows Server 2003 โปรแกรมปรับปรุงนี้สามารถถูกถอนการติดตั้งจาก Windows Vista และ Windows 7

การตรวจสอบการติดตั้งการปรับปรุง

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า การปรับปรุงได้ถูกประยุกต์ใช้กับระบบได้รับผลกระทบหรือไม่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกความช่วยเหลือแล้ว คลิกเกี่ยวกับ Windows Defender.
 2. หมายเหตุหมายเลขรุ่น การปรับปรุงถูกติดเรียบร้อยแล้วตั้งถ้าโปรแกรมป้องกันมัลแวร์ Microsoft ป้องกันรุ่นที่หมายเลขหรือหากลายเซ็นตรงกับหมายเลขของเวอร์ชันที่แพคเกจ หรือเกินกว่ารุ่นหมายเลขที่คุณกำลังพยายามตรวจสอบเป็นการติดตั้ง
หมายเหตุWindows Defender อาจปิดใช้งานเมื่อมีการติดตั้งสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาความปลอดภัย Microsoft (MSE) หรือ Forefront ปลายทางการป้องกัน (FEP) นี่คือ ด้วยการออกแบบ เนื่องจาก MSE และ FEP อยู่ supersets การทำงานของ Windows Defender ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่ในขณะนี้จะได้รับโปรแกรมและข้อกำหนดตามการปรับปรุง

Microsoft Forefront Client Security

ข้อกำหนดเบื้องต้น


โปรแกรมปรับปรุงนี้จำเป็นต้องใช้ Microsoft Forefront Client Security

ความต้องการเริ่มต้นใหม่


โปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มระบบใหม่ โปรแกรมติดตั้งหยุดการบริการที่จำเป็น การปรับปรุงที่นำไปใช้ แล้ว รีสตาร์ทเซอร์วิ อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่สามารถหยุดการบริการที่จำเป็นต้องมีเหตุผลใดก็ตาม หรือ ถ้าจำเป็นต้องใช้แฟ้มที่มีการใช้ การปรับปรุงนี้จะต้องการการรีสตาร์ท หากลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้น คุณได้รับข้อความแสดงข้อความที่แนะนำให้บันทึกคุณเริ่มระบบใหม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุใดคุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
887012เหตุใดคุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows

ข้อมูลการลบ

ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ได้เมื่อคุณใช้ Microsoft Forefront Client Security

การตรวจสอบการติดตั้งการปรับปรุง

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า การปรับปรุงได้ถูกประยุกต์ใช้กับระบบได้รับผลกระทบหรือไม่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกลูกศรลงที่อยู่ถัดจากไอคอนของวิธีใช้ จากนั้น คลิกเกี่ยวกับ Microsoft Forefront Client Security.
 2. หมายเหตุหมายเลขรุ่น การปรับปรุงถูกติดเรียบร้อยแล้วตั้งถ้าโปรแกรมป้องกันมัลแวร์ Microsoft ป้องกันรุ่นที่หมายเลขหรือหากลายเซ็นตรงกับหมายเลขของเวอร์ชันที่แพคเกจ หรือเกินกว่ารุ่นหมายเลขที่คุณกำลังพยายามตรวจสอบเป็นการติดตั้ง

การรักษาความปลอดภัย Microsoft Forefront สำหรับ Exchange Server

ข้อกำหนดเบื้องต้น


โปรแกรมปรับปรุงนี้จำเป็นต้องใช้ Forefront Security สำหรับ Exchange Server

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

โปรแกรมปรับปรุงนี้เป็นไปโดยอัตโนมัติไม่จำเป็นต้องมีการเริ่มระบบใหม่

บริการการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยการเซิร์ฟเวอร์ forefront ปรับปรุงโปรแกรมป้องกันการป้องกันมัลแวร์ Microsoft ใน Forefront Security สำหรับ Exchange Server อย่างไรก็ตาม ในระบบคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Forefront Security สำหรับตำแหน่งที่ผู้ใช้ได้ปิดใช้งานโปรแกรมป้องกันการป้องกันมัลแวร์ของ Microsoft Exchange Server ผู้ใช้ต้องเปิดโปรแกรมการ โดยใช้เครื่องมือที่ผู้ดูแล เมื่อเป็น re-enabled คลิกปรับปรุงเดี๋ยวนี้เมื่อต้องการปรับปรุงโปรแกรมการ

ข้อมูลการลบ

โปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่สามารถถอนการติดตั้ง

การตรวจสอบการติดตั้งการปรับปรุง

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า การปรับปรุงได้ถูกประยุกต์ใช้กับระบบได้รับผลกระทบหรือไม่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในฐานะผู้ดูแล Forefront คลิกโปรแกรมปรับปรุงของสแกนเนอร์จากนั้น คลิกโปรแกรมป้องกันมัลแวร์.
 2. หมายเหตุหมายเลขรุ่น การปรับปรุงถูกติดเรียบร้อยแล้วตั้งถ้าโปรแกรมป้องกันมัลแวร์ Microsoft ป้องกันรุ่นที่หมายเลขหรือหากลายเซ็นตรงกับหมายเลขของเวอร์ชันที่แพคเกจ หรือเกินกว่ารุ่นหมายเลขที่คุณกำลังพยายามตรวจสอบเป็นการติดตั้ง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าคอนฟิก Forefront Server Security สำหรับ Exchange Server กลไก เยี่ยมชมต่อไปนี้เว็บไซต์ของ Microsoft.

Microsoft Forefront Security for SharePoint

ข้อกำหนดเบื้องต้น


โปรแกรมปรับปรุงนี้จำเป็นต้องใช้ Forefront Security for SharePoint

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

โปรแกรมปรับปรุงนี้เป็นไปโดยอัตโนมัติ และไม่จำเป็นต้องมีการเริ่มระบบใหม่

บริการการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยการเซิร์ฟเวอร์ forefront ปรับปรุงโปรแกรมป้องกันการป้องกันมัลแวร์ Microsoft ใน Forefront Security for SharePoint อย่างไรก็ตาม ในระบบที่กำลังเรียกใช้ Forefront Security for SharePoint ที่ผู้ใช้ได้ปิดใช้งานโปรแกรมป้องกันการป้องกันมัลแวร์ของ Microsoft ผู้ใช้ต้องเปิดโปรแกรมการ โดยใช้เครื่องมือที่ผู้ดูแล เมื่อเป็น re-enabled คลิกปรับปรุงเดี๋ยวนี้เมื่อต้องการปรับปรุงโปรแกรมการ

ข้อมูลการลบ

โปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่สามารถถอนการติดตั้ง

การตรวจสอบการติดตั้งการปรับปรุง

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า การปรับปรุงได้ถูกประยุกต์ใช้กับระบบได้รับผลกระทบหรือไม่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในฐานะผู้ดูแล Forefront คลิกโปรแกรมปรับปรุงของสแกนเนอร์จากนั้น คลิกโปรแกรมป้องกันการป้องกันมัลแวร์ของ Microsoft.
 2. หมายเหตุหมายเลขรุ่น การปรับปรุงถูกติดเรียบร้อยแล้วตั้งถ้าโปรแกรมป้องกันมัลแวร์ Microsoft ป้องกันรุ่นที่หมายเลขหรือหากลายเซ็นตรงกับหมายเลขของเวอร์ชันที่แพคเกจ หรือเกินกว่ารุ่นหมายเลขที่คุณกำลังพยายามตรวจสอบเป็นการติดตั้ง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าคอนฟิก Forefront Security สำหรับโปรแกรม SharePoint แวะไปที่เว็บเพจที่ TechNet ดังต่อไปนี้:
ป้องกัน forefront สำหรับ SharePoint

Sweeper ระบบเป็นแบบสแตนด์อโลนที่อยู่ในการวินิจฉัยและ 6.0 Toolset การกู้คืน

ข้อกำหนดเบื้องต้น


โปรแกรมปรับปรุงนี้จำเป็นต้องใช้การวินิจฉัยและ 6.0 Toolset การกู้คืน การปรับปรุงมีผลต่อ Sweeper ของระบบเป็นแบบสแตนด์อโลน

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

โปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มระบบใหม่

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ติดตั้งข้อกำหนดล่าสุดก่อนที่จะเริ่มการสแกน โดยใช้ Sweeper ของระบบเป็นแบบสแตนด์อโลนที่อยู่บนสื่อเริ่มต้นระบบ ERD Commander (DaRT ซีดีใช้เริ่มต้นระบบ) เมื่อต้องการปรับปรุงข้อกำหนด Sweeper ของระบบเป็นแบบสแตนด์อโลนที่เริ่มการทำงาน แล้ว คลิกลูกศรลงที่อยู่ถัดจากไอคอนของวิธีใช้ แล้ว คลิกตรวจหาการปรับปรุง. ทำตามคำแนะนำเพื่อตรวจหาการปรับปรุงข้อกำหนด

ถ้าคุณสร้างสื่อสำหรับการเริ่มระบบ ERD Commander (DaRT ซีดีใช้เริ่มต้นระบบ) ก่อน 13 พฤษภาคม 2008 คุณควรยกเลิกนั้น แล้ว สร้างสื่อใหม่สำหรับการสแกนในอนาคต โดยใช้ Sweeper ของระบบเป็นแบบสแตนด์อโลน

ข้อมูลการลบ

โปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่สามารถถอนการติดตั้ง

การตรวจสอบการติดตั้งการปรับปรุง

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า การปรับปรุงได้ถูกประยุกต์ใช้กับระบบได้รับผลกระทบหรือไม่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มการทำงานของ Sweeper ของระบบเป็นแบบสแตนด์อโลน คลิกลูกศรลงที่อยู่ถัดจากไอคอนของวิธีใช้ จากนั้น คลิกเกี่ยวกับ Sweeper ของระบบเป็นแบบสแตนด์อโลน.
 2. หมายเหตุหมายเลขรุ่น การปรับปรุงถูกติดเรียบร้อยแล้วตั้งถ้าโปรแกรมป้องกันมัลแวร์ Microsoft ป้องกันรุ่นที่หมายเลขหรือหากลายเซ็นตรงกับหมายเลขของเวอร์ชันที่แพคเกจ หรือเกินกว่ารุ่นหมายเลขที่คุณกำลังพยายามตรวจสอบเป็นการติดตั้ง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sweeper ของระบบเป็นแบบสแตนด์อโลน แวะไปที่เว็บเพจที่ TechNet ดังต่อไปนี้:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2510781 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 กุมภาพันธ์ 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Antigen 9.0 for SMTP Gateways
 • Microsoft Antigen for Exchange Service Pack 1
 • Windows Defender
 • Windows Defender x64
 • Microsoft Forefront Client Security
 • Microsoft Forefront Security for Exchange Server
 • Microsoft Forefront Security for SharePoint
 • Microsoft Diagnostics and Recovery Toolset
Keywords: 
kbexpertiseinter kbinfo kbsecadvisory kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB2510781 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2510781

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com