การแก้ไข: โปรแกรมสร้างรายงาน 3.0 หยุดการตอบสนองหลังจากที่คุณเรียกใช้แบบสอบถามสองครั้งมากกว่ากับแบบจำลองรายงานใน SSRS 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2516163 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft กระจายการแก้ไขปัญหาของ Microsoft SQL Server 2008 R2 เป็นแฟ้มหนึ่งแฟ้มที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขปัญหาเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ได้มาพร้อมกับก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 รุ่นที่แก้ไข
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณมีคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft SQL Server 2008 R2 บริการรายงาน (SSRS 2008 R2) ในโหมดดั้งเดิม
 • คุณใช้การรับรองความถูกต้องที่ใช้ฟอร์มหรือการรับรองความถูกต้องพื้นฐานบนอินสแตนซ์ของ SSRS 2008 R2
 • คุณเริ่มต้น Microsoft SQL Server 2008 R2 รายงานโปรแกรมสร้าง 3.0 จากโปรแกรม จัดการรายงาน หรือ จากการติดตั้งแบบสแตนด์อโลนบนคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์

  หมายเหตุ ไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ไม่ได้ที่เป็นโฮสต์ให้กับการติดตั้ง SSRS 2008 R2
 • คุณสร้างรายงานหรือชุดข้อมูลที่ใช้ร่วมกันที่จะขึ้นอยู่กับโครงการแบบจำลองรายงาน
 • คุณเรียกใช้แบบสอบถามหนึ่งครั้งหรือมากกว่าสองระยะเวลาในการ ตัวออกแบบแบบสอบถาม หน้าต่าง และคุณคลิก ตกลง.
ในสถานการณ์สมมตินี้ 3.0 ของโปรแกรมสร้างรายงานหยุดการตอบสนอง

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากถึงขีดจำกัดสูงสุดสำหรับจำนวนที่ใช้ในการเชื่อมต่อที่ได้รับอนุญาตผ่านทางเครือข่ายโฮสต์แล้ว

การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูล

SQL Server 2008 R2 เซอร์วิสแพ็ค 1

ก่อนการแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกจำหน่ายใน 1 การปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2544793 สะสมแพ็คเกจการปรับปรุง 1 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1
หมายเหตุ เนื่องจากเป็นแบบสะสม builds โปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยวางจำหน่ายของแต่ละโปรแกรมแก้ไขใหม่ และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ได้มาพร้อมกับก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2567616 สร้าง SQL Server 2008 R2 ที่เผยแพร่หลังจากมีการนำออกใช้ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

SQL Server 2008 R2

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ครั้งแรกใน 5 การปรับปรุงที่สะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2507770 สะสมแพ็คเกจการปรับปรุง 5 สำหรับ SQL Server 2008 R2
หมายเหตุ เนื่องจากเป็นแบบสะสม builds โปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยวางจำหน่ายของแต่ละโปรแกรมแก้ไขใหม่ และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ได้มาพร้อมกับก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
981356 สร้าง SQL Server 2008 R2 ที่เผยแพร่หลังจาก SQL Server 2008 R2 ถูกนำออกใช้

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงผลจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้าปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะใช้คำถามเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" แบบฟอร์มแสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ไม่ได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Microsoft SQL Server 2008 R2 การติดตั้ง

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

คุณอาจต้องการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้แล้วก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา แท็บใน วันและเวลา สินค้าใน'แผงควบคุม'
สำหรับข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x SQL Server 2008 R2 ธุรกิจระบบสารสนเทศพัฒนา Studio รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Dataprofileviewer.exe10.50.1771.0313,18422-มีนาคม-201112:24x 86
Ddsshapeslib.dll2009.100.1771.046,94422-มีนาคม-201112:22x 86
Dts.dll2009.100.1771.01,439,07222-มีนาคม-201112:21x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1771.0334,68822-มีนาคม-201112:21x 86
Dtsconn.dll2009.100.1771.0285,02422-มีนาคม-201112:21x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1771.0696,67222-มีนาคม-201112:21x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1771.032,60822-มีนาคม-201112:21x 86
Exceldest.dll2009.100.1771.0173,92022-มีนาคม-201112:21x 86
Mdxquerygenerator.dll10.50.1771.087,90422-มีนาคม-201112:21x 86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.50.1771.05,920,60822-มีนาคม-201112:21x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1771.01,349,47222-มีนาคม-201112:21x 86
Microsoft.analysisservices.project.dll2009.100.1771.01,988,44822-มีนาคม-201112:21x 86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.1771.01,001,31222-มีนาคม-201112:21x 86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll10.50.1771.05,928,80022-มีนาคม-201112:21x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.1771.04,163,42422-มีนาคม-201112:21x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1771.0333,66422-มีนาคม-201112:21x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll10.50.1771.034,65622-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1771.0563,04022-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll10.50.1771.011,564,89622-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.designer.dll10.50.1771.0911,20022-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1771.01,251,16822-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.1771.0255,84022-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.1771.01,812,32022-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.1771.0317,28022-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.1771.0264,03222-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.1771.0153,44022-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.1771.05,183,32822-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.1771.0112,48022-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.50.1771.02,557,79222-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.1771.01,259,36022-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll10.50.1771.0104,28822-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.1771.0292,70422-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll10.50.1771.0378,72022-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.1771.0292,70422-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.1771.0198,49622-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1771.067,42422-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1771.0296,80022-มีนาคม-201112:19x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.1771.0108,38422-มีนาคม-201112:16x 86
Msmdlocal.dll10.50.1771.028,062,04822-มีนาคม-201112:18x 86
Msmgdsrv.dll10.50.1771.08,672,09622-มีนาคม-201112:16x 86
Msolap100.dll10.50.1771.06,671,71222-มีนาคม-201112:18x 86
Msolui100.dll10.50.1771.0272,73622-มีนาคม-201112:18x 86
Oledbdest.dll2009.100.1771.0174,43222-มีนาคม-201112:17x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1771.0186,72022-มีนาคม-201112:17x 86
Sql_bids_keyfile.dll2009.100.1771.013,66422-มีนาคม-201112:18x 86
Sqldest.dll2009.100.1771.0180,57622-มีนาคม-201112:16x 86
Sqlmanagerui.dll10.50.1771.07,579,48822-มีนาคม-201112:16x 86
Sqlpdw.xslไม่เกี่ยวข้อง27,88521 2011 มีนาคม09:37ไม่เกี่ยวข้อง
Txderived.dll2009.100.1771.0414,04822-มีนาคม-201112:07x 86
Txgroupdups.dll2009.100.1771.0258,40022-มีนาคม-201112:07x 86
Txsplit.dll2009.100.1771.0410,46422-มีนาคม-201112:07x 86
Txunpivot.dll2009.100.1771.0128,86422-มีนาคม-201112:07x 86
สำหรับข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนบริการของ SQL Server 2008 R2 รายงานรุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Mdxquerygenerator.dll.deploy10.50.1771.087,90422-มีนาคม-201112:21x 86
Mdxquerygenerator.dll10.50.1771.087,90422-มีนาคม-201112:21x 86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.deploy10.50.1771.0563,04022-มีนาคม-201112:21x 86
Microsoft.analysisservices.dll.deploy10.50.1771.01,349,47222-มีนาคม-201112:21x 86
Microsoft.analysisservices.modeling.dll10.50.1771.0567,13622-มีนาคม-201112:21x 86
Microsoft.reportingservices.authorization.dll10.50.1771.071,52022-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll.deploy10.50.1771.034,65622-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll10.50.1771.034,65622-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy10.50.1771.0563,04022-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1771.0563,04022-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll.deploy10.50.1771.011,564,89622-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy10.50.1771.01,251,16822-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1771.01,251,16822-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy10.50.1771.0255,84022-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.1771.0255,84022-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy10.50.1771.01,812,32022-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.1771.01,812,32022-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy10.50.1771.0317,28022-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.1771.0317,28022-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy10.50.1771.0264,03222-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.1771.0264,03222-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy10.50.1771.0153,44022-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.1771.0153,44022-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy10.50.1771.05,183,32822-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.1771.05,183,32822-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy10.50.1771.0112,48022-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.1771.0112,48022-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy10.50.1771.02,557,79222-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy10.50.1771.01,259,36022-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.1771.01,259,36022-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy10.50.1771.0104,28822-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll10.50.1771.0104,28822-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll.deploy10.50.1771.0292,70422-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.1771.0292,70422-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll.deploy10.50.1771.0378,72022-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll10.50.1771.0378,72022-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.sharepoint.objectmodel.dll10.50.1771.051,04022-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll10.50.1771.0182,11222-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.sharepoint12.server.dll10.50.1771.059,23222-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.sharepoint14.server.dll10.50.1771.059,23222-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy10.50.1771.0292,70422-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.1771.0292,70422-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy10.50.1771.0198,49622-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.1771.0198,49622-มีนาคม-201112:20x 86
Msmdlocal.dll10.50.1771.028,062,04822-มีนาคม-201112:18x 86
Msmgdsrv.dll10.50.1771.08,672,09622-มีนาคม-201112:16x 86
Msolap100.dll10.50.1771.06,671,71222-มีนาคม-201112:18x 86
Msolui100.dll10.50.1771.0272,73622-มีนาคม-201112:18x 86
Msreportbuilder.exe.deploy10.50.1771.01,300,32022-มีนาคม-201112:24x 86
Msreportbuilder.exe.manifestไม่เกี่ยวข้อง964,91922-มีนาคม-201117:23ไม่เกี่ยวข้อง
Reportbuilder.applicationไม่เกี่ยวข้อง16,32722-มีนาคม-201117:26ไม่เกี่ยวข้อง
Reportbuilder.exe.manifestไม่เกี่ยวข้อง42,85922-มีนาคม-201117:23ไม่เกี่ยวข้อง
Reportbuilder_3_0_0_0.applicationไม่เกี่ยวข้อง16,35822-มีนาคม-201117:26ไม่เกี่ยวข้อง
Reportingserviceslibrary.dll10.50.1771.01,460,06422-มีนาคม-201112:16x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1771.0131,93622-มีนาคม-201112:16x 86
Reportingservicesnativeserver.dll2009.100.1771.0131,42422-มีนาคม-201112:16x 86
Reportingservicesservice.exe2009.100.1771.01,178,46422-มีนาคม-201112:22x 86
Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll10.50.1771.055,13622-มีนาคม-201112:16x 86
Reportingserviceswebserver.dll10.50.1771.01,607,52022-มีนาคม-201112:16x 86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.1771.01,980,25622-มีนาคม-201112:16x 86
Reportviewer.aspxไม่เกี่ยวข้อง1,74321 2011 มีนาคม09:37ไม่เกี่ยวข้อง
Rsclientprint-ia64.cabไม่เกี่ยวข้อง467,55022-มีนาคม-201117:39ไม่เกี่ยวข้อง
Rsclientprint-x64.cabไม่เกี่ยวข้อง320,17622-มีนาคม-201117:34ไม่เกี่ยวข้อง
Rsclientprint-x86.cabไม่เกี่ยวข้อง243,99122-มีนาคม-201117:31ไม่เกี่ยวข้อง
Rsconfigtool.exe10.50.1771.01,333,08822-มีนาคม-201112:24x 86
Sql_rs_keyfile.dll2009.100.1771.013,66422-มีนาคม-201112:18x 86
Sqlpdw.xslไม่เกี่ยวข้อง27,88521 2011 มีนาคม09:37ไม่เกี่ยวข้อง
Sqlrsos.dll2009.100.1771.014,68822-มีนาคม-201112:08x 86
สำหรับทั้งหมดสนับสนุนรุ่นที่ใช้ x64 ของ SQL Server 2008 R2 บริการรายงาน
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Mdxquerygenerator.dll.deploy10.50.1771.087,90422-มีนาคม-201112:21x 86
Mdxquerygenerator.dll10.50.1771.087,90422-มีนาคม-201111:31x 86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.deploy10.50.1771.0563,04022-มีนาคม-201112:21x 86
Microsoft.analysisservices.dll.deploy10.50.1771.01,349,47222-มีนาคม-201112:21x 86
Microsoft.analysisservices.modeling.dll10.50.1771.0567,13622-มีนาคม-201111:31x 86
Microsoft.reportingservices.authorization.dll10.50.1771.071,52022-มีนาคม-201111:31x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll.deploy10.50.1771.034,65622-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll10.50.1771.034,65622-มีนาคม-201111:31x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy10.50.1771.0563,04022-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1771.0563,04022-มีนาคม-201111:31x 86
Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll.deploy10.50.1771.011,564,89622-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy10.50.1771.01,251,16822-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1771.01,251,16822-มีนาคม-201111:31x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy10.50.1771.0255,84022-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.1771.0255,84022-มีนาคม-201111:31x 86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy10.50.1771.01,812,32022-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.1771.01,812,32022-มีนาคม-201111:31x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy10.50.1771.0317,28022-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.1771.0317,28022-มีนาคม-201111:31x 86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy10.50.1771.0264,03222-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.1771.0264,03222-มีนาคม-201111:31x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy10.50.1771.0153,44022-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.1771.0153,44022-มีนาคม-201111:31x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy10.50.1771.05,183,32822-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.1771.05,183,32822-มีนาคม-201111:31x 86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy10.50.1771.0112,48022-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.1771.0112,48022-มีนาคม-201111:31x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy10.50.1771.02,557,79222-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy10.50.1771.01,259,36022-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.1771.01,259,36022-มีนาคม-201111:31x 86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy10.50.1771.0104,28822-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll10.50.1771.0104,28822-มีนาคม-201111:31x 86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll.deploy10.50.1771.0292,70422-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.1771.0292,70422-มีนาคม-201111:31x 86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll.deploy10.50.1771.0378,72022-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll10.50.1771.0378,72022-มีนาคม-201111:31x 86
Microsoft.reportingservices.sharepoint.objectmodel.dll10.50.1771.051,04022-มีนาคม-201111:31x 86
Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll10.50.1771.0182,11222-มีนาคม-201111:31x 86
Microsoft.reportingservices.sharepoint12.server.dll10.50.1771.059,23222-มีนาคม-201111:31x 86
Microsoft.reportingservices.sharepoint14.server.dll10.50.1771.059,23222-มีนาคม-201111:31x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy10.50.1771.0292,70422-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.1771.0292,70422-มีนาคม-201111:31x 86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy10.50.1771.0198,49622-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.1771.0198,49622-มีนาคม-201111:31x 86
Msmdlocal.dll10.50.1771.055,701,85622-มีนาคม-201111:29x 64
Msmdlocal.dll10.50.1771.028,062,04822-มีนาคม-201112:18x 86
Msmgdsrv.dll10.50.1771.012,609,88822-มีนาคม-201111:28x 64
Msmgdsrv.dll10.50.1771.08,672,09622-มีนาคม-201112:16x 86
Msolap100.dll10.50.1771.08,487,26422-มีนาคม-201111:29x 64
Msolap100.dll10.50.1771.06,671,71222-มีนาคม-201112:18x 86
Msolui100.dll10.50.1771.0315,74422-มีนาคม-201111:29x 64
Msolui100.dll10.50.1771.0272,73622-มีนาคม-201112:18x 86
Msreportbuilder.exe.deploy10.50.1771.01,300,32022-มีนาคม-201112:24x 86
Msreportbuilder.exe.manifestไม่เกี่ยวข้อง964,91922-มีนาคม-201117:23ไม่เกี่ยวข้อง
Reportbuilder.applicationไม่เกี่ยวข้อง16,32722-มีนาคม-201117:26ไม่เกี่ยวข้อง
Reportbuilder.exe.manifestไม่เกี่ยวข้อง42,85922-มีนาคม-201117:23ไม่เกี่ยวข้อง
Reportbuilder_3_0_0_0.applicationไม่เกี่ยวข้อง16,35822-มีนาคม-201117:26ไม่เกี่ยวข้อง
Reportingserviceslibrary.dll10.50.1771.01,460,06422-มีนาคม-201111:28x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1771.0163,68022-มีนาคม-201111:28x 64
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1771.0131,93622-มีนาคม-201112:16x 86
Reportingservicesnativeserver.dll2009.100.1771.0164,70422-มีนาคม-201111:28x 64
Reportingservicesservice.exe2009.100.1771.02,175,32822-มีนาคม-201111:31x 64
Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll10.50.1771.055,13622-มีนาคม-201111:28x 86
Reportingserviceswebserver.dll10.50.1771.01,607,52022-มีนาคม-201111:28x 86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.1771.01,980,25622-มีนาคม-201111:28x 86
Reportviewer.aspxไม่เกี่ยวข้อง1,74321 2011 มีนาคม09:37ไม่เกี่ยวข้อง
Rsclientprint-ia64.cabไม่เกี่ยวข้อง467,55022-มีนาคม-201117:39ไม่เกี่ยวข้อง
Rsclientprint-x64.cabไม่เกี่ยวข้อง320,17622-มีนาคม-201117:34ไม่เกี่ยวข้อง
Rsclientprint-x86.cabไม่เกี่ยวข้อง243,99122-มีนาคม-201117:31ไม่เกี่ยวข้อง
Rsconfigtool.exe10.50.1771.01,333,08822-มีนาคม-201112:24x 86
Sql_rs_keyfile.dll2009.100.1771.014,17622-มีนาคม-201111:29x 64
Sqlpdw.xslไม่เกี่ยวข้อง27,88521 2011 มีนาคม09:37ไม่เกี่ยวข้อง
Sqlrsos.dll2009.100.1771.015,20022-มีนาคม-201111:28x 64
สำหรับข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x SQL Server 2008 R2 ธุรกิจระบบสารสนเทศพัฒนา Studio รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Dataprofileviewer.exe10.50.1771.0313,18422-มีนาคม-201112:24x 86
Ddsshapeslib.dll2009.100.1771.046,94422-มีนาคม-201112:22x 86
Dts.dll2009.100.1771.01,439,07222-มีนาคม-201112:21x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1771.0334,68822-มีนาคม-201112:21x 86
Dtsconn.dll2009.100.1771.0285,02422-มีนาคม-201112:21x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1771.0696,67222-มีนาคม-201112:21x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1771.032,60822-มีนาคม-201112:21x 86
Exceldest.dll2009.100.1771.0173,92022-มีนาคม-201112:21x 86
Mdxquerygenerator.dll10.50.1771.087,90422-มีนาคม-201112:21x 86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.50.1771.05,920,60822-มีนาคม-201112:21x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1771.01,349,47222-มีนาคม-201112:21x 86
Microsoft.analysisservices.project.dll2009.100.1771.01,988,44822-มีนาคม-201112:21x 86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.1771.01,001,31222-มีนาคม-201112:21x 86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll10.50.1771.05,928,80022-มีนาคม-201112:21x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.1771.04,163,42422-มีนาคม-201112:21x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1771.0333,66422-มีนาคม-201112:21x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll10.50.1771.034,65622-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1771.0563,04022-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll10.50.1771.011,564,89622-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.designer.dll10.50.1771.0911,20022-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1771.01,251,16822-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.1771.0255,84022-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.1771.01,812,32022-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.1771.0317,28022-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.1771.0264,03222-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.1771.0153,44022-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.1771.05,183,32822-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.1771.0112,48022-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.50.1771.02,557,79222-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.1771.01,259,36022-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll10.50.1771.0104,28822-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.1771.0292,70422-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll10.50.1771.0378,72022-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.1771.0292,70422-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.1771.0198,49622-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1771.067,42422-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1771.0296,80022-มีนาคม-201112:19x 86
Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll10.50.1771.0108,38422-มีนาคม-201112:16x 86
Msmdlocal.dll10.50.1771.055,701,85622-มีนาคม-201111:29x 64
Msmdlocal.dll10.50.1771.028,062,04822-มีนาคม-201112:18x 86
Msmgdsrv.dll10.50.1771.012,609,88822-มีนาคม-201111:28x 64
Msmgdsrv.dll10.50.1771.08,672,09622-มีนาคม-201112:16x 86
Msolap100.dll10.50.1771.08,487,26422-มีนาคม-201111:29x 64
Msolap100.dll10.50.1771.06,671,71222-มีนาคม-201112:18x 86
Msolui100.dll10.50.1771.0315,74422-มีนาคม-201111:29x 64
Msolui100.dll10.50.1771.0272,73622-มีนาคม-201112:18x 86
Oledbdest.dll2009.100.1771.0174,43222-มีนาคม-201112:17x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1771.0186,72022-มีนาคม-201112:17x 86
Sql_bids_keyfile.dll2009.100.1771.014,17622-มีนาคม-201111:29x 64
Sqldest.dll2009.100.1771.0180,57622-มีนาคม-201112:16x 86
Sqlmanagerui.dll10.50.1771.07,579,48822-มีนาคม-201112:16x 86
Sqlpdw.xslไม่เกี่ยวข้อง27,88521 2011 มีนาคม09:37ไม่เกี่ยวข้อง
Txderived.dll2009.100.1771.0414,04822-มีนาคม-201112:07x 86
Txgroupdups.dll2009.100.1771.0258,40022-มีนาคม-201112:07x 86
Txsplit.dll2009.100.1771.0410,46422-มีนาคม-201112:07x 86
Txunpivot.dll2009.100.1771.0128,86422-มีนาคม-201112:07x 86
ตัวอย่างทั้งหมดได้รับการสนับสนุนบริการรายงานของ SQL Server 2008 รุ่น IA-แบบ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Mdxquerygenerator.dll.deploy10.50.1771.087,90422-มีนาคม-201112:21x 86
Mdxquerygenerator.dll10.50.1771.087,90422-มีนาคม-201110:54x 86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.deploy10.50.1771.0563,04022-มีนาคม-201112:21x 86
Microsoft.analysisservices.dll.deploy10.50.1771.01,349,47222-มีนาคม-201112:21x 86
Microsoft.analysisservices.modeling.dll10.50.1771.0567,13622-มีนาคม-201110:54x 86
Microsoft.reportingservices.authorization.dll10.50.1771.071,52022-มีนาคม-201110:54x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll.deploy10.50.1771.034,65622-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll10.50.1771.034,65622-มีนาคม-201110:54x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy10.50.1771.0563,04022-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1771.0563,04022-มีนาคม-201110:54x 86
Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll.deploy10.50.1771.011,564,89622-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy10.50.1771.01,251,16822-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1771.01,251,16822-มีนาคม-201110:54x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy10.50.1771.0255,84022-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.1771.0255,84022-มีนาคม-201110:54x 86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy10.50.1771.01,812,32022-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.1771.01,812,32022-มีนาคม-201110:54x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy10.50.1771.0317,28022-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.1771.0317,28022-มีนาคม-201110:54x 86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy10.50.1771.0264,03222-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.1771.0264,03222-มีนาคม-201110:54x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy10.50.1771.0153,44022-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.1771.0153,44022-มีนาคม-201110:54x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy10.50.1771.05,183,32822-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.1771.05,183,32822-มีนาคม-201110:54x 86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy10.50.1771.0112,48022-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.1771.0112,48022-มีนาคม-201110:54x 86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy10.50.1771.02,557,79222-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy10.50.1771.01,259,36022-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.1771.01,259,36022-มีนาคม-201110:54x 86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy10.50.1771.0104,28822-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll10.50.1771.0104,28822-มีนาคม-201110:54x 86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll.deploy10.50.1771.0292,70422-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.rsclient.dll10.50.1771.0292,70422-มีนาคม-201110:54x 86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll.deploy10.50.1771.0378,72022-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll10.50.1771.0378,72022-มีนาคม-201110:54x 86
Microsoft.reportingservices.sharepoint.objectmodel.dll10.50.1771.051,04022-มีนาคม-201110:54x 86
Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll10.50.1771.0182,11222-มีนาคม-201110:54x 86
Microsoft.reportingservices.sharepoint12.server.dll10.50.1771.059,23222-มีนาคม-201110:54x 86
Microsoft.reportingservices.sharepoint14.server.dll10.50.1771.059,23222-มีนาคม-201110:54x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy10.50.1771.0292,70422-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.1771.0292,70422-มีนาคม-201110:54x 86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy10.50.1771.0198,49622-มีนาคม-201112:20x 86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.1771.0198,49622-มีนาคม-201110:54x 86
Msmdlocal.dll10.50.1771.070,511,45622-มีนาคม-201110:52IA-64
Msmdlocal.dll10.50.1771.028,062,04822-มีนาคม-201112:18x 86
Msmgdsrv.dll10.50.1771.015,833,95222-มีนาคม-201110:49IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.1771.08,672,09622-มีนาคม-201112:16x 86
Msolap100.dll10.50.1771.010,518,88022-มีนาคม-201110:52IA-64
Msolap100.dll10.50.1771.06,671,71222-มีนาคม-201112:18x 86
Msolui100.dll10.50.1771.0463,71222-มีนาคม-201110:52IA-64
Msolui100.dll10.50.1771.0272,73622-มีนาคม-201112:18x 86
Msreportbuilder.exe.deploy10.50.1771.01,300,32022-มีนาคม-201112:24x 86
Msreportbuilder.exe.manifestไม่เกี่ยวข้อง964,91922-มีนาคม-201117:23ไม่เกี่ยวข้อง
Reportbuilder.applicationไม่เกี่ยวข้อง16,32722-มีนาคม-201117:26ไม่เกี่ยวข้อง
Reportbuilder.exe.manifestไม่เกี่ยวข้อง42,85922-มีนาคม-201117:23ไม่เกี่ยวข้อง
Reportbuilder_3_0_0_0.applicationไม่เกี่ยวข้อง16,35822-มีนาคม-201117:26ไม่เกี่ยวข้อง
Reportingserviceslibrary.dll10.50.1771.01,460,06422-มีนาคม-201110:49x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1771.0266,59222-มีนาคม-201110:49IA-64
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1771.0131,93622-มีนาคม-201112:16x 86
Reportingservicesnativeserver.dll2009.100.1771.0242,01622-มีนาคม-201110:49IA-64
Reportingservicesservice.exe2009.100.1771.03,581,28022-มีนาคม-201110:56IA-64
Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll10.50.1771.055,13622-มีนาคม-201110:49x 86
Reportingserviceswebserver.dll10.50.1771.01,607,52022-มีนาคม-201110:49x 86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.1771.01,980,25622-มีนาคม-201110:49x 86
Reportviewer.aspxไม่เกี่ยวข้อง1,74321 2011 มีนาคม09:37ไม่เกี่ยวข้อง
Rsclientprint-ia64.cabไม่เกี่ยวข้อง467,55022-มีนาคม-201117:39ไม่เกี่ยวข้อง
Rsclientprint-x64.cabไม่เกี่ยวข้อง320,17622-มีนาคม-201117:34ไม่เกี่ยวข้อง
Rsclientprint-x86.cabไม่เกี่ยวข้อง243,99122-มีนาคม-201117:31ไม่เกี่ยวข้อง
Rsconfigtool.exe10.50.1771.01,333,08822-มีนาคม-201112:24x 86
Sql_rs_keyfile.dll2009.100.1771.019,29622-มีนาคม-201110:52IA-64
Sqlpdw.xslไม่เกี่ยวข้อง27,88521 2011 มีนาคม09:37ไม่เกี่ยวข้อง
Sqlrsos.dll2009.100.1771.022,36822-มีนาคม-201110:44IA-64

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้รายการใดรายการหนึ่งในสองวิธีต่อไปนี้:
 • วิธีที่ 1

  ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน 976816

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
  976816 การร้องขอเว็บใช้เวลานานเพื่อที่ทำให้เสร็จสมบูรณ์เมื่อคุณเรียกคลา System.Net.HttpWebRequest เพื่อสร้างคำร้องขอในการNET Framework 2.0 ใช้โปรแกรมประยุกต์
 • วิธีที่ 2

  เพิ่มรายการต่อไปนี้ในไฟล์ Reportbuilder.exe.config หรือ Machine.config:
  <system.net>
    <connectionManagement>
     <add address = "*" maxconnection = "12" />
    </connectionManagement>
   </system.net>

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SQL Server 2008 R2 รายงานโปรแกรมสร้าง 3.0 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลด SQL Server 2008 R2 รายงานโปรแกรมสร้าง 3.0 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ดาวน์โหลดข้อมูลสำหรับ SQL Server 2008 R2 รายงานโปรแกรมสร้าง 3.0
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าแบบกำหนดเองหรือการรับรองความถูกต้องของฟอร์มในบริการรายงาน แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ MSDN:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการให้บริการแบบเพิ่มเติมสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
935897แบบจำลองแบบเพิ่มหน่วยให้บริการไม่พร้อมใช้งานจากทีม SQL Server ที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับปัญหาที่มีการรายงานการจัดส่ง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบแผนการตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงของ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2516163 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 กรกฎาคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2516163 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2516163

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com