ID c?a bi: 2518296 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Xem xt k?ch b?n ny:
  • Internet Explorer 9 ho?c ? trn ?c ci ?t chuyn bi?t trn my tnh c?a b?n
  • Canon Easy-WebPrint EX ?c ci ?t chuyn bi?t trn my tnh c?a b?n
Khi b?n kh?i ?ng Windows Internet Explorer, b?n nh?n ?c thng bo l?i sau:

Canon Easy-WebPrint c? khng tng h?p v? sau v?i Internet Explorer v t?m th?i v hi?u ho

Nguyn nhn

Cc Canon Easy-WebPrint EX plug-in l m?t add-in cho Internet Explorer. Phin b?n hi?n t?i c?a b?n c?a theCanon d? dng-WebPrint EX plug-in l khng tng h?p v? sau v?i cc phin b?n c?a Internet Explorer ?c ci ?t chuyn bi?t trn my PC.


Gi?i php

? gi?i quy?t v?n ? ny, h?y vo web site Canon ? tra c?u v t?i v? phin b?n m?i nh?t c?a Canon Easy-WebPrint EX plug-in.

Lu ?: Cho Internet Explorer 10, Ti?n ch v thanh cng c? s? ch? lm vi?c trong Internet Explorer cho bn lm vi?c.


Thu?c tnh

ID c?a bi: 2518296 - L?n xem xt sau cng: 17 Thang Mi Mt 2013 - Xem xt l?i: 4.0
p d?ng
  • Windows Internet Explorer 10
  • Windows Internet Explorer 9
T? kha:
kbsurveytest kberrmsg kbprb kbcip kbvideocontent kbsmbportal kbmt KB2518296 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 2518296

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com