ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: "ไม่สามารถเริ่มต้นบริการศูนย์รักษาความปลอดภัย"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2519899 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ถ้าคุณคลิกขวา ที่ค่าสถานะสีแดงในไอคอน "แจ้งเตือนความปลอดภัยของ Windows" ทางด้านขวาของแถบงาน แล้ว คลิกเปิดศูนย์การรักษาความปลอดภัยข้อความที่อ่าน "ศูนย์รักษาความปลอดภัยบริการถูกปิดใช้งาน" ถูกแสดงในหน้าต่าง'ศูนย์การรักษาความปลอดภัยของ Windows '

ถ้าคุณคลิกเปิดเดี๋ยวนี้ภายใต้ "ศูนย์รักษาความปลอดภัย" คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่สามารถเริ่มบริการศูนย์การรักษาความปลอดภัย
ถ้าคุณดำเนินต่อเพื่อลอง คุณยังคงไม่สามารถเปิดศูนย์การรักษาความปลอดภัย

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า บริการศูนย์รักษาความปลอดภัยที่ถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้อง และจากนั้น เริ่มบริการศูนย์รักษาความปลอดภัย ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่เหมาะสมสำหรับ Windows รุ่นของคุณ:
  • Windows 8
   1. เคาะ และรูดจากขอบด้านขวาของหน้าจอ หรือกดโลโก้ Windows คีย์ + C
   2. เคาะ หรือคลิกค้นหาcharm และ thenclickการตั้งค่า
   3. ในกล่องค้นหาพิมพ์ บริการ.
   4. เคาะ หรือคลิกดูบริการภายในเครื่อง
  • Windows 7 และ Windows Vista
   1. คลิก เริ่ม
   2. ในกล่องเริ่มการค้นหาพิมพ์ บริการ.
   3. ในรายการโปรแกรมคลิกบริการ
 2. ในรายละเอียดบานหน้าต่าง คลิกขวา (หรือเคาะ และค้าง) ที่ศูนย์การรักษาความปลอดภัยและจากนั้น เคาะ หรือคลิกคุณสมบัติ

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  การจับภาพหน้าจอสำหรับการบริการ
 3. ในรายการชนิดการเริ่มต้นเคาะ หรือคลิกอัตโนมัติ (เริ่มต้นล่าช้า)

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  จอสำหรับกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของศูนย์การรักษาความปลอดภัย
 4. ในพื้นที่แสดงสถานะการบริการเคาะ หรือคลิกเริ่ม

  หมายเหตุ
  • ถ้าการบริการเริ่มต้นเรียบร้อยแล้ว เคาะ หรือคลิกApplyเคาะ หรือคลิกตกลงและจากนั้น ปิดหน้าต่างบริการ
  • ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้เมื่อคุณคลิกเริ่มไปที่ขั้นตอนที่ 6 เพื่อเข้าสู่ระบบของผู้ใช้สำหรับบริการการกำหนดค่าใหม่:
   "Windows ไม่สามารถเริ่มบริการศูนย์การรักษาความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อผิดพลาด 1079: บัญชีที่ระบุสำหรับบริการนี้แตกต่างจากบัญชีที่ระบุสำหรับบริการอื่นที่เรียกใช้ในกระบวนการเดียวกัน "
 5. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของศูนย์การรักษาความปลอดภัยเคาะ หรือคลิกที่แท็บเข้าสู่ระบบและจากนั้น เคาะ หรือคลิกเรียกดู

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  จอสำหรับเข้าสู่ระบบแท็บ
 6. ในกล่องใส่ชื่อวัตถุเพื่อเลือกพิมพ์ชื่อคอมพิวเตอร์ของคุณ

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  จอสำหรับกล่องโต้ตอบผู้ใช้ที่เลือก
 7. เคาะ หรือคลิกตรวจสอบชื่อและจากนั้น เคาะ หรือคลิกตกลงเมื่อชื่อเป็นการรับรองความถูกต้อง
 8. ในกล่องรหัสผ่านพิมพ์รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ
 9. ในช่องยืนยันรหัสผ่านพิมพ์รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ
 10. เคาะ หรือคลิกนำไปใช้และจากนั้น เคาะ หรือคลิกตกลง
 11. ปิดหน้าต่างบริการ
ถ้าคุณพบว่า Security Center ยังไม่ได้เริ่มต้น และทำงานตามที่คาดไว้หลัง จากที่คุณกำหนดค่าใหม่ และเริ่มการทำงานของ Security Center แล้ว รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจพบปัญหาหนึ่งหรือทั้งสองปัญหาต่อไปนี้:
 • คอมพิวเตอร์ของคุณติดไวรัส โดยมัลแวร์
 • คีย์รีจิสทรีของคุณเสียหาย
เมื่อต้องการแก้ไขรีจิสทรีคีย์ของคุณสำหรับ Windows 8 หรือ Windows 7 ไป "แก้ไขให้ฉัน"ส่วน ถ้าคุณต้องการแก้ไขรีจิสทรีคีย์ของคุณด้วยตนเอง หรือ ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows XP หรือ Windows Vista ไป "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน

แก้ไขให้ฉัน

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start expanded
เมื่อต้องการแก้ไขรีจิสทรีคีย์ของคุณ คลิกFix it ปุ่มหรือการเชื่อมโยง แล้ว คลิกเรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบดาวน์โหลดแฟ้มกล่อง และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหา
สำหรับ Windows 8
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start expanded
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft แก้ไข 20084
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end
สำหรับ Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2003
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start expanded
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft แก้ไข 50981
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end

หมายเหตุ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่น
 • ถ้าคุณไม่ได้กำลังใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา ให้บันทึกโซลูชัน Fix it ลงในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้วเรียกใช้โซลูชันนี้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา
 • เรายินดีรับทราบคำติชมของคุณ เมื่อต้อง การแสดงคำติชม หรือรายงานปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการแก้ไขนี้ โปรดออกจากข้อคิดเห็นในการ "แก้ไขให้ฉัน"บล็อก หรือส่งถึงเราผิด อีเมล .
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end


ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูล และคืนค่ารีจิสทรี คลิกการเชื่อมโยงที่เหมาะสมสำหรับ Windows รุ่นของคุณ:

Windows 7: สำรองรีจิสทรี
Windows Vista: สำรองรีจิสทรี

เมื่อต้องการแก้ไขรีจิสทรีคีย์ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนสำหรับ Windows รุ่นของคุณ

  Windows 8
  1. เคาะ และรูดจากขอบด้านขวาของหน้าจอ หรือกดโลโก้ Windows คีย์ + C
  2. เคาะ หรือคลิ charmค้นหา
  3. ในกล่องค้นหาพิมพ์ regeditและจากนั้น เคาะ หรือคลิกRegedit
  Windows Vista และ Windows 7
  1. คลิก เริ่ม
  2. ในกล่องเริ่มการค้นหาต่อพิมพ์ regeditแล้ว คลิกregedit.exeในรายการโปรแกรม
  หมายเหตุ หากคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ หรือ เพื่อยืนยัน ป้อนรหัสผ่าน หรือเคาะ หรือคลิกใช่
 2. นำทางไปยังคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\wscsvc
 3. เคาะ และกดค้างไว้ หรือคลิกขวาที่คีย์ย่อย แล้ว เคาะ หรือคลิกลบ
 4. เคาะ หรือคลิกใช่
 5. เปิด Notepad เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนสำหรับ windows รุ่นของคุณ

  Windows 8
  1. เคาะ และรูดจากขอบด้านขวาของหน้าจอ หรือกดโลโก้ Windows คีย์ + C
  2. เคาะ หรือคลิ charmค้นหา
  3. ในกล่องค้นหาพิมพ์ แผ่นจดบันทึกและจากนั้น เคาะ หรือคลิกแผ่นจดบันทึก

  Windows Vista และ Windows 7
  1. คลิก เริ่ม
  2. ในกล่องเริ่มการค้นหาต่อพิมพ์ แผ่นจดบันทึกแล้ว คลิกNotepadในรายการโปรแกรม

  หมายเหตุ หากคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ หรือ เพื่อยืนยัน ป้อนรหัสผ่าน หรือเคาะ หรือคลิกใช่
 6. เลือกข้อความต่อไปนี้:

  ตัวแก้ไขรีจิสทรีของ Windows เวอร์ชั่น 5.00 ที่ [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\wscsvc]
  "DisplayName"="@%SystemRoot%\\System32\\wscsvc.dll,-200"
  "ErrorControl" = dword:00000001
  "ImagePath" =ฐานสิบหก (2): 25, 00, 53, 00, 79, 00, 73, 00, 74, 00, 65, 00, 6 d, 00, 52, 00, 6f, 00, 6f, 00, \
  74,00,25,00, 5c, 00, 53, 00, 79, 00, 73, 00, 74, 00, 65, 00, 6 d, 00, 33, 00, 32, 00, 5c, 00, 73, \
  00,76,00,63,00,68,00, 6f, 00, 73, 00, 74, 00, 2e, 00, 65, 00, 78, 00, 65, 00, 20, 00 สองมิติ 00, \
  6b, 00, 20, 00, 4c, 00, 6f, 00, 63, 00, 61, 00, 6c, 00, 53, 00, 65, 00, 72, 00, 76, 00, 69, 00, 63, \
  00,65,00, 4e, 00, 65, 00, 74, 00, 77, 00, 6f, 00, 72, 00, 6b, 00, 52, 00, 65, 00, 73, 00, 74, 00, \
  72,00,69,00,63,00,74,00,65,00,64,00,00,00
  "เริ่มต้น" = dword:00000002
  "ชนิด" = dword:00000020
  "Description"="@%SystemRoot%\\System32\\wscsvc.dll,-201"
  "DependOnService" =ฐานสิบหก (7): 52, 00, 70, 00, 63, 00, 53, 00, 73, 00, 00, 00, 57, 00, 69, 00, 6e, 00, \
  4d, 00, 67, 00, 6 d, 00, 74, 00, 00, 00, 00, 00
  "ObjectName "=" NT AUTHORITY\\LocalService"
  "ServiceSidType" = dword:00000001
  "RequiredPrivileges" =ฐานสิบหก (7): 53, 00, 65, 00, 43, 00, 68, 00, 61, 00, 6e, 00, 67, 00, 65, 00, 4e, \
  00, 6f, 00, 74, 00, 69, 00, 66, 00, 79, 00, 50, 00, 72, 00, 69, 00, 76, 00, 69, 00, 6c, 00, 65, 00, \
  67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,49,00, 6d, 00, 70, 00, 65, 00, 72, 00, 73, 00, 6f, 00, 6e, \
  00,61,00,74,00,65,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00, 6c, 00, 65, 00, 67, 00, 65, 00, \ 00,00,00,00
  "DelayedAutoStart" = dword:00000001
  "FailureActions" =ฐานสิบหก: 80, 51, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 14, 00, 00, \
  00,01,00,00,00, c0, d4, 01, 00, 01, 00, 00, 00, e0, 93, 04, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\wscsvc\Parameters]
  "ServiceDllUnloadOnStop" = dword:00000001
  "ServiceDll" =ฐานสิบหก (2): 25, 00, 53, 00, 79, 00, 73, 00, 74, 00, 65, 00, 6 d, 00, 52, 00, 6f, 00, 6f, \ 00,74,00,25,00, 5c, 00, 53, 00, 79, 00, 73, 00, 74, 00, 65, 00, 6 d, 00, 33, 00, 32, 00, 5c, 00, \
  77,00,73,00,63,00,73,00,76,00,63,00, 2e, 00, 64, 00, 6c, 00, 6c, 00, 00, 00

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\wscsvc\Security]
  "ความปลอดภัย" =ฐานสิบหก: 01, 00, 14, 80, c8, 00, 00, 00, d4, 00, 00, 00, 14, 00, 00, 00, 30, 00, 00, 00, 02, \
  00, 1c, 00, 01, 00, 00, 00, 02, 80, 14, 00, ff, 01, 0f, 00, 01, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 01, 00, 00, \
  00,00,02,00,98,00,06,00,00,00,00,00,14,00 ดีมอนตัวกรอง 01, 02, 00, 01, 01, 00, 00, 00, 00, 00, \
  ff 05,12,00,00,00,00,00,18,00 01, 0f, 00, 01, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 05, 20, 00, 00, 00, \
  20,02,00,00,00,00,14,00, 9d, 01, 02, 00, 01, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 05, 04, 00, 00, 00, 00, \
  00,14,00, 8d, 01, 02, 00, 01, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 05, 06, 00, 00, 00, 00, 00, 14, 00, 00, 01, \
  00,00,01,01,00,00,00,00,00,05, 0b, 00, 00, 00, 00, 00, 28, 00, 15, 00, 00, 00, 01, 06, 00, \
  00,00,00,00,05,50,00,00,00,49,59, 9d, 77, 91, 56, e5, 55, dc, f4, e2, 0e, a7 วาง 8b ว็บ ca, \
  7b, 42, 13, 56, 01, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 05, 12, 00, 00, 00, 01, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 05, 12, \
  00,00,00
 7. คลิกขวา หรือเคาะ และเก็บข้อความที่เลือก และจากนั้น เคาะ หรือคลิกคัดลอก
 8. ใน Notepad เคาะ หรือคลิกแก้ไขบนแถบเครื่องมือ จาก นั้นเคาะ หรือคลิกที่วาง
 9. เคาะ หรือคลิกที่แฟ้มบนแถบเครื่องมือ จาก นั้นเคาะ หรือคลิกบันทึกเป็น
 10. ในรายการบันทึกเป็นชนิดคลิกแฟ้มทั้งหมด
 11. ในกล่องชื่อแฟ้มพิมพ์ Hkey.regและจากนั้น เคาะ หรือคลิกบันทึก
 12. ใน Registry Editor เคาะ หรือคลิกแฟ้มและจากนั้น เคาะ หรือคลิกนำเข้า
 13. ค้นหาแฟ้ม Hkey.reg และจากนั้น เคาะ หรือคลิกสองครั้งแฟ้ม
 14. เคาะ หรือคลิกตกลง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสเพื่อตรวจหาไวรัสในคอมพิวเตอร์ของคุณ เริ่มการทำงานของซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส ตรวจสอบว่า ซอฟต์แวร์ปรับปรุง และจากนั้น เรียกใช้การสแกนเสร็จสมบูรณ์ หากพบไวรัสหรือมัลแวร์ใด ๆ ทำความสะอาด หรือแก้ไขปัญหาที่ระบุซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส

ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสบางตัวจะขายผ่านการบอกรับเป็นสมาชิกรายปีนำ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมบางโปรแกรมสามารถใช้งานได้ฟรี Microsoft มีสิ่งจำเป็นสำหรับความปลอดภัยของ Microsoft เป็นซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสฟรีที่คุณสามารถดาวน์โหลดได้จาก Microsoft Security Essentials เว็บไซต์ คุณยังสามารถไป ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ความปลอดภัยของ Windows เว็บไซต์เพื่อค้นหาซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจากบริษัทอื่น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับซอฟต์แวร์ตรวจจับความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ว่าง ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://windows.microsoft.com/en-US/windows/products/security-essentials

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ'ศูนย์การรักษาความปลอดภัยของ Windows 'และหัวข้อการรักษาความปลอดภัย Windows อื่น ไปที่เว็บไซต์ที่เหมาะสมสำหรับ Windows รุ่นของคุณ:
Windows 7
เกิดอะไรขึ้นกับ'ศูนย์การรักษาความปลอดภัยของ Windows '
http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/What-happened-to-Windows-Security-Center

รายการการตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับ Windows 7
http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/Security-checklist-for-Windows-7
Windows Vista
ใช้'ศูนย์การรักษาความปลอดภัยของ Windows '
http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Using-Windows-Security-Center

รายการตรวจสอบความปลอดภัยของ Windows
http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Windows-security-checklist

Microsoft ให้ข้อมูลที่ติดต่อของบริษัทอื่นเพื่อช่วยให้คุณค้นหาฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค ข้อมูลการติดต่อนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อของบริษัทอื่นนี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2519899 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 พฤษภาคม 2557 - Revision: 18.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
Keywords: 
kbsmbportal kberrmsg kbfixme kbmsifixme kbmt KB2519899 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2519899

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com