ลำดับงานเรียกใช้ถ้ามีอยู่จำนวนมากตามขั้นตอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ในระบบ Center Configuration Manager 2007 SP2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2516517 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสามารถสร้างลำดับงานบนเซิร์ฟเวอร์สำหรับไซต์ Microsoft ระบบ Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2 (SP2)
  • คุณเพิ่มจำนวนมาก ติดตั้งซอฟต์แวร์ ขั้นตอนการลำดับงาน

    ตัวอย่างเช่น คุณเพิ่มมากกว่า 100 ติดตั้งซอฟต์แวร์ ขั้นตอนการลำดับงาน
  • คุณสร้างการกำหนดที่ทำให้ลำดับงานบังคับเมื่อคุณโฆษณาลำดับงานไปยังคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์
ในสถานการณ์สมมตินี้ ลำดับงานไม่เรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์

หมายเหตุปัญหานี้เกิดขึ้นถ้ามีกำหนดลำดับงานเป็นงานโฆษณาหรือไม่ก็ได้

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากจำนวนขนาดใหญ่ การติดตั้งซอฟต์แวร์ ขั้นตอนในลำดับงานสร้างปริมาณงานที่หนาสำหรับบริการตำแหน่ง

เมื่อบริการตำแหน่งที่ตั้งมีปริมาณงานที่หนา ดังกล่าวไม่สามารถประมวลผลการเรียกกลับทั้งหมดสำหรับคำขอตำแหน่งที่ตั้งในหน้าต่าง 10 นาที ดังนั้น ปัญหาที่ได้กล่าวถึงในส่วน "อาการ" เกิดขึ้น

การแก้ไข

แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ต่อไปนี้ช่วยแก้ปัญหานี้ในบทบาทของไคลเอ็นต์ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ต่อไปนี้บนเซิร์ฟเวอร์สำหรับไซต์ระบบ Center Configuration Manager 2007 SP2 แล้ว คุณต้องปรับใช้แพคเกจที่สร้างขึ้นไปยังไคลเอนต์ หลังจากที่คุณติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ต่อไปนี้ การหมดเวลา hardcoded ถูกเปลี่ยนเป็น 50 นาที

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับใช้แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนไปยังเซิร์ฟเวอร์ไซต์ระบบ Center Configuration Manager 2007 SP2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2477182 คำแนะนำในการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนของตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 ศูนย์ควบคุมระบบ

หมายเหตุแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ต่อไปนี้สามารถติดตั้งบนระบบ Center Configuration Manager 2007 SP2 ไซต์เซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ x ที่ใช้ x86 หรือ x แบบ x64 รุ่นของระบบปฏิบัติการ:
SCCM2007-SP2-2516517-X 86-ENU.msi

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงรับผลกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะใช้คำถามเพิ่มเติมและประเด็นที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ คือได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมีระบบ Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2 (SP2) ติดตั้งอยู่

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

ถ้าคุณปิดคอนโซลผู้ดูแลการจัดการการตั้งค่าก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณไม่มีการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้แทนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้ ภายใต้บทความ KB ที่ต่อไปนี้:

KB 2278056: คำมีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับระบบ Center Configuration Manager 2007 SP2 ไคลเอนต์เพื่อปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานของเครื่องจักรเสมือนที่จะถูกจัดการ โดยการจำลองเสมือนเดสก์ท็อประดับองค์กรของ Microsoft เวอร์ชัน 2


แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณพร้อมกับของคุณตั้งค่าการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบัน นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลระบบ Center Configuration Manager 2007 แฟ้ม
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Lsinterface.dll4.0.6487.2177459,62401 2010 กุมภาพันธ์15:20x 86
Sccm2007ac-sp2-kb2516517-x 86-enu.mspไม่เกี่ยวข้อง1,152,00001 2010 กุมภาพันธ์15:20ไม่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ แฟ้มบางแฟ้มอาจถูกปรับปรุงเนื่องจากเป็นการอ้างอิง อย่างไรก็ตาม ไบนารีของพวกเขาจะไม่เปลี่ยนแปลง

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684คำอธิบายของคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2516517 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 พฤษภาคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbautohotfix kbhotfixserver kbmt KB2516517 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2516517

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com