บริการเรียกการกระบวนงาน (RPC) ระยะไกลล้มเหลว ใน Windows Server 2008 หรือ ใน Windows Vista

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2518423 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 หรือ Windows Vista,การเรียกขั้นตอนระยะไกล (RPC)บริการจึงล้มเหลว เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น เหตุการณ์ต่อไปนี้จะถูกบันทึกไว้ ในบันทึกของระบบ และ ในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:

ชื่อการเข้าสู่ระบบ: ระบบ
แหล่งที่มา: ตัวจัดการควบคุมบริการ
วัน:<date &="" time=""></date>
รหัสเหตุการณ์: 7031
ประเภทงาน: ไม่มี
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ: แบบคลาสสิค
ผู้ใช้: n/A
คอมพิวเตอร์:<computer name=""></computer>
คำอธิบาย:
บริการระยะไกลกระบวนการโทร (RPC) การเลิกจ้างโดยไม่คาดคิด การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จแล้วครั้งนี้ <n> การดำเนินการแก้ไขต่อไปนี้จะนำมาในมิลลิวินาที 60000: เริ่มต้นระบบใหม่เครื่องจักร</n>


ชื่อการเข้าสู่ระบบ: แอพลิเคชัน
แหล่งที่มา: ข้อผิดพลาดโปรแกรมประยุกต์
วัน:<date &="" time=""></date>
รหัสเหตุการณ์: 1000
ประเภทงาน: (100)
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ: แบบคลาสสิค
ผู้ใช้: n/A
คอมพิวเตอร์:<computer name=""></computer>
คำอธิบาย:
ชื่อของแอพลิเคชัน faulting: svchost.exe_RpcSs รุ่น: <version number="">ประทับเวลา: <time stamp=""></time></version>
ชื่อโมดูล faulting: rpcss.dll รุ่น: <version number="">ประทับเวลา: <time stamp=""></time></version>
รหัสข้อยกเว้น: ผิดพลาด 0xc0000005
ออฟเซตของความบกพร่อง:<memory address=""></memory>
หมายเลขกระบวนการที่ไม่ถูกต้อง:<id></id>
เวลาเริ่มต้นของแอพลิเคชันที่ไม่ถูกต้อง:<time></time>
เส้นทางของแอพลิเคชัน faulting: C:\Windows\system32\svchost.exe
พาธของโมดูล faulting: c:\windows\system32\rpcss.dll
Id รายงาน:<guid></guid>

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากบริการระยะไกลกระบวนการโทร (RPC) ไม่ได้ตรวจสอบว่า เป็นพารามิเตอร์ของฟังก์ชันNULLหรือไม่

เมื่อการเข้าถึงระยะไกลกระบวนการโทร (RPC) การบริการNULLพารามิเตอร์ของฟังก์ชัน บริการระยะไกลกระบวนการโทร (RPC) ล้มเหลว

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงรับผลกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุหากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะใช้คำถามเพิ่มเติมและประเด็นที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุแบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ คือได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Windows Vista Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Vista เซอร์วิสแพ็ค 2 (SP2)
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 เซอร์วิสแพ็ค 2 (SP2)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows Vista service pack คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
935791วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows Vista
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
968849วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้แล้วก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากลติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณพร้อมกับของคุณตั้งค่าการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบัน นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
แฟ้มบันทึกย่อข้อมูล Windows Vista และ Windows Server 2008
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Vista และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 จะรวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงอยู่บนหน้าร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้หัวข้อ "Windows Vista" ในหน้า อ้างอิงไปยังส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการแท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับเสมอ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาการบริการ
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTM,LDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008ติดตั้งSP2LDR
 • Service Pack 1 ถูกรวมเข้าไว้ในรุ่นที่วางจำหน่ายของ Windows Server 2008 ดังนั้น แฟ้มการกำหนดเวลาของ RTM ใช้เฉพาะกับ Windows Vista แฟ้มการกำหนดเวลาของ RTM ได้ 6.0.0000xxxxxxหมายเลขรุ่น
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม mum (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมที่มีแสดงรายการแยกต่างหากในส่วนของ "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista" MUM แฟ้ม และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากเมื่อต้องการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ซึ่งแอตทริบิวต์ไม่มีอยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft
สำหรับรองรับทั้งหมด x รุ่นที่ใช้ x86 ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มสาขาการบริการ
Rpcss.dll6.0.6001.22881552,96017 2011 มีนาคม14:32x 86X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-RPCSS_31BF3856AD364E35_6.0.6001.22881_NONE_69FF06FB573D82F6
Rpcss.dll6.0.6002.22615552,96017 2011 มีนาคม15:12x 86X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-RPCSS_31BF3856AD364E35_6.0.6002.22615_NONE_6C352B6554277706
สำหรับรองรับทั้งหมด x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มสาขาการบริการ
Rpcss.dll6.0.6001.22881719,87217 2011 มีนาคม15:06x 64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-RPCSS_31BF3856AD364E35_6.0.6001.22881_NONE_C61DA27F0F9AF42C
Rpcss.dll6.0.6002.22615721,92017 2011 มีนาคม15:18x 64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-RPCSS_31BF3856AD364E35_6.0.6002.22615_NONE_C853C6E90C84E83C
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มสาขาการบริการ
Rpcss.dll6.0.6001.228811,218,04817 2011 มีนาคม14:38586240IA64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-RPCSS_31BF3856AD364E35_6.0.6001.22881_NONE_6A00AAF1573B8BF2
Rpcss.dll6.0.6002.226151,218,04817 2011 มีนาคม15:12586240IA64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-RPCSS_31BF3856AD364E35_6.0.6002.22615_NONE_6C36CF5B54258002

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการRemoteActivation (Opnum 0)วิธีการ การเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ MSDN:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684คำอธิบายของคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรองรับทั้งหมด x รุ่นที่ใช้ x86 ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มX86_f191000c5bb98bceae11067cb817c0f2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22615_none_42e929aa0999c198.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม706
วัน (UTC)18 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)12:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22881_none_69ff06fb573d82f6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม14,714
วัน (UTC)17 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)14:49
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22615_none_6c352b6554277706.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม14,714
วัน (UTC)17 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)15:34
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรองรับทั้งหมด x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_6526bc957d80a5ba9929f3f9b1ea359e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22881_none_bdd812dee91a38b7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม710
วัน (UTC)18 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)12:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_a8a5c47cdc0c0bdb367c6f003343bb33_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22615_none_7bfff827c3777f1d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม710
วัน (UTC)18 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)12:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22881_none_c61da27f0f9af42c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม15,010
วัน (UTC)17 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)15:25
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22615_none_c853c6e90c84e83c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม15,010
วัน (UTC)17 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)15:38
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_bc3f16761ef60daf18b5e3b2fb53ad39_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22881_none_f98f1e90489cae19.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม708
วัน (UTC)18 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)12:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_eabf69c3ef691230abaef157305a805e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22615_none_6d2e4e18db64138d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม708
วัน (UTC)18 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)12:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22881_none_6a00aaf1573b8bf2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม14,991
วัน (UTC)17 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)14:53
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22615_none_6c36cf5b54258002.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม14,991
วัน (UTC)17 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)15:26
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2518423 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 เมษายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Foundation
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2518423 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2518423

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com