ระเบียน DNS ที่โฮสต์ของคอมพิวเตอร์จะถูกลบออกหลังจากที่คุณเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ DNS

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2520155 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณได้กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่สองในโดเมน
 • คุณสร้างโซน Active Directory แบบรวม DNS และเปิดใช้การปรับปรุงแบบไดนามิกในเซิร์ฟเวอร์ DNS ทั้งสอง
 • คุณร่วมอยู่ในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งกับโดเมน:
  • Windows Vista
  • Windows Server 2008
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2
 • คุณกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ให้ใช้เซิร์ฟเวอร์ DNS อย่างใดอย่างหนึ่งในโดเมน
 • คุณเปลี่ยนการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ DNS ของคอมพิวเตอร์ไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่น DNS ในโดเมน
 • ดำเนินการ: การดำเนินงานต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์อย่างใดอย่างหนึ่ง
  • คุณรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
  • คุณบริการไคลเอ็นต์ DNS เริ่มต้นใหม่
  • คุณรันการ ipconfig /registerdns คำสั่ง
ในสถานการณ์สมมตินี้ ระเบียน DNS ที่โฮสต์ของคอมพิวเตอร์จะถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์ DNS ดังนั้น ชื่อวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ DNS ของ Exchange server ในเวลาต่อมา ลบเร็กคอร์ดโฮสต์ของเซิร์ฟเวอร์ Exchange ในสถานการณ์สมมตินี้ ผู้ใช้ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยัง Exchange server

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาในบริการไคลเอ็นต์ DNS เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ DNS บนไคลเอนต์ บริการไคลเอ็นต์ DNS ลบระเบียนของโฮสต์ DNS ของไคลเอ็นต์จากเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่เก่า และเพิ่มไปยังเซิร์ฟเวอร์ DNS ใหม่ เนื่องจากระเบียน DNS มีอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ใหม่ที่เป็นส่วนหนึ่งของโดเมนเดียวกัน ระเบียนถูกปรับปรุง ทำอย่างไรก็ตาม เซิร์ฟเวอร์ DNS ที่เดิมซ้ำการดำเนินการลบ ไปยังเซิร์ฟเวอร์ DNS ใหม่ และไป ยังเซิร์ฟเวอร์ DNS อื่น ๆ ดังนั้น เซิร์ฟเวอร์ DNS ใหม่ลบเร็กคอร์ด และลบระเบียนข้ามโดเมน

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น การนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ส่งการร้องขอไปยัง Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะใช้คำถามเพิ่มเติมและประเด็นที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ คือได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Windows Vista เซอร์วิสแพ็ค 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 เซอร์วิสแพ็ค 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows 7 การ Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 เซอร์วิสแพ็ค 1 (SP1)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows Vista service pack คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
935791วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows Vista
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
968849วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows 7 หรือเป็น service pack ของ Windows Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้แล้วก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากลติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณพร้อมกับของคุณตั้งค่าการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบัน นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
แฟ้มบันทึกย่อข้อมูล Windows Vista และ Windows Server 2008
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Vista และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 จะรวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงอยู่บนหน้าร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้หัวข้อ "Windows Vista" ในหน้า อ้างอิงไปยังส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการแท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับเสมอ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาการบริการ
  6.0.600 2. 22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008ติดตั้งSP2LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม mum (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมที่มี แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วนของ "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista" MUM แฟ้ม และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ซึ่งแอตทริบิวต์ไม่มีอยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft
สำหรับรองรับทั้งหมด x รุ่นที่ใช้ x86 ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Dnsapi.dll6.0.6002.22618168,44819 2011 มีนาคม23:49x 86
Dnscacheugc.exe6.0.6002.2261825,08819 2011 มีนาคม21:51x 86
Dnsrslvr.dll6.0.6002.2261886,52819 2011 มีนาคม23:49x 86
สำหรับรองรับทั้งหมด x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Dnsapi.dll6.0.6002.22618221,69619 2011 มีนาคม23:52x 64
Dnscacheugc.exe6.0.6002.2261828,67219 2011 มีนาคม22:15x 64
Dnsrslvr.dll6.0.6002.22618117,76019 2011 มีนาคม23:52x 64
Dnsapi.dll6.0.6002.22618168,44819 2011 มีนาคม23:49x 86
Dnscacheugc.exe6.0.6002.2261825,08819 2011 มีนาคม21:51x 86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Dnsapi.dll6.0.6002.22618430,08020-มีนาคม-201100:06586240
Dnscacheugc.exe6.0.6002.2261860,41619 2011 มีนาคม22:25586240
Dnsrslvr.dll6.0.6002.22618222,20820-มีนาคม-201100:06586240
Dnsapi.dll6.0.6002.22618168,44819 2011 มีนาคม23:49x 86
Dnscacheugc.exe6.0.6002.2261825,08819 2011 มีนาคม21:51x 86
แฟ้มบันทึกย่อข้อมูล Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนหน้าร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้หัวข้อ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างอิงไปยังส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการแท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับเสมอ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาการบริการ
  6.1.760 0. 20xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTM,LDR
  6.1.760 1. 21xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม mum (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมที่มี แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วนของ "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ สำหรับ Windows 7" MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ซึ่งแอตทริบิวต์ไม่มีอยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft
สำหรับรองรับทั้งหมด x Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Dnsapi.dll6.1.7600.20930270,33622-มีนาคม-201104:42x 86
Dnscacheugc.exe6.1.7600.2093028,67222-มีนาคม-201104:40x 86
Dnsrslvr.dll6.1.7600.20930132,60822-มีนาคม-201104:42x 86
Dnsapi.dll6.1.7601.21689270,33622-มีนาคม-201104:22x 86
Dnscacheugc.exe6.1.7601.2168928,67222-มีนาคม-201104:20x 86
Dnsrslvr.dll6.1.7601.21689132,60822-มีนาคม-201104:22x 86
สำหรับรองรับทั้งหมด x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Dnsapi.dll6.1.7600.20930356,86422-มีนาคม-201105:17x 64
Dnscacheugc.exe6.1.7600.2093030,20822-มีนาคม-201105:15x 64
Dnsrslvr.dll6.1.7600.20930182,27222-มีนาคม-201105:17x 64
Dnsapi.dll6.1.7601.21689357,88822-มีนาคม-201105:10x 64
Dnscacheugc.exe6.1.7601.2168930,20822-มีนาคม-201105:08x 64
Dnsrslvr.dll6.1.7601.21689183,29622-มีนาคม-201105:10x 64
Dnsapi.dll6.1.7600.20930270,33622-มีนาคม-201104:42x 86
Dnscacheugc.exe6.1.7600.2093028,67222-มีนาคม-201104:40x 86
Dnsapi.dll6.1.7601.21689270,33622-มีนาคม-201104:22x 86
Dnscacheugc.exe6.1.7601.2168928,67222-มีนาคม-201104:20x 86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Dnsapi.dll6.1.7600.20930686,08022-มีนาคม-201104:08586240
Dnscacheugc.exe6.1.7600.2093062,46422-มีนาคม-201104:06586240
Dnsrslvr.dll6.1.7600.20930354,81622-มีนาคม-201104:08586240
Dnsapi.dll6.1.7601.21689685,56822-มีนาคม-201104:00586240
Dnscacheugc.exe6.1.7601.2168962,46422-มีนาคม-201103:เลข586240
Dnsrslvr.dll6.1.7601.21689354,81622-มีนาคม-201104:00586240
Dnsapi.dll6.1.7600.20930270,33622-มีนาคม-201104:42x 86
Dnscacheugc.exe6.1.7600.2093028,67222-มีนาคม-201104:40x 86
Dnsapi.dll6.1.7601.21689270,33622-มีนาคม-201104:22x 86
Dnscacheugc.exe6.1.7601.2168928,67222-มีนาคม-201104:20x 86

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ทำการดำเนินการต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 • เริ่มบริการไคลเอ็นต์ DNS
 • เรียกใช้การ ipconfig /registerdns คำสั่ง

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684คำอธิบายของคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรองรับทั้งหมด x รุ่นที่ใช้ x86 ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม3,078
วัน (UTC)21 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)14:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_23799bcf965904214c1a3d23e95808df_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22618_none_2a4790665c778fe3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม698
วัน (UTC)21 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)14:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-dns-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22618_none_e44fcd24989e283a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม28,407
วัน (UTC)20-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)00:10
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรองรับทั้งหมด x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_66c324813c388ae10c3f0534b0a16ed4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22618_none_5fc7564510961b54.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,046
วัน (UTC)21 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)14:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-dns-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22618_none_406e68a850fb9970.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม28,435
วัน (UTC)20-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)00:10
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม3,102
วัน (UTC)21 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)14:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-dns-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22618_none_4ac312fa855c5b6b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม27,482
วัน (UTC)19 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)23:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_54ded6b5d83ae6502cf996a7b7f3d3e6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22618_none_ea1d99e7417c558a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,044
วัน (UTC)21 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)14:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-dns-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22618_none_e451711a989c3136.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม28,421
วัน (UTC)20-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)00:21
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม2,255
วัน (UTC)21 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)14:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-dns-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22618_none_4ac312fa855c5b6b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม27,482
วัน (UTC)19 2011 มีนาคม
เวลา (UTC)23:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรองรับทั้งหมด x Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม2,773
วัน (UTC)22-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)13:33
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_7cd442d0dd43195bf3ab86575ae92ded_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21689_none_5f1b5bed25c82ac1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม698
วัน (UTC)22-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)13:33
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_8d45ec522aab0d536f0692d7479808c9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20930_none_fd623d31043aa53b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม698
วัน (UTC)22-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)13:33
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-dns-client_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20930_none_e2738773fca68001.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม55,896
วัน (UTC)22-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)05:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-dns-client_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21689_none_e42cd591f9ed5e8a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม55,896
วัน (UTC)22-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)04:50
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรองรับทั้งหมด x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_2431dd2d2129d64a2615546f1106a5b2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21689_none_71925462d15a8708.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,046
วัน (UTC)22-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)13:33
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_5c1c9aed90bd680541d881a4fcbb22e4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20930_none_57820a40f770c9d1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม702
วัน (UTC)22-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)13:33
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_b0da2615807c239fb5b58d3123b4c2c4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20930_none_8505240671bcdbef.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,046
วัน (UTC)22-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)13:33
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_e3961816f98f6cf2358f56cb5c92f683_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21689_none_493954d2a302d365.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม702
วัน (UTC)22-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)13:33
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-dns-client_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20930_none_3e9222f7b503f137.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม55,902
วัน (UTC)22-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)06:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-dns-client_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21689_none_404b7115b24acfc0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม55,902
วัน (UTC)22-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)05:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม3,215
วัน (UTC)22-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)13:33
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-dns-client_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20930_none_48e6cd49e964b332.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม51,900
วัน (UTC)22-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)05:03
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-dns-client_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21689_none_4aa01b67e6ab91bb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม51,900
วัน (UTC)22-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)04:44
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_30c06c1a55102cbdeab7209ae773f287_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20930_none_8bd5136ecb6d206e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,044
วัน (UTC)22-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)13:33
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_69d23e7a6c708978c81d71f2430e2ec4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21689_none_29a4a06076d1718b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,044
วัน (UTC)22-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)13:33
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-dns-client_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20930_none_e2752b69fca488fd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม55,899
วัน (UTC)22-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)06:07
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-dns-client_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21689_none_e42e7987f9eb6786.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม55,899
วัน (UTC)22-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)05:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม2,168
วัน (UTC)22-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)13:33
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-dns-client_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20930_none_48e6cd49e964b332.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม51,900
วัน (UTC)22-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)05:03
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-dns-client_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21689_none_4aa01b67e6ab91bb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม51,900
วัน (UTC)22-มีนาคม-2011
เวลา (UTC)04:44
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2520155 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 27 เมษายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Foundation
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2520155 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2520155

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com